Lyrics

Send in a song! Here are some suggestions.

The marathi index version! Kindly install "xdvng" font (available for PC, Unix and Macs) and have a look. Thank you!

The songs have been arranged in the marathi alphabetical order.
Any song available in Real Audio format is linked to that site by the icon. Some sites use devnagri fonts, and you may need to get those if you cannot read the titles.
Try using Postscriptps file files for really sharp printouts.
Reach for the stars! Download all songs here (and some more)! (2.7 MB file)
ps giit gaayikaa/gaayak giitakaar sa.ngiit preshhak
ps file aga porI, sa.nbaal pushhpaa paagadhare,
maha.nmad raphii
va.ndanaa viTaNakar shriikaa.nt Thaakare
ps file ajuun tyaa jhuDupaa.nchyaa maage.n dasharath pujaarii vasa.nt baapaT dasharath pujaarii
ps file au link aNuraNiiyaa thokaDaa pa.n. bhiimasen joshii sa.nt tukaaraam raam phaaTak su.ndar
ps file adhik dekhaNe tarii nira.njan paahaNe pa.n. bhiimasen joshii sa.nt dnyaaneshvar raam phaaTak su.ndar
ps file aparNaa tap karite kaananii lataa ma.ngeshakar shaa.ntaa sheLake aana.ndaghan
ps file au link are are dnyaanaa jhaalaasi paavan lataa ma.ngeshakar sa.nt dnyaaneshvar pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar jyoti
ps file arthashuunya bhaase maj haa aashaalataa vaabagaa.nvakar vasa.nt kaaneTakar pa.n. jitendra abhishhekii su.ndar
ps file ashii paa.nkhare yetii sudhiir phaDake ma.ngesh paaDagaa.nvakar sudhiir phaDake yogesh
ps file ashii sakhii sahacharii raamadaas kaamat vasa.nt kaaneTakar pa.n. jitendra abhishhekii
ps file ase.nch hote.n mhaNaayache.n tar? sudhiir phaDake vi.ndaa kara.ndikar dattaa Daavajekar
ps file a.ng a.ng tav ana.ng suman maaTe vidyaadhar gokhale
ps file a.ntariichyaa guuDh garbhii.n jii. en.h. joshii naa. gh. deshapaa.nDe jii. en.h. joshii
ps file aaii bagh na ga kasaa haa daadaa sushhamaa shreshhTha shaa.ntaa sheLake chi. raamacha.ndra su.ndar
ps file aaii malaa paavasaat jaauu de yogesh khaDiikar va.ndanaa viTaNakar miinaa khaDiikar su.ndar
ps file aaja raaNii puurviichiitii sudhiira phaDake vaa. raa. kaa.nt yashava.nta dev
ps file aaj gokuLaa.nt ra.ng lataa ma.ngeshakar suresh bhaT pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar su.ndar
ps file au link aaji.n soniyaachaa dinuu lataa ma.ngeshakar sa.nt dnyaaneshvar pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar shubhaa.ngii
ps file aaThavaNii daaTataat sumatii Tikekar yogeshvar abhya.nkar em.h. jii. gokhale
ps file aana.ndavan bhuvanii lataa ma.ngeshakar samarth raamadaas pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar aaditii
ps file aana.ndii, aana.nd gaDe lataa ma.ngeshakar trya.n. Thomare pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar su.ndar
ps file au link aamhii koLyaachii.n pora.n
ps file au link aamhii Thaakara Thaakara ravindra saaThe nA. dho.n. mahaanor pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar
ps file au link aara.nbhii va.ndiina ayodhyechaa raajaa pa.n. bhiimasen joshii samarth raamadaas raam phaaTak
ps file aalaa aalaa paauus aalaa kshamaa khaLe,
rachanaa va
yogesh khaDiikar
va.ndanaa viTaNakar miinaa khaDiikar su.ndar
ps file aalii bagh gaaii gaaii suman kalyaaNapuur i.ndiraa sa.nt kamalaakar bhaagawat jyoti
ps file aalii haa.nsat pahilii raat lataa ma.ngeshakar pii. saavaLaaraam vasa.nt prabhu
ps file Ale re gaNapatii aaj daarii raadhaa ma.ngeshakar shaa.ntaa sheLake pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar
ps file aashhaaDhaachyaa saghan ghanaasam devakii pa.nDit praviiN davaNe diipak paaTekar
ps file i.ndraayaNii kaaThii pa.n. bhiimasen joshii ga. di. maaDaguuLakar pu. la. deshapaa.nDe yogesh
ps file au link ugavalaa cha.ndra punavechaa bakuL paNDit pra. ke. atre
ps file au link uThaa uThaa ho sakaLik lataa ma.ngeshakar raamaana.nd pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar
ps file au link uThii uThii gopaalaa kumaar ga.ndharva baaL kolhaTakar vasa.nta desaaii su.ndar
ps file uThii shriiraamaa aashaa bhosale ravi.ndra bhaT sudhiir phaDake sachin
ps file au link ushhHkaala hotaa hotaa aashaa bhosale suresh bhaT pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar ma.ngesh
ps file au link RRiNaanuba.ndhaachyaa kumaar ga.ndharva,
vaaNii jayaraam
baaL kolhaTakar vasa.nta desaaii
ps file RRituraaj aaj mani.n aalaa madhuva.ntii daa.nDekar vidyaadhar gokhale prabhaakar bhaalekar su.ndar
ps file au link OM namojI AdyA lataa ma.ngeshakar sa.nt dnyaaneshvar pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar
ps file OMkaar pradhaan ruup gaNeshaache suman kalyaaNapuur sa.nt tukaaraam kamalaakar bhaagawat su.ndar
ps file au link OMkaarasvaruupaa sadgurusamarthaa suresh vaaDakar sa.nt ekanaath shriidhar phaDake kiraN
ps file au link ek dhaagaa sukhaachaa ga. di. maaDaguuLakar shubhaa.ngii
ps file eka phulale phuula aashaa bhosale ga. di. maaDaguuLakar sudhiir phaDake
ps file ekatattv naam dRRiDh dharii manaa yashava.nt sa.nt dnyaaneshvar keshavaraav bhoLe su.ndar
ps file au link kamodinii kaay jaaNe lataa ma.ngeshakar sa.nt tukaaraam shriinivaas khaLe
ps file kalpavR^iksh kanyesaaThii.n lataa ma.ngeshakar pii saavaLaaraam vasa.nt prabhuu
ps file au link kaThiNa kaThiNa kaThiNa kitii maa. diinaanaath ma.ngeshakar raam gaNesh gaDakarii
ps file kartavyaane ghaDato maaNus sudhiir phaDake manohar kaviishvar manohar kaviishvar su.ndar
ps file kashii re tulaa bheTuu? maalatii paa.nDe raajaa baDhe shriinivaas khaLe shubhaa.ngii
ps file kase.n? kase.n ha.nsaayaache.n? lataa ma.ngeshakar aaratii prabhuu pa.n. hRRidayanAth ma.ngeshakar
ps file au link kaa re duraavaa? aashaa bhosale ga. di. maaDaguuLakar sudhiira phaDake
ps file kaay baai saa.nguu.n? ushhaa ma.ngeshakar shaa.ntaa sheLake pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar
ps file au link kaayaa hii pa.nDharii pa.n. bhiimasen joshii sa.nt ekanaath bhiim
ps file kaaLyaa maatiita maatiita jyoti
ps file kuThe.n shodhisii raameshvar sudhiir phaDake ma.ngesh paaDagaa.nvakar yashava.nt dev su.ndar
ps file kuNii kaa.nhii.n mhaNaa kRRishhNaa kalle saadhvii miiraabaaii yashava.nt dev shubhaa.ngii
ps file kuNii jaal kaa saa.ngaal kaa pa.n. vasa.ntaraav deshapaa.nDe anil yashava.nt dev sa.ntosh
ps file kuNi mhaNel veDaa tulaa maaNik varmaa ga. di. maaDaguuLakar pu. la. deshapaa.nDe
ps file kRRishhNa gaathaa ek gaaNe.n suman kalyaaNapuur yashodakumar gaaLawaNakar dasharath pujaarii su.ndar
ps file koTi koTi ruupe.n tujhii.n suresh waaDakar yashava.nt dev prabhaakar jog shubhaa.ngii
ps file koN asasi tuu.n? raam maraaThe vidyaadhar gokhale raam maraaThe su.ndar
ps file koN dujaa aadhaar? lataa ma.ngeshakar vi. sa. khaa.nDekar pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar
ps file khinna yaa vaaTaa ushhaa ma.ngeshakar ma.ngesh paaDagaa.nvakar shriinivaasa khaLe
ps file khoDii maajhii kaaDhaal tar yogesh khaDiikar shaa.ntaa sheLake miinaa khaDiikar su.ndar
ps file gagani.n ugavalaa saya.ntaaraa gajaanan vaaTave anil gajaanan vaaTave
ps file au link gajaananaa shriigaNaraayaa lataa ma.ngeshakar shaa.ntaa sheLake pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar su.ndar
ps file au link gaNaraaj ra.ngi naachato lataa ma.ngeshakar shaa.ntaa sheLake pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar su.ndar
ps file gard sabho.ntii raan saajaNii aashaalataa vaabagaa.nvakar try.n. Thomare pa.n. jitendra abhishhekii
ps file au link ga.njalyaa oThaas maajhyaa ravi.ndra saaThe suresh bhaT pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar anil
ps file giit raahiile oThaatalyaa oThaat pa.n. vasa.ntaraav deshapaa.nDe vaa. raa. kaa.nt shriinivaas khaLe sa.ntosh
ps file gu.ntataa hRRidaya he raamadaasa kaamat vasa.nt kaaneTakar pa.n. jitendra abhishhekii su.ndar
ps file au link gele.n dyaayache.n raahuun aashaa bhosale aaratii prabhuu pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar
ps file au link goRyaa dehaavaratii kaa.nti ushhaa ma.ngeshakar,
ravi.ndra saaThe
naa. dho.n. mahaanor pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar jyoti
ps file au link ghaT Do{}Ivar, ghaT kamarevar lataa ma.ngeshakar pii. saavaLaaraam vasa.nt prabhu yogesh
ps file ghar thakalele sanyAsI pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar gresa pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar yogesh
ps file gharaat hasare taare shubhaa.ngii
ps file ghaayaaL mii hariNii yogesh
ps file gheii chha.nda makara.nda pa.n. vasa.ntaraav deshapaa.nDe purushhottam daaravhekar pa.n. jitendra abhishhekii
ps file gheuu kasaa ukhaaNaa? lataa ma.ngeshakar jagadIsh khebuDakar prabhAkar jog
ps file chakravaak pakshii viyoge bahaatii suman kalyaaNapuur sa.nt naamadev kamalaakar bhaagavat bhiim
ps file chalaa raa.ngoLyaa ghaaluyaa suman kalyaaNapuur ashok jii. paraa.njape ashok patkii su.ndar
ps file cha.ndra aahe saakshiilaa aashaa bhosale,
sudhiira phaDake
jagadiish khebuDakar sudhiira phaDake
ps file au link cha.ndrikaa hii jaNuu naanaasaaheb jogaLekar kRRi. pra. khaaDilakar govi.ndaraav Te.nbe
ps file chaa.nd bharalii raat aahe aashaalataa kusumaagraj shriinivaas khaLe su.ndar
ps file au link chaa.ndaNe.n shi.npiit jaashii aashaa bhosale raajaa baDhe pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar su.ndar
ps file japuna chaala porii, japuna chaala aruN daate
ps file au link jaya jaya mahaaraashhTra maajhaa shaahiir saabaLe raajaa baDhe
ps file jay sha.nkaraa! ga.ngaadharaa! raam maraaThe vidyaadhar gokhale raam maraaThe su.ndar
ps file au link jaaiina vichaarita raanaphulaa kishorii aamoNakar shaa.ntaa sheLake pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar
ps file jaa.nbhuuL pikalyaa jhaaDaakhaalii aashaa bhosale,ravi.ndra saaThe naa. dho.n. mahaanora pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar yogesh
ps file jaahalyaa kaa.nhii.n chukaa lataa ma.ngeshakar ma.ngesh paaDagaa.nvakar shriinivaas khaLe su.ndar
ps file au link jiivanaa.nta hii ghaDii lataa ma.ngeshakar yashava.nta dev yeshava.nta dev
ps file au link jiivalagaa.n aashaa bhosale shaa.ntaa sheLake pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar
ps file jethe jaato tethe suman kalyaaNapuur sa.nt tukaaraam kamalaakar bhaagawat su.ndar
ps file Tap Tap Tap kaay baaher vaajat aashaa bhosale ga. di. maaDaguuLakar shubhaa.ngii
ps file au link TaaL bole chipaLiilaa pa.n. vasa.ntaraav deshapaa.nDe jagadiish khebuDakar raam kadam jyoti
ps file Daav maa.nDuun bhaa.nDuun moDuu.n nako sudhiir phaDake naa. gh. deshapaa.nDe raam phaaTak
ps file DoLyaat saa.njaveLii aruN daate ma.ngesh paaDagaa.nvakar yashava.nt dev
ps file tii yete aaNika jaate mahendra kapuur aaratii prabhuu pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar
ps file tiinii saa.njaa lataa ma.ngeshakar bhaa. raa. taa.nbe pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar
ps file tiirtha viTThal, kshetra viTThal pa.n. bhiimasen joshii sa.nt naamadev raam phaaTak yogesh
ps file tujhaa ni maajhaa ekapaNaa maaNik varmaa shaa.ntaaraam aaThavale vasa.nt pavaar shubhaa.ngii
ps file au link tujhe giita gaaNyaasaaThii sudhiir phaDake ma.ngesh paaDagaa.nvakar yashava.nt dev
ps file tujyaa maajyaa sa.nsaaraalaa aashaa bhosale,
suresh vADakar
sudhiir moghe sudhiir phaDake
ps file tujhyaa usaalaa laagal kolhaa sulochanaa chavhaaN ga. di. maaDaguuLakar raam kadam anil
ps file au link tujhyaa kaa.ntisam raktapataakaa suman kalyaaNapuur ga. di. maaDaguuLakar snehal bhaaTakar
ps file tujhyaa gaLaa, maajhyaa gaLaa bhaa. raa. taa.nbe shubhaa.ngii
ps file au link tumhaavara kelii mii marjii bahaal ushaa ma.ngeshakar jagadiish khebuDakar raam kadam
ps file tulaa te.n aaThavel kaa saare.n? suman kalyaaNapuur ma.ngesh paaDagaa.nvakar vishvanaath more
ps file tuu abol houn kRRishhNaa kalle gurunaath sheNaii shriinivaas khaLe shubhaa.ngii
ps file au link tuu, tevhaa tashii pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar aaratii prabhuu pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar ma.ndaar
ps file te nayan bolale kaahitarii suman kalyaaNapuur ramesh aNaavakar dasharath pujaarii
ps file au link tocha cha.ndramaa nabhaata sudhiir phaDake shaa.ntaa sheLake sudhiir phaDake
ps file tyaa tarutaLii.n visarale.n giit sudhiir phaDake vaa. raa. kaa.nt yashava.nt dev
ps file au link tyaa tithe.n, palikaDe, tikaDe maalatI paa.nDe ga. di. maaDaguuLakar sudhiir phaDake
ps file datta diga.nbar daivat maajhe aar. en. paraaDakar sudhaa.nshu viThThal shi.nde su.ndar
ps file dayaaghanaa suresh vaaDakar sudhiir moghe pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar
ps file dashadishaa.ns pusato aravi.nd piLagaavakar shaa.ntaa sheLake pa.n. jite.ndra abhishhekii
ps file daadaacha.n ghar baaii unhaat aashaa bhosale jaya.nt maraaThe yashava.nt dev shubhaa.ngii
ps file din taisii rajanii aashaa bhosale sa.nt dnyaaneshvar pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar shubhaa.ngii
ps file disaliisa tuu, phulale RRituu sudhiir phaDake sudhir moghe raam phaTak
ps file diip laavile jyotii gaatii suman kalyaaNapuur ashok jii. paraa.njape ashok patkii su.ndar
ps file diipakaa maa.nDile tulaa soniyaache taaT suman kalyaaNapuur baa. bha. borakar kamalaakar bhaagawat su.ndar
ps file duHkh maajhe he.n muke.n kRRishhNaa kalle va.ndanaa viTaNakar anil mohile su.ndar
ps file duur duur chaa.ndaNyaat mii asaach hi.nDato aruN daate
ps file dev maajhaa viThuu saa.nvaLaa suman kalyaaNapuur sudhaa.nshu dasharath pujaarii
ps file devaagharache dnyaat kuNaalaa raamadaasa kaamat vasa.nt kaaneTakar pa.n. jitendra abhishhekii su.ndar
ps file deha jaavo athavaa raaho suman kalyaaNapuur sa.nt naamadev kamalaakar bhaagavat bhiim
ps file deh devaache ma.ndir udayaraaj goDabole sa.nt tukaaraam vasa.nt desaaii shubhaa.ngii
ps file au link dhu.nda madhumatii lataa ma.ngeshakar ga. di. maaDaguuLakar maa. kRRishhNaraav
ps file dhu.ndi.nt, ga.ndhit, houni sajaNaa ushhaa ma.ngeshakar shaa.ntaaraam naa.ndagaa.nvakar anil - aruN
ps file dhu.ndii kaLyaa.nnaa aashaa bhosale,
sudhiir phaDake
jagadiish khebuDakar sudhiir phaDake
ps file nakaLat saare ghaDale suman kalyaaNapuur ramesh aNaavakar dasharath pujaarii
ps file au link nacha su.ndari karuu.n kopaa chhoTaa ga.ndharv aNNaasaaheb kirloskar
ps file nadIkinArI.n, nadIkinArI.n jii. en.h. joshii naa. gh. deshapaa.nDe jii. en.h. joshii
ps file au link nabha utaruu aala.n aashaa bhosale naa. dho.n. mahaanora pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar jyoti
ps file au link naravar kRRishhNaa samaan baal ga.ndharv kRRi. pra. khaaDilakar pa.n. bhaaskarabuvaa bakhale
ps file au link navavadhuu priyaa mii baavarate.n lataa ma.ngeshakar bhaa. raa. taa.nbe vasa.nt prabhu
ps file naate.n juLale.n manaashii.n manaache.n jayava.nt kulakarNii va.ndanaa viTaNakar Dii. es. ruben
ps file naath haa maajhaa baal ga.ndharv kRRi. pra. khaaDilakar pa.n. bhaaskarabuvaa bakhale
ps file au link naamaachaa gajar pa.n. bhiimasen joshii sa.nt naamadev raam phaaTak su.ndar
ps file naaraayaN naaraayaN chhoTaa ga.ndharv vidyaadhar gokhale chhoTaa ga.ndharv shubhaa.ngii
ps file naaraayaNaa, ramaa-ramaaramaNaa prasaad saavakaar vidyaadhar gokhale vasa.nt desaaii na.nduu
ps file naahii.n kashii mhaNuu tulaa lataa ma.ngeshakar aaratii prabhuu pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar
ps file pappaa saa.ngaa kuNaache? pramilaa daataar,
raaNii varmaa,
aruN saranaaiik
shaa.ntaa sheLake chi. raamacha.ndra
ps file paratunii paahuu nakaa lataa ma.ngeshakar shaa.ntaa sheLake pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar shubhaa.ngii
ps file paravashataa paash daive baapuu pe.nDhaarakar vaaman joshii raamakRRishhNabuvaa vajhe
ps file parikathetil raajakumaaraa kRRishhNaa kalle va.ndanaa viTaNakar anil mohile su.ndar
ps file pahaaTe pahaaTe malaa jaaga aalii chi. raamacha.ndra/
suresh vaaDakar
ps file pahiliicha bheTa jhaalii aruN daate
ps file pa.nDharI nivaasaa, sakhyaa paa.nDura.ngaa pa.n. bhiimasen joshii sa.nt naamadev yogesh
ps file au link pa.nDharIchaa vaas, cha.ndrabhaage snaan pa.n. bhiimasen joshii sa.nt naamadev raam phaaTak yogesh
ps file paauus aalaa vaaraa aalaa sushhamaa shreshhTha shaa.ntaa sheLake shriinivaas khaLe su.ndar
ps file paavaner ga maayelaa karuu.n lataa ma.ngeshakar shaa.ntaa sheLake hRRidayanaath ma.ngeshakar
ps file au link paahunii raghuna.ndan saa.nvaLaa lataa ma.ngeshakar ramesh aNaavakar vasa.nt prabhu na.nduu
ps file au link paa.nDura.nga kaa.ntii aashaa bhosale sa.nt dnyaaneshvar pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar anil
ps file paa.nkharaa jaa pu. la. deshapaa.nDe mo. ga. raa.ngaNekar shriidhar paarsekar
ps file piika karapala.n ravindra saaThe nA. dho.n. mahaanor pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar yogesh
ps file puNya paraupakaar pa.n. bhiimasen joshii sa.nt tukaaraam raam phaaTak yogesh
ps file puurva dishelaa aruNarathaavara aashaa bhosale pii. saavaLaaraama pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar
ps file au link pail to ge kaauu kokataahe lataa ma.ngeshakar sa.nt dnyaaneshvar pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar jyoti
ps file priit saagarii tujhyaa smRRitiiche suman kalyaaNapuur pii. saavaLaaraam dasharath pujaarii shubhaa.ngii
ps file au link premasvarUp AI lataa ma.ngeshakar mAdhav jyuuliyan vasa.nt prabhu yogesh
ps file priye pahaa chhoTaa ga.ndharva aNNaasaaheb kirloskar
ps file premaalaa upamaa naahii aashaa bhosale,
suresh vaaDakar
jagadIsh khebuDakar prabhaakar jog
ps file bahu asota su.ndar jyotsnaa bhoLe shrii. kRRi. kolhaTakar
ps file au link baaii baaii manamoraachaa lataa ma.ngeshakar aana.ndaghan jyoti
ps file baaLaguu.n kashaalaa vyarth koNaachii bhiitii lataa ma.ngeshakar naa. dho.n. mahaanor pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar
ps file bikaT vaaT vahivaaT nasaavii ana.ntapha.ndi
ps file au link bugaDi maajhii saa.nDalii ga.n aashaa bhosale ga. di. maaDaguuLakar vasa.nt pavaar
ps file buDataa aavarii maj suman kalyaaNapuur sa.nt tukaaraam kamalaakar bhaagawat su.ndar
ps file bolaawaa viThThala pa.n. jitendra abhishhekii sa.nt tukaaraam shubhaa.ngii
ps file au link bhaagya dile tuu.n malaa lataa ma.ngeshakar pii. saavaLaaraam vasa.nt prabhu
ps file au link bhaatukaliichyaa kheLaa madhalii aruN daate ma.ngesh paaDagaa.nvakar yashava.nt dev
ps file bhaaratiiya naagarikaachaa aashaa bhosale ga. di. maaDaguLakar dattaa Daavajekar
ps file au link bhaavanaa.nchaa tuu bhukelaa re muraarii lataa ma.ngeshakar ma.ngesh paaDagaa.nvakar shriinivaas khaLe jyoti
ps file bhaya ithale sa.npat nahii lataa ma.ngeshakar gresa pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar anil
ps file bheTAl kA koNI shubhaa.ngii
ps file man pisaaT majhe aDale re kRRishhNaa kalle shubhaa.ngii
ps file man he raamara.ngi ra.ngale pa.n. bhiimasen joshii govi.ndaraav Te.nbe govi.ndaraav Te.nbe
ps file manaachyaa dhu.ndiit, lahariit ye naa jayava.nt kulakarNii shaa.ntaa sheLake devadatt saabaLe
ps file manorathaa chalaa tyaa nagariilaa maalatii paa.nDe ga. di. maaDaguuLakar sudhiir phaDake
ps file mama aatmaa gamalaa haa baalaga.ndharv kRRi. pra. khaaDilakar pa.n. bhaaskarabuvaa bakhale
ps file marmaba.ndhaatalii Thev hii maa. diinaanaath ma.ngeshakar sha.nkar baaLaajii shaastrii su.ndar
ps file maraaThii ase aamuchii maayabolii jyotsnaa bhoLe maadhav jyuliiyan maalinii
ps file au link maraaThii paauul paDate puDhe lataa, ushhaa va
pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar,
hema.nt kumaar
shaa.ntaa sheLake aana.ndaghan
ps file au link malaa laagalii kuNaachii uchakii? ushhaa ma.ngeshakar jagadiish khebuDakar raam kadam
ps file mAjhA bhAv tujhe charaNI pa.n. bhiimasen joshii sa.nt naamadev raam phaaTak yogesh
ps file maajhe gaaNe.n lataa ma.ngeshakar try.n. Thomare pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar su.ndar
ps file maajhe jiivan gaaNe pa.n. jitendra abhishhekii ma.ngesh paaDagaa.nvakar pu. la. deshapaa.nDe yogesh
ps file au link maajhe maaher pa.nDharii pa.n. bhiimasen joshii sa.nt ekanaath ma.ngesh
ps file maajhe raashhTra mahaan shaahiir saabaLe chakor aajagaa.nvakar shriinivaas khaLe
ps file maajhyaa manaat viNiite naav ga.n shubhaa.ngii
ps file maan veLaavunI dhu.nda boluu nako aruN daate shubhaa.ngii
ps file maanasii raajaha.nsa pohato jyotsnaa bhoLe bhaa. vi. varerakar shubhaa.ngii
ps file maanasiichaa chitrakaara to pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar pii. saavaLaaraam shriinivaas khaLe
ps file au link maamaachyaa gaavaalaa jaauuyaa aashaa bhosale ga. di. maaDaguuLakar shubhaa.ngii
ps file maavaLatyaa dinakaraa lataa ma.ngeshakar bhaa. raa. taa.nbe pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar
ps file au link maaLyaachyaa maLyaamadhi ushhaa ma.ngeshakar,
jayava.nt kulakarNii
daadaa ko.nDake raam kadam
ps file au link mii raata Taakalii lataa ma.ngeshakar naa. dho.n. mahaanora pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar
ps file au link mainaa raaNii, chatur shahaaNii ga. di. maaDaguuLakar shubhaa.ngii
ps file au link mogaraa phulalaa lataa ma.ngeshakar sa.nt dnyaaneshvar pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar anil
ps file mRRiganayanaa rasik mohinii pa.n. vasa.ntaraav deshapaa.nDe govi.nd ballaaL deval
ps file ma.ngal deshaa pavitra deshaa jyoti
ps file au link yA kAtaraveLI ga. di. maaDaguuLakar
ps file au link yaa janmaavara, yaa jagaNyaavara aruN daate yashava.nt dev
ps file au link yaa DoLyaa.nchii.n dona paa.nkhare aashaa bhosale ga. di. maaDaguLakar dattaa Daavajekar
ps file yaa nav naval nayanotsavaa kRRi. pra. khaaDilakar govi.ndaraav Te.nbe
ps file au link yaa bhavanaa.ntiila giita puraaNe.n pa.n. vasa.ntaraav deshapaa.nDe purushhottam daaravhekar pa.n. jitendra abhishhekii
ps file yuvatimanaa daaruNa raN maa. diinaanaath ma.ngeshakar kRRi. pra. khaaDilakar govi.ndaraav Te.nbe
ps file ye javaLii ghe javaLii lataa ma.ngeshakar vi. sa. khaa.nDekar miinaa ma.ngeshakar
ps file au link yeuu kashii tashii mii naa.ndaayalaa bhiim
ps file au link yeNaar naath aataa aashaa bhosale ga. di. maaDaguuLakar sudhiir phaDake shubhaa.ngii
ps file rajaniiga.ndhaa jiivanii.n yaa anuraadhaa pauDawaal shaa.ntaaraam naa.ndagaa.nvakar anil - aruN shubhaa.ngii
ps file ramya ashaa sthaanii.n lataa ma.ngeshakar vi. sa. khaa.nDekar miinaa khaDiikar
ps file au link ramya hii svargaahuni la.nkaa pa.n. bhiimasen joshii ga. di. maaDaguuLakar vasa.nt desaaii
ps file ravi mii maa. diinaanaath ma.ngeshakar kRRi. pra. khaaDilakar govi.ndaraav Te.nbe
ps file ra.ng sa.ndhyaakaaLache aruN daate
ps file raajaa sara.ngaa maajyaa saara.ngaa lataa ma.ngeshakar shaa.ntaa sheLake pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar
ps file au link raajaachyaa ra.ngamahaalii lataa, ushhaa ma.ngeshakar aana.ndaghan jyoti
ps file raat chaa.ndaNii, ga.ndh cha.ndanii shubhaa.ngii
ps file au link raamaa hRRidayii raam naahii lataa ma.ngeshakar pii. saavaLaaraam vasa.nt prabhu shubhaa.ngii
ps file raayaa ashii javaL malaa ghyaal kaa? kshamaa baajiikar shaa.ntaa sheLake pa.n. jite.ndra abhishhekii
ps file rimajhim jharati shraavaN dhaaraa suman kalyaaNapuur madhukar joshii dasharath pujaarii su.ndar
ps file au link ruNujhuNu ruNujhuNu re bhramaraa lataa ma.ngeshakar sa.nt dnyaaneshvar pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar
ps file re tujhyaavaachuun kaahii kiirti shiledaar vidyaadhar gokhale niilaka.nTh abhya.nkar
ps file au link lava lav karii paata.n padmajaa pheNaaNii pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar jyoti
ps file laajuuna haasaNe an.h haasuuna te pahaaNe pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar ma.ngesh paaDagaa.nvakar shriinivaasa khaLe
ps file au link leka laaDakii yaa gharachii lataa ma.ngeshakar pii. saavaLaaraam vasa.nt prabhu
ps file au link vad jaauu.n kuNaalaa sharaN hiraabaaii baDodekar,
sushiilaa Te.nbe
aNNaasaaheb kirloskar
ps file vaaT paahun nayan sakhyaa shiNale ushhaa ma.ngeshakar yogesh raam kadam
ps file au link vaaT paahunii jiiv shiNalaa lataa ma.ngeshakar yogesh aana.ndaghan
ps file au link vaadaL vaara.n suTalo ga.n lataa ma.ngeshakar shaa.ntaa sheLake pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar shubhA.ngI
ps file vikal man aaj bakuL paNDit shaa.ntaa sheLake pa.n. jite.ndra abhishhekii
ps file viThThalaa tuu veDaa ku.nbhaar sudhiir phaDake ga. di. maaDaguuLakar sudhiir phaDake shubhaa.ngii
ps file vi.nchuu chaawalaa sa.nt ekanaath yogesh
ps file vilopale madhumIlanAt yA prabhudev saradaar vi. chi.n. beDekar mA. dInAnAth su.ndar
ps file au link vishvaache aarta maajhyaa manii prakaashale lataa ma.ngeshakar sa.nt dnyaaneshvar pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar anil
ps file au link visaruu nako shriiraamaa malaa lataa ma.ngeshakar yogesh
ps file veDaa.nt kaay goDii! pa.n. kumaar ga.ndharv raajaa baDhe pa.n. kumaar ga.ndharv
ps file veDyaa bahiNiichii re veDii maayaa aashaa bhosale sa.njiiv vasa.nt mohile sa.ntosh
ps file au link veDyaa manaa taLamaLasi.n baalaga.ndharv aNNaasaaheb kirloskar
ps file shabdaa.nvaachuna kaLale saare pa.n. jitendra abhishhekii anil pu. la. deshapaa.nDe
ps file au link shukrataaraa ma.ndavaaraa sudhaa malhotraa,
aruN daate
ps file au link shuura amhii saradaar pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar shaa.ntaa sheLake aana.ndaghan
ps file shuuraa mii va.ndile maa. diinaanaath ma.ngeshakar kRRi. pra. khaaDilakar govi.ndaraav Te.nbe
ps file au link shodhisii maanavaa raauuLii ma.ndirii maha.nmad raphii va.ndanaa viTaNakar shriikaa.nt Thaakare
ps file au link shodhuu mii\, kuThe\, kashii\, priyaa tulaa?
ps file shraavaNAt ghananiiLaa barasalaa lataa ma.ngeshakar ma.ngesh paaDagaa.nvakar shriinivaas khaLe
ps file au link shrii raam jayaraam jaya jayaraam aruN daate
ps file shriiraamaa ghanaHshyaamaa lataa ma.ngeshakar pii. saavaLaaraam vasa.nt prabhu
ps file sakhi ma.nda jhaalyaa taarakaa sudhiir phaDake sudhiir moghe sudhiir moghe
ps file au link sakhii shejaariNii tuu hasata rahaa aruN daate vasa.nt prabhu
ps file sajal nayan nit dhaar barasatii ajit kaDakaDe shubhaa.ngii
ps file saraNaar kadhii.n raNa? lataa ma.ngeshakar kusumaagraj pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar anil
ps file au link sarvaatmakaa sarveshvaraa pa.n. jitendra abhishhekii kusumaagraj pa.n. jitendra abhishhekii
ps file sAd detI himashikhare raamadaasa kaamat vasa.nt kaaneTakar pa.n. jitendra abhishhekii su.ndar
ps file saa.nj ye gokuLii aashaa bhosale sudhiir moghe shriidhar phaDake shubhaa.ngii
ps file saare malaa miLaale
ps file saa.ng kadhii kaLaNaar tulaa suman kalyaaNapuur,
mahe.ndra kapuur
en. dattaa
ps file au link saa.ng tuu, maajhaa hoshiil kaa.n? maalatii paa.nDe ga. di. maaDaguuLakar sudhiir phaDake
ps file au link saa.ng saa.ng bholaanaath kshamaa khaLe,
rachanaa va
yogesh khaDiikar
ma.ngesh paaDagaa.nvakar miinaa khaDiikar
ps file sukataatachi jagi yaa maa. diinaanaath ma.ngeshakar svaa. vi. daa. saavarakar
ps file svapnanagarachyaa su.ndara maajhyaa aashaalataa kusumaagraj shriinivaas khaLe
ps file harinaam mukhii ra.ngate saadhvii miiraabaaii jyoti
ps file au link haat tujhaa haataat anuraadhaa pauDavaal,
aruN daate
ma.ngesh paaDagaa.nvakar yogesh
ps file hiravyaa hiravyaa ra.ngaachii suuraj prasannaa
ps file au link hii paurNimA, he chaa.ndaNe aruN daate shubhaa.ngii
ps file au link hii vaaTa duura jaate aashaa bhosale shaa.ntaa sheLake pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar
ps file hRRidayi.n dharaa haa bodh kharaa sharad jaa.nbhekar govi.nd ballaaL deval
ps file hRRidayii priit jaagate ga. di. maaDaguuLakar shubhaa.ngii
ps file he tan man harimay jhaale prabhaakar kaarekar raam jaadhav shubhaa.ngii
ps file au link he raashhTra devataa.nche, he raashhTra preshhitaa.nche raaNii varmaa ga. di. maaDaguuLakar chi. raamacha.ndra
ps file he shyaamasu.ndar raajasaa mana mohanaa kishorii aamoNakar shaa.ntaa sheLake pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar su.ndar
ps file he hi.ndu nRRisi.nha lataa ma.ngeshakar svaa. vi. daa. saavarakar pa.n. hRRidayanaath ma.ngeshakar shubhaa.ngii
ps file kshaN aalaa bhaagyaachaa jyotsnaa bhoLe mo. ga. raa.ngaNekar maa. kRRishhNaraav su.ndar
ps file kshaNii yaa dubha.nguniyaa suman kalyaaNapuur yashodakumar gaaLawaNakar dasharath pujaarii shubhaa.ngii
Long due acknowledgements.

There are many songs in which the credits are not complete. So please send me the names of the song + music composer, movie and any other info that is missing, along with mistakes.
- Sachin {sstatake@rediffmail.com}

The last quiz, and its answers!

Lyrics for many more songs are at:

ITRANS Marathi Index
shabda shabda aaThave.
and,
ga. di. maa.n chii maraaThii gaaNii.

farmaish?


Songs in .ra format

There are now three good sites where you can get marathi songs in Real Audio format. The Real Audio player can be downloaded at once for free. You must visit them at:
Raja's Collection of Marathi Songs,
ga. di. maaDaguuLakar's movie songs,
and,
Songs from Sangli City.


kadhii tarii gharii yaa!