s:öskát: s:ØB:ae\:t: s:ög:ÒhH

s:öskát: An:Ø#m:eN:ka

 1. !-karH c: AT:-S:bdH

 2. Ak,N:tv:m:Î AkarN:ev:g:ÒhH

 3. AeD:g:t:p:rm:aT:aün:Î p:¡NRt:an:Î

 4. Aep: sv:N:üm:y:i l:¢a

 5. Ae)y:v:c:n: derdÓòH

 6. AmB:aðej:n:iv:n:ev:harev:l:as:m:ðv:

 7. AÄadS: p:ØraN:an:aö

 8. As:nt:að n:aBy:"Ty:aH

 9. Aeh erp:Ø p:et: kant:a

 10. Ahað dÙj:ün:s:ös:g:aüt:Î

 11. AwH s:ØK:m:araDy:H

 12. AakaS:at:Î p:et:t:ö t:aðy:ö

 13. Aac:ay:aüt:Î p:adm:Î Aad¶:ð

 14. Aap:ed em:*:p:rix:a

 15. AarmB:g:Øv:iü x:ey:N:i #m:ðN:

 16. Aal:sy:ö eh m:n:Ø\y:aN:am:Î

 17. Aawa kiet:üH p:al:n:ö

 18. Et:H sv:ep:et: kñS:v:H

 19. Eh l:aðkñ eh D:en:n:aö

 20. utkáÄ m:Dy:m: en:káÄ

 21. uts:ahað b:l:v:an:ay:ü

 22. u»aes:t:aeK:l:K:l:sy:

 23. u½m:ðn: eh es:Dy:¡nt:

 24. Okñn:aep: eh S:ØrðN:

 25. Okað dðv:H kñS:v:að

 26. Ot:ð s:tp:Ø,\:aH p:raT:üG:t:kaH

 27. OðÃ:y:üsy: ev:B:Ü\:N:ö s:Øj:n:t:a

 28. Aaò\:D:ð\:Ø Aep: s:v:ðü\:Ø

 29. kdeT:üt:sy: Aep: eh D:òy:üv:à¶:ðH

 30. kny:a v:ry:t:ð ,p:m:Î

 31. km:l:ð km:l:a S:ðt:ð

 32. krð Sl:aGy:sty:ag:H

 33. kakH kå\N:H ep:kH kå\N:H

 34. kant:akXax:ev:eS:K:a

 35. kay:aüy:¶:ö Pl:ö p:Øös:aö

 36. kay:aüeT:ü B:j:t:ð

 37. ek÷ t:ðn: hðm:eg:erN:a

 38. kÙj:nt:ö ram:ram:ðet:

 39. kÙs:Øm:st:b:ksy: Ev: ¾y:i

 40. káem:kÙl:ec:t:ö l:al:a¡Vl:Àö

 41. kñy:ÜraeN: n: B:Ü\:y:¡nt:

 42. kað l:aB:að g:ØeN:s:¤m:H

 43. kað|y:ö ¾aer

 44. Vv:ec:t:Î p:àTv:iS:yy:H

 45. x:m:a b:l:ö AS:Vt:an:aö

 46. x:m:a S:s*:ö krð y:sy:

 47. x:a¡nt:Á:ðt:Î kv:c:ðn: ek÷

 48. x:irðN:atm:g:t:aðdkay: eh g:ØN:a

 49. x:Øtx:am:aðep: j:rakáS:aðep:

 50. K:l:H kraðet: dÙrÎv:à¶:ö

 51. K:lv:aXað edv:s:ðÃ:rsy:

 52. g:t:ð S:aðkað n: kt:üvy:að

 53. g:j:üet: S:red n:

 54. g:j:ües: m:ðG:

 55. g:ØN:v:dg:ØN:v:¾a kÙv:üt:a

 56. g:ØN:aH kÙv:ü¡nt: dÝt:tv:ö

 57. g:Ø,H b:nD:ØH Ab:nD:Ün:aö

 58. g:aòrv:ö )apy:t:ð dan:at:Î

 59. c:t:k¡s*:c:t:Øran:Î p:y:aðkN:an:Î

 60. ec:t:a ec:nt:a s:m:a )aðVt:a

 61. ec:nt:n:iy:a eh ev:p:dam:Î

 62. eCÀað|ep: raðhet: t:,H

 63. j:y:¡nt: t:ð s:Økáet:n:H

 64. j:a´ö eD:y:að hret:

 65. j:aet:y:aüt:Ø rs:at:al:ö

 66. t:aen: E¡ndÓy:aeN: Aev:kl:aen:

 67. t:à\N:aö eC¡nD: B:j: x:m:aö

 68. tv:m:ðv: c:at:kaD:ar

 69. daex:Ny:ö sv:j:n:ð dy:a p:rj:n:ð

 70. dan:ö B:aðg:að n:aS:H

 71. edkÏ kal: Aaed An:v:¡cCÀ

 72. dÙj:ün:H p:erht:üvy:að

 73. dað\:B:it:ðH An:armB:H

 74. daòm:ün*y:at:Î n:àp:et:H ev:n:Sy:et:

 75. n: keÁ:t:Î c:NRkaðp:an:am:Î

 76. n: sv:lp:sy: kát:ð

 77. n: eh t:dÏ ev:½t:ð ek¡Wc:t:Î

 78. n:m:sy:am:að dðv:aÀn:Ø

 79. n:m:Òtv:ðn:aðÀm:nt:H p:rg:ØN:kT:n:òH

 80. n:v:rs:aH

 81. en:ndnt:Ø n:iet:en:p:ØN:a

 82. n:ðt:a y:sy: b:àhsp:et:H

 83. n:òv:akáet:H Pl:et:

 84. p:*:ö n:òv: y:da krirev:Xp:ð

 85. p:¼akrö edn:krað v:kc:ikraðet:

 86. p:erx:iN:H keÁ:t:Î sp:àhy:et:

 87. p:erv:et:üen: s:ös:arð

 88. p:aet:t:að|ep: kraG:at:òH

 89. p:an:iy:ö p:at:Øm:Î EcCaem:

 90. p:ap:aeÀv:ary:et: y:aðj:y:t:ð eht:ay:

 91. p:Øra kv:in:aö g:N:n:a

 92. p:Øst:ksT:a t:Ø y:a ev:½a

 93. )dan:ö )cCÀö

 94. )s:Ê m:eN:m:Î u¹rðt:Î

 95. )aN:aG:at:aeÀv:àe¶:H

 96. )ay:H kndÙkp:at:ðn:

 97. )arBy:t:ð n: K:l:Ø

 98. )iN:aet: y:H s:Øc:ert:H

 99. b:ÒÉa y:ðn: kÙl:al:v:eÀy:em:t:að

 100. B:gn:aS:sy: krNRep:¡NRt:t:n:að

 101. B:v:¡nt: n:m:Òast:rv:H

 102. B:a\:as:Ø m:ØKy:a m:D:Øra

 103. B:im:ö v:n:ö B:v:et:

 104. m:jj:tv:mB:es: y:at:Ø m:ð,eS:K:rö

 105. m:eN:H S:N:aðll:iZH

 106. m:n:es: v:c:es: kay:ð

 107. m:al:et:kÙs:Øm:sy: Ov:

 108. m:àg:m:in:s:jj:n:an:aö

 109. m:aòn:anm:ÜkH )v:c:n:p:XÙH

 110. y:T:a K:rH c:ndn:B:arv:aeh

 111. y:dc:ðt:n:að|ep: p:adòH sp:àÄH

 112. y:da ek÷ec:t:Î wH Ahö

 113. y:¹a*:a en:j:B:al:p:¬el:eK:t:ö

 114. y:sy:a¡st: ev:¶:ö

 115. y:a s:aD:ÜöÁ: K:l:an:Î kraðet:

 116. y:aö ec:nt:y:aem: s:t:t:ö m:ey:

 117. y:ð\:aö n: ev:½a

 118. y:að D:ÒØv:aeN: p:erty:jy:

 119. rtn:òH m:hahòüH t:Øt:Ø\:ØH

 120. rev:en:S:akry:aðH g:Òhp:iRn:ö

 121. raj:n:Î dÙD:Øx:es:

 122. rae*:g:üem:\y:et: B:ev:\y:et: s:Ø)B:at:ö

 123. rð rð c:at:k

 124. l:jj:ag:ØN:aòG:j:n:n:iø

 125. l:B:ðt: es:kt:as:Ø t:òl:ö

 126. l:an¤Ûl:c:al:n:m:Î AD:H

 127. l:aðB:Á:ðdg:ØN:ðn: ek÷

 128. v:n:ð rN:ð S:*:Øj:l:a¡gn:m:Dy:ð

 129. v:rö p:x:cCðdH

 130. v:rö p:v:üt:dÙg:ðü\:Ø

 131. v:s:ØD:òv: kÙXÙmb:km:Î

 132. v:het: B:Øv:n:Â:ðeN:ö S:ð\:H

 133. v:eÈst:sy: j:l:ay:t:ð

 134. v:aWCa s:jj:n:s:¤m:ð

 135. ev:½a n:am: n:rsy: -p:ö

 136. ev:p:ed D:òy:üm:T:aBy:Ødy:ð

 137. ev:rl:aH j:an:¡nt: g:ØN:an:Î

 138. v:ò½raj: n:m:st:ØBy:m:Î

 139. vy:al:ö b:al:m:àN:al:t:nt:ØeB:H

 140. S:Vy:að v:arey:t:Øö j:l:ðn:

 141. S:S:i edv:s:D:Üs:rað

 142. S:as*:aðp:skát:S:bds:Øndreg:rH

 143. eS:rH S:av:üö sv:g:aüt:Î

 144. Â:að*:ö Â:Øt:ðn:òv:

 145. s:ty:an:àt:a c: p:,\:a

 146. s:nt:pt:ay:es: s:ö¡sT:t:sy:

 147. s:nty:ny:ð|ep: b:àhsp:et:)B:àt:y:H

 148. s:mp:ts:Ø m:ht:aö ec:¶:ö

 149. s:aehty: s:¤it: kl:a ev:hin:H

 150. es:öhHeS:S:Ørep: en:p:t:et:

 151. s:ØK:sy:an:nt:rö dÙHK:ö

 152. s:Ün:ØH s:cc:ert:H s:t:i e)y:t:m:a

 153. s:àj:et: t:av:dS:ð\:g:ØN:akrö

 154. sT:aly:aö v:òdÝy:üm:yy:aö p:c:et:

 155. sv:lp:sn:ay:Øv:s:av:S:ð\:m:el:n:ö

 156. sv:ay:¶:m:ðkant:g:ØN:ö ev:D:a*:a

 157. ht:Øüy:aüet: n: g:aðc:rö


Sanskrit Subhashita Sangraha: Wed Dec 30 11:41:05 PST 1998