॥ श्रीमुत्तुकुमारसुब्रह्मण्यमूर्तिसहस्रनामावलिः ॥

श्रीवैद्येश्वरमन्दिरस्थित (कुम्भघोणनगरस्य निकटवर्ति (तमिळ् नाडु) वैत्तीश्वरन् कोविल्) मुत्तुक्कुमारन् सुब्रह्मण्यमूर्तिसहस्रनामावलिः Sahasranamavali is on Lord Subrahmanya at Vaitheeswaran Koil. ॥ध्यानम् ॥ षड्वक्त्रं शिखिवाहनं त्रिनयनं वल्लीशसेनापतिं वज्रं शक्तिमसिं त्रिशूलमभयं खेटं धनुश्चक्रकम् । पाशं कुक्कुटमङ्कुशं च वरदं दोर्भिर्दधानं शिवं सुब्रह्मण्यमुपास्महे प्रणमतां भीतिप्रणाशोद्यतम् ॥ गाङ्गेयं वह्निबीजं शरवणजनितं ज्ञानशक्तिं कुमारं ब्रह्माणं स्कन्ददेवं गुहमचलभिदं रौद्रतेजःस्वरूपम् । सेनान्यं तारकघ्नं गजमुखसहितं कार्तिकेयं षडास्यं सुब्रह्मण्यं मयूरध्वजसहितमजं देवदेवं नमामि ॥ ॥ॐ श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ श्रीकुमारसुब्रह्मण्यमूर्तिसहस्रनामावलिः । ॐ अनन्ताय नमः । ॐ अमलाय नमः । ॐ अनादये नमः । ॐ अमराय नमः । ॐ अनन्तसद्गुणाय नमः । ॐ अच्युताय नमः । ॐ अनघाय नमः । ॐ अनन्तस्वरूपाय नमः । ॐ निष्कलद्युतये नमः । ॐ अनन्तफलदाय नमः । १० ॐ अखण्डरूपाय नमः । ॐ अनन्तोदराय नमः । ॐ अतुलाय नमः । ॐ आनुकूल्याय नमः । ॐ अनन्तसौख्याय नमः । ॐ सुन्दराय नमः । ॐ अमराधिपाय नमः । ॐ षाण्मातृनन्दनाय नमः । ॐ स्वर्णभूषणाय नमः । ॐ षण्मुखाय नमः । २० ॐ अमृताय नमः । ॐ हरसूनवे नमः । ॐ पित्रे नमः । ॐ अष्टादशार्णाय नमः । ॐ आदिदेशिकाय नमः । ॐ अगजाकुचपीयूषभोक्त्रे नमः । ॐ आखण्डलार्तहृदे नमः । ॐ अनेकासुरसंहारिणे नमः । ॐ तारकब्रह्मदेशिकाय नमः । ॐ सच्चिदानन्दरूपिणे नमः । ३० ॐ विधीन्द्रसुरवन्दिताय नमः । ॐ कुमाराय नमः । ॐ शङ्करसुताय नमः । ॐ हारकेयूरभूषिताय नमः । ॐ षट्किरीटधराय नमः । ॐ ब्रह्मणे नमः । ॐ आधाराय नमः । ॐ परात्पराय नमः । ॐ आदित्यसोमभौमादिग्रहदोषविभञ्जनाय नमः । ॐ श्रीमते नमः । ४० ॐ शिवगिरीशानाय नमः । ॐ भक्तसंस्तुतवैभवाय नमः । ॐ अगस्त्यमुनिसम्बोद्ध्रे नमः । ॐ अमरार्तिप्रभञ्जनाय नमः । ॐ मुकुन्दभागिनेयाय नमः । ॐ द्विषण्णेत्राय नमः । ॐ द्विषड्भुजाय नमः । ॐ चन्द्रार्ककोटिसदृशाय नमः । ॐ शचीमाङ्गल्यरक्षकाय नमः । ॐ हिमाचलसुतासूनवे नमः । ५० ॐ सर्वजीवसुखप्रदाय नमः । ॐ आत्मज्योतिषे नमः । ॐ शक्तिपाणये नमः । ॐ भक्तसंरक्षणोद्यताय नमः । ॐ चातुर्वर्ण्येष्टफलदाय नमः । ॐ वल्लीशाय नमः । ॐ दुःखनाशकाय नमः । ॐ सर्वस्मै नमः । ॐ मोक्षप्रदाय नमः । ॐ पुण्यदृश्याय नमः । ६० ॐ भक्तदयानिधये नमः । ॐ कोटिकन्दर्पलावण्याय नमः । ॐ इच्छाज्ञानक्रियान्विताय नमः । ॐ हरिब्रह्मेन्द्रमौल्यग्रछन्नपादाम्बुजद्वयाय नमः । ॐ वल्लीभाषणसुप्रीताय नमः । ॐ दिव्याङ्गवनमालिकाय नमः । ॐ इष्टार्थदायकाय नमः । ॐ बालाय नमः । ॐ बालचन्द्रकलाधराय नमः । ॐ शिष्टहृत्पद्मनिलयाय नमः । ७० ॐ दुष्टचोरकुलान्तकाय नमः । ॐ कोटिकोटिमहासिद्धमुनिवन्दितपादुकाय नमः । ॐ ईशाय नमः । ॐ ईशाधिपाय नमः । ॐ ईशदेशिकाय नमः । ॐ ईश्वरात्मजाय नमः । ॐ ईशानादिमध्यान्तब्रह्मप्रणवषण्मुखाय नमः । ॐ ईशाग्राय नमः । ॐ लयभीतिघ्नाय नमः । ॐ विघ्नराजसहोदराय नमः । ८० ॐ इन्द्रवारुणकौबेरविरिञ्च्यादिसुखप्रदाय नमः । ॐ ईशकैलासनिलयाय नमः । ॐ ईशसंस्तुतवैभवाय नमः । ॐ कल्पवृक्षादिकौदार्याय नमः । ॐ सर्ववेदाग्रवासभुवे नमः । ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः । ॐ सर्वसुखदाय नमः । ॐ कीर्तिमते नमः । ॐ विभवे नमः । ॐ इन्दिरारमणप्रीताय नमः । ९० ॐ मृत्युभीत्यादिनाशकाय नमः । ॐ सर्वशत्रुकुलारण्यज्वालाकुलदवानलाय नमः । ॐ अणिमाद्यष्टसिद्धीशाय नमः । ॐ विधिविष्ण्वीश्वराधिपाय नमः । ॐ षडाधाराम्बुजगतसर्वदेवस्वरूपकाय नमः । ॐ श्रीनीपकुसुमप्रीताय नमः । ॐ ईतिबाधाविनाशकाय नमः । ॐ सर्वपुण्यस्वरूपिणे नमः । ॐ दातॄणां फलदायकाय नमः । ॐ देवेन्द्रकल्पकाय नमः । १०० ॐ गौरीसुताय नमः । ॐ हृत्कमलालयाय नमः । ॐ तारकप्राणहरणाय नमः । ॐ उग्रशक्त्यायुधाधिपाय नमः । ॐ सर्वात्मनायकाय नमः । ॐ कुम्भसम्भूतप्रियबोधकाय नमः । ॐ चन्द्रकोटिप्रभाय नमः । ॐ उल्लासिने नमः । ॐ हुम्फट्काराय नमः । ॐ उत्सुकाय नमः । ११० ॐ देवेश्वराय नमः । ॐ नागभूषाय नमः । ॐ उद्यद्भास्करकुण्डलाय नमः । ॐ उद्दण्डधीराय नमः । ॐ गम्भीराय नमः । ॐ कृपासागरलोचनाय नमः । ॐ एककालोदितानेककोटिबालरविप्रभाय नमः । ॐ रुद्राधिपाय नमः । ॐ जयन्तादिसुरानेककारागृहविमोचकाय नमः । ॐ उग्रबालाय नमः । १२० ॐ रक्ताम्बुजपदद्वयाय नमः । ॐ विरिञ्चिकेशवेन्द्रादिसर्वदेवाभयप्रदाय नमः । ॐ वल्लीन्द्रतनयादक्षवामालङ्कृतसुन्दराय नमः । ॐ नतकुम्भोद्भवानेकभक्तसङ्घप्रियङ्कराय नमः । ॐ सत्याचलस्थिताय नमः । ॐ शम्भुविज्ञानसुखबोधकाय नमः । ॐ गौरीशङ्करमध्यस्थाय नमः । ॐ देवसङ्घामृतप्रदाय नमः । ॐ उमामहेशनयनपद्माकररविप्रभाय var दिवाकराय नमः । ॐ रणरङ्गरमाप्रोक्तजयश्रवणकौतुकाय नमः । १३० ॐ अहङ्कृतमनोदूराय नमः । ॐ दैत्यतूलधनञ्जयाय नमः । ॐ भक्तचित्तामृताम्बोधये नमः । ॐ मौनानन्तसुखप्रदाय नमः । ॐ अनेकक्षेत्रनिलयाय नमः । ॐ वाचिकामृतदायकाय नमः । ॐ पराद्रिस्थाय नमः । ॐ अर्णवक्षेत्रनिलयाय नमः । ॐ देवपूजिताय नमः । ॐ अनेकशैलनिलयाय नमः । १४० ॐ फलभूधरनायकाय नमः । ॐ शिवाचलनिवासिने नमः । ॐ शिवक्षेत्राधिनायकाय नमः । ॐ मानसीकपुराधीशाय नमः । ॐ श्रीशैलालयसंस्थिताय नमः । ॐ मूलाधाराम्बुजगताय नमः । ॐ स्वाधिष्ठाननिकेतनाय नमः । ॐ मणीपूरकपद्मस्थाय नमः । ॐ अनाहतसुमस्थिताय नमः । ॐ विशुद्धिकमलारूढाय नमः । १५० ॐ आज्ञाचक्रान्तरस्थिताय नमः । ॐ परमाकाशरूपिणे नमः । ॐ नादब्रह्ममयाकृतये नमः । ॐ महाशक्तये नमः । ॐ महोनाथाय नमः । ॐ सर्वलोकात्मविग्रहाय नमः । ॐ महावल्लीप्रियाय नमः । ॐ सर्वरूपिणे नमः । ॐ सर्वान्तरस्थिताय नमः । ॐ शिवार्थाय नमः । १६० ॐ सर्वसञ्जीविने नमः । ॐ समस्तभुवनेश्वराय नमः । ॐ सर्वसंरक्षकाय नमः । ॐ सर्वसंहारकरताण्डवाय नमः । ॐ चतुर्मुखशिरोदेशमुष्टिताडनविक्रमाय नमः । ॐ ब्रह्मोपदेष्ट्रे नमः । ॐ ब्रह्मादिसुरलोकसुखप्रदाय नमः । ॐ यज्ञदिव्यहविर्भोक्त्रे नमः । ॐ वरदाय नमः । ॐ सर्वपालकाय नमः । १७० ॐ दीनसंरक्षकाय नमः । ॐ अव्याजकरुणापूरवारिधये नमः । ॐ सर्वलक्षणसम्पन्नाय नमः । ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः । ॐ ब्रह्मानन्दाब्धिशीताम्शवे नमः । ॐ करुणापूर्णलोचनाय नमः । ॐ एकाक्षरमयाय नमः । ॐ एकाक्षरपरार्थदाय नमः । ॐ एकाक्षरपरञ्ज्योतिषे नमः । ॐ एकान्तमतिबोधकाय नमः । १८० ॐ एकार्थदायकाय नमः । ॐ एकपराय नमः । ॐ एकाम्रनायकाय नमः । ॐ एकान्तमौनफलदाय नमः । ॐ वल्लीमोहनतत्पराय नमः । ॐ सप्तर्षिवन्दितपदाय नमः । ॐ ब्रह्मातीताय नमः । ॐ मुनिस्तुताय नमः । ॐ वल्लीदर्शनसन्तुष्टाय नमः । ॐ भक्ताभीष्टवरप्रदाय नमः । १९० ॐ उमाशङ्करमध्यस्थाय नमः । ॐ महावृषभसंस्थिताय नमः । ॐ सम्पूर्णाय नमः । ॐ सर्वलोकात्मने नमः । ॐ नीपमाल्यविभूषिताय नमः । ॐ कल्मषघ्नाय नमः । ॐ गिरिशयाय नमः । ॐ पापघ्नाय नमः । ॐ दीनरक्षकाय नमः । ॐ सर्वाभरणभूषाङ्काय नमः । २०० ॐ वज्रशक्त्यादिधारकाय नमः । ॐ पञ्चाक्षरस्थाय नमः । ॐ पञ्चास्याय नमः । ॐ कण्ठीरवमुखान्तकाय नमः । ॐ पञ्चभूतात्मभृते नमः । ॐ पञ्चभूतेशाय नमः । ॐ शचीवन्दिताय नमः । ॐ पञ्चवर्णाय नमः । ॐ पञ्चबाणकराय नमः । ॐ पञ्चतरुप्रभवे नमः । २१० ॐ ऐङ्काररूपाय नमः । ॐ क्लीङ्काराय नमः । ॐ सौःकारकरुणानिधये नमः । ॐ अकारादिक्षकारान्तमयाय नमः । ॐ ऐरावतार्चिताय नमः । ॐ ऐरावतगजारूढाय नमः । ॐ सर्वभक्तप्रियङ्कराय नमः । ॐ ऐरावतात्मजावल्लीनायिकाप्राणवल्लभाय नमः । ॐ चतुष्षष्टिकलानाथाय नमः । ॐ द्वात्रिंशल्लक्षणोज्ज्वलाय नमः । २२० ॐ मदनातीतसौन्दर्याय नमः । ॐ पाषण्डजनदूरगाय नमः । ॐ पञ्चेन्द्रियप्रेरकाय नमः । ॐ पञ्चकृत्यादिदायकाय नमः । ॐ पञ्चकृत्येश्वराय नमः । ॐ पञ्चमूर्तये नमः । ॐ पञ्चामृतप्रियाय नमः । ॐ एकार्थाय नमः । ॐ निर्नाशाय नमः । ॐ प्रणवार्थदाय नमः । २३० ॐ सर्वज्योतिःप्रकाशिने नमः । ॐ रहःकेलिकुतूहलाय नमः । ॐ दिव्यज्योतिषे नमः । ॐ वेदमयाय नमः । ॐ वेदमूलाय नमः । ॐ अर्थसङ्ग्रहाय नमः । ॐ एकस्मै नमः । ॐ अनेकस्वरूपिणे नमः । ॐ रव्यादिद्युतिदायकाय नमः । ॐ ऐरावताधिपसुतानयनानन्दसुन्दराय नमः । २४० ॐ चिदाकाशाय नमः । ॐ परञ्ज्योतिषे नमः । ॐ लयोत्पत्तिविवर्जिताय नमः । ॐ सर्वशत्रुहराय नमः । ॐ मेषवरारूढाय नमः । ॐ विनायकाय नमः । ॐ एकातपत्रसांराज्यदायकाय नमः । ॐ सुमुखानुजाय नमः । ॐ मृगीपरशुचापासिशक्त्याद्यायुधभृत्कराय नमः । ॐ शरत्कालघनानीकमहोदारद्विषट्कराय नमः । २५० ॐ श्रीवल्लीवामपार्श्वस्थाय नमः । ॐ रव्यादिग्रहदोषभिदे नमः । ॐ पादकिङ्किणिकानाददैत्यविभ्रमदायकाय नमः । ॐ ओङ्कारज्योतिषे नमः । ॐ ओङ्काराय नमः । ॐ वाचकातीतवैभवाय नमः । ॐ ओङ्कारचित्सभासंस्थाय नमः । ॐ ओङ्काराद्भुतमन्दिराय नमः । ॐ ओङ्कारमनुसन्दात्रे नमः । ॐ ओङ्कारगिरिसंस्थिताय नमः । २६० ॐ ओङ्कारनादश्रवणाय नमः । ॐ ओङ्कारातीतविग्राहाय नमः । ॐ ओङ्कारनादान्तगताय नमः । ॐ ओम्मित्यादिषडक्षराय नमः । ॐ ओङ्कारपीठिकान्तस्थाय नमः । ॐ ओङ्कारमुकुटाग्रगाय नमः । ॐ ओङ्कारमूलसम्भूताय नमः । ॐ ओङ्काराद्यन्तमध्यगाय नमः । ॐ ओङ्कारमूलबीजार्थाय नमः । ॐ ओङ्कारपरशक्तिमते नमः । २७० ॐ ओङ्कारबिन्दवे नमः । ॐ ओङ्कारचित्ताय नमः । ॐ ओङ्कारचित्पुराय नमः । ॐ ओङ्कारफलसत्साराय नमः । ॐ ओङ्कारज्ञानकोविदाय नमः । ॐ ओङ्कारसच्चिदानन्दाय नमः । ॐ ओङ्कारपरमात्मकाय नमः । ॐ ओङ्कारसम्भूतसप्तकोटिमन्त्राधिनायकाय नमः । ॐ ओङ्कारप्रणवाकाराय नमः । ॐ अकारादिकलात्मकाय नमः । २८० ॐ षडक्षराय नमः । ॐ द्वादशार्णाय नमः । ॐ प्रणवाग्रार्णसंयुताय नमः । ॐ महेशस्तुतिसन्तुष्टाय नमः । ॐ शिवशक्त्यक्षरान्विताय नमः । ॐ पराक्षरकलोपेताय नमः । ॐ शिवबीजकलाश्रयाय नमः । ॐ औङ्कारनादकरुणाय नमः । ॐ औदासीनजनान्तकाय नमः । ॐ औदुम्बराश्वत्थनीपबिल्वादिसमिदाहुतये नमः । २९० ॐ दुष्टक्रुद्धमनोदूराय नमः । ॐ शिष्टसङ्घसमाश्रिताय नमः । ॐ अकाराद्यक्षरप्राणाय नमः । ॐ अकारद्यक्षरार्थकाय नमः । ॐ उदारसद्गुणोपेताय नमः । ॐ भक्तैश्वर्यप्रदायकाय नमः । ॐ वल्लीपतये नमः । ॐ अकारादिक्षकारान्तकलाकल्पितविग्रहाय नमः । ॐ श्रीकुम्भसम्भवादीनां सर्वज्ञानोपदेशकृते नमः । ॐ षडर्णमन्त्रस्मरणभक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः । ३०० ॐ स्कन्दमूर्तये नमः । ॐ गाङ्गेयाय नमः । ॐ कलिकल्मषनाशनाय नमः । ॐ भक्तसन्निहिताय नमः । ॐ अक्षोभ्याय नमः । ॐ शङ्खपाणिमुखस्तुताय नमः । ॐ ओंश्रींह्रींसौंशरवणभवाय नमः । ॐ शङ्करानन्दाय नमः । ॐ शतलक्षेन्दुसङ्काशाय नमः । ॐ शान्ताय नमः । ३१० ॐ शशिधरात्मजाय नमः । ॐ शत्रुनाशकराय नमः । ॐ शम्भवे नमः । ॐ शचीपतिवरप्रदाय नमः । ॐ शक्तिमते नमः । ॐ शक्तिहस्ताय नमः । ॐ शान्तसर्वप्रकाशकाय नमः । ॐ शरभाय नमः । ॐ शङ्खचक्रादिधराय नमः । ॐ शङ्करबोधकाय नमः । ३२० ॐ कृत्तिकातनयाय नमः । ॐ कृष्णाय नमः । ॐ शङ्खपद्मनिधिप्रदाय नमः । ॐ शक्तिवज्रादिसम्पन्नद्विषट्करसरोरुहाय नमः । ॐ शङ्कुकर्णमहाकर्णघण्टाकर्णादिवन्दिताय नमः । ॐ मूलादिद्वादशान्तस्थपद्ममध्यनिकेतनाय नमः । ॐ सद्गुणाय नमः । ॐ शङ्कराय नमः । ॐ साक्षिणे नमः । ॐ सदानन्दाय नमः । ३३० ॐ सदाशिवाय नमः । ॐ ज्ञानेश्वराय नमः । ॐ सृष्टिकर्त्रे नमः । ॐ सर्ववश्यप्रदायकाय नमः । ॐ विचित्रवेषाय नमः । ॐ समरविजयायुधधारकाय नमः । ॐ क्रौञ्चासुररिपवे नमः । ॐ शङ्खपतये नमः । ॐ सर्वगणेश्वराय नमः । ॐ णकारतुर्यमन्त्रार्णाय नमः । ३४० ॐ णकारार्णस्वरूपकाय नमः । ॐ णकारमूलमन्त्राग्राय नमः । ॐ णकाररवसंस्थिताय नमः । ॐ णकारशिखरारूढाय नमः । ॐ णकाराक्षरमध्यगाय नमः । ॐ णद्वितीयाय नमः । ॐ णत्रितीयाय नमः । ॐ णचतुर्थाय नमः । ॐ णपञ्चमाय नमः । ॐ णषष्ठवर्णाय नमः । ३५० ॐ णार्णादिमन्त्रषड्भेदभासुराय नमः । ॐ णकारपीठनिलयाय नमः । ॐ नलिनोद्भवशिक्षकाय नमः । ॐ नादान्तकूटस्थाय नमः । ॐ नारदप्रियाय नमः । ॐ नागाशनरथारूढाय नमः । ॐ नान्दात्मने नमः । ॐ नागभूषणाय नमः । ॐ नागाचलपतये नमः । ॐ नागाय नमः । ३६० ॐ नवतत्त्वाय नमः । ॐ नटप्रियाय नमः । ॐ नवग्रहादिदोषघ्नाय नमः । ॐ णकारस्तम्भनिष्क्रियाय नमः । ॐ णकाराक्षाय नमः । ॐ णकारेशाय नमः । ॐ णकारवृषवाहनाय नमः । ॐ तत्त्वबोद्ध्रे नमः । ॐ दैवमणये नमः । ॐ धनधान्यादिदायकाय नमः । ३७० ॐ वल्लीपतये नमः । ॐ शुद्धान्तराय नमः । ॐ तत्वातीताय नमः । ॐ हरिप्रियाय नमः । ॐ तत्पराय नमः । ॐ कमलारूढाय नमः । ॐ षडाननसरोरूहाय नमः । ॐ भगवते नमः । ॐ भयहन्त्रे नमः । ॐ भर्गाय नमः । ३८० ॐ भवविमोचकाय नमः । ॐ भानुकोपादिदैत्यघ्नाय नमः । ॐ भद्राय नमः । ॐ भागीरथीसुताय नमः । ॐ भवाचलमहावज्राय नमः । ॐ भवारण्यदवानलाय नमः । ॐ भवतापसुधावृष्टये नमः । ॐ भवरोगमहौषधाय नमः । ॐ भानुचन्द्राग्निनयनाय नमः । ॐ भावनातीतविग्रहाय नमः । ३९० ॐ भक्तचित्ताम्बुजारूढाय नमः । ॐ भरतोक्तक्रियाप्रियाय नमः । ॐ भक्तदेवाय नमः । ॐ भयार्तिघ्नाय नमः । ॐ भकारोच्चाटनक्रियाय नमः । ॐ भारतीशमुकुन्दादिवाङ्मनोऽतीतवैभवाय नमः । ॐ विचित्रपक्षाश्वारूढाय नमः । ॐ भुजङ्गेशाय नमः । ॐ दयानिधये नमः । ॐ ईशफालाक्षिसम्भूताय नमः । ४०० ॐ वीराय नमः । ॐ षट्समयाधिपाय नमः । ॐ महाव्रताय नमः । ॐ महादेवाय नमः । ॐ भूतेशाय नमः । ॐ शिववल्लभाय नमः । ॐ महामायिने नमः । ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः । ॐ मन्त्रस्थाय नमः । ॐ यक्षराट्प्रियाय नमः । ४१० ॐ सर्वश्रेष्ठाय नमः । ॐ महामृत्युरूपासुरविनाशकाय नमः । ॐ रागाब्जमालिकाभूषाय नमः । ॐ रागिणे नमः । ॐ रागाम्बरप्रियाय नमः । ॐ रागद्वेषादिदोषघ्नाय नमः । ॐ रागरत्नविभूषणाय नमः । ॐ रावणस्तुतिसन्तुष्टाय नमः । ॐ रतीनायकवन्दिताय नमः । ॐ रम्भादिनाट्यसुप्रीताय नमः । ४२० ॐ राजीवदललोचनाय नमः । ॐ रवचापधराय नमः । ॐ रक्षोवृन्दतूलहुताशनाय नमः । ॐ रविचन्द्रादिसम्पूज्याय नमः । ॐ रथारोहकुतूहलाय नमः । ॐ रवकाञ्चीवरधराय नमः । ॐ रवयुक्ताङ्घ्रिभूषणाय नमः । ॐ रव्युद्भवसमानेकहारकेयूरभूषिताय नमः । ॐ रविकोटिसमानाभाय नमः । ॐ रत्नहाटकदायकाय नमः । ४३० ॐ शिखीन्द्राय नमः । ॐ उरगाकाराय नमः । ॐ निशादिनविवर्जिताय नमः । ॐ रमावाण्यादिसम्पूज्याय नमः । ॐ लक्षवीरभटस्तुताय नमः । ॐ वीरभूतगणस्तुत्याय नमः । ॐ श्रीरामाय नमः । ॐ अरुणाय नमः । ॐ रवये नमः । ॐ वरदाय नमः । ४४० ॐ वज्रहस्ताय नमः । ॐ वामदेवादिवन्दिताय नमः । ॐ वलारितनयानाथाय नमः । ॐ वरदाभयसत्कराय नमः । ॐ वल्लीश्वरीपतये नमः । ॐ वाग्मिने नमः । ॐ वल्लीकल्याणसुन्दराय नमः । ॐ वलारिमुख्यविबुधवृन्ददुःखविमोचकाय नमः । ॐ वातरोगहराय नमः । ॐ वर्मरहिताय नमः । ४५० ॐ वासवेश्वराय नमः । ॐ वाचकस्थाय नमः । ॐ वासुदेववन्दिताय नमः । ॐ वकुलप्रियाय नमः । ॐ वासनाङ्कितताम्बूलपूरिताननपङ्कजाय नमः । ॐ वचनागमनातीताय नमः । ॐ वामाङ्गाय नमः । ॐ वन्दिमोहनाय नमः । ॐ वल्लीमनोहराय नमः । ॐ साधवे नमः । ४६० ॐ देवेन्द्रप्राणदायकाय नमः । ॐ दिगन्तवल्लभाय नमः । ॐ अनन्तमदनोज्ज्वलरूपभृते नमः । ॐ सौन्दर्यार्णवपीयूषाय नमः । ॐ सर्वावयवसुन्दराय नमः । ॐ शिशवे नमः । ॐ कृपालवे नमः । ॐ कादम्बधराय नमः । ॐ कौबेरनायकाय नमः । ॐ धर्माधाराय नमः । ४७० ॐ सर्वधर्मस्वरूपाय नमः । ॐ धर्मरक्षकाय नमः । ॐ सर्वधर्मेश्वराय नमः । ॐ बन्धवे नमः । ॐ तीक्ष्णाय नमः । ॐ अनन्तकलान्विताय नमः । ॐ अनन्तवेदसंवेद्याय नमः । ॐ स्वामिने नमः । ॐ कनकसुप्रभाय नमः । ॐ सर्वसाक्षिणे नमः । ४८० ॐ सर्वकलाश्रवणाय नमः । ॐ करुणालयाय नमः । ॐ वासवाय नमः । ॐ सर्वकर्त्रे नमः । ॐ कामाय नमः । ॐ कपिलसंस्तुताय नमः । ॐ कामदाय नमः । ॐ कालसंहर्त्रे नमः । ॐ कालाय नमः । ॐ कामारिसम्भवाय नमः । ४९० ॐ कामायुधाय नमः । ॐ कामधराय नमः । ॐ श्रीकृष्णाय नमः । ॐ शिखिवाहनाय नमः । ॐ कृपानिधये नमः । ॐ कृपासिन्धवे नमः । ॐ गिरिराजे नमः । ॐ कृत्तिकाप्रियाय नमः । ॐ कीर्तिप्रदाय नमः । ॐ कीर्तिधराय नमः । ५०० ॐ गीतनाट्यादिकप्रियाय नमः । ॐ नर्क्कीरस्तोत्रसन्तुष्टाय नमः । ॐ तीर्थेशाय नमः । ॐ कुलविदे नमः । ॐ गुहाय नमः । ॐ कौमाराय नमः । ॐ सर्वगुप्ताय नमः । ॐ क्रौञ्चासुरविमर्दनाय नमः । ॐ इन्द्रपुण्याय नमः । ॐ कुलोत्तुङ्गाय नमः । ५१० ॐ अतितीक्ष्णायुधाय नमः । ॐ नटाय नमः । ॐ कूटस्थाय नमः । ॐ श्रीकराय नमः । ॐ कूटेशाय नमः । ॐ अन्तकान्तकसम्भवाय नमः । ॐ वल्लीभाषणसुप्रीताय नमः । ॐ गम्भीराय नमः । ॐ भक्तनायकाय नमः । ॐ सर्वदेवालयान्तस्थाय नमः । ५२० ॐ निश्शोकाय नमः । ॐ निरुपद्रवाय नमः । ॐ केदाराय नमः । ॐ मदनाधीशाय नमः । ॐ लयघ्नाय नमः । ॐ श्रवणान्विताय नमः । ॐ पद्महस्ताय नमः । ॐ देवनुताय नमः । ॐ भक्तार्थाय नमः । ॐ द्वादशायुधाय नमः । ५३० ॐ कैवल्याय नमः । ॐ रजताद्रीशाय नमः । ॐ महाराजे नमः । ॐ गोकर्णाधिपाय नमः । ॐ शूरमायाम्रतरुभिदे नमः । ॐ खण्डितासुरमण्डलाय नमः । ॐ जयदुर्गातिसन्तुष्टाय नमः । ॐ सर्वदेवस्तवाङ्किताय नमः । ॐ हिताय नमः । ॐ कोलाहलाय नमः । ५४० ॐ चित्राय नमः । ॐ नन्दिताय नमः । ॐ वृषापतये नमः । ॐ निगमाग्य्राय नमः । ॐ महाघोरास्त्रनाथाय नमः । ॐ गव्यमोदिने नमः । ॐ सर्वेशाय नमः । ॐ सुगुणाय नमः । ॐ चण्डाय नमः । ॐ दिव्यकौस्तुभसन्निभाय नमः । ५५० ॐ चण्डप्रचण्डाय नमः । ॐ समरविजयिने नमः । ॐ निरहङ्कृतये नमः । ॐ सर्वस्वामिने नमः । ॐ चण्डहर्त्रे नमः । ॐ षड्वक्त्राय नमः । ॐ शाम्भवाय नमः । ॐ सुखिने नमः । ॐ साङ्गाय नमः । ॐ सायुज्यदाय नमः । ५६० ॐ साराय नमः । ॐ सामाय नमः । ॐ साम्राज्यदायकाय नमः । ॐ सिद्धाय नमः । ॐ शिवाय नमः । ॐ चिद्गुणाय नमः । ॐ चिन्मयाय नमः । ॐ चित्स्वरूपकाय नमः । ॐ शृङ्गाररससम्पूर्णाय नमः । ॐ चित्तस्थाय नमः । ५७० ॐ सामपारगाय नमः । ॐ शिवलोकेश्वराय नमः । ॐ सिद्धवराय नमः । ॐ सिद्धवरार्चिताय नमः । ॐ सर्वजीवस्वरूपिणे नमः । ॐ श्रीदाय नमः । ॐ श्रीधरवन्दिताय नमः । ॐ शुद्धाय नमः । ॐ शीताय नमः । ॐ स्वयञ्ज्योतिषे नमः । ५८० ॐ सुब्रह्मण्याय नमः । ॐ शुभप्रदाय नमः । ॐ श्रुतिज्ञाय नमः । ॐ सुलभाय नमः । ॐ शूराय नमः । ॐ शुद्धधीराय नमः । ॐ शूरघ्ने नमः । ॐ शूरात्मशोधकाय नमः । ॐ शूरस्मर्त्रे नमः । ॐ विभवप्रदाय नमः । ५९० ॐ सर्वैश्वर्यप्रदाय नमः । ॐ सर्वजयदाय नमः । ॐ ब्रह्मसम्भवाय नमः । ॐ जयधीराय नमः । ॐ श्रीकराय नमः । ॐ सिन्धुक्षेत्राय नमः । ॐ सुलक्षणाय नमः । ॐ अभक्तकालाय नमः । ॐ रक्ताभशेखराय नमः । ॐ अतुलविक्रमाय नमः । ६०० ॐ शैवाधिपाय नमः । ॐ शैवमणये नमः । ॐ शैवधन्याय नमः । ॐ शिवात्पराय नमः । ॐ चैतन्याय नमः । ॐ क्रौञ्चभेदिने नमः । ॐ गिरीशाय नमः । ॐ निगमेश्वराय नमः । ॐ स्वर्गाधिपाय नमः । ॐ सुरूपिणे नमः । ६१० ॐ स्वर्गलोकादिसौख्यदाय नमः । ॐ स्वच्छाय नमः । ॐ स्वयम्भुवे नमः । ॐ भौमाख्याय नमः । ॐ सोमधृते नमः । ॐ कुक्कुटध्वजाय नमः । ॐ ज्योतिषे नमः । ॐ हल्लकशैलस्थाय नमः । ॐ सोमाय नमः । ॐ शोकभयापहाय नमः । ६२० ॐ हिताय नमः । ॐ पशुपतये नमः । ॐ सौम्याय नमः । ॐ नतसौभाग्यदायकाय नमः । ॐ सौवर्णबीजाय नमः । ॐ सौन्दर्याय नमः । ॐ दण्डपाणये नमः । ॐ धनप्रदाय नमः । ॐ एकदेवाय नमः । ॐ सर्वपित्रे नमः । ६३० ॐ धनिकाय नमः । ॐ द्राविडप्रियाय नमः । ॐ चण्डारये नमः । ॐ तारकाय नमः । ॐ स्थाणवे नमः । ॐ सर्वधान्यप्रदायकाय नमः । ॐ मातृभूताय नमः । ॐ तारकारये नमः । ॐ दिव्यमाल्यविभूषिताय नमः । ॐ चित्सभेशाय नमः । ६४० ॐ दिशान्नाथाय नमः । ॐ धनुर्हस्ताय नमः । ॐ महाभुजाय नमः । ॐ महागुणाय नमः । ॐ महाशौर्याय नमः । ॐ सर्वदारिद्र्यनाशकाय नमः । ॐ दीर्घाय नमः । ॐ दिगम्बराय नमः । ॐ तीर्थाय नमः । ॐ सर्वतीर्थफलप्रदाय नमः । ६५० ॐ रोगघ्नाय नमः । ॐ दुष्टहर्त्रे नमः । ॐ सर्वदुष्टभयङ्कराय नमः । ॐ आत्मज्योतिषे नमः । ॐ पवित्राय नमः । ॐ हृद्गताय नमः । ॐ सहायकृते नमः । ॐ कारणस्थूलसूक्ष्मान्ताय नमः । ॐ अमृतवर्षिणे नमः । ॐ चिदम्बराय नमः । ६६० ॐ परमाकाशरूपिणे नमः । ॐ प्रलयानलसन्निभाय नमः । ॐ देवाय नमः । ॐ दक्षिणकैलासवासिने नमः । ॐ वल्लीकराञ्चिताय नमः । ॐ दृढाय नमः । ॐ दिव्याय नमः । ॐ अमृतकराय नमः । ॐ देवेशाय नमः । ॐ दैवतप्रभवे नमः । ६७० ॐ कदम्बमालापीयूषाप्लुतवक्षस्थलान्विताय नमः । ॐ देवसेनापतये नमः । ॐ देवधन्याय नमः । ॐ देवगिरिस्थिताय नमः । ॐ सर्वज्ञाय नमः । ॐ देशिकाय नमः । ॐ धैर्याय नमः । ॐ सुरवैरिकुलान्तकाय नमः । ॐ वटुकानन्दनायोद्यद्वाद्यघोषामितप्रियाय नमः । ॐ पुष्यर्क्षाय नमः । ६८० ॐ कुण्डलधराय नमः । ॐ नित्याय नमः । ॐ दोषविभञ्जनाय नमः । ॐ प्रारब्धसञ्चितागाम्यपातकादिप्रभञ्जनाय नमः । ॐ महाजयाय नमः । ॐ महाभूताय नमः । ॐ वीरबाह्वादिवन्दिताय नमः । ॐ चोरारये नमः । ॐ सत्त्वमार्गस्थाय नमः । ॐ अलक्ष्मीमलनाशकाय नमः । ६९० ॐ स्तुतिमालालङ्कृताढ्याय नमः । ॐ नन्दीकेशाय नमः । ॐ हरप्रियाय नमः । ॐ सर्वसौख्यप्रदात्रे नमः । ॐ नववीरसमावृताय नमः । ॐ परमेशाय नमः । ॐ महारुद्राय नमः । ॐ महाविष्णवे नमः । ॐ प्रजापतये नमः । ॐ वीणाधरमुनिस्तुत्याय नमः । ७०० ॐ चतुर्वर्गफलप्रदाय नमः । ॐ निर्गुणाय नमः । ॐ निरालम्बाय नमः । ॐ निर्मलाय नमः । ॐ विष्णुवल्लभाय नमः । ॐ निरामयाय नमः । ॐ नित्यशुद्धाय नमः । ॐ नित्यमङ्गलविग्रहाय नमः । ॐ शिखण्डिने नमः । ॐ नीपबाहवे नमः । ७१० ॐ नीतये नमः । ॐ नीराजनद्युतये नमः । ॐ निष्कोपाय नमः । ॐ महोद्यानाय नमः । ॐ सूक्ष्माय नमः । ॐ मेर्वादिमन्दिराय नमः । ॐ सूक्ष्मातिसूक्ष्माय नमः । ॐ भालाक्षाय नमः । ॐ महते नमः । ॐ सर्वोपदेशकाय नमः । ७२० ॐ सर्ववेषकलातीताय नमः । ॐ उपवीतिने नमः । ॐ शतक्रतवे नमः । ॐ वेदागमपुराणज्ञाय नमः । ॐ नूपुराङ्घ्रिसरोरूहाय नमः । ॐ हृत्पूर्णाय नमः । ॐ पञ्चभूतस्थाय नमः । ॐ कृपामार्गाय नमः । ॐ अम्बुजाश्रयाय नमः । ॐ सन्निधये नमः । ७३० ॐ प्रीतचित्ताय नमः । ॐ निष्प्रीतये नमः । ॐ आत्मसंस्थिताय नमः । ॐ औपम्यरहिताय नमः । ॐ प्रीतचित्तगाय नमः । ॐ नैमिशाश्रयाय नमः । ॐ नैमिशारण्यनिवसन्मुनीन्द्रनिकरस्तुताय नमः । ॐ घण्टारवप्रीतमनसे नमः । ॐ दयाचित्ताय नमः । ॐ सताङ्गतये नमः । ७४० ॐ सर्वापदान्निहन्त्रे नमः । ॐ सद्योऽभीष्टवरप्रदाय नमः । ॐ सर्वजीवान्तरज्योतिषे नमः । ॐ छन्दस्साराय नमः । ॐ महौषधये नमः । ॐ पञ्चाक्षरपरञ्ज्योतिषे नमः । ॐ सूक्ष्मपञ्चेन्द्रियद्युतये नमः । ॐ ज्ञानचक्षुर्गतज्योतिषे नमः । ॐ सौङ्कारपरमद्युतये नमः । ॐ परस्मै । ७५० ॐ फलशैलस्थाय नमः । ॐ बालरूपाय नमः । ॐ पराङ्गकाय नमः । ॐ परमेष्ठिने नमः । ॐ परन्धाम्ने नमः । ॐ पापनाशिने नमः । ॐ परात्पराय नमः । ॐ गोक्षीरधवलप्रख्याय नमः । ॐ पार्वतीप्रियनन्दनाय नमः । ॐ कटाक्षकरुणासिन्धवे नमः । ७६० ॐ यमवृक्षकुठारिकाय नमः । ॐ प्रभवे नमः । ॐ कपर्दिने नमः । ॐ ब्रह्मेशाय नमः । ॐ ब्रह्मविदे नमः । ॐ पिङ्गलप्रभाय नमः । ॐ स्वाधिष्ठानपुराधीशाय नमः । ॐ सर्वव्याधिविनाशकाय नमः । ॐ वैभवाय नमः । ॐ कनकाभासाय नमः । ७७० ॐ भीषणाय नमः । ॐ निगमासनाय नमः । ॐ भीतिघ्नाय नमः । ॐ सर्वदेवेड्याय नमः । ॐ पुण्याय नमः । ॐ सत्त्वगुणालयाय नमः । ॐ पुण्याधिपाय नमः । ॐ पुष्कराक्षाय नमः । ॐ पुण्डरीकपुराश्रयाय नमः । ॐ पुराणाय नमः । ७८० ॐ पुङ्गवाय नमः । ॐ पूर्णाय नमः । ॐ भूधराय नमः । ॐ भूतिधारकाय नमः । ॐ प्राचीनाय नमः । ॐ पुष्पसद्गन्धाय नमः । ॐ रक्तपुष्पप्रियङ्कराय नमः । ॐ वृद्धाय नमः । ॐ महामतिकराय नमः । ॐ महोल्लासाय नमः । ७९० ॐ महागुणाय नमः । ॐ मोक्षदायिने नमः । ॐ वृषाङ्कस्थाय नमः । ॐ यजमानस्वरूपभृते नमः । ॐ अभेद्याय नमः । ॐ मौनरूपिणे नमः । ॐ ब्रह्मानन्दाय नमः । ॐ महोदराय नमः । ॐ भूतप्रेतपिशाचघ्नाय नमः । ॐ शिखिने नमः । ८०० ॐ साहस्रनामकाय नमः । ॐ किराततनयापाणिपद्मग्रहणलोलुपाय नमः । ॐ नीलोत्पलधराय नमः । ॐ नागकङ्कणाय नमः । ॐ स्वर्णपङ्कजाय नमः । ॐ सुवर्णपङ्कजारूढाय नमः । ॐ सुवर्णमणिभूषणाय नमः । ॐ सुवर्णशैलशृङ्गस्थाय नमः । ॐ सुवर्णाङ्गदशोभिताय नमः । ॐ कालज्ञानिने नमः । ८१० ॐ महाज्ञानिने नमः । ॐ अमराचलनायकाय नमः । ॐ लयसम्भवनिर्मुक्ताय नमः । ॐ कमलोद्भवदण्डकाय नमः । ॐ सप्ताब्धिशोषकृते नमः । ॐ अष्टकुलाचलविभेदकाय नमः । ॐ मन्त्रबीजाय नमः । ॐ वराबीजाय नमः । ॐ मन्त्रात्मने नमः । ॐ मन्त्रनायकाय नमः । ८२० ॐ मन्त्रालयाय नमः । ॐ मयूरस्थाय नमः । ॐ मयूराचलनायकाय नमः । ॐ मायाधराय नमः । ॐ महामन्त्राय नमः । ॐ महादेवाय नमः । ॐ महाबुधाय नमः । ॐ मायापराय नमः । ॐ महामायिने नमः । ॐ महासेनाय नमः । ८३० ॐ महाप्रभवे नमः । ॐ अग्रबुद्धये नमः । ॐ अग्रगण्याय नमः । ॐ मिथ्यावादिकुलान्तकाय नमः । ॐ मुक्तिग्रहाय नमः । ॐ कल्मषघ्नाय नमः । ॐ सर्वदेवजरापहाय नमः । ॐ सर्वदेवाङ्कुराय नमः । ॐ मुक्ताय नमः । ॐ अतिबालाय नमः । ८४० ॐ मुनीश्वराय नमः । ॐ दिगम्बराय नमः । ॐ भक्तिनिधये नमः । ॐ सर्वदेवाग्रगण्यकाय नमः । ॐ अच्युताय नमः । ॐ सर्वसम्पूर्णाय नमः । ॐ महाविष्णुसुसंस्तुताय नमः । ॐ मूर्तये नमः । ॐ ब्रह्माण्डकूटस्थाय नमः । ॐ मूलभूताय नमः । ८५० ॐ त्रिमूर्तिभृते नमः । ॐ नामपारायणपरभक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः । ॐ चिद्रूपाय नमः । ॐ षट्क्रमानन्दाय नमः । ॐ महासारस्वतप्रदाय नमः । ॐ ज्योतिर्मयाय नमः । ॐ गिरिशयाय नमः । ॐ नवदुर्गाभिवन्दिताय नमः । ॐ मुकुटाङ्गदकेयूरकाञ्चीकिङ्किणिभूषिताय नमः । ॐ नारायणविरिञ्च्यादिदेवाभीतिप्रदायकाय नमः । ८६० ॐ मेषारूढाय नमः । ॐ पञ्चवर्णाय नमः । ॐ सर्ववाद्यप्रियङ्कराय नमः । ॐ मौनेश्वराय नमः । ॐ मोक्षनाथाय नमः । ॐ द्वादशान्तःपुरेश्वराय नमः । ॐ देवावृताय नमः । ॐ दीनबन्धवे नमः । ॐ वल्लीलीलामनोहराय नमः । ॐ वन्दारुमहदैश्वर्यदायकाय नमः । ८७० ॐ वन्दनप्रियाय नमः । ॐ वकाराच्छत्रुसंहर्त्रे नमः । ॐ वकाराच्छत्रुपीडकाय नमः । ॐ वकाराच्छत्रुवाक्स्तम्भाय नमः । ॐ वकारात्कलिनाशकाय नमः । ॐ वकाराच्छत्रुसंहारिणे नमः । ॐ सकाराच्छत्रुवञ्चकाय नमः । ॐ वकाराद्भूतपैशाचप्रेतादिभयमोचकाय नमः । ॐ वकाराद्ग्रहदोषघ्नाय नमः । ॐ वकाराच्चोरनाशनाय नमः । ८८० ॐ वकारात्सिंहसर्पाश्वव्याघ्रादिभयमोचकाय नमः । ॐ वकारान्निन्दकश्रोत्रनेत्रवाक्स्तम्भनोद्यताय नमः । ॐ वकारान्मृत्युसंहर्त्रे नमः । ॐ वकारकुलिशायुधाय नमः । ॐ वकारार्णमहारुद्राय नमः । ॐ वकारार्णमहासिकाय नमः । ॐ वकारादिवैरिनरराट्चोरचित्तादिविभ्रमाय नमः । ॐ वचस्याय नमः । ॐ वटुकाय नमः । ॐ वह्नये नमः । ८९० ॐ वरुणाय नमः । ॐ वाचकाय नमः । ॐ वसवे नमः । ॐ वश्याय नमः । ॐ वसुप्रदाय नमः । ॐ दात्रे नमः । ॐ वामनाय नमः । ॐ वचनात्पराय नमः । ॐ वागीशाय नमः । ॐ वामनयनाय नमः । ९०० ॐ वामाय नमः । ॐ सामपरायणाय नमः । ॐ वामक्रमार्चनप्रीताय नमः । ॐ विशाखाय नमः । ॐ विमलाय नमः । ॐ विधवे नमः । ॐ विद्रुमाभाय नमः । ॐ धनाय नमः । ॐ बीजाय नमः । ॐ अनन्तसौदामिनीप्रभाय नमः । ९१० ॐ निरन्तराय नमः । ॐ मन्दिराय नमः । ॐ नववीरनुताङ्घ्रिकाय नमः । ॐ वीराय नमः । ॐ भीमाय नमः । ॐ किराताय नमः । ॐ सदाभक्तमनोहराय नमः । ॐ सर्वालयाय नमः । ॐ रथारूढाय नमः । ॐ अनन्तप्रलयाधिपाय नमः । ९२० ॐ नामरूपगुणक्षेत्रभेदावस्थाविवर्जिताय नमः । ॐ सर्वपुण्याध्वरफलाय नमः । ॐ सर्वकर्मफलप्रदाय नमः । ॐ सर्वागमपुराणादिपाठकृत्फलदायकाय नमः । ॐ सर्वसम्पत्प्रदाय नमः । ॐ सत्याय नमः । ॐ राजभोगसुखप्रदाय नमः । ॐ एकस्मै नमः । ॐ प्रभवे नमः । ॐ सभानाथाय नमः । ९३० ॐ निष्कलाय नमः । ॐ अनन्तवल्लभाय नमः । ॐ ओङ्कारसिन्धुनादाग्रनटनानन्दवैभवाय नमः । ॐ षडक्षरजपोद्युक्तप्रारब्धादिप्रभेदकाय नमः । ॐ अनन्तभुवनाधीशाय नमः । ॐ आदिमध्यान्तवर्जिताय नमः । ॐ इन्द्राणीमुखमाङ्गल्यरक्षकाय नमः । ॐ ईप्सितार्थदाय नमः । ॐ उद्यत्कोटिरविप्रख्याय नमः । ॐ ऊरुदण्डकरद्वयाय नमः । ९४० ॐ रुद्रकोटिसमाकीर्णलतामण्डपमध्यगाय नमः । ॐ एलादिवासनाप्रीताय नमः । ॐ ऐरावतगजस्थिताय नमः । ॐ ओङ्कारचित्सभानाथाय नमः । ॐ औदार्यगुणदायकाय नमः । ॐ अम्बिकाहृदयानन्दाय नमः । ॐ अच्युतेशविधिस्तुताय नमः । ॐ करुणारसनिष्यन्दसम्पूर्णद्वादशेक्षणाय नमः । ॐ खादिपृध्व्यन्तभूतात्मने नमः । ॐ गण्डमण्डलशोभिताय नमः । ९५० ॐ घटसम्भवसुप्रीताय नमः । ॐ सुन्दराय नमः । ॐ चन्द्रभूषणाय नमः । ॐ छत्रवर्यधराय नमः । ॐ जम्भभेत्तृसर्वेष्टदायकाय नमः । ॐ झलज्झलितझङ्कारकालीकङ्कणभूषिताय नमः । ॐ ज्ञानसागरपूर्णेन्दवे नमः । ॐ टङ्कशूलादिधारकाय नमः । ॐ ठकारमध्यगाय नमः । ॐ डम्भगम्भीरगुणसम्भ्रमाय नमः । ९६० ॐ ढक्काशूलधरानेकवटुकादिमसेविताय नमः । ॐ णकारमूलनिलयाय नमः । ॐ ताटङ्काभरणोज्ज्वलाय नमः । ॐ स्थाणवे नमः । ॐ दयालवे नमः । ॐ धनदाय नमः । ॐ नववीरादिसंवृताय नमः । ॐ पापाचलमहावज्राय नमः । ॐ फणिभुग्वाहनस्थिताय नमः । ॐ बलिप्रियाय नमः । ९७० ॐ भयार्तिघ्नाय नमः । ॐ वरषट्चक्रमध्यगाय नमः । ॐ यक्षाधिपेशाय नमः । ॐ राजीवलोचनाय नमः । ॐ लक्षणोज्ज्वलाय नमः । ॐ वल्मीकेशाय नमः । ॐ शरवणभवाय नमः । ॐ षण्मुखसुन्दराय नमः । ॐ समस्तजगदाधाराय नमः । ॐ हस्तद्वादशपङ्कजाय नमः । ९८० ॐ लकारतत्त्वरूपिणे नमः । ॐ क्षमासम्पूर्णवारिधये नमः । ॐ ज्ञानशक्तिधराय नमः । ॐ स्कन्दाय नमः । ॐ अग्निभुवे नमः । ॐ बाहुलेयकाय नमः । ॐ कुमाराय नमः । ॐ षण्मुखाय नमः । ॐ कृत्तिकासुताय नमः । ॐ शक्त्यायुधधराय नमः । ९९० ॐ शरसम्भवाय नमः । ॐ शरवणोद्भवाय नमः । ॐ गाङ्गेयाय नमः । ॐ तारकारये नमः । ॐ देवसेनापतये नमः । ॐ गुहाय नमः । ॐ ब्रह्मचारिणे नमः । ॐ शिवज्योतिषे नमः । ॐ क्रौञ्चधारिणे नमः । ॐ शिखिस्थिताय नमः । १००० ॐ विद्याप्रदाय नमः । ॐ विजयदाय नमः । ॐ बलदाय नमः । ॐ सर्वरक्षकाय नमः । ॐ स्वाश्रितश्रीकराय नमः । ॐ स्वर्णवर्णाङ्गाय नमः । ॐ सौख्यदायकाय नमः । ॐ भवस्यदेवस्यसुताय नमः । ॐ सर्वस्यदेवस्यसुताय नमः । ॐ ईशानस्यदेवस्यसुताय नमः । १०१० ॐ पशुपतेर्देवस्यसुताय नमः । ॐ रुद्रस्यदेवस्यसुताय नमः । ॐ उग्रस्यदेवस्यसुताय नमः । ॐ भीमस्यदेवस्यसुताय नमः । ॐ महतोदेवस्यसुताय नमः । ॐ श्रीवल्लीदेवसेनसमेतश्रीकुमारसुब्रह्मण्यमूर्तये नमः । १०१६ ॥ इति श्रीकुमारसुब्रह्मण्यमूर्तिसहस्रनामावलिः सम्पूर्णा ॥ ॥ ॐ नमोभगवतेसुब्रह्मण्याय ॥ Encoded and proofread by Psa Easwaran psaeaswaran at gmail.com Sivakumar Thyagarajan shivakumar24 at gmail.com
% Text title      : shrI kumArasubrahmaNyamUrtisahasranAmAvalI
% File name       : kumArasubrahmaNyamUrtisahasranAmAvalI.itx
% itxtitle       : kumArasubrahmaNyamUrtisahasranAmAvalI
% engtitle       : kumArasubrahmaNyamUrtisahasranAmAvalI
% Category       : sahasranAmAvalI, subrahmanya
% Location       : doc_subrahmanya
% Sublocation      : subrahmanya
% Subcategory
% Language       : Sanskrit
% Subject        : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by   : PSA Easwaran, Sivakumar Thyagarajan
% Proofread by     : PSA Easwaran, Sivakumar Thyagarajan
% Latest update     : October 9, 2016
% Send corrections to  : Sanskrit@cheerful.com
% Site access      : https://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any website or individuals or for commercial purpose without permission. Please help to maintain respect for volunteer spirit.

BACK TO TOP