1857 Chen' Svaatan'trya Samar San'kshhipta Aavrxtti... Saavaraakar Vinaayak Daamodar, General. Marathi, 1954. 171 pgs.
57 Chii Satya Kathaa... Had'apa Vit't'al Vaaman, General. Marathi, 1955. 174 pgs.
Aabaa... Bokiila Vi Vi, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1944. 186 pgs.
Aad'agaan'vache Chaudharii... Raghunaath Bii, General. Marathi, 1954. 127 pgs.
Aadhunik Giitaa Pushhp 12... Phad'ake Naa Sii, Religion. Theology. Marathi, 1935. 100 pgs.
Aadhunik Maraat'hii Kavitaa... Pan'd'it Bhavaaniishan'kar Shriidhar, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1952. 359 pgs.
Aadhunik Maraat'hiichen' Uchchatar Vyaakarand-a... Sabaniis Mahaadev Paan'd'uran'g, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1951. 309 pgs.
Aadhunik Shaastriiy Jagata~... Aataar Shikan'dar Laal, Natural Sciences. Marathi, 1919. 123 pgs.
Aadhunika Bhaarata... Jaavad'ekara Shan' Da, Geography. Biography. History. Marathi, 1953. 635 pgs.
Aadivaasii Jiivanaachen' Vaad'agiind-a... Kara~nd-ika Vaasudeva Balavan't, Philosophy. Psychology. Marathi, 1951. 196 pgs.
Aagarakar... Khaan'd'ekar Vi S, Geography. Biography. History. Marathi, 1950. 188 pgs.
Aaghaad'iivara... Khan'd'aaliikar Vyan' Raa, General. Marathi, 1941. 193 pgs.
Aahaar Shaastr Pravesh... Jogalekar Dattaatray Raamachan'dra, Technology. Marathi, 1924. 184 pgs.
Aahaara Shaastr... Saan'd'uu Daamodar Vaasudev, Technology. Marathi, 1934. 360 pgs.
Aajachyaa Striyaan'chen' Aarogya... Saan'd'uu Daamodar Vaasudev, Technology. Marathi, 1938. 281 pgs.
Aajakaalache Vidhaara~thii... Maat'e Shriipaada Mahaadev, Social Sciences. Marathi, 1950. 186 pgs.
Aakaash gan'gaa Prathamaavrxtti... Baabula Naath, General. Marathi, 1935. 97 pgs.
Aakaasha Dive... Joshii Yashavan'ta Gopaala, General. Marathi, 1939. 151 pgs.
Aakaasha Gan'gaa... T'ilaka Sau Kamalaabaaii, General. Marathi, 1944. 135 pgs.
Aakaasha Gan'gaa Prathamaavrxtti... Baabulanaath, General. Marathi, 1935. 114 pgs.
Aakalan V Aasvaada... Mohariir Bhaagavat Pralhaada, General. Marathi, 1943. 184 pgs.
Aalaap Aand-i Vilaap... Raghunaath Bii, General. Marathi, 1941. 60 pgs.
Aamachaa San'saar... Saradesaaii Raghunaath Govin'da, General. Marathi, 1948. 98 pgs.
Aamachen' Striijiivana... Pat'avara~dhan Vasun'dharaa, General. Marathi, 1949. 145 pgs.
Aamachii Mhaisuurachii Saphar... Kaale Moreshvar Gopaal, Geography. Biography. History. Marathi, 1931. 77 pgs.
Aamachiin' Akaraa Vara~shha Prathama Vrxtti... Pat'avara~dhan Liilaabaaii, Geography. Biography. History. Marathi, 1945. 248 pgs.
Aamachiin' Akaraa Vara~shhe Prathama Vrxtti... Pat'avara~dhan Liilaabaa-ii, Geography. Biography. History. Marathi, 1945. 244 pgs.
Aamachyaa Deshaachii Sthiti Aavrxtti Dusarii... Chipaluund-akar Vishhnd-u Krxpnd-a, General. Marathi, 1945. 113 pgs.
Aamachyaa In'duuchen' Shiqs-and-a... Pat'avara~dhan Naa Ma, Social Sciences. Marathi, 1936. 192 pgs.
Aambaraaii Aavrxtti Tisarii... Giriish, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1951. 162 pgs.
Aamoka Ura~pha Ved'aapisaa 3... Ghaarapure N Kaa, General. Marathi, 1936. 171 pgs.
Aan'bat'a God'a Gran'tha Maalaa 64... Bara~ve Achyut, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1951. 112 pgs.
Aan'dhalii Koshin'biir... Raan'gand-ekar Kumudinii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1954. 67 pgs.
Aan'dolana... Pait'hand-akar Daa Krx, General. Marathi, 1943. 170 pgs.
Aan'tararaashh-t'ii~y Samaajavaada... Gore Keshav, Social Sciences. Marathi, 1951. 354 pgs.
Aanan'da Giit... T'ekaad'e Aanan'daraav Krxshhnd-aajii, General. Marathi, 1920. 423 pgs.
Aanan'da Mat'ha San'qs-epita Aavrxtti Maalaa 11... Chat'topaadhyaay Ban'kimachan'dra, General. Marathi, 1955. 154 pgs.
Aanan'daachen' Saamtraajya... Krxshhnd-amuura~ti Je, General. Marathi, 1930. 176 pgs.
Aanan'dabhairavi... Borakar Baa Bha, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1950. 125 pgs.
Aand-akhii Kaan'hiin' Kavitaa... Mara~d'hekar Baal Siitaaraam, General. Marathi, 1951. 66 pgs.
Aapaapalen Hitaguja Aavrxtti Pahilii... Maat'e Shriipaada Mahaadeva, Geography. Biography. History. Marathi, 1942. 212 pgs.
Aapaapalen' Hitaguj Aavrxtti Tisarii... Maat'e Shriipaada Mahaadeva, Geography. Biography. History. Marathi, 1945. 247 pgs.
Aapalen' Aara~thik Niyojan... Mahaajanii Ha Raa, Social Sciences. Marathi, 1955. 228 pgs.
Aapalen' Boland-en' Pustak 1... Mone Moreshvar Sakhaaraam, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1933. 102 pgs.
Aapalen' Boland-en' Pustak 2... Mone Moreshvar Sakhaaraam, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1932. 92 pgs.
Aapalen' Boland-en' Pustak 3... Mone Moreshvar Sakhaaraam, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1932. 103 pgs.
Aapalen' Boland-en' Pustak 4... Mone Moreshvar Sakhaaraam, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1930. 118 pgs.
Aapand-a Aahon' Maand-asen... Aapat'e Naaraayand-a Hari, Philosophy. Psychology. Marathi, 1945. 150 pgs.
Aapand-a Puna Punhaan' Janmaas Yeton' Kaay... Bhaagavat Raajaaraam Sakhaaraam, Religion. Theology. Marathi, 1955. 151 pgs.
Aaphriken'tiil Shikaar... Shin'de Laqs-mand-a Balavan't, The Arts. Marathi, 1913. 160 pgs.
Aapt'yachii Paanen... Aapat'e Gopaal Laqs-mand-a, General. Marathi, 1937. 78 pgs.
Aaraadhanaa... Deshapaan'd'e Vaaman Naaraayand-a, General. Marathi, 1938. 148 pgs.
Aaraadhanaa Chavathii Aavrxtti... Deshapaan'd'e Vaaman Naaraayand-a, General. Marathi, 1955. 101 pgs.
Aarayaa Bhaarat 2... Moropan't, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1912. 510 pgs.
Aarayaa Bhaarat Khan'd'a 2 Raa... Moropan't Mahaaraashht'a~ Kavivaraya, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1912. 510 pgs.
Aara~dhaang-a~gii... Naran'tar, General. Marathi, 1940. 152 pgs.
Aara~draa... Bhaave Yashavant Dattaatray, General. Marathi, 1949. 84 pgs.
Aara~ya Lokaachen' Mulasthaan Gran'tha 44 Va... Ogala Keshava Laqs-mand-a, Geography. Biography. History. Marathi, 1910. 368 pgs.
Aara~yaa Bhaarat 1... Moropan'taa, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1912. 718 pgs.
Aara~yalipii... Chaan'dorakar Go Kaa, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1829. 98 pgs.
Aara~yasan'skrxtiichaa Utkashhara~pakara~shha... Divekar Mahaadevashaastrii, Geography. Biography. History. Marathi, 1923. 221 pgs.
Aashaa Giit... Paat'hak Baa Bhaa, General. Marathi, 1933. 159 pgs.
Aashaa Niraashaa Dditiiyaavrxtti... T'ipand-iis Yashavan't Naaraayand-a, General. Marathi, 1926. 89 pgs.
Aashaa Prathamaavrxtti... Phad'ake Naa Sii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1937. 299 pgs.
Aashaavaadii... Ketakar Shriidhar Vyan'kat'esh, General. Marathi, 1927. 273 pgs.
Aasshramaharind-ii Dditiiyaavrxtti... Joshii Vaaman Malhaar, General. Marathi, 1916. 93 pgs.
Aastika Trxtiiyaavrxtti... Gurujii Saane, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1954. 210 pgs.
Aatma Tatva Vivek Gran'th 480... Madudayanaachaara~y, Philosophy. Psychology. Marathi, 1937. 96 pgs.
Aatmatiira~th Prakaash... Krxshhnd-adaas, General. Marathi, 1950. 123 pgs.
Aatmavidhaa Aavrxtti Tisarii... God'abole Hari Gand-esha, Philosophy. Psychology. Marathi, 1911. 610 pgs.
Aatmavrxtt... Khaan'd'ekar Vi S, Geography. Biography. History. Marathi, 1935. 223 pgs.
Aatmavrxtta... Kolhat'akara Shripaada Krxshhnd-a, Geography. Biography. History. Marathi, 1935. 162 pgs.
Aavad'atyaa Goshht'ii Prathamaavrxtti... Joshii Yashavan'ta Gopaal, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1935. 578 pgs.
Aaya~ Lokaachen' Muulasthaana Gran'tha 44... T'ilaka Baala Gan'gaadhara, Geography. Biography. History. Marathi, 1910. 382 pgs.
Abalonnati... Sule Bhagavan't Anan'daraav, Social Sciences. Marathi, 1906. 136 pgs.
Aban'gaan'chii Gaathaa... Taatyaa Tukaaraam, Philosophy. Psychology. Marathi, 1891. 397 pgs.
Abhaagii Kamal Aavrxtti Dusarii... Giriisha, General. Marathi, 1934. 126 pgs.
Abhan'g Nj-aaneshvarii Uttaraara~dh Adhyaay 13... Svaruupaanan'da Svaamii, Religion. Theology. Marathi, 1928. 417 pgs.
Abhan'g V Paden... Daamale Moro Keshav, General. Marathi, 1911. 463 pgs.
Abhan'ga San'kiira~tana Prathamaavrxtti... Daan'd'ekar Shan'kara Vaaman, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1950. 195 pgs.
Abhan'gaan'chii Gaathaa... Mahaaraaj Tukaaraam, General. Marathi, 1954. 1016 pgs.
Abhan'gaan'chii Gaathaa Aavrxtti Chavathii... Mahaaraaj Shrii Ekanaath, Religion. Theology. Marathi, 1952. 474 pgs.
Abhan'gaan'chii Gaathaa Bhaaga 1... Baavaa Tukaaraam, General. Marathi, 1889. 801 pgs.
Abhinan'dana Gran'tha... Joshii Tara~katiira~tha Laqs-mand-a Shaastrii, Geography. Biography. History. Marathi, 1874. 392 pgs.
Abhinav Bhaarat... Bhat'a Vishhnd-uu Mahaadev, Social Sciences. Marathi, 1950. 249 pgs.
Abhinav Kaavya Maalaa Bhaaga Pahilaa Aavrxtti Dusarii... Lele Laqs-mand-a Gand-eshashaastrii, General. Marathi, 1922. 147 pgs.
Abhinav Kaavya Maalaa Bhaaga Tisaraa... Kelakar Narasin'h Chin'taamand-a, General. Marathi, 1915. 234 pgs.
Abhinav Kaavya Prakaash... Jog Raa Shrii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1930. 300 pgs.
Abhinava Kaavya Maalaa Bhaaga Tisaraa... Kelakar Narasin'h Chin'taamand-a, General. Marathi, 1921. 235 pgs.
Abhinava Kaavya Prakaasha... Joga Praa Raa Shrii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1946. 381 pgs.
Abhinava chiina Aavrxtti Pahilii... Bhuskut'e Vinaayakamahaadeva, Geography. Biography. History. Marathi, 1948. 228 pgs.
Abhinavakaavyamaalaa Bhaaga Paan'chavaa... Bhide Sarasvatiibaaii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1922. 187 pgs.
Abhisaarikaa... Upaadhye Naaraayand-a Dhon'd'o, General. Marathi, 1940. 188 pgs.
Abhyan'gasnaan... Phad'ake Naa Sii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1939. 185 pgs.
Abolii... Khaan'd'ekar Vi S, General. Marathi, 1938. 153 pgs.
Adhapaat Aand-i Itar Goshh-t'ii Pushhpa 2 Prathamaavrxtti... Jagataap Jayavant Baaburaav, General. Marathi, 1939. 173 pgs.
Adhyaatmagran'thamaalaa Grathan'k 3... Tukaaraam, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1950. 272 pgs.
Agnimaan'dh Dditiiyaavrxtti... Kaalokhe Gand-apat Paan'd'uran'ga, Technology. Marathi, 1914. 131 pgs.
Agrapuujaa Aavrxtti Pahilii... Aluurakar Keshava Gand-esha, General. Marathi, 1944. 122 pgs.
Ahin'saa Dara~shan Pushhp 2... Kulakara~nd-ii Shan'kar Vaaman, Social Sciences. Marathi, 1946. 118 pgs.
Ahin'sechi saadhanaa... Choraghad'e Vaaman, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1948. 117 pgs.
Aitareyopanishhada Bhaashhyaara~th... Baapat'ashaastrii Vishhnd-u Vaaman, General. Marathi, 1927. 206 pgs.
Aitihaasik Patra Bodha 1596 1819... Saradesaaii Govin'da Sakhaaraam, Geography. Biography. History. Marathi, 1939. 144 pgs.
Aitihaasik Povaad'e Bhaaga Pahilaa... Kelakar Yashavan't Narasin'h, General. Marathi, 1928. 641 pgs.
Aitihaasik Vikaasavaada... Deshapaan'd'e Da Krx, Social Sciences. Marathi, 1942. 97 pgs.
Aitihaasika Lekha San'grah Bhaaga Akaraavaa 1798 1800... Khare Vaasudeva Vaamana, Social Sciences. Marathi, 1922. 611 pgs.
Ajitaa... Baabar Sarojinii, General. Marathi, 1953. 204 pgs.
Alan'kaar Chan'drikaa Aavrxtti Dusarii... Gore Gand-esh Moreshvar, General. Marathi, 1926. 225 pgs.
Alan'kaar Man'guushhaa Gran'thamaalaa 7... Khare Baaluubaaii Anan'ta, Philosophy. Psychology. Marathi, 1931. 360 pgs.
Alan'kaar Man'juushhaa Gran'thamaalaa 7... Khare Baaluubaaii Anan'ta, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1931. 360 pgs.
Alan'kaar Pradiip... Deshapaan'd'e Ga Tryan, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1954. 359 pgs.
Amara Marand-a... Parabhrxt Sushiil, General. Marathi, 1947. 304 pgs.
Amerikaa Puura~va Khand-d'a... Aapat'e Naaraayand-a Hari, Geography. Biography. History. Marathi, 1933. 242 pgs.
Amiir Abadularahimaan Gran'th 23 Vaa... Oka Vinaayaka Kon'd'adeva, Geography. Biography. History. Marathi, 1902. 289 pgs.
Amrxtaanubhav... Paat'hak Dattaatray Keshav, Philosophy. Psychology. Marathi, 1878. 377 pgs.
Amrxtapaan Pushhpa Saataven... Paraan'jape Gand-esha Paan'd'uran'ga Shaastrii, Technology. Marathi, 1924. 50 pgs.
Amrxtapulina Pustak 39 Prathamaavrxtti... Sahastrabuddhe, General. Marathi, 1909. 120 pgs.
Amrxtavaand-ii... Baan'dekar Dattuu, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1948. 108 pgs.
An'dhaaraan'tiil Jyot... Sheravuud'a Raabara~t'a I, General. Marathi, 1939. 131 pgs.
An'jana... Gura~jar Vit't'al Siitaaraam, General. Marathi, 1937. 138 pgs.
An'kur Kathaasan'grah... Sahakaar Saahitya, General. Marathi, 1939. 108 pgs.
An'tar... Joshii Vaa Vi, General. Marathi, 1941. 176 pgs.
An'taran'ga... Alatekar Maadhava Daamodar, General. Marathi, 1943. 261 pgs.
An'tara~nj-aan Kharen' Asaten' Kaay... Chipalond-akar Vaasudev Laqs-mand-a, Religion. Theology. Marathi, 1955. 168 pgs.
An'tariiche Umaale Prathama Aavrxtti... Dhara~maadhikaarii Aachara~ya Daadaa, Philosophy. Psychology. Marathi, 1953. 136 pgs.
An'tariichyaa Vyathaa... Hojavaalaa Pu Gh, General. Marathi, 1952. 115 pgs.
An'tariqs-a Vijay Vimaan Vidhechaa Vikaas... Joshii Gand-esha Naaraayand-a, Technology. Marathi, 1940. 239 pgs.
Anaamikaa Pahilii Aavrxtti... Maat'e Shriipaada Mahaadeva, General. Marathi, 1946. 202 pgs.
Anagad'a Motii... Gaad'agiila Narahara Vishhnd-u, General. Marathi, 1955. 166 pgs.
Anaghaa... Maad'akholakar Ga Tryan, General. Marathi, 1950. 241 pgs.
Anaupachaarika Mulaakhatii... Joshii Yashavan'ta Gopaal, General. Marathi, 1942. 142 pgs.
Aneka Aashiira~vaada... Taamhanakar Naa Dhon, General. Marathi, 1944. 195 pgs.
Aniket... Giriish, General. Marathi, 1954. 110 pgs.
Aniruddha Pravaah... Krxshhnd-aa Baaii, General. Marathi, 1937. 154 pgs.
Anna Daataa... Krxshhnd-a Chan'dra, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1914. 113 pgs.
Anuraadhaa... Talavalakar Gopiinaath, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1946. 128 pgs.
Anuvaadaavichar Aavrxtti Pahilii... Joshii Niilakan't'ha, General. Marathi, 1913. 128 pgs.
Apaurushhey Vaang-a~may Gran'th 52... Deshapaan'd'e Kamalaabaaii, General. Marathi, 1948. 125 pgs.
Apaurushhey Vaang-a~maya Gran'tha Maalaa 52... Deshapaan'd'e Kamalaabaaii, General. Marathi, 1948. 122 pgs.
Aphajalakhaanaachaa Vadha... Bhaave Vinaayak Laqs-mand-a, Geography. Biography. History. Marathi, 1843. 66 pgs.
Araajyavaada Pushhp 4... Gaad'agiil Paan' Vaa, Social Sciences. Marathi, 1939. 108 pgs.
Arabii Bhaashhen'tiil Aavrxtti 2... Chipaluund-akar Kai Krxshhnd-a Shaastrii, General. Marathi, 1938. 586 pgs.
Ara~dh Vara~tulen... Paadhye Prabhaakar, General. Marathi, 1951. 145 pgs.
Ara~dhachan'dra Prathamaavrxtti... Sapre Pand-d'it, General. Marathi, 1938. 83 pgs.
Ara~thaalan'kaaraan'chen' Niruupand-a... Bh'd'e Vidhaadhar Vaaman, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1923. 263 pgs.
Ara~thashaastr Kiin' Anara~thashaastr Pushhp 25... Raskin Jaan, Social Sciences. Marathi, 1941. 166 pgs.
Ara~thashaastraachaa Vikaas... Sahastrabuddhe Va Go, Social Sciences. Marathi, 1951. 346 pgs.
Ara~vaachiin Kavitaa Gran'th 23... Gorahe Chan'dashekhar Shivaraam, General. Marathi, 1903. 639 pgs.
Ara~vaachiin Kavitaa Gran'th Maalaa 23... Gora~he Chan'drashekhar Shivaraam, General. Marathi, 1903. 620 pgs.
Ara~vaachiin Maraat'hii Dditiiyaavrxtti... Kulakara~nd-ii Krx Paan, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1939. 370 pgs.
Ara~vaachiin Maraat'hii Vaang-a~may 1805 1927 Pushhpa 155... Dan'd'avate Gand-esha Ran'ganaath, General. Marathi, 1929. 337 pgs.
Ara~vaachiin Maraat'hii Vaang-a~may 1857 1885... Dan'd'avate Gand-esh Ran'ganaath, General. Marathi, 1924. 72 pgs.
Ara~vaachiin Maraat'hii Vaang-a~maya 1838 1938... Joshii Chin'taamand-a Niilakan't'ha, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1939. 410 pgs.
Ara~vaachiina Mahaaraashht'a~ 1817 1911... T'ullu, Geography. Biography. History. Marathi, 1914. 293 pgs.
Ara~vaachiina Maraat'hii Vaad'ajaya Sevaka Prathama Khand-d'a... Khaanolakara Gan'gaadhara Devaraav, Geography. Biography. History. Marathi, 1952. 224 pgs.
Ara~vaachiina Maraat'hii Vaad'ajayasevaka Dditiiya Khand-d'a... Khaanolakar Gan'gaadhar Devaraav, Geography. Biography. History. Marathi, 1938. 232 pgs.
Ara~vaachiina Maraat'hii Vaang-abhayaasevak Dditiiya Khand-d'a... Khaanolakar Gan'gaadhar Devaraav, Philosophy. Psychology. Marathi, 1938. 200 pgs.
Asan' Paahaa Bhaaga 3... Kulakarand-ii Naaraayand-a Vinaayak, General. Marathi, 1946. 110 pgs.
Ashh-t'aang-agahrxday... Vaagbhat'aachaara~y, Technology. Marathi, 1950. 932 pgs.
Ashh-t'ottarashat Raamaayand-en' 8... Paraad'akar Raamakrxshhnd-a Dattaatrey, General. Marathi, 1916. 568 pgs.
Ashiqs-it Hrxday... Vaidh Shriidhar Baalakrxshhnd-a, General. Marathi, 1939. 151 pgs.
Ashoka Te Kaalidaasa... Karan'diikar A J, Geography. Biography. History. Marathi, 1921. 327 pgs.
Ashokaachiin' Phulen... Datta Praphulla, General. Marathi, 1953. 111 pgs.
Ashokaachiin' Pulen... Datt Praphull, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1922. 105 pgs.
Ashru Yanj-a... Puravaar, General. Marathi, 1954. 55 pgs.
Asmitaa Prathamaavrxtti... Lukatuke Shi A, General. Marathi, 1955. 108 pgs.
Asprxshya Vichaar... Maat'e Shriipaada Mahaadeva, General. Marathi, 1922. 76 pgs.
Astaaii... Bhole Keshavaraav, General. Marathi, 1949. 137 pgs.
At't'ashya Maand-us... Bhaagavat Bhaa Raa, General. Marathi, 1954. 160 pgs.
Attaraache Dive Kathaa San'grah Prathamaavrxtti... Bokiila Vi Vi, General. Marathi, 1944. 115 pgs.
Audhogik Shiqs-and-aasan'ban'dhii Suchalele Vichaar... Siraj St'et'a Pres, Social Sciences. Marathi, 1926. 28 pgs.
Audhogik Shiqs-and-aasan'ban'dhii Suchalele Vichaar Bhaaga 2... Siraj St'et'a Pres, Social Sciences. Marathi, 1923. 26 pgs.
Avasheshha... Maad'akholakar G Tryan, Philosophy. Psychology. Marathi, 1940. 171 pgs.
Avataara Meherabaabaa Maalaa Pushhpa Paan'chaven... Khaan'd'avekar Raa, Philosophy. Psychology. Marathi, 1944. 76 pgs.
Avinaash... Khaan'd'ekar Vi S, Philosophy. Psychology. Marathi, 1941. 113 pgs.
Avinaasha... Khaan'd'ekar Vi Sa, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1947. 111 pgs.
Avivaahitaan'che Prashn Pustak 17... Joshii Raajaratn Daa Vi, Social Sciences. Marathi, 1940. 123 pgs.
Baabaa Mii Nokarii Karand-aar... Deshamukh Vasan't, General. Marathi, 1945. 90 pgs.
Baabuu Dad'ake... Raghunaatha Bii, General. Marathi, 1944. 109 pgs.
Baabuu Raajen'dra Prasaada... Joshii Shan'kara Narahara, Geography. Biography. History. Marathi, 1934. 150 pgs.
Baadashahaa Aat'have Ed'avara~d'a Yaan'chaa Alp Parichaya... Naad'akara~nd-ii Raamachan'dra Purushhottam, Geography. Biography. History. Marathi, 1936. 121 pgs.
Baadhaa... Padakii Saritaa, General. Marathi, 1955. 85 pgs.
Baaiilaved'aa... Had'apa Vit't'al Vaaman, General. Marathi, 1925. 272 pgs.
Baal Bhaagavat Aavrxtti Tisarii... Aapat'e Vaasudeva Govin'da, General. Marathi, 1917. 118 pgs.
Baal Shivaajii... Shiragopiikar Go Raa, General. Marathi, 1943. 102 pgs.
Baalagan'dhara~va... Desaaii Vasant Shaantaaraama, Geography. Biography. History. Marathi, 1951. 278 pgs.
Baalak Pushhp 1... Aapat'e Vaasudev Govin'da, Social Sciences. Marathi, 1931. 226 pgs.
Baalakavi... Vaalin'be Raa Shan, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1950. 158 pgs.
Baalakaviichii Samagra Kavitaa... Paat'and-akar Bhaa L, General. Marathi, 1942. 266 pgs.
Baalakaviichii Samagra Kavitaa Tisarii Aavrxtti... Paat'and-akar Bhaa L, General. Marathi, 1954. 251 pgs.
Baalaman... Kaarakhaaniis Ma Kaa, Philosophy. Psychology. Marathi, 1938. 212 pgs.
Baalapand-iin'chaa Kaal Sukhaachaa... Paad'agaan'vakar Man'gesha, Geography. Biography. History. Marathi, 1953. 160 pgs.
Baalapand-iin'chaa Kaal Sukhaachaa 16... Paad'agaan'vakar Man'gesha, Geography. Biography. History. Marathi, 1953. 160 pgs.
Baalaraamaayand-a Pustak 1... Aapat'e Vaasudeva Govin'da, General. Marathi, 1921. 82 pgs.
Baalasuht'ada~... Cholakar Govin'da Raavajii, General. Marathi, 1945. 184 pgs.
Baalii... Shiruurakar Vibhaavarii, General. Marathi, 1950. 195 pgs.
Baand-a Bhat't'a Aavrxtti Dusarii... Paarakhii Paan'd'uran'ga Govin'da Shaastrii, General. Marathi, 1911. 287 pgs.
Baapa Leka... Had'apa Vit't'ala Vaaman, General. Marathi, 1947. 190 pgs.
Baara~naad'a Shaan... Senagupta Subodhachan'dra, Geography. Biography. History. Marathi, 1951. 200 pgs.
Baatamiidaar Prathama Khan'd'a... T'ikekar Shriipaada Raamachan'dra, Philosophy. Psychology. Marathi, 1934. 315 pgs.
Baayakaan'chen' Ban'd'a Aavrxtti Tisarii... Khaad'iilakar Krxshhnd-aajii Prabhaakar, General. Marathi, 1914. 133 pgs.
Bahakalelii Brahmachaarii... Kaamat Maadhavaraav Aappaajii, General. Marathi, 1938. 94 pgs.
Bahar... Vasan't, General. Marathi, 1936. 99 pgs.
Bahubalii... Joshii Mahaadeva Shaastrii, Geography. Biography. History. Marathi, 1955. 104 pgs.
Bakuliichiin' Phulen... Daamale Dattaatray Moreshvar, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1936. 147 pgs.
Bakuliichiin' Phulen' 1... T'en'bhura~nd-iikar Keshav Laqs-mand-a, Philosophy. Psychology. Marathi, 1922. 64 pgs.
Balakaviichii Samagra Kavitaa... Paat'and-akar Bhaa la, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1942. 268 pgs.
Ban'gaalii Viiraan'chyaa Kathaa Gran'thamaalaa 1... Aapat'e Anan't Vit't'al, General. Marathi, 1924. 61 pgs.
Ban'galelen' Deuula Pushhpa 119... Maad'akholakar Gajaanan Tryan'bak, General. Marathi, 1934. 171 pgs.
Banaavat'a Baayako Dditiiyaavrxtti... Shin'de Maa Krx, General. Marathi, 1946. 70 pgs.
Banaavat'a Sahii Pushhp 70... Gore Shriinivaas Vinaayak, General. Marathi, 1927. 138 pgs.
Basa Nan'bar Baaraa... Phad'ake Pro Naa Sii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1944. 145 pgs.
Battaashii... Atre Pralhaada Keshava, General. Marathi, 1954. 189 pgs.
Bauddha Dhara~m... Paat'akar Raajaaraam Naaraayand-a, Religion. Theology. Marathi, 1932. 249 pgs.
Beban'dashaahii Prathamaavrxtti... Aun'dhakar Vishhnd-u Hari, General. Marathi, 1924. 146 pgs.
Bebiichaa Bhaauu... Bokiila Vi Vi, General. Marathi, 1941. 121 pgs.
Bedaan'taavariil Mataan'chen' Taatpara~th... Hupariikar Baala Shaastrii, Religion. Theology. Marathi, 1902. 92 pgs.
Besuura San'giita Pushhpa 1... Prabhaavalakar Kumudinii Shan'kar, General. Marathi, 1938. 136 pgs.
Bhaagyavaana~... Deshapaan'd'e Pu La, General. Marathi, 1953. 91 pgs.
Bhaanagad'a Gallii... Varerakar Bhaara~gavaraam Vit't'al, General. Marathi, 1939. 142 pgs.
Bhaarat Bhramand-a... Bhid'e Raamakrxshhnd-a Gopaal, Geography. Biography. History. Marathi, 1944. 123 pgs.
Bhaarat Itihaas 1835... Mehen'dale Khan'd'eraav Chin'taamand-a, Geography. Biography. History. Marathi, 1835. 532 pgs.
Bhaarat Itihaas San'shodhaka Man'd'al 1832... Mehen'dale Chin, Geography. Biography. History. Marathi, 1919. 124 pgs.
Bhaarataamrxt Aavrxtti Pahilii... Havaladaar Gand-esha Raamakrxshhnd-a, Religion. Theology. Marathi, 1937. 126 pgs.
Bhaaratamaataa Kii Jaya... Had'ap Vit't'al Vaaman, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1951. 174 pgs.
Bhaaratamaataa Vanavaasii... Had'ap Vit't'al Vaaman, General. Marathi, 1951. 128 pgs.
Bhaaratamaate Uut'ha... Had'apa Vit't'ala Vaaman, General. Marathi, 1948. 218 pgs.
Bhaaratamaatechii Haan'k... Had'ap Vit't'al Vaaman, General. Marathi, 1948. 205 pgs.
Bhaaratavara~shhaachaa Dhaara~mik Itihaas Pushhp 9... Saane Gan'gaadhar Raamachan'dra, General. Marathi, 1930. 255 pgs.
Bhaaratavara~shhaachaa Dhaara~mik Itihaas Puura~vaara~dh Pushhp 9... Saane Gan' Raa, Religion. Theology. Marathi, 1930. 514 pgs.
Bhaaratavara~shhaachaa San'qs-ipta Itihas Bhaaga 1 Va... Baalakrxshhnd-a, Geography. Biography. History. Marathi, 1928. 202 pgs.
Bhaaratavara~shhiiya Ara~vaachiina Charitrakosha 1818 1945... Chitraav Siddheshvarashaastrii, Geography. Biography. History. Marathi, 1946. 633 pgs.
Bhaaratii... Jog Naanaa, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1952. 81 pgs.
Bhaaratiiy Ara~thashaastr... Kaale Vaaman Govin'da, Social Sciences. Marathi, 1929. 687 pgs.
Bhaaratiiy Chalanapaddhati... Khaan'd'ekar Shan'kar Gand-esha, Social Sciences. Marathi, 1921. 154 pgs.
Bhaaratiiy Jyotira~gand-it Gran'th 58... Kolhat'akar Shriipaada Krxshhnd-a, Natural Sciences. Marathi, 1913. 294 pgs.
Bhaaratiiy Samaaj Shaastr... Ketakar Shriidhar Vyan'kat'esh, Social Sciences. Marathi, 1936. 261 pgs.
Bhaaratiiy Tara~kashaastr Pravesh... Kokaje Pan' Raghunaath Shaastrii, Philosophy. Psychology. Marathi, 1941. 343 pgs.
Bhaaratiiy Tattvanj-aana Prakaash Maanav Niinishaastr Bhaaga 1... Baapat'a Laqs-mand-a Gand-esha, Philosophy. Psychology. Marathi, 1954. 76 pgs.
Bhaaratiiya Lokasattaa... Sahastrabuddhe Pu Ga, Social Sciences. Marathi, 1954. 475 pgs.
Bhaaratiiya Naat'ayashaastra... Ketakar Godaavarii Vaasudev, General. Marathi, 1928. 424 pgs.
Bhaaratiiya Pashuu 4... Pon'qs-e Sau Shakun'talaabaaii, Natural Sciences. Marathi, 1955. 152 pgs.
Bhaaratiiya Raashht'a~ Vaadaachaa Vikaasa... Phaat'aka N R, Geography. Biography. History. Marathi, 1949. 243 pgs.
Bhaaratiiya Samaajashaastr... Ketakar Shriidhar Vyan'kat'esh, Social Sciences. Marathi, 1935. 262 pgs.
Bhaaratiiya Shreshht'hatva Aavrxtti Dusarii... Limaye Dattatray Gopaala, Geography. Biography. History. Marathi, 1925. 305 pgs.
Bhaasaachiin' Naat'aken... Somand-a Krxshhnd-aajii Laqs-mand-a, General. Marathi, 1927. 438 pgs.
Bhaashhaashuddhi Vivek... Pat'avara~dhan Maadhav Raav, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1938. 223 pgs.
Bhaaskara Bhat't'a Boriikara... Kolate Vishhnd-u Bhikaajii, Geography. Biography. History. Marathi, 1935. 243 pgs.
Bhaauu Muraararaav... Ten'd'ulakar Vijaya, General. Marathi, 1925. 82 pgs.
Bhaauuban'dakii Aavrxtti Dusarii... Khaad'iilakar Krxshhnd-aajii Prabhaakar, General. Marathi, 1910. 117 pgs.
Bhaauusaahebaachii Bakhar Aavrxtti 7 Vi... Joshii Shan' Naa, Geography. Biography. History. Marathi, 1959. 242 pgs.
Bhaava Diipikaa... Daasagand-uu, General. Marathi, 1940. 143 pgs.
Bhaavabal... Joshii Pan' Mahaadeva Shaastrii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1953. 158 pgs.
Bhaavalekhaa... Pant Raajakumaarii Akkaasaaheb, General. Marathi, 1951. 117 pgs.
Bhaavanaan'che Khela... Shira~ke Sau Aanandiibaaii, General. Marathi, 1943. 125 pgs.
Bhaavanaan'che Paajhar... Maat'e Shriipaada Mahaadev, General. Marathi, 1954. 171 pgs.
Bhaavapushhp Kramaan'k 57... Maraat'he San'jiivanii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1951. 91 pgs.
Bhaavataran'g... Maayadev Go, General. Marathi, 1929. 109 pgs.
Bhagavaan Buddha Puura~vaara~dh Gran'th 16... Kosambii Dhara~maananda, Religion. Theology. Marathi, 1940. 222 pgs.
Bhagavaan Buddha Puura~vaara~dha... Kosambii Dhara~maananda, Geography. Biography. History. Marathi, 1940. 224 pgs.
Bhagavaana Buddha Uttaraara~dh... Kosambii Dhara~maananda, Geography. Biography. History. Marathi, 1949. 194 pgs.
Bhagavaana~ Shrii Krxshhnd-a... Haradaas Baalashaastrii, Religion. Theology. Marathi, 1952. 474 pgs.
Bhakti Maara~g Pradiip Aavrxtti Navanii... Paan'gaarakar Laqs-mand-a Raamachan'dra, General. Marathi, 1919. 133 pgs.
Bhamaachaa Bhopalaa Chaar An'kii... Keshava Pralhaada, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1935. 134 pgs.
Bharaatiita Rashht'a~vaadaachaa Vikaasa... Phaat'ak Na Ra, Geography. Biography. History. Marathi, 1949. 240 pgs.
Bharalii Dhaagar... T'ilak Laqs-mii Baaii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1951. 167 pgs.
Bharalii Ghaagar... T'ilak Laqs-mii Baaii, General. Marathi, 1951. 165 pgs.
Bharatiichii Laat'a Aavrxtti Dusarii... Phad'ake Naa Sii, General. Marathi, 1951. 211 pgs.
Bhat'akyaachii Kamaaii... Bhen'd'e Umaakaan't, General. Marathi, 1943. 148 pgs.
Bhavabhuuti Prand-iit Uttara Raamacharit... Belavalakar Shriipaada Krxshhnd-a, General. Marathi, 1915. 285 pgs.
Bhavabhuutiprand-iit Uttararaamacharit... Kelavalakar Shriipaada Krxshhnd-a, General. Marathi, 1915. 280 pgs.
Bhillind-iichiin' Boren... Paraan'jape Shakun'talaa, Geography. Biography. History. Marathi, 1944. 143 pgs.
Bhillind-iichiin' Boren... Paraan'jape Shakun'talaa, General. Marathi, 1944. 145 pgs.
Bhillind-iichiin' boren... Praan'jape Shakun'talaa, Geography. Biography. History. Marathi, 1944. 140 pgs.
Bhin'tiivariil Chhaayaa... Sin'g Krxshhnd-a Haathi, General. Marathi, 1948. 135 pgs.
Bhiqs-und-ii Ratnen... Bhaagavat Naaraayand-a Keshav, Geography. Biography. History. Marathi, 1923. 162 pgs.
Bhir Bhiren' Pushhpa 88... Gaad'agiila Gan'gaadhar, General. Marathi, 1950. 145 pgs.
Bhishhagvar Prathamaavrxtti Bhaaga 1... Kaalokhe Gand-apat Paan'd'uran'ga, Technology. Marathi, 1926. 233 pgs.
Bhuuka Dditiiya Vrxtti... Ramaakan't, General. Marathi, 1947. 198 pgs.
Bhuul... Phad'ake Sau Kamalaa, General. Marathi, 1955. 161 pgs.
Bigabaalii... Manamohana, General. Marathi, 1953. 170 pgs.
Bijaapuravara~nd-an Bhaaga 1... Gaaiikavaad'a Siitaaraama Raamachan'dra, Geography. Biography. History. Marathi, 1889. 165 pgs.
Bodhapara Vyaakhyaanen' Prathamaavrxtti... Pradhaan Mahaadeva Raamachan'dra, Philosophy. Psychology. Marathi, 1913. 343 pgs.
Bolakaa Sinemaa... Joshii Yashavan't Gopaal, General. Marathi, 1932. 94 pgs.
Brahma Ghol Prathamaavrxtti... Aapat'e Gopaal Laqs-mand-a, General. Marathi, 1944. 66 pgs.
Brahmand-aachii Mulagii... Desaaii P S, General. Marathi, 1944. 124 pgs.
Brahmedrasvaamii Dhaavad'ashiikar... Paarasaniisa Dattatraya Balavan't, Geography. Biography. History. Marathi, 1867. 230 pgs.
Brahmii Ban'd'aaliichen' Brahma Puraand-a... T'ikekar Shriipaada Raamachan'dra, Geography. Biography. History. Marathi, 1931. 167 pgs.
Bran'd'iichii Baat'alii... Atre Pralhaada Keshava, General. Marathi, 1944. 141 pgs.
Brxhadaayand-ya Kopanishhada Bhaashhyaara~th... Baapat'a Vishhnd-u Vaaman, Religion. Theology. Marathi, 1839. 642 pgs.
Brxhaddasham Athavaa Krxshhnd-avijay... Pan't Mayuur, General. Marathi, 1863. 211 pgs.
Brxhadhoga Vaasishht'hasaar Bhaaga 3 Gran'tha 52... Shaastrii Vishhnd-u Vaaman Baapat'a, Geography. Biography. History. Marathi, 1912. 853 pgs.
Brxhatkathaa Saagar Bhaaga 1 Aavrxtti Dusarii... Shaastrii Pan'd'ita Vaaman, General. Marathi, 1899. 378 pgs.
Brxhatkathaa Saagar Bhaaga Tisaraa... Shaastrii Vaaman, General. Marathi, 1891. 412 pgs.
Buddhi Bheda... Aayare Laa Krx, General. Marathi, 1951. 114 pgs.
Chaahuula Dditiiyaavrxtti... Phad'ake Naa Sii, General. Marathi, 1954. 311 pgs.
Chaan'dand-yaan'tiil Gappaa Prathamaavrxtti... Kaanit'akar Kaashiibaaii, General. Marathi, 1921. 131 pgs.
Chaapekar San'smrxti Praban'dhopahaar... Samiti Chaapekar San'smrxti, Religion. Theology. Marathi, 1946. 230 pgs.
Chaar Chaan'dand-yaa... Shukl Sadaashiv Anant, General. Marathi, 1941. 128 pgs.
Chaar Dhaamaan'chii Yaatraa... Bhavaanaraav Maadhavaraav, Geography. Biography. History. Marathi, 1947. 214 pgs.
Chaara Divasa Suneche... Joshii Chan'taamand-a Vinaayak, General. Marathi, 1878. 167 pgs.
Chaara Minaare... Ten'd'ulakar Yashavant, General. Marathi, 1946. 108 pgs.
Chad'haaod'ha... Paraan'jape Shakun'talaa, General. Marathi, 1936. 79 pgs.
Chaitrapaalavii 81... Atre Shiriishha, General. Marathi, 1952. 123 pgs.
Chalaa Lad'haaiivar... Varerakar Bhaa Vi, General. Marathi, 1944. 102 pgs.
Chan'dana Vaad'ii... Maad'akholakar Gajaanan Tryan'bak, General. Marathi, 1943. 346 pgs.
Chan'derii Svapnen... Yaan'che Khaan'd'ekar, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1930. 161 pgs.
Chan'dragupt Naat'ak Aavrxtti Chavathii... Kelakar Narasin'h Chin'taamand-a, General. Marathi, 1951. 136 pgs.
Chan'drahaasy Kathaa... Sutaatmaj Raam, Religion. Theology. Marathi, 1955. 214 pgs.
Chan'dralekhaa... Giriisha, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1951. 125 pgs.
Chan'draman'd'al... T'hosar Prabhaakar Keshav, General. Marathi, 1950. 112 pgs.
Chan'dranaath... Varerakar Bhaa Vi, General. Marathi, 1944. 174 pgs.
Chan'drashekhar Maalaa 6 San'qs-epita Aavrxtti... Chat'topaadhyaay Ban'kimachan'dra, General. Marathi, 1954. 114 pgs.
Chan'drashekhar Samara~th Bhikaarii... Varerakar Bhaara~gavaraam Vit't'al, General. Marathi, 1934. 103 pgs.
Chan'drikaa... Chan'drashekhar, General. Marathi, 1932. 347 pgs.
Chan'drikaa Pushhpa 106... Maad'akholakar Gajaanan Tryan'bak, General. Marathi, 1932. 350 pgs.
Chanderii Laharii... Aat'havale Shaantaaraam, The Arts. Marathi, 1947. 126 pgs.
Chandrakalaa 1... Maanakar Aanandaraav, General. Marathi, 1941. 124 pgs.
Chandrakalaa Vrxtti 1... Krxshhnd-akuura~ti, General. Marathi, 1941. 122 pgs.
Chandranaath Maalaa 1... Ten'd'ulakar Yashavant, General. Marathi, 1938. 166 pgs.
Charitrahiin Pushhp 21... Gura~jar Bi Sii, General. Marathi, 1949. 293 pgs.
Charitrahiina Uttaraara~dha Pushhpa 21... Gura~jara Vi Sii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1949. 295 pgs.
Chaturagad'achyaa Vinoda Striyaa... Limaye Paan'd'uran'g Gan'gaadhar, General. Marathi, 1905. 107 pgs.
Chatura~th San'melana Vrxtta... Potadaar Datto Vaaman, Geography. Biography. History. Marathi, 1950. 289 pgs.
Chatushlokii Bhaagavat... Saavan't Aabaajii Raamachan'dra, General. Marathi, 1915. 108 pgs.
Chaudhaan'chyaa Chaarat... T'aagor Ravindranaatha, General. Marathi, 1945. 132 pgs.
Chavhaand-ii Samasher Prathamaavrxtti... Joshii Laqs-mand-a Naaraayand-a, General. Marathi, 1923. 174 pgs.
Chetaavand-ii... Kaanad'e Da Raa, General. Marathi, 1955. 123 pgs.
Chhaagal Kathaa San'grah... Raghunaath Bii, General. Marathi, 1951. 108 pgs.
Chhaapiil San'saar... Saat'he Shan'kar Govin'da, General. Marathi, 1929. 118 pgs.
Chhaayaa Aand-i Pad'achhaayaa... Gupte Da Vi, Philosophy. Psychology. Marathi, 1938. 121 pgs.
Chhaayaa Nat'a... Desaaii Ramand-alaal, General. Marathi, 1944. 235 pgs.
Chhaayaa Prakaasha Pushhpa 127... Talavalakar Gopiinaath, General. Marathi, 1936. 216 pgs.
Chhan'doman'jarii Aavrxtti Pahilii... Solaapuurakar Raamajoshii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1920. 155 pgs.
Chhandorachanaa... Pat'avara~dhan Maadhav Trin, General. Marathi, 1937. 634 pgs.
Chhandorachanaa 9... Pat'avara~dhan Maadhav, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1927. 260 pgs.
Chhatrapati Raajaaraam Mahaaraaj Jin'jiichaa Pravaas... Ben'dre Vaasudeva Siitaaraam, Geography. Biography. History. Marathi, 1853. 129 pgs.
Chhatrapati Shivaajii Mahaaraaj Yaan'chen' Charitra... Keluusakar Krxshhnd-araav Ara~juna, Religion. Theology. Marathi, 1920. 626 pgs.
Chhot'ii Nalii... Parabhrxt Sushiila, General. Marathi, 1942. 189 pgs.
Chimukalen' Bhaarat Aavrxtti pahilii... Kinare Krxshhnd-aajii Govin'da, General. Marathi, 1913. 183 pgs.
Chintanikaa Khan'd'a Pahilaa... Gurujii Saane, Geography. Biography. History. Marathi, 1947. 252 pgs.
Chitod'achaa Chan'dra... Jayavan't Aanan'diibaaii, General. Marathi, 1936. 194 pgs.
Chitraa... Saradesaaii R Go, General. Marathi, 1940. 198 pgs.
Chitrakaar Ran'ga... Guruujii Saane, General. Marathi, 1948. 175 pgs.
Chitramiimaan'saa Maalaa 38... Shivadattaa Pan'd'it, General. Marathi, 1907. 159 pgs.
Chitrarekhaa... Shin'de Ku Sushilaa, General. Marathi, 1942. 121 pgs.
Chitrashaalaa... Jog Naanaa, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1948. 108 pgs.
Chittaran'jana Prathamaavrxtti... Saat'he Purushhottam Baalakrxshhnd-a, General. Marathi, 1935. 199 pgs.
Chituuragad'achaa Ved'haa Khand-d'a 5... Baapat'a Naagesharaav Vinaayaka, Geography. Biography. History. Marathi, 1923. 122 pgs.
Chorabaajaaraan'tiila Chijaa Pushhpa 131... Ok Shaamaraav Niilakand-t'ha, General. Marathi, 1935. 208 pgs.
Chorat'e Halle... Antarakar Anant, General. Marathi, 1940. 130 pgs.
Chorii Kashii Karaavii Aavrxtti 1... Kolhat'akar Achyut Balavan't, General. Marathi, 1925. 174 pgs.
D'a Bejhan't'a Charitra... Bhaagavat Raajaaraam Sakhaaraam, Geography. Biography. History. Marathi, 1933. 185 pgs.
D'aa Kailaas... Devarukhakar Vinaayak, General. Marathi, 1954. 89 pgs.
D'aak Ghar... Bhaagavat Kaashiinaath Vinaayak, General. Marathi, 1930. 57 pgs.
D'aakaban'galaa... Maad'akholakar Gajaanan Tryan'bak, General. Marathi, 1942. 138 pgs.
D'aan' Ketakaraan'chen' Saannidhya... Daate Yashavan't Raamakrxshhnd-a, Geography. Biography. History. Marathi, 1946. 121 pgs.
D'aan' Ketakaraan'chyaa Kaadan'bara~yaa... Gokhale Da N, General. Marathi, 1955. 167 pgs.
D'aan'kt'ar Kaadan'barii Tinhii Bhaaga Ekatra... Maadhava Naatha, General. Marathi, 1947. 441 pgs.
D'aan'kt'ar Sharachchandra... Aat'havale Narahara Laqs-mand-a, General. Marathi, 1937. 160 pgs.
D'abal Baar... Ketakar Raa Raa Gajaanan Vishvanaath, Technology. Marathi, 1923. 68 pgs.
D'haasakalele Buruuj... Saradesaaii Laqs-mand-araav, General. Marathi, 1940. 177 pgs.
Daadaabhaaii Navarojii Trxtiiyaavrxtti... Phad'ake Naaraayand-a Siitaaraama, Geography. Biography. History. Marathi, 1932. 132 pgs.
Daajii Bhaaga 1 Avrxtti 4... Taamhanakar Naa Ghon, Philosophy. Psychology. Marathi, 1952. 251 pgs.
Daampatya Rahasy Pushhp 1... Bhid'e Ena~ T'ii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1933. 140 pgs.
Daasuu... Bhuskut'e Vi M, General. Marathi, 1944. 248 pgs.
Dainik Upaasanaa Trxtiiyaavrxtti... Satyapremii San't, Religion. Theology. Marathi, 1955. 66 pgs.
Damayan'tii Svayan'var San'paadand-ii Pahilii... Pan'd'it Raghunaath, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1857. 245 pgs.
Dan'd'akaarand-yaan'tiila Ramya Raatrii Pushhpa 2... Dighe Raghunaath Vaaman, General. Marathi, 1940. 143 pgs.
Dan't Kathaa... Varat'i Anan'ta Vaaman, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1947. 187 pgs.
Dattaan'chii Kavitaa Aavrxtti Chaavathii... Ghaat'e Vit't'al Dattaatrey, General. Marathi, 1943. 175 pgs.
Dattopan't Aapat'e Lekhasan'grah... Aapat'e Dattopan't, General. Marathi, 1945. 302 pgs.
Daulatajaadaa... Varerakar Maamaa, General. Marathi, 1950. 80 pgs.
Dayechii Devataa... Baan'ya~lst'ana Helana D'oar, Geography. Biography. History. Marathi, 1954. 120 pgs.
Ddikhan'd'a Hin'dusthaan Grantha 37... Prasaada Baabuu Rajendra, Geography. Biography. History. Marathi, 1946. 640 pgs.
Deshasevaa... Pradhaan Raamachan'dra Gand-esha, Philosophy. Psychology. Marathi, 1930. 342 pgs.
Deshika Liilaamrxt... Umariikar Baabaamahaaraaj, General. Marathi, 1950. 119 pgs.
Dev Kanyaa... Dev Raa, General. Marathi, 1954. 88 pgs.
Devaachiin' Maand-asa... Ten'd'ulakar Vijaya, General. Marathi, 1950. 215 pgs.
Devaachiin' Maand-asen... Ten'd'ulakar Vijaya, General. Marathi, 1955. 208 pgs.
Devaagharachiin' Phulen' Pushhp 2... Maraat'he Sau Sushiilaa, General. Marathi, 1952. 85 pgs.
Devii Chaudhuraand-ii Maalaa 12 San'qs-epit Aavrxtti... Chat't'opaadhyaay Ban'kimachan'dra, General. Marathi, 1955. 110 pgs.
Devii Satyabhaamaa... Purand-ika Shan'kara Vishhnd-u, Geography. Biography. History. Marathi, 1911. 323 pgs.
Dhaakat'ayaa Sunabaaii Shhashht'hamaavrxtti... Mitra Kaashiinaath Raghunaath, General. Marathi, 1923. 203 pgs.
Dhaan'vaten' Jag... Neharuu Javaaharalaal, Geography. Biography. History. Marathi, 1942. 273 pgs.
Dhaaraanrxtya... Paad'agaan'vakar Man'gesh, General. Marathi, 1950. 117 pgs.
Dhabadhabyaachyaa Dhaaren't Pustaka 5... Paat'hak Yaadav Mukun'da, General. Marathi, 1940. 215 pgs.
Dhad'adhad'aten' Kaaliij... Po Ed'agar An'lan, General. Marathi, 1954. 117 pgs.
Dhad'apad'and-aariin' Mulen' Khan'd'a Pahilaa... Gurujii Saane, General. Marathi, 1954. 249 pgs.
Dhan'deshiqs-and-a Pustak 1... Potadaar Vishhnd-u Baalakrxshhnd-a, Technology. Marathi, 1921. 301 pgs.
Dhara~m Havaa Kashaalaa Dditiiy Gran'th... Saavarakar Gand-esha Daamodar, Religion. Theology. Marathi, 1938. 260 pgs.
Dhara~m Vachanaamrxt San't... Shet'aye Tukaaraam Pun'd'aliik, Religion. Theology. Marathi, 1923. 427 pgs.
Dhara~ma Shaastr Vichaar Prathamaavrxtti... Kaand-e Paand'uran'ga Vaaman, Religion. Theology. Marathi, 1935. 333 pgs.
Dhara~ma Shaastra Vichaar... Kaand-e Paan'd'uran'g Vaaman, Religion. Theology. Marathi, 1935. 336 pgs.
Dhara~ma Svaruupa Nira~nd-aya... Kokaje Raghunaath Shaastrii, Religion. Theology. Marathi, 1933. 406 pgs.
Dhara~maache Muulasiddhaan't Pustak 7... Bejhan't'a Anii, Religion. Theology. Marathi, 1916. 88 pgs.
Dhara~mapar Aand-i Niitipar Vyaakhyaanen... Bhaan'd'aarakar Raamakrxshhnd-a Gopaal, Religion. Theology. Marathi, 1908. 443 pgs.
Dhara~mashaastr Man'than... Divekar Mahaadeva Shaastrii, Religion. Theology. Marathi, 1855. 243 pgs.
Dhuken' Aand-i Dahin'var... Saane Giitaa, General. Marathi, 1942. 153 pgs.
Dhukyaan'tuna Laal Taajyaa Kad'e... Kaand-ekar Anan't, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1940. 228 pgs.
Dhuumra Taran'g... Deshapaan'd'e Maadhav Kaashinaath, General. Marathi, 1942. 166 pgs.
Dhuumravalayen' Dusari Aavrxtti... Phad'ake Naa Sii, Philosophy. Psychology. Marathi, 1952. 95 pgs.
Dhuumtrataran'g... Deshapaan'd'e Maadhav Kaashinaath, General. Marathi, 1942. 168 pgs.
Dhuur V Itar Ekaan'kikaa... Kaand-ekar Anan't, General. Marathi, 1941. 175 pgs.
Dhyaan Yog... Bhaaratii Baabaa, Religion. Theology. Marathi, 1955. 69 pgs.
Dhyaana Puujaa... Bhaave Shivaajii Na, General. Marathi, 1896. 318 pgs.
Dhyaas... Bhaave Pu Bhaa, General. Marathi, 1950. 184 pgs.
Dhyeyaachaa Dhyaas... Varakhed'akar Va Shaa, General. Marathi, 1942. 146 pgs.
Diipa... Paat'hak Vi Bhaa, General. Marathi, 1940. 87 pgs.
Diipaavalii... Deshapaan'd'e Vaagbhat'a Naaraayand-a, General. Marathi, 1933. 190 pgs.
Diipakalii Aavrxtti Pahilii... Deshapaan'd'e Kusumaavatii, General. Marathi, 1935. 107 pgs.
Din Visheshha... Joshii Prahlada Narahara, Geography. Biography. History. Marathi, 1950. 528 pgs.
Din'd'iira Van Aavrxtti Pahilii... Joshii Mahaadeva Shaastrii, Geography. Biography. History. Marathi, 1954. 108 pgs.
Divaand-ii Daavaa... Shiravaad'akar Vi Vaa, General. Marathi, 1954. 40 pgs.
Divya Drxshh-t'i... Led'abiit'ar Sii D'ablyu, Religion. Theology. Marathi, 1955. 26 pgs.
Dolaa... Rege Purushhottam Shivaraam, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1950. 159 pgs.
Don'd'a Shahaand-e... Pat'avara~dhan, General. Marathi, 1946. 149 pgs.
Dona Bahind-ii... Divaakar Hari Raamachan'dra, General. Marathi, 1947. 205 pgs.
Dona Tapen... Maad'akholakara Ga Tryan, Geography. Biography. History. Marathi, 1945. 161 pgs.
Draaqs-aan'chyaa Deshaan't Saphar Pahilii... Saatoskar Baa Da, General. Marathi, 1944. 126 pgs.
Draavid'ii Praand-aayaam... Varerakar Bhaa Vi, General. Marathi, 1944. 119 pgs.
Drxshh-t'ii Aad'achyaa Srxshh-t'iin'ta... Shyaamaa, Philosophy. Psychology. Marathi, 1939. 167 pgs.
Dudhaaraa Surii... Neruurakar Vit't'al Krxshhnd-a, General. Marathi, 1923. 301 pgs.
Dugdhaahaar Chikitsaa Shiqs-ak Pushhpa Tiisaaven... Vaidh Bhaauu Shriidhar Kulakara~nd-ii, Technology. Marathi, 1922. 223 pgs.
Duhitaa... Sahastrabuddhe Vi J, General. Marathi, 1947. 131 pgs.
Dusaren' Mahaayuddha Puura~vaara~dha... Karan'diikar Anan'ta Janaara~dana, Geography. Biography. History. Marathi, 1955. 286 pgs.
Dut'appii Kiin' Duherii Aavrxtti Dusarii... Kolhat'akar Shriipaada Krxshhnd-a, General. Marathi, 1941. 160 pgs.
Duurache Dive... Shiravaad'akar Vi Vaa, General. Marathi, 1946. 108 pgs.
Ek Navii Gulaamagirii... Baald'avina Raajar Ena~, Social Sciences. Marathi, 1955. 113 pgs.
Eka Naven' Tuphaan... Bhaagavat Raajaaraam Sakhaaraam, Philosophy. Psychology. Marathi, 1950. 35 pgs.
Eka Paauula Pud'hen... Daan'd'ekar Vi Paan, General. Marathi, 1941. 150 pgs.
Ekaa Kaaliin' Maand-asen' Asalele Praand-ii Khan'd'a 2... Mod'ak S H, General. Marathi, 1948. 169 pgs.
Ekaa Nira~vaasiitaachii Kahaand-ii... Maad'akholakara, Geography. Biography. History. Marathi, 1949. 219 pgs.
Ekaa Nira~vaasitaachii Kahaand-ii... Maad'akholakar Ga Tryan, General. Marathi, 1949. 218 pgs.
Ekaadashii... Varerakar Bhaa Vi, General. Marathi, 1944. 121 pgs.
Ekaadhyaayii Giitaa 18 Adhyaay... Nj-aaneshvarii, General. Marathi, 1923. 119 pgs.
Ekaavalii 1... Banahat't'ii Naaraayand-a, Philosophy. Psychology. Marathi, 1951. 225 pgs.
Ekanaadhad'a Vividha Vinodii Saahitya... Buvaa Vi Aa, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1955. 311 pgs.
Ekanaath... T'ipaniis Govin'da Gopaal, General. Marathi, 1915. 467 pgs.
Elgaar Aavrxtti Dusarii... Pen'd'ase Shrii Naa, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1953. 193 pgs.
Gaajaraachyaa Pung-agayaa... Hin'gand-ekar Go Raa, General. Marathi, 1950. 150 pgs.
Gaalabot'a... Shirod'akar Naa Ke, General. Marathi, 1941. 202 pgs.
Gaaliiv Ratnen' Aavrxtti Pahilii... Gokhale Da Na, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1955. 158 pgs.
Gaan'dhii Dara~shan... Krxpalaanii Aachaara~y, Philosophy. Psychology. Marathi, 1947. 220 pgs.
Gaan'dhii Tattvanj-aan... Vedak Shashishekhar Kesariinaath, Philosophy. Psychology. Marathi, 1947. 226 pgs.
Gaan'dhiijiicha Kaan... Deshapaan'd'e Purushhottam Yashavan't, General. Marathi, 1944. 100 pgs.
Gaan'dhiijiin'chen' Maanas Gran'thamaalaa 45... Prabhu Aar Ke, Philosophy. Psychology. Marathi, 1949. 233 pgs.
Gaan'dhiijiin'chen' Striyaan'shiin' Hitaguuj Pushhp 4 Dusarii Aavrxtti... Deshapaan'd'e Mu Go, General. Marathi, 1946. 208 pgs.
Gaan'dhiijiin'chyaa Sahavaasaan't Ek Aat'havad'aa... Phishar Luii, Geography. Biography. History. Marathi, 1945. 118 pgs.
Gaan'dhiivaadaavariila Kaan'hiin' Aaqs-epa... Kulakara~nd-ii Gopaalaraav, General. Marathi, 1944. 123 pgs.
Gaan'va Gan'gaa... Varerakar Bhaa Vi, General. Marathi, 1950. 142 pgs.
Gaan'vaakad'achyaa Goshh-t'ii... Maad'agulakar Vyan'kat'esha, General. Marathi, 1951. 175 pgs.
Gaaraan'chaa Vara~shhaav... Bokiila Vishhnd-u Vinaayak, General. Marathi, 1936. 194 pgs.
Gaatagoshh-t'in'chii Puravand-ii... Kelakar Kaashiinaath Narasin'ha, Philosophy. Psychology. Marathi, 1941. 423 pgs.
Gaavaraan Giitaa Pushhpa 35... Kelakar Narasin'ha Chin'taamand-a, General. Marathi, 1944. 129 pgs.
Gad'akarii Dditiiya Bhaaga... Khaan'd'ekar Vi Sa, Geography. Biography. History. Marathi, 1949. 389 pgs.
Gad'akavyaan'chen' An'taran'g... Vaalin'be Raa Shan, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1951. 383 pgs.
Gadhaguchchha Bhaaga 1 Prathamaavrxtti... Kelakar Narasin'ha Chin'taamand-a, General. Marathi, 1926. 193 pgs.
Gadhaparaaga... Maad'hekara Pra Raa Ba, Philosophy. Psychology. Marathi, 1951. 100 pgs.
Gadharatna Samuchchay Bhaaga Dusaraa... Lele Laqs-mand-a Gand-eshashaastrii, Social Sciences. Marathi, 1919. 366 pgs.
Gadharatnamaalaa Aavrxtti Saatavii... Baapat'a Govin'da Shan'kara Shaastrii, General. Marathi, 1915. 215 pgs.
Gadharatnasamuchchay Bhaaga Dusaraa... Lele Laqs-mand-a Gand-eshashaastrii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1919. 363 pgs.
Gadharatnasamuchchaya Bhaaga Dusaraa... Lele Laqs-mand-a Gand-eshashaastrii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1920. 193 pgs.
Gadharatnasamuchchaya Bhaaga Dusaraa Naviin Aavrxtti... Lele Laqs-mand-a Gand-esh Shaastrii, Philosophy. Psychology. Marathi, 1927. 190 pgs.
Gaganaalaa Gavasand-ii Prathamaavrxtti... Bhid'e Vishhnd-u Gand-esha, General. Marathi, 1938. 198 pgs.
Gajaabhaauu... Raamatanaya, General. Marathi, 1951. 198 pgs.
Gajjalaanj-jali... Juuliyana~ Maadhav, General. Marathi, 1933. 132 pgs.
Galivhar Yaachaa Vrxttaan't Bhaaga Pahilaa Aavrxtti Chauthii... Daamale Hari Krxshhnd-a, Geography. Biography. History. Marathi, 1867. 106 pgs.
Galivhar Yaachaa Vrxttaan't Bhaaga Tisaraa... Daamale Hari Krxshhnd-a, Geography. Biography. History. Marathi, 1911. 126 pgs.
Galol... Ok Shaamaraav, General. Marathi, 1938. 196 pgs.
Gan'dha Rekhaa... Rege Purushhottam Shivaraam, General. Marathi, 1950. 81 pgs.
Gan'gaavara~nd-anaa... Taamhand-akar Vi Ga, General. Marathi, 1923. 79 pgs.
Gand-apataraav Puura~vaara~dh Aavrxtti Dusarii... Aapat'e Hari Naaraayand-a, General. Marathi, 1930. 216 pgs.
Gang-aga Laharii... Jagannath Pan'd'it, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1953. 86 pgs.
Gara~diipaasuun Duur Duur... Gore Bhaa M, General. Marathi, 1955. 272 pgs.
Gatagoshht'ii... Kelakar Na Chin, Geography. Biography. History. Marathi, 1939. 1032 pgs.
Gautama Buddha... Guru Raajeshvar, Geography. Biography. History. Marathi, 1947. 62 pgs.
Ghaat'aavariil Shramikaan'chiin' Lokagiiten' 5... Limaye Anasuuyaa, Social Sciences. Marathi, 1955. 202 pgs.
Ghaayaal... Pend-d'harakar Y Di, General. Marathi, 1944. 99 pgs.
Ghar... Kaanet'akar Vasanta, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1951. 164 pgs.
Gharachaa Raajavaidh Aavrxtti Saahaavii... Bhid'e Gopaal Yanj-eshvar, Technology. Marathi, 1931. 180 pgs.
Gharakul... Kaand-ekar Anan't, General. Marathi, 1941. 140 pgs.
Gharan'daaj... Paraad'akar Naa Baa, General. Marathi, 1940. 104 pgs.
Gharariighii Prathamaavrxtti... Joshii Mahaadeva Shaastrii, General. Marathi, 1955. 155 pgs.
Gharat'ayaa Baahera Dusarii Aavrxtti... Khaan'd'ekar Vi S, General. Marathi, 1955. 167 pgs.
Gharogharachyaa Devii... Saaman't Raghuviir, General. Marathi, 1944. 226 pgs.
Ghat'akechiin' Naat'aken' Pushhpa 4... Bhaalachan'dra, General. Marathi, 1932. 242 pgs.
Ghat'anaa Prabodhinii... Gaad'agiil Na Vi, Social Sciences. Marathi, 1948. 378 pgs.
Giit Ddidal Bhaaga 1... Deshapaan'd'e Kamalaabaaii, General. Marathi, 1925. 83 pgs.
Giita Gan'gaa... Kumaar Keshav, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1955. 133 pgs.
Giitaa... Varerakar Bhaa Vi, General. Marathi, 1940. 217 pgs.
Giitaa Subhaapitama~... Paat'iil Moro Naanaajii, Religion. Theology. Marathi, 1935. 215 pgs.
Giitarachanaantar... Bhaaradvaj, Religion. Theology. Marathi, 1933. 270 pgs.
Giitopaayan Pushhp 4... Kolhat'akar Shriipaada Krxshhnd-a, General. Marathi, 1914. 55 pgs.
Glaad'ast'ana Haan'chen' Charitra Aavrxtti Dusarii... Ok Vinaayaka Kon'd'adeva, Geography. Biography. History. Marathi, 1911. 230 pgs.
God'a Sobat... Bokiila Vishhnd-u Vinaayak, General. Marathi, 1950. 109 pgs.
God'a Strii Giiten... Joshii Pan' Mahaadev Shaastrii, General. Marathi, 1949. 121 pgs.
God'avanaan'tiila Priyan'vadaa... Ketakar Shriidhar Vyan'kat'esha, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1926. 275 pgs.
Goduu Gokhale... Varerakar Bhaara~gavaraam Vit't'al, General. Marathi, 1932. 225 pgs.
Goduu Gokhale Uttaraara~dh... Varerakar Bhaara~gavaraam Vit't'al, General. Marathi, 1933. 247 pgs.
Golyaa Paavashatakaan'tiila Goman'tak... Naayaka Keshava Anan't, General. Marathi, 1938. 276 pgs.
Gomaan'tak... Mahaaraashht'a~bhaat'a, Geography. Biography. History. Marathi, 1924. 243 pgs.
Gopaala Krxshhnd-a Gokhale... Abhyan'kar Gand-esh Raghunaath, Geography. Biography. History. Marathi, 1915. 139 pgs.
Gopha Aand-i Gophand-a... Khaan'd'ekar Vi S, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1946. 163 pgs.
Gopuraan'chyaa Pradeshaan't... Gaad'agiila Gan'gaadhar, General. Marathi, 1952. 247 pgs.
Govalakon'd'ayaachii Kutbashaahii... Aalama~ Miira, Geography. Biography. History. Marathi, 1934. 385 pgs.
Govalakon'd'ayaachii Kutbashaahii Gran'tha 39... Ben'dre Sii Vaasudeva, Geography. Biography. History. Marathi, 1934. 375 pgs.
Govalakon'd'ayaachii Kutbashaahii Gran'thaan'k 39... Ben'dre Vaasudeva Sii, Geography. Biography. History. Marathi, 1934. 379 pgs.
Grahand-aapuura~vii Sut'akaa Pushhpa 26... Kulakara~nd-ii Vasan't Barubat, General. Marathi, 1938. 230 pgs.
Gran'tha Vyavahaar... Limaye Anan't Hari, General. Marathi, 1952. 183 pgs.
Grantharaaj Granth Dusaraa... Pan't Daaso, General. Marathi, 1836. 124 pgs.
Grxhadaah... Chat'ara~jii Sharachchandra, General. Marathi, 1920. 190 pgs.
Grxhind-ii Bhuushhand-a Aavrxtti Chavathii... Kelakar Girijaabaaii, Social Sciences. Marathi, 1921. 111 pgs.
Gujaataaii... Tamhanakar Naa Dhon, General. Marathi, 1947. 211 pgs.
Gujaraathii Svayan' Shiqs-ak Bhaaga 1... Kulakara~nd-ii Qs-amaa Vaaman, Social Sciences. Marathi, 1955. 203 pgs.
Gulashan... Shahaand-e Sau Ratnaprabhaa, General. Marathi, 1951. 115 pgs.
Gun'jaa Prathamaavrxtti... Komand-a Da Chin, General. Marathi, 1954. 62 pgs.
Gun'jaarav Pustak Dusare Aavrxtti 1 Lii... Mahaaraashht'a~ Vaad'a~may Man'd'al, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1930. 231 pgs.
Gun'jan... Sulaakhe Ushhaa, General. Marathi, 1948. 104 pgs.
Gupta Praayaashchita Dditiiya Vrxtti... Phad'ake Naa Sii, General. Marathi, 1948. 282 pgs.
Guru Mahaaraaj Vishhnd-u Buvaa Jog... Nj-aaneshvarii, General. Marathi, 1947. 290 pgs.
Gyaanabaachen' Ara~thashaastr Dditiiy Aavrxtti... Gaad'agiil Narahar Vishhnd-u, Social Sciences. Marathi, 1946. 553 pgs.
Haach Mulaachaa Baap... Varerakar Bhaara~gavaraam Vit't'al, General. Marathi, 1933. 150 pgs.
Haach Mulaachaa Baap Aavrxtti Navavii... Varerakar Bhaara~gavaraam Vit't'al, General. Marathi, 1955. 113 pgs.
Haan'k... Maad'akholakar G Tryan, Philosophy. Psychology. Marathi, 1948. 137 pgs.
Haimlet'a... Gaad'agiil S Raa, General. Marathi, 1955. 131 pgs.
Halaven' Bhin'g... Bhaave Y Da, General. Marathi, 1951. 102 pgs.
Han'saduuta... Vaidha Madhukar Shriiraam, General. Marathi, 1947. 116 pgs.
Han'saraa Nira~maalya Gran'tha Maalaa 37... Deshapaan'd'e Kamalaa Baaii, General. Marathi, 1944. 123 pgs.
Hari Varadaa Khan'd'a 7... Dayaara~nd-av Krxshhnd-a, Religion. Theology. Marathi, 1882. 245 pgs.
Harika Valaya... Gura~jar Vit't'al Siitaaraam, General. Marathi, 1912. 129 pgs.
Harilqs-mii... Chat'ara~jii Sharachchan'dra, General. Marathi, 1953. 94 pgs.
Haripaat'ha V Chaan'gadevapaasashh-t'i Aavrxtti Tisarii... Jog Vishhnd-u Narasin'h, General. Marathi, 1919. 83 pgs.
Harishchan'dra... Raand-e Baabaajiiraav, General. Marathi, 1940. 99 pgs.
Harivan'sh 4... Paraad'akar Raamakrxshhnd-a Dattaatrey, General. Marathi, 1914. 579 pgs.
Harivan'sh Gran'th 4... Moropan'taan'che, General. Marathi, 1914. 575 pgs.
Harivaradaa Khan'd'a 3... Dayaara~nd-av Krxshhnd-a, Religion. Theology. Marathi, 1950. 449 pgs.
Harivaradaa Khan'd'a Aat'havaa Adhyaay 66... Dayaara~nd-av Krxshhnd-a, Religion. Theology. Marathi, 1883. 601 pgs.
Harivilaas... Bhid'e Raa Raa Baalakrxshhnd-a Anan't, General. Marathi, 1921. 121 pgs.
Hastaachaa Paauus... Khaan'd'ekar Vi S, General. Marathi, 1949. 154 pgs.
Hasuun' Aand-i Aan'suu Prathamaavrxtti... Phad'ake Naa Sii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1949. 235 pgs.
Havelyaa Prathamaavrxtti... In'gale Pralhaada Raghunaath, General. Marathi, 1941. 138 pgs.
Hel Kaave... Limaye Kan'pt'an, General. Marathi, 1938. 168 pgs.
Helen Kelar Ek Vyakttirekhaa... Aabhyan'kar Madhu, Geography. Biography. History. Marathi, 1956. 101 pgs.
Hen' Jiivan... Deshapaan'd'e Vi Gan, General. Marathi, 1947. 150 pgs.
Hii Pahaa Amerikaa... Kavalgiikar Raamachandrarav, Geography. Biography. History. Marathi, 1952. 148 pgs.
Hii Raamaachii Ayodhyaa Pustak 33... Mitra Kaashiinaath Raghunaath, General. Marathi, 1908. 259 pgs.
Hiich Muliichii Aaii... Kelakar Girijaabaaii, General. Marathi, 1932. 65 pgs.
Him Ang-a~gaar... Kaalele Raa A, General. Marathi, 1955. 135 pgs.
Himaalayaashiin' Jhun'j... Paat'and-akar Prabhaakar, The Arts. Marathi, 1948. 235 pgs.
Himakalikaa... Pant Akkaasaaheb, General. Marathi, 1935. 114 pgs.
Himavan'tii... Aan'bekar Chin'taamand-a Dattaatrey, General. Marathi, 1938. 217 pgs.
Hin'dii Graamiind-a Jiivanaachaa Prashn... An'jeriyaa Naanaavat'ii Aand-i, Technology. Marathi, 1870. 439 pgs.
Hin'dii Lokasan'khyechaa Prashna... Haat'e Chan'drakalaa, Social Sciences. Marathi, 1939. 205 pgs.
Hin'dii Raajakaarand-a Puura~vaara~dh 1885 1908... Vaashiikar Shivaraam Shrii, Social Sciences. Marathi, 1923. 185 pgs.
Hin'dii Sumerii San'skrxti... Aapat'e Daajii Naagesha, General. Marathi, 1928. 143 pgs.
Hin'dolyaavar... Shiruurakar Vibhaavarii, General. Marathi, 1934. 176 pgs.
Hin'du Dhara~maachii Samiiqs-aa Dditiiya Aavrxtti... Joshii Pan'd'it Laqs-mand-ashaastrii, Religion. Theology. Marathi, 1942. 264 pgs.
Hin'du Dhara~maachiin' Tatven... Vaidh Chin'taamand-a Vinaayak, Philosophy. Psychology. Marathi, 1931. 230 pgs.
Hin'du Saamudaayik Puujaa Dditiiya San'skarand-a... Bhaagavat Raajaaraam Sakhaaraam, Religion. Theology. Marathi, 1954. 53 pgs.
Hin'du Samaaj Dara~shan Adhiveshan 27... Bhopat'akar Laqs-mand-a Balavan't, Social Sciences. Marathi, 1935. 180 pgs.
Hin'dudhara~maachiin' Muulatattven' Aand-i Punara~ghat'anaa pushhp 7 Dditiiyaavrxtti... Raadhaakrxshhnd-ana~ Sara~vapallii, Religion. Theology. Marathi, 1948. 147 pgs.
Hin'dusthaanaa Tuun' Kut'hen' Pushhp 12... T'en'be Bhaaskar Mahaadev, Social Sciences. Marathi, 1940. 281 pgs.
Hin'dusthaanaan'tale Dushhkaal... Mujuumadaar Sakhaaraam Gand-esha, Social Sciences. Marathi, 1909. 192 pgs.
Hin'dusthaanachaa Aara~thik Itihaas 1850 1930 Pustak 22... Gaad'agiil Dhanan'jay Raamachan'dra, Social Sciences. Marathi, 1932. 133 pgs.
Hin'dusthaanachaa Saagaravikram... T'en'be Bhaaskara Mahaadev, Geography. Biography. History. Marathi, 1943. 270 pgs.
Hin'dusthaanachii Raajyavyavasthaa Va Lokasthiti... Sosaayat'iis D'ekkan Ejukeshan, Social Sciences. Marathi, 1895. 456 pgs.
Hin'dusthaanachii Saamaajika Utkraanti 1790 1940... Kaanegaan'vakar Dattaatray Raamachan'dra, Geography. Biography. History. Marathi, 1947. 132 pgs.
Hin'duun'chen' Samaaj Rachanaa Shaastr... Joshii Govin'da Mahaadev, Social Sciences. Marathi, 1950. 477 pgs.
Hindii San'skrxti Aand-i ahin'saa Aavrxtti Pahilii... Kosambii Dhara~maananda, Geography. Biography. History. Marathi, 1935. 350 pgs.
Hindusthaanachii Shaasanapaddhati... Pon'qs-e Shan'kar Yaadav, Social Sciences. Marathi, 1923. 256 pgs.
Hindutva Aavrxtti 1... Pat'avara~dhan Vi Vi, Philosophy. Psychology. Marathi, 1947. 170 pgs.
Hiravaa Chud'aa Pushhp 121... Baabar Sarojinii, General. Marathi, 1952. 137 pgs.
Hire Aand-i Hirakand-yaa Pushhp 60... Jibraan Khaliil, General. Marathi, 1953. 102 pgs.
Hitapatren... Pat'avara~dhan Naa M, Philosophy. Psychology. Marathi, 1940. 159 pgs.
Holakaraan'chii Kaiphiyata Prathamaavrxtti... Kelakar Yashavan't Narasin'ha, Geography. Biography. History. Marathi, 1954. 262 pgs.
Homiopathik Niban'dh Pan'chak... Daptarii Ke L, Technology. Marathi, 1950. 122 pgs.
Homiopathik Niban'dhapan'chak... Daptarii Ke L, Technology. Marathi, 1955. 127 pgs.
Honaajii Baalaa... Maraat'he Chin'taamand-ii Yashavan't, General. Marathi, 1954. 139 pgs.
Hrxdaya Ninaadaa... Naad'akara~nd-ii, General. Marathi, 1935. 150 pgs.
Hrxdayashaaradaa... T'ilak Kamalabaaii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1932. 188 pgs.
Hrxdayataran'g 2... Aapat'e Dattaatrey Anan't, General. Marathi, 1950. 232 pgs.
Hrxdayataran'g 3... Aapat'e Dattaatrey Anan't, General. Marathi, 1955. 246 pgs.
Hrxdayataran'g Aavrxtti Pahilii... Aapat'e Dattaatrey Anan't, General. Marathi, 1938. 194 pgs.
Hun'kaar... Kaale Vasan't Purushhottam, General. Marathi, 1886. 161 pgs.
Iindu Vilaas Prathamaavrxtti... Sukathanakar Bhaalachandra Sitaaraam, General. Marathi, 1938. 151 pgs.
Iishaavaasyopanishhadabhaashhy... Raajavaad'e Shan'kar Raamachan'dra, Religion. Theology. Marathi, 1914. 814 pgs.
Iishopanishhadabhaashhyaara~th... Baapat'a Vishhnd-u Vaaman, General. Marathi, 1921. 51 pgs.
In'd'iraa 1901 1903 Dusarii Aavrxtti... Kiira~tikar Kaanhobaa Rand-achhod'adaas, General. Marathi, 1901. 229 pgs.
In'diraa... Bhase Prabhaakar Shriipat, General. Marathi, 1923. 505 pgs.
In'diraa V Yugalaan'guriiya San'qs-epita Aavrxtti... Chat't'opaadhyaay Ban'kimachan'dra, General. Marathi, 1954. 115 pgs.
In'dra Dhanushhy... Khaan'd'ekar Vi S, General. Marathi, 1949. 126 pgs.
In'draayand-ii Prathamaavrxtti... D'here Raamachan'dra Chintaamand-a, Geography. Biography. History. Marathi, 1884. 99 pgs.
In'dradhanu Laghu Kathaa San'grah... Dighe Prabhaakar Tukaajii, General. Marathi, 1936. 96 pgs.
In'dradhanushhya... Phad'ake Naa Sii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1955. 198 pgs.
In'du Kaale V Saralaa Bhole Aavrxtti Chauthii... Joshii Vaaman Malhaar, Philosophy. Psychology. Marathi, 1950. 139 pgs.
In'du Kaale V Saralaa Bhole Aavrxtti Tisarii... Joshii Vaamana Malhaar, Philosophy. Psychology. Marathi, 1948. 141 pgs.
In'glan'd'alaa Pad'alelaa Pen'cha... Veb D'ii Pii, Social Sciences. Marathi, 1913. 217 pgs.
In'grajaan'niin' Hin'dusthaan Kasen' Ghetalen... Bhit'e Raamakrxshhnd-a Gopaala, Geography. Biography. History. Marathi, 1938. 175 pgs.
Islaam Aand-i Niitishaastr Aavrxtti Pahilii... Amiin Sayyada Ahan'mada, Religion. Theology. Marathi, 1938. 125 pgs.
Itihaasa Man'jarii... Aapat'e Dattaatraya Vishhnd-u, Geography. Biography. History. Marathi, 1954. 376 pgs.
Itihaasaachen' Ojharaten' Dara~shan Khan'd'a 2 Ra... Nehru Pan'd'ita Javaaharalaal, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1952. 439 pgs.
Itihaasaatiila Sahalii... Kelakar Yashavan't Narasin'ha, Geography. Biography. History. Marathi, 1951. 369 pgs.
Jaa Maajhyaa Maaheraa... Baabar Sarojinii, General. Marathi, 1950. 599 pgs.
Jaagarand-a Pushhp 106... Gokhale Aravin'da, General. Marathi, 1952. 161 pgs.
Jaagatii Jyot Prathamaavrxtti... Varerakar Bhaara~gavaraam Vit't'al, General. Marathi, 1933. 106 pgs.
Jaagatik Itihaasaachen' Ojharaten' Dara~shan Khan'd'a 1... Neharuu Pan' Javaaharalaal, Geography. Biography. History. Marathi, 1951. 817 pgs.
Jaagatika Itihaasaachen' Ojharaten' Dara~shan Khan'd'a 1... Neharuu Javaaharalaal, Geography. Biography. History. Marathi, 1951. 821 pgs.
Jaanapada Aand-i Atimaanav Prathamaavrxtti... Deshamukha Da Maa, General. Marathi, 1954. 190 pgs.
Jaanhavii... Shikhaad'akar Vi Vaa, General. Marathi, 1952. 152 pgs.
Jaauubaaii... Aapat'e Naaraayand-a Hari, General. Marathi, 1950. 196 pgs.
Jaga Kut'hen' Aahe... Kulakara~nd-ii Naa Vi, General. Marathi, 1941. 224 pgs.
Jagaache Pravaasii Bhaaga 1 Laa... Maat'e Shrii Ma, Geography. Biography. History. Marathi, 1951. 138 pgs.
Jagaache Pravaasii Bhaaga 2 Aavrxtti Pahilii... Maat'e Shriipaada Mahaadeva, Geography. Biography. History. Marathi, 1951. 138 pgs.
Jagaache Pravaasii Bhaaga 3... Maat'e Shriipaada Mahaadeva, Geography. Biography. History. Marathi, 1951. 137 pgs.
Jagaachen' Raahakaarand-a 1... Sirasiikar Vasan't Man'junaath, Social Sciences. Marathi, 1954. 214 pgs.
Jagaan'tiil Asahakaaritaa... Bhid'e Raa Go, Social Sciences. Marathi, 1924. 172 pgs.
Jagaan'tiil Samaajakraan'ti Hin'dusthaan... Khair Gajaanan Shriipat, Social Sciences. Marathi, 1935. 290 pgs.
Jagaan'tiil Samaajakraan'ti Va Hin'dusthaan... Khair Gajaanan Shriipat, Social Sciences. Marathi, 1935. 285 pgs.
Jagadaguru Yend-aar Asen' Aamhiin' Kaan' Mhand-at Aahon... An'nibejhan't'a, Philosophy. Psychology. Marathi, 1915. 32 pgs.
Jagannath Pand-d'it... Daand-d'ekar Gopaal Niilakand-t'ha, General. Marathi, 1953. 197 pgs.
Jainadara~shanasaar Khan'd'anaasah Pustak 3... Baapat'a Vishhnd-u Vaaman, Philosophy. Psychology. Marathi, 1913. 98 pgs.
Jakalelaa Mohar Dditiiya Vrxtti... Khaan'd'ekar Vi S, General. Marathi, 1948. 231 pgs.
Jala Taran'ga... Chindarakar Vit't'al Dattaatrey, General. Marathi, 1936. 146 pgs.
Jaladhaaraa Pustak 13... Bokiila Vishhnd-u Vinaayak, General. Marathi, 1939. 155 pgs.
Jalamaatii... Povale Shriikrxshhnd-a, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1949. 99 pgs.
Jalaten' Rahasya Prathamaavrxtti... Borakar Baa Bh, General. Marathi, 1945. 122 pgs.
Janatechen' Aarogy... Kaalokhe Gand-apat Paan'd'uran'g, Technology. Marathi, 1919. 122 pgs.
Janmaache Sobatii... Vakiil Vyan'kat'esh Shan'kar, General. Marathi, 1943. 80 pgs.
Janmakhund-aa... Gokhale Aravin'da Vi, General. Marathi, 1947. 112 pgs.
Jara~man Bhaashhaapravesh... Hudaliikar Satyabodh Baalakrxshhnd-a, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1929. 356 pgs.
Jara~maniin'tiil Lokashiqs-and-a... Gund-e Paan'd'uran'g Daamodar, Social Sciences. Marathi, 1916. 171 pgs.
Jarind-ii Aavrxtti Dusarii... Man'trii Bhaauusaaheba, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1949. 158 pgs.
Javaaharalaal Neharuu Gran'tha 14 Dditiiya Vrxtti... Gore Naaraayand-a Gand-esha, Geography. Biography. History. Marathi, 1947. 694 pgs.
Jaya Jayavantii... Shukl Sadaashiv Anant, General. Marathi, 1955. 109 pgs.
Jaya Yaudheya... Saan'krxtyaayan Raahul, General. Marathi, 1946. 303 pgs.
Je Krxshhnd-amura~ti Dara~shan... D'hole Ena~ Aar, Philosophy. Psychology. Marathi, 1949. 126 pgs.
Jevaashivaachii Bhet'a... Varerakar Saagara~varaam Vit't'al, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1950. 102 pgs.
Jhaan'jhar... Maayanekar M Bhaa, General. Marathi, 1942. 140 pgs.
Jhamman... Joshii Raa Bhi, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1953. 172 pgs.
Jhang-a~kaaraache Pad'asaada... Shashaang-a~k, Social Sciences. Marathi, 1939. 100 pgs.
Jhen'd'uuchiin' Phulen... Kumaar Keshav, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1949. 115 pgs.
Jhim Jhim... Somand-a Chin, General. Marathi, 1953. 69 pgs.
Jhun'j Tiina An'kii Naat'ak... Kaand-ekar Anant, General. Marathi, 1954. 111 pgs.
Jiite Raho Jivaa... Pat'avara~dhan Vi Maa Dii, General. Marathi, 1939. 187 pgs.
Jiivan Dara~shan Pushhp 26... Jibraan Khalil, Philosophy. Psychology. Marathi, 1941. 152 pgs.
Jiivan Drxshh-t'i Trxtiiyaavrxtti... Vinobaa, Social Sciences. Marathi, 1949. 188 pgs.
Jiivan Drxshh-t'ii... Vinobaa, Social Sciences. Marathi, 1949. 189 pgs.
Jiivan Svar... Vajhe Yashvant Gand0esh, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1939. 174 pgs.
Jiivan shiqs-and-a... Bhaagavat Sa Ja, Social Sciences. Marathi, 1945. 240 pgs.
Jiivana... Gud'aagar Rajanii Ema~, General. Marathi, 1941. 204 pgs.
Jiivana Aand-i Saahitya Pushhpa 31... Bhaagavat Sa J, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1944. 223 pgs.
Jiivana Dara~shan... Joshii Raghunaath Gand-esha, Geography. Biography. History. Marathi, 1941. 166 pgs.
Jiivana Kaadan'barii... Ema~ Rajanii Gud'aagar, General. Marathi, 1941. 207 pgs.
Jiivana Prakaasha... Saatavalekara Shriipaada Daamodara, Philosophy. Psychology. Marathi, 1939. 284 pgs.
Jiivana Pravaaha... Baagala Maadhavaraava, Geography. Biography. History. Marathi, 1954. 536 pgs.
Jiivana Saahitya... Maad'akholakar G Tryan, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1943. 134 pgs.
Jiivana San'giita Dditiiyaavrxtti... Phad'ake Naa Sii, General. Marathi, 1945. 222 pgs.
Jiivanaachaa Hetu... Chipaluund-akar Vaasudev Laqs-mand-a, Religion. Theology. Marathi, 1952. 45 pgs.
Jiivanayog... Joshii Naa Ga, General. Marathi, 1942. 80 pgs.
Jiivanmukti Vivekasaar Gran'th 41... Baapat'a Vishhnd-u Vaaman, Philosophy. Psychology. Marathi, 1909. 179 pgs.
Jiivita Bidhaa... God'abole Hari Gand-esha, Philosophy. Psychology. Marathi, 1914. 479 pgs.
Jiivita Vidhaa... God'abole Hari Gand-esha, Philosophy. Psychology. Marathi, 1914. 479 pgs.
Jiivitakara~tavya Aavrxtti Dusarii... Evhabarii Aanarebal, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1912. 404 pgs.
Jisii... Paad'agaan'vakar Man'gesh, General. Marathi, 1953. 63 pgs.
Jivalaga... Shikhare Daa Na, General. Marathi, 1863. 187 pgs.
Jivan't Vratotsav Pushhp 22 Dditiiyaavrxtti... Kaalelakar Kaakaa, Social Sciences. Marathi, 1947. 270 pgs.
Jnj-aaneshvaraan'chii Prabhaaval... Paan'gaarakar Laqs-mand-a Raamachan'dra, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1928. 491 pgs.
Jugaar... Diiqs-it Muktaabaaii, General. Marathi, 1951. 121 pgs.
Jun'iichyaa Kalyaa Kathaa San'grah... Shira~ke Sau Aanandiibaaii, General. Marathi, 1939. 164 pgs.
Junaa Baajaar Kathaa San'grah... Pavaar Gand-apata Khan'd'eraav, General. Marathi, 1941. 142 pgs.
Jyotira~vilaas Aavrxtti Paan'chavii... Diiqs-it Shan'kar Baalakrxshhnd-a, Natural Sciences. Marathi, 1918. 288 pgs.
Kaadan'bariichii Goshht'a Prathamaavrxtti... Dan'd'avate Gand-esha Ran'ganaatha, General. Marathi, 1927. 194 pgs.
Kaadan'bariikaar Pustaka Dusaren' 5... Shikhare Daamodara Narahara, Geography. Biography. History. Marathi, 1952. 129 pgs.
Kaadan'bariisaar... Shaastrii Paan'd'uran'ga Govin'da, General. Marathi, 1908. 402 pgs.
Kaagada Gran'th Maalaa 1... Naaiik Baapuraav Shivaraam, Technology. Marathi, 1942. 190 pgs.
Kaagadii Hod'ayaa... Borakar Vaa Bha, General. Marathi, 1938. 119 pgs.
Kaagadii Vimaanen' Gran'thamaalaa 18... Saradesaaii Raghunaatha Govin'da, Philosophy. Psychology. Marathi, 1940. 148 pgs.
Kaajave... Saat'he Shan'kar, General. Marathi, 1937. 109 pgs.
Kaakaachii Shashii... Munashii Naamadaar Kanhayyaalaal, General. Marathi, 1937. 112 pgs.
Kaal Aand-i Kara~trxtv... Chipaluund-akar Vishhnd-u Krxshhnd-a, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1954. 332 pgs.
Kaal Kaavya San'grah... Rend-aapuurakar, General. Marathi, 1949. 114 pgs.
Kaalaan'itiil Nivad'ak Niban'dh Bhaaga 7... Paraan'jape Shi Ma, General. Marathi, 1946. 293 pgs.
Kaalaan'tiil Nivad'ak Niban'dh... Paraan'jape Shivaraam Mahaadev, General. Marathi, 1946. 230 pgs.
Kaalaan'tiil Nivad'ak Niban'dh Bhaaga 10... Paraan'jape Shi Ma, General. Marathi, 1946. 218 pgs.
Kaalaan'tiil Nivad'ak Niban'dh Bhaaga 2... Paraan'jape Shi Ma, General. Marathi, 1946. 181 pgs.
Kaalaan'tiil Nivad'ak Niban'dh Bhaaga 3... Paraan'jape Shi Ma, General. Marathi, 1946. 178 pgs.
Kaalaan'tiil Nivad'ak Niban'dh Bhaaga 4... Paraan'jape Shi Ma, General. Marathi, 1946. 270 pgs.
Kaalaan'tiil Nivad'ak Niban'dh Bhaaga 5... Paraan'jape Shi Ma, General. Marathi, 1946. 290 pgs.
Kaalaan'tiil Nivad'ak Niban'dh Bhaaga 6... Paraan'jape Shivaraam Mahaadev, General. Marathi, 1946. 256 pgs.
Kaalaan'tiil Nivad'ak Niban'dh Bhaaga 8... Paraan'jape Shi Ma, General. Marathi, 1946. 203 pgs.
Kaalaan'tiila Nivad'ak Niban'dha Bhaaga Navavaa... Joga Raa Shrii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1946. 231 pgs.
Kaalaan'tiila Nivad'ak Niban'dha Bhaaga Saatavaa... Paraan'jape Shivaraam Mahaadeva, Philosophy. Psychology. Marathi, 1946. 293 pgs.
Kaalaan'tiila Nivad'aka Niban'dha Bhaaga 10... Paraan'jape Shivaraam Mahaadeva, Philosophy. Psychology. Marathi, 1938. 197 pgs.
Kaalaan'tiila Nivad'aka Niban'dha Bhaaga 4... Paraan'jape Shivaraam Mahaadeva, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1946. 269 pgs.
Kaalaan'tiila Nivad'aka Niban'dha Bhaaga Dusaraa... Paraan'jape Shivaraam Mahaadeva, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1946. 179 pgs.
Kaalaan'tiila Nivad'aka Niban'dha Bhaaga Paan'chavaa... Phaat'ak N R, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1946. 290 pgs.
Kaalaan'tiila Nivad'aka Niban'dha Bhaaga Sahaavaa... Phaat'ak N R, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1946. 256 pgs.
Kaalaara~iila Va Hin'du Chaaliiriitii Prathamaavrxtti... Bhaat'e Govin'da Chimand-aajii, Religion. Theology. Marathi, 1920. 176 pgs.
Kaalaphuut'a Aavrxtti 2 rii... Aapat'e Hari Naaraayand-a, General. Marathi, 1931. 202 pgs.
Kaale D'hag... Aan'bekar Vishhnd-u Baapuujii, General. Marathi, 1940. 359 pgs.
Kaalidaasaachii Srxshh-t'ii... Aalatekar Maa Daa, General. Marathi, 1937. 296 pgs.
Kaalokhaachiin' Pisen... Kulakara~nd-ii Vaa L, General. Marathi, 1954. 175 pgs.
Kaan'chanagad'achii Mohanaa Aavrxtti Sahaavii... Khaad'iilakar Krxshhnd-aajii Prabhaakar, General. Marathi, 1924. 107 pgs.
Kaan'chanamegh... Giriish, General. Marathi, 1955. 202 pgs.
Kaan'hii Tarii... Sakhaaraam Gokhale Harii, General. Marathi, 1925. 198 pgs.
Kaan'hii Vichitra Praand-ii... Mod'ak, Geography. Biography. History. Marathi, 1931. 188 pgs.
Kaan'hiin' Kavitaa... Mara~d'hekar Baa Sii, General. Marathi, 1947. 66 pgs.
Kaan'hiin' Maand-asen' Sphut'a Lekha... Deshapaan'd'e Sadaashiva Vinaayak, General. Marathi, 1945. 96 pgs.
Kaan'hiin' Mhaataare... Ghaat'e Vit't'alaraav, General. Marathi, 1944. 109 pgs.
Kaan'hiin' paaulen' Khan'd'a Pahilaa... Kaalelakar Kaakaasaaheb, Geography. Biography. History. Marathi, 1948. 202 pgs.
Kaan'hiin'tarii... Laaguu Raamachan'dra Krxshhnd-a, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1925. 200 pgs.
Kaan'lejachyaa Maara~gaavar... Joshii Bhaa Shrii, General. Marathi, 1938. 201 pgs.
Kaan'tand-iichen' Ghar... Yashavant, Geography. Biography. History. Marathi, 1945. 122 pgs.
Kaantaa... Maad'akholakar Ga Tryan, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1947. 293 pgs.
Kaaran'jaache Tushhaar... Raayakar Vyan'kat'esha Anan't Pai, General. Marathi, 1939. 125 pgs.
Kaashii... Alatekar Anan't Sadaashiva, Geography. Biography. History. Marathi, 1941. 140 pgs.
Kaashiinaath Maalaa 10... Varerakar Bhaa Vi, General. Marathi, 1943. 98 pgs.
Kaashiinaatha Trin'bak Telan'g Yaan'chen' Charitra... Kara~naat'akii Shriinivaasa Naaraayand-a, Geography. Biography. History. Marathi, 1929. 550 pgs.
Kaavalaa Va D'haapii Pushhpa 117... Kelakar Na Chin, General. Marathi, 1952. 286 pgs.
Kaavya Doshh Diipikaa... Gore Gand-esha Moreshvar, General. Marathi, 1908. 185 pgs.
Kaavya Jyoti... Khaan'd'ekar Vi S, General. Marathi, 1947. 104 pgs.
Kaavya Kaantaaraan'tiil Phulen... Khaapara~d'e Balavan't Gand-esh, General. Marathi, 1925. 137 pgs.
Kaavya Kusum Malikaa Pratham Uda~bhav... Korekal Yashavan't Sadaashiv, General. Marathi, 1933. 241 pgs.
Kaavya Phiriit'a... Gaayakavaad'a, General. Marathi, 1950. 184 pgs.
Kaavya Prabhaa... Divaand-a Prabhaakar, General. Marathi, 1943. 160 pgs.
Kaavya Vaahinii Khan'd'a Pahilaa... Jog Raa Shrii, General. Marathi, 1946. 208 pgs.
Kaavyaamoda Aavrxtti Chavathii... Kinare Krxshhnd-aajii Govin'da, General. Marathi, 1922. 243 pgs.
Kaavyadohan... Limaye Krxshhnd-aajii Paan'd'uran'g, General. Marathi, 1907. 429 pgs.
Kaavyakalaa Bhaaga 1... Kaanet'akar Shang-a~kar Keshav, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1936. 108 pgs.
Kaavyakalaa Bhaaga 1 Pustak 25 Aavrxtti Pahilii... Kaanet'akar Shang-a~kar Keshav, General. Marathi, 1936. 139 pgs.
Kaavyamaadhura~y Aavrxtti Dusarii... Krxshhnd-aajii Gand-apat, General. Marathi, 1902. 153 pgs.
Kaay Mhaand-ataan' Prathamaavrxtti... Gogat'e Vinaayak Sadaashiv, General. Marathi, 1940. 71 pgs.
Kaayaapaalat'a... Mhasakar Krx Shrii, Technology. Marathi, 1949. 325 pgs.
Kaayademan'd'alaan'tiil Sahaa Vara~shhe Bhaaga Pahilaa... Gaad'agiil Narahar Vishhnd-u, Social Sciences. Marathi, 1944. 469 pgs.
Kad'uu Aand-i God'a... Gaad'agiila Gan'gaadhar, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1948. 165 pgs.
Kad'uu Saakhar... Thokal J, General. Marathi, 1943. 110 pgs.
Kadalii... San't In'diraa, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1955. 114 pgs.
Kai Hari Naaraayand-a Aapat'e... Aan'bekara Baapuujii Maara~tan'd'a, Geography. Biography. History. Marathi, 1931. 165 pgs.
Kai Itihaasaachaara~ya Raajavaad'e... Saane Paan'd'uran'ga Sadaashiva, Geography. Biography. History. Marathi, 1928. 137 pgs.
Kalaa Aand-i Kalaasvaada... Bhaaleraav Daa, The Arts. Marathi, 1952. 115 pgs.
Kalaa Aand-i Niiti... Taan'be Bhaaskar Raamachan'dra, The Arts. Marathi, 1932. 56 pgs.
Kalaa Niiti Vaada... San't Du Kaa, General. Marathi, 1951. 113 pgs.
Kalaa Vimara~sha Aavrxtti Pahilii... Daabhaad'e Baalakrxshhnd-a, General. Marathi, 1881. 154 pgs.
Kalaan'tiila Nivad'aka Niban'dha Bhaaga Aat'havaa... Paraan'jape Shivaraam Mahaadeva, Philosophy. Psychology. Marathi, 1946. 204 pgs.
Kalaan'tiila Nivad'aka Niban'dha Bhaaga Pahilaa... Paraan'jape Shivaraam Mahaadeva, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1946. 207 pgs.
Kalaan'tiila Nivad'aka Niban'dha Bhaaga Tisaraa... Paraan'jape Shivaraam Mahaadeva, Philosophy. Psychology. Marathi, 1946. 174 pgs.
Kalaavaibhav Aavrxtti Aat'havii... Sad'ekar Dattaatrey Govin'da, Technology. Marathi, 1939. 283 pgs.
Kalaavantiind-a... Paat'haare Vinaayak Aatmaaraam, General. Marathi, 1937. 95 pgs.
Kalamii Aan'be... Bara~ve Vi L, General. Marathi, 1835. 173 pgs.
Kaleche Kat'aaqs-a... Dhanan'jaya, General. Marathi, 1945. 138 pgs.
Kalpanaa... Prabhaavalakar Kumudinii Shan'kar, General. Marathi, 1938. 178 pgs.
Kalpanaa Vilaas... Kun'bhojakar Raa G, General. Marathi, 1940. 186 pgs.
Kalpavrxqs-aan'chyaa Chhaayen'ta... Saradesaaii Laqs-mand-araav, General. Marathi, 1934. 173 pgs.
Kalpita Aand-i Satya... Joshii Mahaadeva Shaastrii, General. Marathi, 1952. 163 pgs.
Kalyaan'che Nishvaas Aavrxtti Dusarii... Shiruurakar Vibhaavarii, General. Marathi, 1934. 162 pgs.
Kamal Paraag Aavrxtti 1... Sonaalakar Keshav Mahaadev, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1945. 163 pgs.
Kamalaa... Saavarakar Vi Daa, General. Marathi, 1947. 66 pgs.
Kamalaa Kaanta Pushhpa 20... Gokhale Sadaashiva Kaashinaath, General. Marathi, 1931. 112 pgs.
Kamaland-a... Gokhale Aravin'da, General. Marathi, 1952. 182 pgs.
Kamalapatren' Dusarii aavrxtti... Phad'ake Naa Sii, Philosophy. Psychology. Marathi, 1949. 171 pgs.
Kand-heriichiin' Phulen... Bhid'e Vishhnd-u Gand-esha, General. Marathi, 1940. 184 pgs.
Kaphaqs-ay V Tyaavatiil Upachaaraan'chii Dishaa... Joshii Vaaman Krxshhnd-a, Technology. Marathi, 1939. 409 pgs.
Kaqs-aa... Vanaarase Taaraa, General. Marathi, 1955. 76 pgs.
Karaayalaa Gelon' Ek... Gokhale Baabuuraav, General. Marathi, 1955. 103 pgs.
Karaayalaa Golon' Ek... Gokhale Baabuuraav, General. Marathi, 1955. 100 pgs.
Karamand-ukiichii Naban'dhamaalaa... Aapat'e Ramaabaaii, General. Marathi, 1935. 168 pgs.
Karavan'den... Gore Naaraayand-a Gand-esha, Philosophy. Psychology. Marathi, 1953. 154 pgs.
Kara~tavyaachii Haak... Gurujii Saane, Philosophy. Psychology. Marathi, 1948. 191 pgs.
Kariin Tii Puura~v Dditiiyaavrxtti... Varerakar Bhaara~gavaraam Vit't'al, General. Marathi, 1930. 125 pgs.
Karund-aashh-t'aken' Dhaat'ya Savaayaa Aavrxtti Dusarii... Raamadaas Aand-i Raamadaasii, General. Marathi, 1854. 246 pgs.
Kathaa Kalpataru Uttaraara~dh Bhaaga 2 Aavrxtti Paan'chavii... Yan'de Ra Daa, Religion. Theology. Marathi, 1955. 420 pgs.
Kathaa Maalatii... Dan'd'ekar Maalatii Baaii, General. Marathi, 1935. 198 pgs.
Kathaa Makaran'da Bhaaga 1... Dhiirasin'ha, General. Marathi, 1910. 116 pgs.
Kathaaii... Gokhale Aravin'da, General. Marathi, 1954. 154 pgs.
Kathaaii Kathaa San'grah... Gokhale Aravin'da, General. Marathi, 1954. 156 pgs.
Kaurava Paan'd'avaan'chaa... Draviid'a Balavan't Tryan'bak, Religion. Theology. Marathi, 1906. 349 pgs.
Kaviin'dra Raviin'dranaath T'aagor... Kaanit'akar Raajaaraama Pralhaada, Geography. Biography. History. Marathi, 1932. 160 pgs.
Kavitaa Kavitaan'chaa San'grah... Joshii Naa Ga, General. Marathi, 1948. 77 pgs.
Kavitaa San'grah... T'opare Vinaayakabuvaa, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1877. 91 pgs.
Kavitaa San'grah Aavrxtti Dusarii San'grah 25... Ok Vaaman Daajii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1924. 331 pgs.
Kavitaa San'grah Bhaaga Pahilaa Dusarii Aavrxtti... Ok Vaaman Daajii, General. Marathi, 1910. 598 pgs.
Kavitaa Va Laavand-yaa Aavrxtti Chauthii... Phan'dii Anan't, General. Marathi, 1921. 118 pgs.
Kavitaasan'grah Aavrxtti Dusarii... Amrxtaraaya Mahaarashht'a~, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1910. 214 pgs.
Kelakaraan'che Lekha Khan'd'a 1... Kelakar Narasin'ha Chin'taamand-a, General. Marathi, 1925. 403 pgs.
Kelakaraan'che Sah Naat'ak... Joshii Avadhuut Mahaadev, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1932. 237 pgs.
Ken'jalagad'achaa Kabajaa Gran'thamaalaa 67... Bhid'e Vidhaadhar Vaaman, General. Marathi, 1926. 217 pgs.
Kenopanishhata~... Bhaanu Chin'taamand-a Gan'gaadhar, Religion. Theology. Marathi, 1912. 293 pgs.
Kerak... Joshii Mahaadeva Shaastrii, Geography. Biography. History. Marathi, 1950. 154 pgs.
Keshabhuushhaa Shaastra Tan'tr... Kaalekar Aachaara~y Nan'dan Sakhaaraam, Technology. Marathi, 1950. 148 pgs.
Keshava Suta Kaavyadara~shan... Joga Raamachan'dra Shriipaada, General. Marathi, 1947. 369 pgs.
Khaad'ilakaraan'chaa Lekhasan'grah Bhaaga Dusaraa... Khaad'ilakar Yashavan'ta Krxshhnd-a, Philosophy. Psychology. Marathi, 1949. 605 pgs.
Khaad'ilakaraan'chyaa Naat'ayakrxtii... Phad'ake Naa Sii, General. Marathi, 1949. 70 pgs.
Khaadii Shaastr Bhaaga 1... Gaan'dhii Maganalaal Khushaala Chan'da, Technology. Marathi, 1950. 168 pgs.
Khad'aashh-t'ak... Joshii Shan' P, General. Marathi, 1950. 138 pgs.
Khad'akaan'tale Paajhar Dditiiyaavrxtti... Joshii Pan' Mahaadeva Shaastrii, General. Marathi, 1950. 129 pgs.
Khad'ashht'ak Dditiiyaavrxtti... Joshii Shan'kar Parasharaam, General. Marathi, 1933. 151 pgs.
Khagraas Prabhaakar... Gaad'agiila Paan' Vaa, General. Marathi, 1949. 178 pgs.
Kharaa Braamhand-a Tisarii Ran'gaavrxtti... T'haakare Keshav Sitaaraam, General. Marathi, 1953. 98 pgs.
Kharaa Uddhaar... Raamatanaya, General. Marathi, 1936. 382 pgs.
Kharaa Vaarakarii... Abhyan'kar Naaraayand-a Raamakrxshhnd-a, General. Marathi, 1931. 219 pgs.
Kharan' Saan'gaayachan' Mhand-aje... Gaad'agiila Gan'gaadhar, General. Marathi, 1954. 183 pgs.
Kharen' Pan'chaan'g Kasen' Milel... Karamalakar Sadaashiv Maadhav, Natural Sciences. Marathi, 1950. 260 pgs.
Khuuna Kiin' Aatmahatyaa Bhaaga 1... Raanad'e Paan'd'uran'ga Gopaala, Geography. Biography. History. Marathi, 1944. 767 pgs.
Kiichak Vadh Aavrxtti Dusarii... Khad'ilakar Krxshhnd-aajii Prabhaakar, General. Marathi, 1926. 133 pgs.
Kiichak Vadh Aavrxtti Paan'chavii... Khaad'ilakar Krxshhnd-aajii Prabhaakar, General. Marathi, 1950. 116 pgs.
Kiira~tan Taran'gind-ii Bhaaga 4... Maara~tan'd'a, General. Marathi, 1907. 93 pgs.
Kiira~tana Taran'gind-ii Bhaaga Dusaraa... Moghe Paan'd'uran'ga Aabaajii, General. Marathi, 1915. 108 pgs.
Kiira~tana Taran'gind-ii Bhaaga Pahilaa... Joshii Daamodar Gand-esha, General. Marathi, 1919. 99 pgs.
Kiira~ti... Naashikakar Shaan'taabaaii, General. Marathi, 1942. 306 pgs.
Kimayaa... Shirod'akar Ke, General. Marathi, 1940. 90 pgs.
Kinaaraa... Kusumaagraj, General. Marathi, 1952. 145 pgs.
Kinaavyaavar... Saalagaan'vakar Vi Da, Philosophy. Psychology. Marathi, 1939. 125 pgs.
Kira~laaskara Bhaaga 2... Joshii Sadaashiva Vaamana, Geography. Biography. History. Marathi, 1930. 168 pgs.
Kira~loskar Devala Gaad'akarii... Phad'ake Naa Sii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1949. 178 pgs.
Kokand-achaa Por... Kelakar Na Chin, General. Marathi, 1942. 230 pgs.
Kolaam... Maan'd'avakar Bhaauu, Geography. Biography. History. Marathi, 1955. 437 pgs.
Kon'd'aa Kand-ii Laghukathaa San'grah... Aapat'e Naa Ha, General. Marathi, 1944. 148 pgs.
Kon'vale Kirand-a Lipikaa... Kaalelakar Kaakaa, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1955. 256 pgs.
Kon'valiin' Kirand-en... Paat'iila Dinakar Da, General. Marathi, 1941. 136 pgs.
Kon'valiin' Kirand-en' Laghu Kathaa... Paat'iila Dinakar Da, General. Marathi, 1941. 135 pgs.
Kond-e Eke Kaaliin' Aavrxtti Dusarii... Raan'gand-ekar Mo Ga, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1955. 106 pgs.
Koparakhalyaa... Niilakand-t'ha Shaamaraav, General. Marathi, 1917. 134 pgs.
Korad'ii Karaamat... Varerakar Bhaara~gavaraam Vit't'al, General. Marathi, 1939. 102 pgs.
Korakuu... Deshapaan'd'e Vaaman Naaraayand-a, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1955. 53 pgs.
Kraan't Dara~shan... Vinobaa, Social Sciences. Marathi, 1951. 194 pgs.
Kraan'tikaal Gran'tha Maalaa 61... Pit'ake V H, General. Marathi, 1950. 196 pgs.
Kraan'tinishht'haa... Dhara~maadhikaarii Daadaa, General. Marathi, 1948. 126 pgs.
Kraddhipuura Vara~nd-an Khan'd'a 1... Deshapaan'd'e Yashavan't Khushaal, General. Marathi, 1929. 219 pgs.
Kraga~ratn Bhaand-d'aar Pushhp Chauthen... Kolan'gad'e Raamachan'dra Govin'da, Religion. Theology. Marathi, 1951. 643 pgs.
Kragveda Dara~shan Pushhp 6... Kolan'gad'e Raamachan'dra Govin'da, Religion. Theology. Marathi, 1954. 601 pgs.
Kragvedaan'tiil Bhakti Maara~g... Veland-akar Hari Daamodar, Religion. Theology. Marathi, 1952. 115 pgs.
Kragvedakaaliin Saan'skrxtik Itihaasa Prathamavrxtti... Kaashiikar Chin'taamand-a Gand-esha, Geography. Biography. History. Marathi, 1935. 218 pgs.
Krand-aanuban'dh Pushhpa 11... Paan'd'e Baalakrxshhnd-a Naaraayand-a, General. Marathi, 1928. 177 pgs.
Kshha Kirand-en' 1... Saavarakar Vi Daa, Natural Sciences. Marathi, 1950. 190 pgs.
Kulaagar 4... Saatoskar Baa Da, General. Marathi, 1937. 127 pgs.
Kulakathaa... Jayavan'ta Aanan'diibaaii, General. Marathi, 1932. 265 pgs.
Kun'ja Vikaas... Shira~ke Sau Aanan'diibaaii, General. Marathi, 1856. 252 pgs.
Kun'javihaarii Aavrxtti Dusarii... Varerakar Bhaara~gavaraam Vit't'al, General. Marathi, 1925. 123 pgs.
Kun'pand-aa Varuun... Raanad'e Shriidhar Baalakrxshhnd-a, General. Marathi, 1947. 47 pgs.
Kun'vaarapand-iin' Prathamaavrxtti... Niilakan't'a Purushhottam, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1954. 65 pgs.
Kurala Tiina Purushhaara~tha... Tiruvalluvar, Philosophy. Psychology. Marathi, 1948. 170 pgs.
Kura~haad'iichaa Daan'd'aa... Daand-d'ekar Gopaal Niilakand-t'ha, General. Marathi, 1950. 41 pgs.
Kushalavopaakhyaan... Pan'gu Dattaatray Siitaaraam, Religion. Theology. Marathi, 1941. 185 pgs.
Kut'un'ba Ran'jan Prathamaavrxtti... Gurujii Aapat'e, General. Marathi, 1940. 143 pgs.
Kuujan... Hutaash, General. Marathi, 1940. 143 pgs.
Laad'akii Laqs-mii Aand-i Itar Goshh-t'ii... Phad'ake Naa Sii, General. Marathi, 1943. 106 pgs.
Laal Jhen'd'aa... Joshii Ga Krx Gand-esha, General. Marathi, 1944. 138 pgs.
Laala Jhen'd'aa Amarakathaa San'grah... Joshii Ga Krx Gand-esha, General. Marathi, 1944. 139 pgs.
Laamand-a Divaa... Mokaashii Di Baa, General. Marathi, 1950. 214 pgs.
Laan'ba Laan'v Saavalayaa... Not Available, General. Marathi, 1946. 109 pgs.
Laat'aan'chen' Taan'd'ava... Kaalelakar Kaakaa, Geography. Biography. History. Marathi, 1945. 106 pgs.
Laavand-yaa Bhaaga Pahilaa... Phan'dii Anan't, General. Marathi, 1921. 118 pgs.
Laavand-yaa V Pavaad'e Aavrxtti Pahilii... Bhaauu Sagan, General. Marathi, 1924. 120 pgs.
Laavand-yaa Va Pavaad'e Aavrxtti Pahilii... Bhaauu Sagan, General. Marathi, 1924. 122 pgs.
Lad'akii Laqs-mii Dditiiyaavrxtti... Phaat'ak Gand-esha Krxshhnd-a Shaastrii, General. Marathi, 1953. 95 pgs.
Lad'haauu Raajakaarand-a... Karan'diikar Anan't Janaara~dan, Social Sciences. Marathi, 1939. 566 pgs.
Lad'havayye 3... Devapujaarii Gan'gaadhar Laqs-mand-a, General. Marathi, 1943. 167 pgs.
Laghukathaa Chatushht'aya Bhaaga 2... Bhaat'e Govin'da Chimand-aajii, General. Marathi, 1942. 154 pgs.
Laghukathaa Prathamaavrxtti... Deshapaan'd'e Shan' H, General. Marathi, 1942. 146 pgs.
Laghuraamaayand-a... Deshapaan'd'e Vaaman Naaraayand-a, Religion. Theology. Marathi, 1955. 208 pgs.
Laghuratra Pariiqs-aa Prathamaavrxtti... Khaan'bet'e Mahaadeva Laqs-mand-a, Technology. Marathi, 1941. 242 pgs.
Lagna Man'd'ap... Barave Vinaayak Laqs-mand-a, General. Marathi, 1927. 117 pgs.
Lagnaachaa Phaan'sa... Abhyan'kar Naaraayand-a Raamakrxshhnd-a, General. Marathi, 1939. 211 pgs.
Lalita Kalaa Miimaan'saa... Bhaat'e Govin'da Chimand-aajii, General. Marathi, 1925. 140 pgs.
Lan'ghan Chikitsaa Aavrxtti Pahilii... Kinare Krxshhnd-aajii Govin'da, Technology. Marathi, 1920. 383 pgs.
Lapalelaa Ogh... Maad'aguulakar Ga Di, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1952. 128 pgs.
Lapalele Gunhegaar Aavrxtti 1... Tulapule Shaalinii, General. Marathi, 1941. 88 pgs.
Lapan'd'aav... Vara~tak Shriidhar Vinaayak, General. Marathi, 1933. 136 pgs.
Latikaa... Saane Janaara~dana Giitaa, General. Marathi, 1937. 112 pgs.
Lavand-aachii Maasolii... Bhin'gaare La Ma, General. Marathi, 1883. 217 pgs.
Lavhaaliin' Pushhp 1... Kolate Vishhnd-u Bhikaajii, General. Marathi, 1933. 127 pgs.
Lenin Aand-i Itar Goshh-t'ii... Pait'hand-akar Daa Krx, General. Marathi, 1945. 116 pgs.
Liilaa Charitr Khan'd'a 2... Bhat't'a Mahin'dra, General. Marathi, 1859. 132 pgs.
Lin'gapuraand-a... Vaaman Gan'gaadhar, Social Sciences. Marathi, 1912. 291 pgs.
Lo T'ilak V M Gaan'dhii... Jaavad'ekar Aachaara~ya Shan' Da, General. Marathi, 1946. 140 pgs.
Lo T'ilakaan'che Kesariitiila Lekh Bhaaga 4... Vaang-a~maya, General. Marathi, 1930. 610 pgs.
Lobh Nasaavaa He Vinan'ti... Pat'a~rik Jaan, General. Marathi, 1955. 113 pgs.
Lok Jiivan... Kaalelakar Kaakaa, Social Sciences. Marathi, 1952. 136 pgs.
Lok Sin'haasan... Shukla Sadaashiv Anant, General. Marathi, 1946. 129 pgs.
Loka Bhram... Gokhale Raa Ja, Philosophy. Psychology. Marathi, 1935. 256 pgs.
Lokahitavaadii Hmaan'chen' Charitra... Aat'halye Krxshhnd-aajii Naaraayand-a, Geography. Biography. History. Marathi, 1926. 246 pgs.
Lokahitavaadii Prathama Vrxtti... Kelakar Gand-esha Harii, Geography. Biography. History. Marathi, 1923. 128 pgs.
Lokahitavaadii Prathamaavrxtti... Kelakar Gand-esha Harii, Geography. Biography. History. Marathi, 1923. 127 pgs.
Lokahitavaadiin'chiin' Shatapatren... T'ikekar Shriipaada Raamachan'dra, Social Sciences. Marathi, 1940. 472 pgs.
Lokamaanya T'ilak Yaan'chaa Povaad'aa... Khaanavilakar Ran'ganaath Vishhnd-u, General. Marathi, 1846. 143 pgs.
Lokamaanya T'ilak Yaan'chiin' Geliin' Aat'ha Vara~shha 1900 1908... Kulakara~nd-ii Aappaajii Vishhnd-u, Geography. Biography. History. Marathi, 1909. 470 pgs.
Lokasattaa Pratham Aavrxtti... Mod'ak Baa Raa, Social Sciences. Marathi, 1911. 156 pgs.
Lokashaahii Aand-i Thaamas Jephara~san... Puraand-ik Naaraayand-a, Social Sciences. Marathi, 1939. 245 pgs.
Lokashaahiichaa Ara~tha Vyavahaar... Kulakara~nd-ii Da, Social Sciences. Marathi, 1953. 300 pgs.
Lokashaasan Aavrxtti Pahilii... Shet'aye Vishvanaath Gopaal, General. Marathi, 1919. 145 pgs.
Maadhava Juuliyana... Khaanolakar Gan'gaadhar Devaraav, Geography. Biography. History. Marathi, 1951. 303 pgs.
Maadhavii Maalaa 11... Varerakar Bhaa Vi, General. Marathi, 1953. 94 pgs.
Maaher... Gokhale Aravin'da, General. Marathi, 1950. 144 pgs.
Maaii Raaheb Aavrxtti Tisarii... Kulakara~nd-ii Naaraayand-a Vinaayak, General. Marathi, 1954. 131 pgs.
Maaiisaaheb... Kulakara~nd-ii Naaraayand-a Vinaayak, General. Marathi, 1929. 157 pgs.
Maajhaa Aaphrikechaa Pravaas... Laal Shikan'dar, Geography. Biography. History. Marathi, 1923. 106 pgs.
Maajhaa At'akepaar Pravaas... Bhaat'e Govin'da Chimand-aajii, Geography. Biography. History. Marathi, 1918. 134 pgs.
Maajhaa Kaashmiirachaa Pravaas... Kaale Moreshvar Gopaal, Geography. Biography. History. Marathi, 1930. 106 pgs.
Maajhaa Naat'akii San'saara Prathama Khand-d'a... Varerakara Vit't'ala, Geography. Biography. History. Marathi, 1941. 175 pgs.
Maajhaa Pravaas San 1857... Varasa-iikar Vishhnd-ubhat'a God'ase, Geography. Biography. History. Marathi, 1907. 223 pgs.
Maajhaa Sabuda... Dighe Ra Vaa, General. Marathi, 1948. 154 pgs.
Maajhaa Vikram... Bhaagavat Bhaa Raa, General. Marathi, 1946. 219 pgs.
Maajhaa Yuropan'tiila Pravaas Prathamaavrxtti... Gund-e Paan'd'uran'g Daamodar, Geography. Biography. History. Marathi, 1915. 479 pgs.
Maajhaa Yuuropaan'tiila Pravaas Prathama Vrxtti... Gund-e Paan'd'uran'ga Daamodara, Geography. Biography. History. Marathi, 1950. 468 pgs.
Maajhe Aavad'ate Lekhak... Maad'akholakar Gajaanana Tryan'bak, Philosophy. Psychology. Marathi, 1939. 182 pgs.
Maajhe Aavad'ate Lekhak... Maad'akholakar Gajaanan Tryan'bak, Geography. Biography. History. Marathi, 1939. 184 pgs.
Maajhen' Baaraa Vara~shhaachen' Kaam... Ketakar Shriidhar Vyan'kat'esh, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1927. 373 pgs.
Maajhen' Chin'tana... Sahastrabuddhe Pu Ga, General. Marathi, 1955. 205 pgs.
Maajhen' Ghar... Raan'gand-ekar Mo Ga, General. Marathi, 1945. 89 pgs.
Maajhii Bhuumikaa... Bod'asa Gand-esh Govin'da, Geography. Biography. History. Marathi, 1940. 442 pgs.
Maajhii Kahaand-ii... Kelakar Helena, Geography. Biography. History. Marathi, 1955. 166 pgs.
Maajhii Nrxtya Saadhanaa... Bhaat'e Rohind-ii, The Arts. Marathi, 1950. 161 pgs.
Maajhii Prxthvii Pradaqs-ind-aa... Paat'hak Gopaala Jayaraam, Geography. Biography. History. Marathi, 1955. 220 pgs.
Maajhii Tiira~tha Yaatraa Bhaaga 4... Phad'ake Govin'da Harii, Geography. Biography. History. Marathi, 1931. 480 pgs.
Maajhiin' Koriiva Lend-iin... Naashikakar Sau Shaan'taabaaii, General. Marathi, 1940. 309 pgs.
Maajho Dhara~ma... Phad'ake Naa Sii, General. Marathi, 1947. 204 pgs.
Maajhyaa Aat'havand-ii... Chit'and-iisa~, Geography. Biography. History. Marathi, 1955. 277 pgs.
Maajhyaa Drxshh-t'iin'ta... Desaaii Vaasudeva Raajaaraam, General. Marathi, 1942. 41 pgs.
Maajhyaa Goshh-t'ii Khand-d'a Pahilaa... Kulakara~nd-ii Naaraayand-a Vinaayak, General. Marathi, 1950. 202 pgs.
Maajhyaa Kalesaat'hiin... Varerakar Bhaa Vi, General. Marathi, 1950. 90 pgs.
Maajhyaa Saahitya Seven'tiil Smrxti... Phad'ake Naa Sii, General. Marathi, 1943. 149 pgs.
Maaksara~chen' Kapit'a~l Saaragran'th... Gaad'agiil Paan' Vaa, Social Sciences. Marathi, 1949. 791 pgs.
Maalagaad'ii... Ok Shaamaraav Nilakan't'ha, General. Marathi, 1942. 242 pgs.
Maalavikaa... Khiravad'akar Gan' La, General. Marathi, 1935. 164 pgs.
Maalavikaa Gnimitrama~ Siirisa~ 12... Kaalidaas, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1929. 181 pgs.
Maan Sachitren' Prathamaavrxtti... Gaad'agiila Gan'gaadhar, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1946. 173 pgs.
Maan'd'avaavariila Velii... Bokiila Vishhnd-u Vinaayak, General. Marathi, 1941. 186 pgs.
Maan'd'avii Tuun' Aat'aliis... Saradesaaii Laqs-mand-araav, General. Marathi, 1950. 243 pgs.
Maan'd'avii Tuun' Aat'aliis... Saradesaaii Laqs-mand-araav, General. Marathi, 1948. 241 pgs.
Maanaarachen' Aakhaat... Niphaad'akar In'diraabaaii, General. Marathi, 1930. 114 pgs.
Maanaleliin' Mulen' Dditiiya Vrxtti... Nan'durakar Maa Bha, General. Marathi, 1944. 125 pgs.
Maanas Man'dir... Phad'ake Naa Sii, Philosophy. Psychology. Marathi, 1935. 152 pgs.
Maanas Vihaar Bhaaga 1 Prathamaavrxtti... Mahaajan De La, General. Marathi, 1877. 557 pgs.
Maanas Vihaar Bhaaga 2... Mahaajan De La, Social Sciences. Marathi, 1879. 401 pgs.
Maanasa Vihaar Bhaaga1... Mahaajan De L, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1950. 559 pgs.
Maanasamegh Chautisaaven' Pustak... Giriish, General. Marathi, 1943. 108 pgs.
Maanasashaastr Pravesh... Baal Sharayuu, Philosophy. Psychology. Marathi, 1955. 284 pgs.
Maanasashaastraachen' Vishishh-t'a Vivarand-a... Phad'ake Naaraayand-a Laqs-mand-a, Philosophy. Psychology. Marathi, 1917. 444 pgs.
Maanav Shariir Shaastr... Bhid'e Vishhnd-u Balavan't, Technology. Marathi, 1923. 266 pgs.
Maanav Yug Pushhp Aat'haven' Dusarii Aavrxtti... Pan'd'it Indumatii, Natural Sciences. Marathi, 1954. 381 pgs.
Maanavajaatiichii Kathaa Pushhpa 47... Gurujii Saane, Geography. Biography. History. Marathi, 1949. 515 pgs.
Maanavateche Paajhar... Maavalan'kar Daadaasaaheb, Geography. Biography. History. Marathi, 1952. 173 pgs.
Maanaven'dranaatha Ren'ya Bhaaga 1... Beke Bhaaii, Geography. Biography. History. Marathi, 1937. 178 pgs.
Maanavii Hrxdaya Pushhpa 13 Pustak 2... Saane Gan'gaadhar Raamachan'dra, General. Marathi, 1938. 132 pgs.
Maanavii Kut'un'b Aand-i Hin'dusthaan... Kaashiikar Anan't Sakhaaraam, Social Sciences. Marathi, 1940. 171 pgs.
Maanavii San'skrxtiichaa Itihaas... Kara~ve Chin'taamand-a Gand-esha, Geography. Biography. History. Marathi, 1931. 120 pgs.
Maand-ika... Kulakara~nd-ii Naaraayand-a Vinaayak, Religion. Theology. Marathi, 1939. 250 pgs.
Maand-usakiichaa Dhara~ma... Adavan'ta M Naa, General. Marathi, 1953. 114 pgs.
Maansuun... Kadam Dattaa, General. Marathi, 1950. 95 pgs.
Maara~t'in Lyuthar... Dev Balavan't Anan't, Religion. Theology. Marathi, 1915. 101 pgs.
Maasalevaa-iika Chehare... Somand-a Moreshvara Govin'da, Philosophy. Psychology. Marathi, 1939. 180 pgs.
Maast'araman Red'ii... Parabhrxta Sushiila, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1949. 238 pgs.
Maatrx Sevaa Pushhpa 13... Kulakara~nd-ii Naaraayand-a Vinaayak, General. Marathi, 1928. 236 pgs.
Maayechaa Puut... Joshii Shan'kar Parasharaam, General. Marathi, 1921. 182 pgs.
Madhalii Bhin'ta... Shin'kre Janaara~dana Jagannath, General. Marathi, 1943. 106 pgs.
Madhu Dhaaraa Prathamaavrxtti... Bhat'a Govinda Keshav, General. Marathi, 1953. 181 pgs.
Madhu Kramaan'k 34... Sugaan'vakar Datta Ekanaath, General. Marathi, 1950. 129 pgs.
Madhu Miilan Pratham Pushhp... Bara~ge Raamaraav Subhaanaraav, General. Marathi, 1943. 158 pgs.
Madhu Milan Pratham Pushhp... Bara~ge Raamaraav Subhaanaraav, General. Marathi, 1943. 160 pgs.
Madhughat'a... Niran'tar Gan' Bhaa, General. Marathi, 1947. 212 pgs.
Madhukar Da~vitiiy Aavrxtti... Vinebaa, Geography. Biography. History. Marathi, 1942. 209 pgs.
Madhukar Trxtiiy Aavrxtti... Vinebaa, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1944. 173 pgs.
Madhulaharii... Juuliyana~ Kai Maadhav, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1940. 101 pgs.
Madhumaqs-ikaa... Ok Vinaayak Kon'd'adev, General. Marathi, 1915. 151 pgs.
Madhupara~k Aavrxtti Pahilii... Laad'a Purushhottam Man'gesh, General. Marathi, 1943. 109 pgs.
Madhupara~k Prathamaavrxtti... Laad'a Purushhottam Man'gesh, General. Marathi, 1943. 107 pgs.
Madhuraand-ii... T'aagor Ravindranaatha, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1920. 338 pgs.
Madhya Bhaaratiiy Maraat'hii Vaang-a~may 1861 1936 Prathamaavrxtti... Kavachaale Krxshhnd-ajii Gan'gaadhar, General. Marathi, 1939. 462 pgs.
Madhyayugiina Bhaarat 600 1200 Bhaaga Dusaraa... Vaidh Chin'taamand-a Vinaayaka, Geography. Biography. History. Marathi, 1923. 507 pgs.
Madhyayugiina Bhaarata Bhaaga Pahilaa... Vaidha Chin'taamand-a Vinaayaka, Geography. Biography. History. Marathi, 1920. 665 pgs.
Madiraa Mastaanii Pushhpa 15... Bhaan'gare Aara~ Ela~, General. Marathi, 1951. 124 pgs.
Mahaabhaarat 1 Aadipara~v Dditiiyaavrxtti... Ok Daamodar Keshav, General. Marathi, 1935. 481 pgs.
Mahaabhaarat 1 Shalyaparav... Moropant, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1914. 77 pgs.
Mahaabhaarat 14 Aavrxtti Dusarii... Joshii Dattaatray Keshav, General. Marathi, 1920. 117 pgs.
Mahaabhaarat 3 Vanapara~v... Ok Vaaman Daajii, Religion. Theology. Marathi, 1898. 351 pgs.
Mahaabhaarat 4 Gran'thamaalaa 32... Ok Daamodar Keshav, General. Marathi, 1939. 218 pgs.
Mahaabhaarat 5 Udhogapara~v Dusarii Aavrxtti... Ok Vaaman Daajii, General. Marathi, 1916. 356 pgs.
Mahaabhaarat 6 Aavrxtti Dusarii... Ok Vaaman Daajii, General. Marathi, 1910. 165 pgs.
Mahaabhaarat 7 Drond-apara~v San'grah 34... Ok Daamodar Keshav, General. Marathi, 1919. 369 pgs.
Mahaabhaarat Aadipara~v Khan'd'a Pahilaa... Mukteshvar, Religion. Theology. Marathi, 1951. 322 pgs.
Mahaabhaarat Gadaapara~v 10 Aavrxtti Dusarii... Kelakar Naaraayand-a Chin'taamand-a, Religion. Theology. Marathi, 1916. 119 pgs.
Mahaabhaarat Karand-apara~v 8 Dditiiyaavrxtti... Ok Daamodar Keshav, Religion. Theology. Marathi, 1932. 542 pgs.
Mahaabhaarat Shaan'tipara~v 12... Bhid'e Baalakrxshhnd-a Anan't, Religion. Theology. Marathi, 1909. 89 pgs.
Mahaabhaarat Udhogapara~v 5... Ok Vaaman Daajii, Religion. Theology. Marathi, 1916. 349 pgs.
Mahaabhaarat Udhyogaparava... Moropan't Mahaaraashht'a~ Kavivaraya, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1916. 356 pgs.
Mahaabhaarat Vanapara~v... Mukteshvar, Religion. Theology. Marathi, 1941. 332 pgs.
Mahaabhaarat Viraat'apara~v 4... Ok Daamodar Keshav, Religion. Theology. Marathi, 1939. 217 pgs.
Mahaabhaarataavariil Vyaakhyaanen... Haradaas Baalashaastrii, Social Sciences. Marathi, 1951. 898 pgs.
Mahaabhaarataavariila Vyaakhyaanen... Haradaas Baalashaastrii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1951. 593 pgs.
Mahaadevabhaaii Desaaii Satyamura~ti... Gund-ye Sharachchan'dra, General. Marathi, 1943. 65 pgs.
Mahaanubhaaviiya Maraat'hii Vaad'a~maya... Deshapaan'd'e Yashavan'ta Khushaal, Philosophy. Psychology. Marathi, 1847. 129 pgs.
Mahaapuura... Chin'darakar Vit't'al Dattaatrey, General. Marathi, 1942. 149 pgs.
Mahaaraajaa Chhatrasaalachaa Gajen'dramoqs-a Pushhpa 31... Chaan'dorakar Aabaa, General. Marathi, 1940. 316 pgs.
Mahaaraand-aa Prataap... Kaat'adare Parashuraam Govin'da, Geography. Biography. History. Marathi, 1924. 106 pgs.
Mahaaraand-ii V Itar Kathaa... Krxshhnd-a Divaakar, General. Marathi, 1955. 110 pgs.
Mahaaraashh-t'aan'~tiil Raashh-t'a~vaadaachaa Vikaas... Pan'd'it Nalinii, Social Sciences. Marathi, 1955. 274 pgs.
Mahaaraashh-t'aan'~tiil San't Va Tyaan'che Saaqs-aatkaar... Bhaagavat Raajaaraam Sakhaaraam, Philosophy. Psychology. Marathi, 1954. 146 pgs.
Mahaaraashh-t'a~ Vaang-a~may Praveshikaa Bhaaga 1... Kaanet'akar Gan'gaadhar Govin'da, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1932. 241 pgs.
Mahaaraashh-t'ii~ya San't Vaang-abhay V Jiivan... Relekar Go Naa, Geography. Biography. History. Marathi, 1952. 198 pgs.
Mahaaraashh-t'i~y San't Man'd'alaache Aitihaasik Kaara~y... Sun't'hand-akar Baa Ran, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1948. 196 pgs.
Mahaaraashht'a~ Daang-a~maya Praveshikaa Bhaaga 1... Kaanet'akar Gan'gaadhar Govin'da, Philosophy. Psychology. Marathi, 1929. 240 pgs.
Mahaaraashht'a~ Dara~shan... Daand-d'ekara Gopaal Niilakand-t'ha, Geography. Biography. History. Marathi, 1950. 288 pgs.
Mahaaraashht'a~ Dhara~m Grantha Chavathaa... Bhat'a Bhaaskar Vaaman, Geography. Biography. History. Marathi, 1847. 533 pgs.
Mahaaraashht'a~ Gran'tha Pradiipaavali Tisaraa Khan'd'a... Paan'gaarakar L Raa, General. Marathi, 1950. 923 pgs.
Mahaaraashht'a~ Itihaasa Man'jarii... Aapat'e Dattaatraya Vishhnd-u, Geography. Biography. History. Marathi, 0. 375 pgs.
Mahaaraashht'a~ Itohaasa Man'jirii... Aapat'e Dattaatraya Vishhnd-u, Geography. Biography. History. Marathi, 1948. 359 pgs.
Mahaaraashht'a~ Kaavya Gran'tha... Bhaaven' Vinaayak Laqs-mand-a, General. Marathi, 1950. 115 pgs.
Mahaaraashht'a~ Kaavya Granth 4... Nigad'ii Ran'ganaath Svaamii, General. Marathi, 1827. 65 pgs.
Mahaaraashht'a~ Kavicharitra Bhaaga 2... Aajagaan'vakar Jagannath Raghunaath, Geography. Biography. History. Marathi, 1913. 277 pgs.
Mahaaraashht'a~ Kavicharitra Bhaaga 3... Aajagaan'vakar Jagannatha Raghunaath, Geography. Biography. History. Marathi, 1937. 276 pgs.
Mahaaraashht'a~ Kavicharitra Bhaaga 5... Aajagaan'vakar Jagannath Raghunaath, Geography. Biography. History. Marathi, 1920. 278 pgs.
Mahaaraashht'a~ Meghaduut Prathamaavrxtti... Sabaniis Shaan'taaraam Aatmaaraam, General. Marathi, 1938. 120 pgs.
Mahaaraashht'a~ Pushhpa 302 Aavrxtti Pahilii... Daan'd'ekar Vishvanaath Paan'd'uran'ga, The Arts. Marathi, 1947. 142 pgs.
Mahaaraashht'a~ Saahitya Patrikaa... Kaale Ke Naaraayand-a, General. Marathi, 1926. 172 pgs.
Mahaaraashht'a~ Saahitya Patrikaa 4... Sohonii Vishvanaath Vishhnd-u, General. Marathi, 1953. 291 pgs.
Mahaaraashht'a~ Saahitya Patrikaa 5... Kaale Ke Naaraayand-a, General. Marathi, 1954. 348 pgs.
Mahaaraashht'a~ Saahitya Patrikaa 57... Kaale Ke Naaraayand-a, General. Marathi, 1941. 468 pgs.
Mahaaraashht'a~ Saan'vatsarika Aavrxtti Pahilii... Maat'e Shriipaada Mahaadeva, Geography. Biography. History. Marathi, 1935. 255 pgs.
Mahaaraashht'a~ Shaaradeche Maanakarii Bhaaga1... Vaadholiikar H Bhaa, Geography. Biography. History. Marathi, 1950. 158 pgs.
Mahaaraashht'a~ Shabdakosh Vibhaaga Pahilaa... Daate Yashavan't Raamakrxshhnd-a, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1932. 550 pgs.
Mahaaraashht'a~ Stotra Sahmaadri... Jogalekar Sadaashiva Aatmaaraam, Geography. Biography. History. Marathi, 1952. 559 pgs.
Mahaaraashht'a~ Vaang-a~maya Praveshikaa Bhaaga 2... Kaanet'akar Gan'gaadhar Govin'da, Philosophy. Psychology. Marathi, 1929. 229 pgs.
Mahaaraashht'a~ Vaang-a~maya Praveshikaa Bhaaga Dusaraa... Kaanet'akar Gan'gaadhar Govin'da, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1931. 227 pgs.
Mahaaraashht'a~chaa Saan'skrxtika Itihaasa Gran'th 2... Pen'd'ese Shan'kara Daamodara, Geography. Biography. History. Marathi, 1951. 220 pgs.
Mahaaraashht'a~che Upeqs-ita Maanakarii... Saradaar Gan'gaadhar Baalakrxshhnd-a, Geography. Biography. History. Marathi, 1941. 225 pgs.
Mahaaraashht'a~kavucharitra Bhaaga 3 Ra... Aajagaan'vakar Jagannath Raghunaath, Geography. Biography. History. Marathi, 1914. 276 pgs.
Maharaashht'a~ Kut'un'ba Maalaa Pushhpa 28... Kumaar Sarasvatii, General. Marathi, 1939. 190 pgs.
Maheshvara Darabaarachiin' Baatamiipatren' Bhaaga 1... Paarasaniisa Dattaatraya Balavan'ta, Geography. Biography. History. Marathi, 1910. 255 pgs.
Majeshiir Nivaad'e... Raanad'e Raa Ke, Social Sciences. Marathi, 1938. 159 pgs.
Majjaatan'tuun'chii Dura~balataa Pushhpa Aat'haven... Paraan'jape Gand-esha Paan'd'uran'ga Shaastrii, Technology. Marathi, 1925. 74 pgs.
Makhamaaliichaa Pad'adaa... Desaaii Vasant Shaantaaraam, General. Marathi, 1947. 394 pgs.
Man'daar Man'jarii I 0 At'ha~t'haviis Kaavyaan'chaa San'grah... Bhid'e Vidhyaadhar Vaaman, Philosophy. Psychology. Marathi, 1926. 109 pgs.
Man'gala Bhuvan... Kulakara~nd-ii Naaraayand-a Vinaayak, General. Marathi, 1934. 112 pgs.
Man'jirayaa... Khaan'd'ekar Vi S, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1955. 115 pgs.
Man'thana... Phad'ake Naa Sii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1948. 235 pgs.
Man'tr Bhaagavat 5... Paraad'akar Raamakrxshhnd-a Dattaatrey, General. Marathi, 1914. 399 pgs.
Man'tr Bhaagavat Gran'th 5... Moropan'taan'che, General. Marathi, 1914. 394 pgs.
Manaache San'kalpa... Adavan't M Naa, General. Marathi, 1950. 162 pgs.
Manda Jyoti... Kat'akakar Vasan't Harii, Philosophy. Psychology. Marathi, 1940. 123 pgs.
Mang-a~gala Saahitya 25... Gaad'agiil Amarendra, General. Marathi, 1946. 188 pgs.
Manoharachii Aakaashavaand-ii Aavrxtti Dusarii... Phad'ake Naa Sii, General. Marathi, 1950. 176 pgs.
Maraat'ha Molaa Aavrxtti Pahilii... Jagataap Jayavant Baaburaav, General. Marathi, 1939. 137 pgs.
Maraat'havaad'ayaan'tiila Gadha Vaad'a~maya... Em Krxshhnd-aakumaar, Philosophy. Psychology. Marathi, 1940. 113 pgs.
Maraat'hayaan'chaa Manasabadaar... Shin'de Raghunaath Bhaauuraav, General. Marathi, 1945. 102 pgs.
Maraat'hayaan'chen' Saamraajya... Otuurakar Raajaraam Vinaayak, Geography. Biography. History. Marathi, 1937. 204 pgs.
Maraat'hayaan'chii Bakhar Aavrxtti Sahaabii... D'apha~ Graan't'a~, Geography. Biography. History. Marathi, 1916. 418 pgs.
Maraat'hayaan'chii Bakhara Aavrxtti Sahaavii... Kepana~ Kyaapt'ana~ D'evid'a~, Geography. Biography. History. Marathi, 1916. 418 pgs.
Maraat'hayaan'chyaa Lad'haayaan'chaa Itihaas 1802 1818... Paraan'jape Shivaraam Mahaadev, Geography. Biography. History. Marathi, 1928. 374 pgs.
Maraat'hayaan'chyaa Lad'haayaan'chaa Itihaasa 1802 1818 Aavrxtti Dusarii... Paraan'jape Shivaraama Mahaadeva, Geography. Biography. History. Marathi, 1934. 343 pgs.
Maraat'hayaan'chyaa Uttaren'tiila Mohimaa Bhaaga 1... Dighe Vishvanaath Govin'da, Geography. Biography. History. Marathi, 1933. 104 pgs.
Maraat'he Saradaara Aavrxttii 2 Rii... Paarasa~niisa~ Dattaatrayabalavan'ta, Religion. Theology. Marathi, 1909. 91 pgs.
Maraat'he Va In'graj Trxtiiya Bhaaga... Kelakar Narasin'ha Chin'taamand-a, Geography. Biography. History. Marathi, 1922. 353 pgs.
Maraat'he Va In'graja... Kelakara Narasin'ha Chin'taamand-a, Geography. Biography. History. Marathi, 1918. 351 pgs.
Maraat'hi Shivaraaj Bhuushhand-a... Jalagaan'v Tivaarii, General. Marathi, 1931. 262 pgs.
Maraat'hii Aadhunik Vaang-a~maya Prakaar... Bhosale M Bhaa, General. Marathi, 1947. 78 pgs.
Maraat'hii Bakhar Gadha... Graamopaadhye Gan' B, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1952. 222 pgs.
Maraat'hii Bhaashhaa Udrama V Vikaas... Kulakara~nd-ii Krxshhnd-aajii Paan'd'uran'ga, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1933. 408 pgs.
Maraat'hii Bhaashhechen' Naviin Vyaakarand-a Tisarii Aavrxtti... God'abole Krxshhnd-a Shaastrii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1915. 390 pgs.
Maraat'hii Bhaashhechen' Vyaakarand-a... Raajavaad'e Vishvanaath Kaashiinaath, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1931. 169 pgs.
Maraat'hii Bhaashhechii Ghat'anaa... Joshii Raamachan'dra Bhikaajii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1919. 468 pgs.
Maraat'hii Bhaashhechii Ghat'anaa Aavrxtti Dusarii... Joshii Raamachan'dra Bhikaajii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1923. 623 pgs.
Maraat'hii Dolaamudriten... Priyolakar A Kaa, General. Marathi, 1949. 115 pgs.
Maraat'hii Gadhaachaa In'grajii Avataar 1810 1874... Potadaar Datto Vaaman, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1944. 254 pgs.
Maraat'hii Gran'tha Suuchi 1800 1936... Daate Shan'kara Gand-esha, General. Marathi, 1938. 387 pgs.
Maraat'hii Gran'thaachii Bayaajavaar Yaadi Bhaaga 1... Raamachan'draraav T'ii Bii, General. Marathi, 1929. 436 pgs.
Maraat'hii Gran'thaalayaan'chaa Itihaas Maalaa 1... Pad'ole La Vaa, General. Marathi, 1951. 290 pgs.
Maraat'hii Kaadan'barii 1850 1950... Deshapaan'd'e Kusumaavatii, General. Marathi, 1953. 223 pgs.
Maraat'hii Kaadan'barii 2... Baapat'a Prabhaakar Vaasudeva, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1938. 302 pgs.
Maraat'hii Kaadan'bariikathaa Dditiiya Vrxtti... Navare Niilakan't'ha Shan'kara, Philosophy. Psychology. Marathi, 1934. 128 pgs.
Maraat'hii Kaadan'bariikathaa Dditiiyaavrxtti... Navare Niilakan't'ha Shan'kar, General. Marathi, 1934. 127 pgs.
Maraat'hii Kaavyasamiiqs-aa... Kulakara~nd-ii Vit't'ala Anan't, General. Marathi, 1945. 328 pgs.
Maraat'hii Kavitaa 1920 1950... Kulakara~nd-ii Vi H, General. Marathi, 1955. 255 pgs.
Maraat'hii Kavitechen' Adhyaapan... Phaat'ak Ma Vi, General. Marathi, 1945. 90 pgs.
Maraat'hii Lokaan'chii San'skrxti... Kara~ve Iraavatii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1951. 311 pgs.
Maraat'hii Naat'ayasrxshht'i Khan'd'a 1... Daan'd'ekar Vishvanaath Paan'd'uran'g, Geography. Biography. History. Marathi, 1941. 414 pgs.
Maraat'hii Naat'ya Srxshh-t'i Khan'd' 1 Pushhp 274... Daan'd'ekar Vishvanaath Paan'd'uran'g, General. Marathi, 1941. 411 pgs.
Maraat'hii Niban'dha Maara~ga Dara~shan Bhaaga 2... Behere Naaraayand-a Keshava, General. Marathi, 1933. 281 pgs.
Maraat'hii Raghuvan'shakathaa Pushhpa 110... Navare Niilakan't'ha Shan'kar, General. Marathi, 1933. 201 pgs.
Maraat'hii Relve Gaaiid'a... Valasan'gakar Shriidhar Shaamaraav, Geography. Biography. History. Marathi, 1911. 149 pgs.
Maraat'hii Riyaasat 3... Saradesaaii Govin'da Sakhaaraam, Geography. Biography. History. Marathi, 1922. 362 pgs.
Maraat'hii Riyaasat 5... Saradesaaii Govin'da Sakhaaraam, Geography. Biography. History. Marathi, 1942. 483 pgs.
Maraat'hii Riyaasat Madhya Vibhaaga 2 Sa 1740 1762... Saradesaaii Govin'd Sakhaaraam, Geography. Biography. History. Marathi, 1921. 540 pgs.
Maraat'hii Riyaasat Uttar Vibhaaga 3 1795 1848... Saradesaaii Govin'da Sakhaaraam, Geography. Biography. History. Marathi, 1932. 690 pgs.
Maraat'hii Riyaasat Uttaravibhaaga 1 1774 1783... Saradesaaii Govin'da Sakhaaraam, Geography. Biography. History. Marathi, 1929. 558 pgs.
Maraat'hii Riyaasata 1749 1761... Saradesaaii Govin'da Sakhaaraama, Geography. Biography. History. Marathi, 1953. 496 pgs.
Maraat'hii Riyaasata Bhaaga Pahilaa... Saradesaaii Govin'da Sakharaama, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1944. 221 pgs.
Maraat'hii Saahity Vibhaaga Pahilaa... Mone Moreshvar Sakhaaraam, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1934. 327 pgs.
Maraat'hii Saahitya 1914 1944... Daamodar Tryan'bak Joshii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1945. 218 pgs.
Maraat'hii Saahitya San'melana Adhiveshan 19 Itivrxtt... Deshapaan'd'e Sadaashiva Vinaayak, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1934. 325 pgs.
Maraat'hii Saahitya Va Vyaakarand-a Vibhaaga 1 Va 2 Aavrxtti Chavathii... Mone Moreshvar Sakhaaraam, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1940. 432 pgs.
Maraat'hii San'skrxt Shabdakoshh Aqs-athya Trxtiiyaa... Sadaashiv Baalakrxshhnd-a, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1955. 236 pgs.
Maraat'hii Se Hindii Shabda San'grah... Vaishan'paayan Gand-esha Raghunaath, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1949. 554 pgs.
Maraat'hii Shaahiir... Vara~de Shriipaada Mahaadeva, Geography. Biography. History. Marathi, 1930. 253 pgs.
Maraat'hii Shabdaan'chen' Uddhaat'an... Bhid'e Vidhaadhar Vaaman, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1905. 122 pgs.
Maraat'hii Shabdaratnaakar Trxtiiya vrxtti... Aapat'e Vaasudev Govin'da, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1953. 847 pgs.
Maraat'hii Shabdasiddhi... Joshii Raamachan'dra Bhikaajii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1910. 202 pgs.
Maraat'hii Subhaashhit Paarijaat Bhaaga Pahilaa... Joshii Laqs-mand-a Naaraayand-a, General. Marathi, 1923. 113 pgs.
Maraat'hii Suras Bhaashhaan'tar Pustak Paachaven... Shaastrii Baalakrxshhnd-a, Religion. Theology. Marathi, 1932. 568 pgs.
Maraat'hii Vaachan Pustaken' Pustak Chauthen... Maka~milanachiin, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1934. 233 pgs.
Maraat'hii Vaachan Pustaken' Pustak Dusaren... Maka~milanachiin, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1934. 203 pgs.
Maraat'hii Vaachan Pustaken' Pustak Pahilen... Man'ka~milanachiin, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1934. 193 pgs.
Maraat'hii Vaachan Pustaken' Pustak Tisaren... Man'ka~milana, Philosophy. Psychology. Marathi, 1934. 211 pgs.
Maraat'hii Vaad'ajaya Sevaka Dditiiya Khand-d'a... Khaanolakar Gan'gaadhara Devaraav, Geography. Biography. History. Marathi, 1938. 234 pgs.
Maraat'hii Vaad'ajayasevaka Trxtiiya Khand-d'a... Khaanolakar Gan'gaadhara Devaraav, Geography. Biography. History. Marathi, 1949. 193 pgs.
Maraat'hii Vaad'a~mayaachaa Itihaas Khan'd'a Pahilaa... Paan'gaarakar Laqs-mand-a Raamachan'dra, Philosophy. Psychology. Marathi, 1932. 850 pgs.
Maraat'hii Vaang-abhaya Vivechana... Joshii Raamachan'dra Bhikaajii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1922. 72 pgs.
Maraat'hii Vaang-a~mayaachaa Itihaas Khan'd'a Chauthaa... Joga Raa Shrii, General. Marathi, 1955. 773 pgs.
Maraat'hii Vaang-a~mayaachaa Itihaas Khan'd'a Dusaraa... Paan'gaarakar Laqs-mand-a Raamachan'dra, Philosophy. Psychology. Marathi, 1935. 828 pgs.
Maraat'hii Vaang-a~mayaachaa Paraamara~sh... Niran'tar Gan' Bhaa, General. Marathi, 1949. 304 pgs.
Maraat'hii Vyaakarand-aavariil Niban'dh Aavrxtti Tisarii... Chipaluund-akar Krxshhnd-a Shaastrii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1923. 321 pgs.
Maraat'hiichaa Parimala Khan'd'a 2... Shikhare Daa N, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1953. 806 pgs.
Maraat'hiichaa San'saar... Neruurakar Vit't'al Krxshhnd-a, General. Marathi, 1928. 106 pgs.
Maraat'hiichen' An'taran'gadara~shan... Mod'aka Govin'da Krxshhnd-a, Philosophy. Psychology. Marathi, 1932. 363 pgs.
Maraat'hiichen' Svaruup Dara~shan... Kulakara~nd-ii Go M, General. Marathi, 1954. 401 pgs.
Maraat'hiichii Sajaavat'a Bhaaga 1... Mujumadaar Gopaal Govin'da, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1929. 239 pgs.
Maraat'hiichii Sajaavat'a Bhaaga 2... Mujumadaar Go Go, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1929. 209 pgs.
Maraat'hiichiye Naagaren' Bhaaga 1... Kaanegaan'vakar Datto Raamachan'dra, General. Marathi, 1941. 126 pgs.
Maraat'hiichiye Nagariin' Bhaaga 1... Kaanegaan'vakar Datto Raamachan'dra, General. Marathi, 1941. 124 pgs.
Maraat'hyan'chyaa Raajya Kathaa Prathamaavrxtti... Saradesaaii Govin'da Sakhaaraam, General. Marathi, 1941. 222 pgs.
Marahaat'ii San'skrxti... Joshii Shan' Baa, General. Marathi, 1952. 238 pgs.
Marahaat'ii San'skrxti Prathamaavrxtti... Joshii Shan' Baa, Geography. Biography. History. Marathi, 1952. 234 pgs.
Marat'hiichaa Parimal Khan'd'a 1... Shikhare Daa N, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1952. 546 pgs.
Mara~mabheda... Ketakar Gajaanan Vishvanaatha, General. Marathi, 1950. 190 pgs.
Mara~thaachen' Baalabodha Charitra... Kinare Krxshhnd-aajii Govin'da, Geography. Biography. History. Marathi, 1922. 113 pgs.
Mat'hagaan'vachaa Shilaalekha Gran'tha 1... Baan'bara~d'ekar Vaasudeva Anan'ta, Geography. Biography. History. Marathi, 1925. 316 pgs.
Mati Vikaar... Kolhat'akar Shriipaada Krxshhnd-a, General. Marathi, 1948. 174 pgs.
Matsya Puraand-a Pushhp 4... Lele Bhaauusaaheb, Social Sciences. Marathi, 1912. 307 pgs.
Mayasabhaa Pushhpa 80... Naravand-e Jagannath Ekanaath, General. Marathi, 1939. 257 pgs.
Mayuur Kaavya Vivechan... Banahat't'ii Shriinivaas Naaraayand-a, General. Marathi, 1848. 431 pgs.
Meghaduut... Deshamukh Chin'taamand-a Dvarakaanaath, General. Marathi, 1952. 54 pgs.
Meghaduut Prathamaavrxtti... Kaatre Gand-esha Niilakand-t'ha, General. Marathi, 1955. 98 pgs.
Melelyaa Naat'akakaaraan'che Jivant Naat'ak... Vishveshvar, General. Marathi, 1931. 86 pgs.
Men'dii... San't In'diraa, General. Marathi, 1955. 81 pgs.
Mhaataarapand-ache D'ohaale... Aat'havale Gand-esh Dinakar, General. Marathi, 1950. 100 pgs.
Mhand-e Lad'haaii San'palii... Raghunaath Bi, General. Marathi, 1946. 77 pgs.
Mii Abhaa Aahe... Atre Pralhaada Keshav, General. Marathi, 1939. 122 pgs.
Mii Nirogii Kasaa Raahiin... Kaalokhe Gand-apat Paan'd'uran'g, Technology. Marathi, 1915. 94 pgs.
Mii Raamajoshii... Verarakara Bhaara~gavaraam Vit't'ala, Geography. Biography. History. Marathi, 1941. 129 pgs.
Mii Vaat'a Paahiin Viphalataa... Aapat'e Naa H, General. Marathi, 1944. 121 pgs.
Miimaan'saavidhaalay... Bhat't'apaada Kumaaril, General. Marathi, 1846. 62 pgs.
Miit'habhaakar... T'hokal Gajaanan Laqs-mand-a, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1952. 184 pgs.
Mitaahaara Maahaatmya Aavrxtti Pahilii... Kinare Krxshhnd-aajii Govin'da, Technology. Marathi, 1922. 136 pgs.
Mitra Aand-i Maitrind-ii... Hrxdaya Sa, General. Marathi, 1945. 152 pgs.
Mod'a Aand-i Khura~daa... Kolhat'akar Prabhaakar Shriipaada, Philosophy. Psychology. Marathi, 1940. 163 pgs.
Mogajyaachiin' Phulen' Guchchha 5... Mogare Gan' Raa, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1920. 103 pgs.
Mogara~yaachiin' Phulen... Mogare Gan'gaadhar Raamachan'dra, General. Marathi, 1902. 79 pgs.
Mopaasaan'chyaa Aand-i Itar Goshh-t'ii... Had'ap Vit't'al Vaaman, General. Marathi, 1937. 121 pgs.
Mopaasaan'chyaa Goshh-t'ii 7... Had'apa Vit't'al Vaaman, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1937. 125 pgs.
Moropan'ta Krxt Kekaavali Bhaaga 2... Paraan'jape Shriidhara Vishhnd-u, Philosophy. Psychology. Marathi, 1935. 488 pgs.
Moropan'tii Subodh Kekaavali... Bhid'e Baalakrxshhnd-a Anan't, General. Marathi, 1926. 150 pgs.
Mot'hiin' Vara~tulen... Povale Vaasudeva, General. Marathi, 1950. 156 pgs.
Mrxgayaa... Phad'atare Raa Vi, General. Marathi, 1945. 232 pgs.
Mrxnd-aalinii San'qs-epita Aavrxtti Maalaa 3... Chat't'opaadhyaay Ban'kimachan'dra, General. Marathi, 1954. 122 pgs.
Muchakun'dadarii... Bara~ve Vi L, General. Marathi, 1940. 199 pgs.
Mudragan'dh... Karan'diikar Vin'daa, General. Marathi, 1954. 153 pgs.
Mukaamaar Pushhpa 32 Aavrxtti Pahilii... Kulakara~nd-ii Naaraayand-a Vinaayak, General. Marathi, 1940. 194 pgs.
Muktaatmaa... Maad'akholakar Gajaanan Tryan'bak, General. Marathi, 1933. 331 pgs.
Muktaatmyaapaasuun Pramaddarepara~yan't... Vaalin'be Raa Shan, General. Marathi, 1947. 308 pgs.
Muktaatmyaapaasuun Pramadvarepara~yan't... Vaalin'be Raa Shan, General. Marathi, 1947. 310 pgs.
Mukteshvar Sabhaapara~v... San't Du Kaa, General. Marathi, 1950. 99 pgs.
Muktteshvar Aavrxtti Dusarii... Bhid'e Baalakrxshhnd-a Anan't, Geography. Biography. History. Marathi, 1926. 109 pgs.
Mulaan'chii Jopaasanaa Pushhp Dusaren' Bhaaga Pahilaa... Paraan'jape Gand-esha Paan'd'uran'ga Shaastrii, Technology. Marathi, 1924. 72 pgs.
Mumataaj... Vara~t'ii A Vaa, Social Sciences. Marathi, 1947. 165 pgs.
Mun'ba-ii Ilaakhyaan'tiil Jaatii Pushhp 138... Kaalelakar Govin'da Man'gesh, Philosophy. Psychology. Marathi, 1928. 358 pgs.
Mun'ba-iichaa Maara~gadara~shak Aavrxtti Pahilii... Chaudharii Jayaraam Raamachan'dra, Geography. Biography. History. Marathi, 1925. 166 pgs.
Mund-d'akopanishhada Bhaashhyaara~th Aavrxtti Dusarii... Baapat'ashaastrii Vishhnd-u Vaaman, General. Marathi, 1925. 110 pgs.
Mund-d'akopanishhata~... Bhaanu Chin'taamand-a Gan'gaadhar, Philosophy. Psychology. Marathi, 1913. 251 pgs.
Munshii Premachan'da... Joshii Pralhaada Narahara, Geography. Biography. History. Marathi, 1955. 176 pgs.
Musalamaanapara~va Mahaaraashht'a~ Khan'd'a 1... Bhaave Vaasudev Krxshhnd-a, Geography. Biography. History. Marathi, 1946. 373 pgs.
Musalamaanii Riyaasat 1526 1803 Bhaaga Dusaraa... Saradesaaii Govin'da Sakhaaraam, Geography. Biography. History. Marathi, 1928. 465 pgs.
Mutaalakii Prathamaavrxtti Dditiiya Naat'ya Pushhp... Bara~ge Raamaraav Subhaanaraav, General. Marathi, 1943. 117 pgs.
Muuna Ija D'aauun... St'aaiinabek Jaan'na, General. Marathi, 1946. 142 pgs.
Muuna Ija D'aauuna... St'aaiinabek Jaan'na, General. Marathi, 1946. 141 pgs.
N Disand-aare Jag... Guhaagar Rajanii, Philosophy. Psychology. Marathi, 1940. 121 pgs.
N Pujalelii Devataa... Varerakar Bhaara~gavaraam Vit't'al, General. Marathi, 1940. 172 pgs.
Naa Khan't Naa Kheda... Haathiisin'gha Krxshhnd-a, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1942. 205 pgs.
Naagaanandama~... Shaastrii Shan'kar Raamaa, General. Marathi, 1932. 279 pgs.
Naagapura Praan'taachaa Itihaas... Kaale Yaadav Maadhav, Geography. Biography. History. Marathi, 1934. 677 pgs.
Naagapura Praan'taachaa Itihaasa... Kaale Yaadava Maadhava, Geography. Biography. History. Marathi, 1934. 679 pgs.
Naagapurakar Bhon'salyaan'chii Bakhar Aavrxtti Dusarii... Gupte Kaashiirav Rajashavarn, Geography. Biography. History. Marathi, 1936. 301 pgs.
Naagar Niiti... Kulakara~nd-ii Shyaamakaant Maadhavaraav, Social Sciences. Marathi, 1948. 192 pgs.
Naagarika Niiti... Pund-ataan'bekar Shriikrxshhnd-a Ben'kat'esh, Social Sciences. Marathi, 1934. 251 pgs.
Naakeban'dii... Viddaan's R Gan, General. Marathi, 1945. 119 pgs.
Naamachin'taamand-i Bhaaga Dusaraa... Kaamat Raamachan'dra Krxshhnd-a, Religion. Theology. Marathi, 1952. 478 pgs.
Naanaa Deshaan'tiila Naanaa Loka... Ghat'e Dattaatraya Vit'hat'hal, Geography. Biography. History. Marathi, 1933. 256 pgs.
Naaraayand-a Gand-esha Chan'daavarakar... Vaidya Dvarakaanaath Govin'da, Geography. Biography. History. Marathi, 1937. 609 pgs.
Naarada Bhakti Suutren' Aavrxtti Dusarii... Paan'gaarakar Laqs-mand-a Raamachan'dra, General. Marathi, 1919. 127 pgs.
Naaradabhakti Sutr Vivarand-a Prathamaavrxtti... Degaluurakar Dhun'd'amahaaraaj, Geography. Biography. History. Marathi, 1900. 546 pgs.
Naarii Kaadn'barii... Gupta Shriisiyaaraama Sharand-a, General. Marathi, 1951. 163 pgs.
Naasadiiya Suukta Bhaashhya Charam Khan'd'a... Raajavad'e Shan'kar Raamachan''dra, General. Marathi, 1955. 156 pgs.
Naashikachiin' Draaqs-en... Ashht'aputre Raamakrxshhnd-a Naaraayand-a, Philosophy. Psychology. Marathi, 1945. 128 pgs.
Naat'akakaar 6... Shikhare Daamodara Narahara, Geography. Biography. History. Marathi, 1952. 110 pgs.
Naat'akakaar Kolhat'akar... Gomakaale Da Raa, General. Marathi, 1950. 396 pgs.
Naat'aya Kalaa Pravesh... Joshii Avadhuut Mahaadev, General. Marathi, 1954. 209 pgs.
Naat'ayaachaara~ya Khaad'ilakar... Sahastrabuddhe Shan'kar Naaraayand-a, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1935. 383 pgs.
Naat'ayachara~chaa... God'abole Naaraayand-a Vaasudev, General. Marathi, 1943. 161 pgs.
Naat'ayachhat'aa Goshh-t'ii Prahasanen... Yaan'chyaa Gara~ga, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1908. 251 pgs.
Naat'ayaruup Bhaarat Vara~shh Bhaaga Pahilaa... Aapat'e Vaasudev Govin'da, General. Marathi, 1919. 300 pgs.
Naat'ikaa Navaratnahaar... Gara~de Anan't Hari, General. Marathi, 1942. 386 pgs.
Naat'ikaanavaratnahaar Aavrxtti Pahilii... Gadre Anan't Hari, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1942. 384 pgs.
Naat'ya Paraamara~shha Prathamaavrxtti... Phad'ake R Krx, General. Marathi, 1947. 277 pgs.
Naath Ghaand-ekar Samagra Kavitaa Khan'd'a Pahilaa... Ghand-ekar Naath, General. Marathi, 1942. 359 pgs.
Naavad'atiin' Mulen... Gokhale Sharachchan'dra Daamodar, Social Sciences. Marathi, 1954. 199 pgs.
Nabhovaand-iichen'lekhnatan'tr... Vhat'akar Naamadev, Natural Sciences. Marathi, 1933. 115 pgs.
Najaraand-aa... Deshapaan'd'e Vaa Jyo, General. Marathi, 1950. 95 pgs.
Nakalaakaar Bhon'd'e... Paraan'jape Vaamanaraav, Geography. Biography. History. Marathi, 1955. 173 pgs.
Namaagataan... Varerakar Bhaa Vi, General. Marathi, 1944. 74 pgs.
Namaskaar Pushhpa Paan'chaven... Paraan'jape Gand-esha Paan'd'uran'ga, Technology. Marathi, 1923. 123 pgs.
Nan'danava Naan't Aavrxtti Pahilii... Kaant Indu, General. Marathi, 1934. 225 pgs.
Nandaa Diip Pustak 2... Kaare Daamodar Achyut, General. Marathi, 1934. 134 pgs.
Narama Garama Prathamaavrxtti... Joshii Vaasudeva Vinaayak, General. Marathi, 1938. 188 pgs.
Narasin'ha Chin'taamand-a Kelakar Yaan'chyaa Aat'havand-ii... Baapat'a Sadaashiva Vinaayak, Geography. Biography. History. Marathi, 1948. 681 pgs.
Narasin'ha Chin'taamand-a Kelakar Yaan'chyaa Aat'havand-ii Prathamaavrxtti... Baapat'a Sadaashiv Vinaayak, Geography. Biography. History. Marathi, 1948. 678 pgs.
Narasin'ha Chin'taamand-a Kelakara... Narasin'ha Chin'taamand-a Kelakara, Geography. Biography. History. Marathi, 1948. 687 pgs.
Narasin'ha Kelakar... Vaidha Vishvan'bhar Uddhavaraav, Geography. Biography. History. Marathi, 1945. 97 pgs.
Narasin'ha Mehetaa... Aapat'e Daajii Nagesha, Geography. Biography. History. Marathi, 1933. 103 pgs.
Nara~s Sundraabaaii Prathamaavrxtti... Karan'diikar Shan'kar Dinakar, General. Marathi, 1941. 238 pgs.
Nat'asamraat'a Baalagan'dhara~v Yaan'chyaa Navala Kathaa... Qs-iirasaagar Paan'd'uran'g Gand-esha, General. Marathi, 1935. 138 pgs.
Nat'asamraat'a Baalagan'dhara~va Yaan'chyaa Navalakathaa... Qs-irasaagar Paan'd'uran'ga Gand-esha, Geography. Biography. History. Marathi, 1935. 140 pgs.
Nat'iichaa Ban'galaa... Devarukhakar Vinaayak, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1955. 92 pgs.
Nava Chan'drikaa Dusarii Aavrxtti... Khaan'd'ekar Vi Sa, General. Marathi, 1940. 139 pgs.
Nava Vaidik Dhara~m Prathamaavrxtti Khan'd'a Dusaraa... Phad'ake Sadaashiv Krxshhnd-a, Religion. Theology. Marathi, 1928. 300 pgs.
Navaa Deva Laghukathaan'chaa San'grah... Bara~t'ii Anan't Vaaman, General. Marathi, 1955. 171 pgs.
Navaa Namunaa... Neruurakar Vit't'al, General. Marathi, 1950. 156 pgs.
Navajiivan... Gurujii Saane, General. Marathi, 1949. 156 pgs.
Navamaanavataavaada... Raay Maanaven'dranaath, Social Sciences. Marathi, 1955. 152 pgs.
Navaniit Bhaarat... Joshii Mahaadevashaastrii, General. Marathi, 1953. 234 pgs.
Navayuga Dhara~m Pratham Khan'd'a... Phad'ake Sadaashiv Krxshhnd-a, Religion. Theology. Marathi, 1927. 1048 pgs.
Navayugadhara~m Pratham Khand-d'a... Phad'ake Sadaashiv Krxshhnd-a, Religion. Theology. Marathi, 1927. 1048 pgs.
Naven' Jag Naviin' Qs-itijen... Paadhye Prabhaakar, Geography. Biography. History. Marathi, 1954. 205 pgs.
Naven' Lend-en... T'ilaka Kamalaabaaii, Philosophy. Psychology. Marathi, 1941. 92 pgs.
Naven' Qs-itij 1952 1953... Deshapaan'd'e Ke Bii, Natural Sciences. Marathi, 1953. 69 pgs.
Naven' Qs-itij 1953 1954... Maraat'hii San'gh, Natural Sciences. Marathi, 1954. 59 pgs.
Naven' Shiqs-and-a... Kaamat A Raa, Social Sciences. Marathi, 1946. 302 pgs.
Navii Paalavii... Gore Bhaa M, General. Marathi, 1950. 97 pgs.
Navii Vasaahat... Gore Bhaa Ma, General. Marathi, 1946. 139 pgs.
Navii malavaat'a... Muktibodha Sharachchan'dra, General. Marathi, 1949. 132 pgs.
Naviin' Muulyen... Deshapaan'd'e Purushhottam Yashavan't, General. Marathi, 1946. 184 pgs.
Naviina Aarogyadiip Prathamaavrxtti... Bhat'a Gopaal Mahaadeva, Technology. Marathi, 1937. 101 pgs.
Navyaa Gujagoshh-t'ii... Phad'ake Naa Sii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1926. 77 pgs.
Navyaa Gujagoshh-t'ii Prathamaavrxtti... Phad'ake Naa Sii, General. Marathi, 1937. 89 pgs.
Navyaa Pativrataa Pushhpa 16 Prathamaavrxtti... Phaat'ak Gand-esha Krxshhnd-a Shaastrii, General. Marathi, 1939. 167 pgs.
Navyaa Vaat'aa... Kira~loskar Aanan'diibaaii, General. Marathi, 1943. 97 pgs.
Navyaa Vaat'aa Aavrxtti Dusarii... Kira~loskar Sau Aanan'dii Baaii, General. Marathi, 1950. 95 pgs.
Navyaa Vaat'aa Aavrxtti Pahilii... Kira~loskar Sau Aanan'diibaaii, General. Marathi, 1943. 99 pgs.
Netaajii Subhaashhachan'dra Bos... Pan'd'it Gautam, Geography. Biography. History. Marathi, 1928. 194 pgs.
Netra Balsan'vara~dhan V Netravyaayaam Shiqs-ak Dditiiyaavrxtti... Pan'tapratinidhi Baalaasaaheb, Technology. Marathi, 1930. 175 pgs.
Niban'dhaavalii Gran'tha Pahilaa... Naad'akara~nd-ii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1923. 200 pgs.
Niban'dhakaar Pustaka Dusaren... Shikhare Daamodara Narahara, Geography. Biography. History. Marathi, 1952. 115 pgs.
Niban'dhakaar T'ilaka... Kelakar Na Chin, General. Marathi, 1939. 172 pgs.
Niban'dhalekhan Aand-i Anuvaada Aavrxtti Chauthii... Bhid'e Vidhaadhar Vaaman, General. Marathi, 1929. 189 pgs.
Niban'dhasan'grah Bhaaga 1... Aagarakar Gopaal Gand-esha, General. Marathi, 1915. 296 pgs.
Niihaar... Pada~maa, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1954. 81 pgs.
Niila Maadhav Aavrxtti Pahilii... Joshii Mahaadeva Shaastrii, Geography. Biography. History. Marathi, 1954. 102 pgs.
Niilaan'barii... Bhaalachan'dra, General. Marathi, 1909. 57 pgs.
Niilechaa Dilarubaa... Naashikakar Shaan'taabaaii, General. Marathi, 1940. 205 pgs.
Niiti Aand-i Kalopaasanaa Dditiiyaavrxtti... Kaviishvar Ga Vaa, Philosophy. Psychology. Marathi, 1950. 228 pgs.
Niiti Aand-i Kalopaasanaa Pushhp 30... Kaviishvar Ga Vaa, Philosophy. Psychology. Marathi, 1934. 232 pgs.
Niiti Shaastr Prabodh Aavrxtti Pahilii... Aapat'e Daajii Naagesha, Philosophy. Psychology. Marathi, 1933. 445 pgs.
Niitibodha Maalaa Sumana Tisaren... Keluusakar Krxshhnd-araav Ara~jun, Philosophy. Psychology. Marathi, 1916. 277 pgs.
Niitibodhamaalaa Suman Dusaren... Keluusakar Krxshhnd-araav Ara~jun, Philosophy. Psychology. Marathi, 1916. 276 pgs.
Niitishaastra Vichaar Dditiiyaavrxtti... Gogat'e Vinaayak Sadaashiv, General. Marathi, 1934. 201 pgs.
Niitishaastravichaar... Gogat'e Vinaayak Sadaashiva, Philosophy. Psychology. Marathi, 1934. 201 pgs.
Nijaama Peshave San'ban'dha 18 Ven' Shatak... Shejavalakar Tryan' Shan, Philosophy. Psychology. Marathi, 1951. 178 pgs.
Nikhaaraa 4... Upaadhye Naaraayand-a Ghon'd'o, General. Marathi, 1939. 164 pgs.
Niran'jana Maadhavaan'chaa Kavitaa San'grah Bhaaga Pahilaa... Paan'gaarakar Laqs-mand-a Raamachan'dra, General. Marathi, 1919. 193 pgs.
Niran'janamaadhavaan'chaa Kavitasan'graha Bhaaga Pahila... Paan'gaarakar Laqs-mand-a Raamachandra, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1919. 193 pgs.
Nira~jharind-ii... Sarojinii Baaii, General. Marathi, 1932. 160 pgs.
Nira~maaly Maalaa... Deshapaan'd'e Vimalaa, General. Marathi, 1933. 78 pgs.
Nira~maaly Pushhp 23 Bhaaga 2... Kulakarand-ii Naaraayand-a Vinaayak, General. Marathi, 1937. 215 pgs.
Nira~maaly Pushhpa 23 Bhaaga 2... Kulakara~nd-ii Naaraayand-a Vinaayak, General. Marathi, 1937. 216 pgs.
Nira~maalya Maalaa... Deshapaan'd'e Vimalaa, General. Marathi, 1933. 76 pgs.
Nirogii Kasen' Vhaaven' Aavrxtti Dusarii... Mule Sii El, Technology. Marathi, 1922. 161 pgs.
Nisagropachaar... Kaanit'akar Raa Pra, Technology. Marathi, 1940. 202 pgs.
Nishikaan'tachii Navarii... Kaand-ekar Anan't, General. Marathi, 1938. 86 pgs.
Nishikaan'tachii Navarii Aavrxtti Tisarii... Kaand-ekar Anan't, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1948. 75 pgs.
Nivad'aka V Chat'akadaar Goshh-t'ii... Joshii Shan'kar Narahar, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1927. 311 pgs.
Nivedan... Deshapaan'd'e Gund-avant Hand-amant, General. Marathi, 1950. 129 pgs.
Nivrxttivinoda... Trivedii Atisukhashan'kar Kamalaashan'kar, Philosophy. Psychology. Marathi, 1950. 242 pgs.
Nj-aana Gan'gaa... Jere Shriipaada Shaastrii, Religion. Theology. Marathi, 1955. 704 pgs.
Nj-aana Sin'dhu Aavrxtti 1... Gogat'e Vinaayak Sadaashiva, General. Marathi, 1927. 89 pgs.
Nj-aanadevaa Chiin' Bhajanen... Vinobaa, General. Marathi, 1947. 166 pgs.
Nj-aanadiipa Gran'thamaalaa 39... Kulakara~nd-ii Man'gesha Naaraayand-a, Philosophy. Psychology. Marathi, 1925. 201 pgs.
Nj-aanakoshakaar D'aa Ketakar... Gokhale Da N, Geography. Biography. History. Marathi, 1954. 103 pgs.
Nj-aanakoshakaara D'aa Ketakara... Gokhale Da N, Geography. Biography. History. Marathi, 1954. 105 pgs.
Nj-aanasaagaraan'tiila Shin'pale... Gokhale Govin'da Siitaaraam, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1955. 241 pgs.
Nj-aanesh-varii Adhyaay Chavathaa... Deshamukh Maadhav Gopaal, Religion. Theology. Marathi, 1955. 123 pgs.
Nj-aaneshaan'chii Amrxtavaand-ii... Shend-oliikar Hari Shriidhar, Philosophy. Psychology. Marathi, 1954. 224 pgs.
Nj-aaneshvar Charitra Aand-i Nj-aaneshvarii Chara~chaa... Vaalin'be Shan' Go, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1950. 281 pgs.
Nj-aaneshvar Vachanaamrxt 1 Aavrxtti Dusarii... Raanad'e Raa Da, General. Marathi, 1952. 287 pgs.
Nj-aaneshvarii Adhyaay Pahilaa... Pan'gu Dattaatray Siitaaraam, General. Marathi, 1951. 169 pgs.
Nj-aaneshvarii Adhyaay Pan'dharaavaa... Pan'gu Dattaatray Siitaaraam, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1951. 313 pgs.
Nj-aaneshvarii Adhyaay Solaavaa Dditiiyaavrxtti... Pan'gu Dattaatray Siitaaraam, General. Marathi, 1948. 179 pgs.
Nj-aaneshvarii An'taran'g Prathama Khan'd'a Pushhpa 44... Raanad'e Raa Da, General. Marathi, 1948. 146 pgs.
Nj-aaneshvarii Praveshikaa... Joshii Mahaadeva Shaastrii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1947. 130 pgs.
Nj-aanopaasanaa... Banahat't'ii Shriinivaas Naaraayand-a, Geography. Biography. History. Marathi, 1931. 234 pgs.
Nj-aanopaasanaa V Bhaaratiiyaan'chen' Kara~tavy... Banahat't'ii Shriinivaas Naaraayand-a, General. Marathi, 1931. 234 pgs.
Nyaa Muu Mahaadeva Govin'da Raanad'e Aavrxtti Dusarii... Raanad'e Ramaabaaii, Geography. Biography. History. Marathi, 1910. 448 pgs.
Nyaay Anyaay... Kiira~tan Dattaatray Vishhnd-u, General. Marathi, 1938. 170 pgs.
Nyaay Siddhaant Muktaavalii Granthamaalaa 212... Aachaara~y Krxshhnd-a Vallabh, Philosophy. Psychology. Marathi, 1939. 548 pgs.
Nyaaya Mura~ti Raanad'e... Phaat'ak Na Ra, Geography. Biography. History. Marathi, 1924. 625 pgs.
Nyaayamura~ti Mahaadeva Govin'da Raanad'e... Raanad'e Daamodara Paan'd'uran'ga, Geography. Biography. History. Marathi, 1942. 145 pgs.
Ojharatii Najara Pushhpa 85... Naaiik Ke Maa, General. Marathi, 1950. 240 pgs.
Olakhiiche Suur... Kaalele Raamachandra Anant, General. Marathi, 1941. 72 pgs.
Paagalakhaanaa Pushhpa 12 Prathamaavrxtti... Joshii Dura~gaataaii, General. Marathi, 1941. 127 pgs.
Paalaapaacholaa... Kelakar Na Chin, General. Marathi, 1943. 124 pgs.
Paan'ch Kathaakaar... Khaam'd'ekar Vi S, General. Marathi, 1949. 250 pgs.
Paan'ch Paahund-yaa... Vijay Ted'ulakar, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1950. 131 pgs.
Paan'ch San'giitikaa... Daand-d'ekar Gopaal Niilakand-t'ha, General. Marathi, 1955. 87 pgs.
Paan'cha Niban'dhakaar... Limaye Anan'ta Hari, Philosophy. Psychology. Marathi, 1953. 190 pgs.
Paan'd'haraa Chaaphaa... Karan'diikar Shan'kar Krxshhnd-a, General. Marathi, 1940. 96 pgs.
Paan'd'harapeshaan'chen' Jag Prathamaavrxtti... Joshii J, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1944. 105 pgs.
Paan'd'hare Gulaab Prathamaavrxtti... Vaand-ii Vishvanaath Bii, General. Marathi, 1941. 136 pgs.
Paan'd'hariin' Shid'en... Kaand-ekar Anan'ta, General. Marathi, 1955. 470 pgs.
Paanapatachaa Mukaabalaa... Chhatre Kaashinaath Vinaayak, General. Marathi, 1955. 137 pgs.
Paand-apoii... Yashavan't, General. Marathi, 1951. 173 pgs.
Paand-igrahand-a... Atre Pralhaada Keshav, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1946. 116 pgs.
Paand-ii... Mara~d'hekar Baa Sii, Philosophy. Psychology. Marathi, 1948. 146 pgs.
Paanipata Kuruqs-etra Vara~nd-an... Joshii Shan'kara Purushhottam, General. Marathi, 1856. 92 pgs.
Paanipatachii Bakhar... Yaadav Raghunaath, Geography. Biography. History. Marathi, 1955. 68 pgs.
Paapii Pund-y... Varerakar Bhaara~gavaraam Vit't'al, General. Marathi, 1931. 80 pgs.
Paaradh... Bed'ekar Maalatii, General. Marathi, 1947. 79 pgs.
Paaribhaashhik Shabdasan'grah... Kara~ve Dinakar Dhon'd'o, Natural Sciences. Marathi, 1940. 39 pgs.
Paaribhaashhik Shabdasan'grah Padaara~th Vinj-aan... Paraan'jape Gopaal Raamachan'dra, Natural Sciences. Marathi, 1939. 145 pgs.
Paasan'g... Deshapaan'd'e Kusumaavatii, General. Marathi, 1954. 151 pgs.
Paashchaatya Tattvanj-aan Pushhpa2... Ketakar Dattaatrey Govin'da, Geography. Biography. History. Marathi, 1931. 354 pgs.
Paashchimaaty Shiqs-and-apaddhatii... Khair Gajaanan Shriipat, Social Sciences. Marathi, 1937. 463 pgs.
Paatheya 29... Choraghad'e Vaaman, General. Marathi, 1946. 174 pgs.
Paauulavaat'a Gran'tha Maalaa 57... Deshapaan'd'e Shriidhar, General. Marathi, 1950. 222 pgs.
Pad'aghavalii Aavrxtti Pahilii... Daand-d'ekar Gopaal Niilakand-t'ha, General. Marathi, 1955. 263 pgs.
Pad'a~dara~shana Samanvaya Aand-i Purushhaara~tha Miimaan'saa... Raajavaad'e Shan'kar Raamachan'dra, Philosophy. Psychology. Marathi, 1950. 489 pgs.
Pada San'grah Aavrxtti 4... And-nd-a Vit'hobaa, General. Marathi, 1905. 95 pgs.
Padamapuraand-a Pura~vaara~dh... Daataar Govin'da Naaraayand-a, Social Sciences. Marathi, 1914. 440 pgs.
Padamapuraand-a Pustak Tisaren... Daataar Govin'da Naaraayand-a, Social Sciences. Marathi, 1915. 520 pgs.
Padamapuraand-a Puura~vaara~dh Pustak Tisaren... Daataar Govin'da naaraayand-a, Social Sciences. Marathi, 1914. 434 pgs.
Padasan'grah Bhaaga Dusaraa Aavrxtti Dusarii... Ok Vaaman Daajii, General. Marathi, 1917. 165 pgs.
Padasan'grah Bhaaga Tisaraa... Anekkaviikrxta, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1911. 210 pgs.
Pada~maa... Daand-d'ekar Gopaal Niilakand-t'ha, General. Marathi, 1950. 142 pgs.
Paden' Povaad'e V Laavand-yaa... Prabhaakar, General. Marathi, 1920. 280 pgs.
Padh Pushhpahaar... Joshii Gajaanan Gopaal, General. Marathi, 1836. 57 pgs.
Padh Pushhpahaar Bhaaga 2... Joshii Gajaanan Gopaal, General. Marathi, 1928. 72 pgs.
Padh Pushhpahaar Bhaaga 3... Joshii Gajaanan Gopaal, General. Marathi, 1929. 91 pgs.
Padh Pushhpahaar Bhaaga 4... Joshii Gajaanan Gopaal, General. Marathi, 1931. 103 pgs.
Padh Ratna Samuchchay Bhaaga 2 Navii Aavrxtti... Lele Laqs-mand-a Gand-eshashaastrii, General. Marathi, 1927. 179 pgs.
Padha Miimaan'saa... Sahastrabuddhe Vi Ja, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1941. 130 pgs.
Padha Pushhpahaar... Joshii Gajaanan Gopaal, General. Marathi, 1836. 58 pgs.
Padha Pushhpahaar Bhaaga 3... Joshii Gajaanan Gopaal, General. Marathi, 1929. 86 pgs.
Padha Pushhpahaar Bhaaga 4... Joshii Gajaanan Gopaal, General. Marathi, 1931. 100 pgs.
Padhaprakaash... Pat'avara~dhan Maadhavaraav, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1938. 153 pgs.
Padharatnaavalii... Chipalund-akar Krxshhnd-aashaastrii, General. Marathi, 1921. 121 pgs.
Padharatnasamuchchaya Bhaaga Dusaraa... Lele Laqs-mand-a Gand-eshashaastrii, Social Sciences. Marathi, 1919. 161 pgs.
Padhasamuchchay Aavrxtti Navavi... Joshii Raamachan'dra Bhikaajii, Social Sciences. Marathi, 1928. 210 pgs.
Padhasamuchchaya Aavrxtti Aat'havii... Joshii Raamachan'dra Bhikaajii, General. Marathi, 1924. 197 pgs.
Padhasamuchchaya Aavrxtti Navavii... Joshii Raamachan'dra Bhikaajii, General. Marathi, 1928. 191 pgs.
Padhyaratnasamuchchay Bhaaga Dusaraa... Lele Laqs-man Gand-eshashaastrii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1909. 139 pgs.
Pahaan't'avaaraa... Kulakara~nd-ii Vi M, General. Marathi, 1949. 97 pgs.
Pahilaa Balii... Shekh Amar, General. Marathi, 1951. 92 pgs.
Pahilaa Paan'd'av Mahaarathii Kara~nd-a... Paraan'jape, General. Marathi, 1913. 129 pgs.
Pahilaa Paauus... Bhaave Purushhottam Bhaaskar, General. Marathi, 1946. 150 pgs.
Pahilen' Mahaayuddha 1914 1918 Bhaaga 4 5... Khaad'ilakara Krxshhnd-aajii Prabhaakara, Geography. Biography. History. Marathi, 1940. 197 pgs.
Pahilen' Mahaayuddha 1914 1918 Bhaaga Dusaraa... Khaad'ilakara Krxshhnd-aajii Prabhaakara, Geography. Biography. History. Marathi, 1940. 171 pgs.
Pahilen' Mahaayuddha 1914 1918 Bhaaga Pahilaa... Khaad'ilakar Krxshhnd-aajii Prabhaakar, Geography. Biography. History. Marathi, 1940. 289 pgs.
Pahilii Laat'a... Khaan'd'ekar Vi S, General. Marathi, 1940. 195 pgs.
Pahilii Pan'chavaara~shhika Yojanaa... Bhaaratiiy Niyojan Samitii, Social Sciences. Marathi, 1953. 191 pgs.
Paisaa Pushhpa 7... Kulakara~nd-ii Naaraayand-a Vinaayak, General. Marathi, 1927. 196 pgs.
Pan'chaamrxt... Atre Pra Ke, General. Marathi, 1951. 76 pgs.
Pan'chaaratii Aavrxtti 1... Priyolakar A Kaa, General. Marathi, 1946. 111 pgs.
Pan'chamapushhpama~ 5... Sarasvatii Vaasu Devaananda, Philosophy. Psychology. Marathi, 1953. 668 pgs.
Pan'chaviisa Vara~shhaann'tar... Daan'd'ekar Vi Paan, General. Marathi, 1949. 130 pgs.
Pan'chii... Upaadhye Jayakrxshhnd-a Keshav, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1923. 104 pgs.
Pan'd'ita Mahaashaya Maalaa 17... Varerakar Bhaa Vi, General. Marathi, 1944. 214 pgs.
Pan'dharaa Aagast'a... Kaalelakar Madhusudan, General. Marathi, 1950. 92 pgs.
Pan'kha... Kaanet'akar, General. Marathi, 1953. 149 pgs.
Paraabhav... Baapat'a Vi Vi, General. Marathi, 1943. 122 pgs.
Paraachaa Kaavalaa... Atre Pralhaada Keshav, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1950. 124 pgs.
Paraag Pushhp 15... Hud'a Naaraayand-a Naagoraav, General. Marathi, 1941. 181 pgs.
Paraagan'daa... Ketakar Shriidhar Vyan'kat'esha, General. Marathi, 1926. 182 pgs.
Paraamara~sha Khan'd'a 1... Aan'bekar Vishhnd-u Baapuujii, Philosophy. Psychology. Marathi, 1938. 154 pgs.
Parakyaachen' Dhan... Bhat'a Govinda Keshav, General. Marathi, 1954. 88 pgs.
Paramaand-uun'chyaa Yugaan't... Gokhale Amaraprakaash, Social Sciences. Marathi, 1946. 146 pgs.
Parasharaamii Laavand-yaa Bhaaga 1 2 3... Parasharaam, General. Marathi, 1924. 252 pgs.
Parashiyan Nait'a~sa Bhaaga Pahilaa... Taakabhaate Raavajii Manohar, General. Marathi, 1917. 187 pgs.
Parashuraam Charitra... Maat'e Shriipaada Mahaadeva, Geography. Biography. History. Marathi, 1859. 207 pgs.
Para~nd-aalapara~vatagrahand-aakhyaan... Jayaraamakavi, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1845. 81 pgs.
Paribhaashhendu Shekharaachen' Maraat'hii Bhaashhaantar... Vaad'egaan'vakar Naaraayand-a Daajiibaa, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1936. 628 pgs.
Parihaas... Ok Shaamaraav Nilakan't'ha, General. Marathi, 1955. 180 pgs.
Paripuura~ti... Aaiis Tii, General. Marathi, 1949. 175 pgs.
Parivara~tana... Buddhisaagar Maa Ga, General. Marathi, 1953. 232 pgs.
Pashchaatya Tattvanj-aan... Ketakar Dattaatrey Govin'da, Geography. Biography. History. Marathi, 1931. 355 pgs.
Patiichaa Khuun... Bhosale M Bhaa, General. Marathi, 1953. 79 pgs.
Patrakaar Atre... Pai Shiriishha, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1953. 160 pgs.
Patrii Dditiiyaavrxtti... Gurujii Saane, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1946. 193 pgs.
Patryaachii Chaal... Suura~van'shii Satyavaan Naamadeva, General. Marathi, 1943. 117 pgs.
Pattyaan'chaa Ban'galaa... Bhat'a Umaabaaii, General. Marathi, 1879. 62 pgs.
Pauraand-ik Aara~yastriiratnen' Bhaaga 1 la... Lele Damodar Laqs-and-a, Geography. Biography. History. Marathi, 1838. 227 pgs.
Pavanaakaan't'hachaa Ghon'd'ii... Daand-d'ekar Gopaal Niilakand-t'ha, General. Marathi, 1955. 201 pgs.
Pavitr Kuraand-aachen' Bhaaga 1... Khaan Mohan'mada Yaakuub, Religion. Theology. Marathi, 1916. 1209 pgs.
Pavitr Kuraand-aachen' Puura~vaara~dh Bhaaga Pahilaa... Khaan Miir Mohan'mada Yaakuub, Religion. Theology. Marathi, 1916. 620 pgs.
Pavitra Kuraand-aachen' Bhaaga Dusaraa... Khaan Mohan'mada Yaakuub, Religion. Theology. Marathi, 1916. 595 pgs.
Pelyaan'tiil Vaadal... Gokhale Baaburaav, General. Marathi, 1942. 107 pgs.
Peshavaa-iichyaa Saavaliin't Gran'tha 34... Chaapekar Naaraayand-a Govin'da, Geography. Biography. History. Marathi, 1849. 438 pgs.
Peshavaaiichen' Divya Teja... Had'apa Vit't'al Vaaman, General. Marathi, 1940. 280 pgs.
Peshavaaiichii Praand-a Pratishht'haa... Had'apa Vit't'ala Vaaman, General. Marathi, 1940. 312 pgs.
Peshavaaiichyaa Saavaliin't Gran'tha 34... Chaapekar Naaraayand-a Govin'da, Geography. Biography. History. Marathi, 1859. 439 pgs.
Peshavaaiin'tiil Dura~jan 8... Had'apa Vit't'al Vaamana, General. Marathi, 1929. 326 pgs.
Peshavaan'iichaa Madhyaanha 15... Had'apa Vit't'al Vaaman, General. Marathi, 1939. 255 pgs.
Peshavaan'iitiiila Pashvimadigvijaya... Had'apa Vit't'al Vaaman, General. Marathi, 1929. 307 pgs.
Peshavaan'iitiila Dhara~ma San'graam... Had'apa Vit't'ala Vaaman, General. Marathi, 1930. 332 pgs.
Peshavaan'iitiila Uttaradigvijaya... Had'apa Vit't'ala Vaaman, General. Marathi, 1931. 328 pgs.
Petera~vhaa... Deshapaan'd'e Aatmaaraam Raavajii, General. Marathi, 1947. 132 pgs.
Phaan's... Kaand-ekar Anan't, General. Marathi, 1949. 101 pgs.
Phaarashii Patravyavahaar... Mujumadaar Gan'gaadhararaav Naaraayand-araava, Philosophy. Psychology. Marathi, 1845. 121 pgs.
Phaat'akii Vaakala... Varerakar Bhaara~gavaraam Vit't'al, General. Marathi, 1941. 188 pgs.
Phad'akyaan'chyaa Shabdaan'ta Phad'ake... Naaralakar Aananda Naaraayand-a, Geography. Biography. History. Marathi, 1940. 113 pgs.
Phakiiraachii Kaan'balii... Raghunaatha Bii, Philosophy. Psychology. Marathi, 1948. 156 pgs.
Pharaarii... Raan'gand-ekar Mo Ga, General. Marathi, 1953. 54 pgs.
Phed'areshan Va Tyaachen' Bhaktivy... Devagiriikar Tryan' Ra, Social Sciences. Marathi, 1939. 554 pgs.
Phiran'garoga Aand-i Puuyaprameh Prathamaavrxtti... Kaalokhe Gand-apat Paan'd'uran'ga, Technology. Marathi, 1914. 48 pgs.
Phot'on'chen' Lagna Laghukathaa... Neruurakar Vit't'al Krxshhnd-a, General. Marathi, 1944. 118 pgs.
Phulen' Aand-i Dagad'a... Khaan'd'ekar Vi S, General. Marathi, 1938. 182 pgs.
Phulen' Aand-i Kaan't'e... Khaan'd'ekar Vi Sa, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1944. 119 pgs.
Phulen' Vaahand-yaapuura~vaa... Gaad'agiil Vaa, Philosophy. Psychology. Marathi, 1936. 69 pgs.
Pichalelaa Paavaa... Pan'd'it Bhavaaniishan'kar, General. Marathi, 1933. 145 pgs.
Pijhaaro... Behere Naaraayand-a Keshav, General. Marathi, 1915. 99 pgs.
Pikaliin' Paanen... Kaand-ekar Anan'ta, General. Marathi, 1956. 110 pgs.
Pikaliin' Paanen' Aavrxtti Pahilii... Kaand-ekar Anan'ta, General. Marathi, 1944. 111 pgs.
Pin'pal Paan... Govin'daa, General. Marathi, 1950. 274 pgs.
Pisaaraa... Vara~t'ii Anan't vaaman, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1949. 122 pgs.
Podaad'e Aavrxtti Dusarii... Shaaligraam Shan'kar Tukaaraam, General. Marathi, 1911. 382 pgs.
Praachiin Bhaaratiiy Shiiqs-and-a Paddhati... Alatekar Anant Sadaashiv, Social Sciences. Marathi, 1935. 224 pgs.
Praachiin Bhaaratiiy Shiqs-and-a Paddhati... Alatekar Anant Sadaashiv, Social Sciences. Marathi, 1935. 229 pgs.
Praachiin Mahaaraashht'a~ Shaatavaahanapara~va Vibhaaga Pahilaa... Ketakar Shriidhar Vyan'katesh, Geography. Biography. History. Marathi, 1935. 526 pgs.
Praachiin Maraat'hii Gadh... Tulapule Shan' Go, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1949. 256 pgs.
Praachiin Maraat'hii Padh... T'en'bhekar Maa Chi, General. Marathi, 1953. 247 pgs.
Praachiin Saahitya Prathamaavrxtti... Aat'havale Raamachan'dra Balavan't, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1934. 164 pgs.
Praachiin Yuddhavidhaa Pushhpa 10... Vajhe Krxshhnd-aajii Vinaayak, Social Sciences. Marathi, 1950. 174 pgs.
Praachiina Daqs-ind-a Hin'dusthaan... Ghaand-ekar Laqs-mand-a Govin'da, Geography. Biography. History. Marathi, 1933. 226 pgs.
Praachiina Maand-ase... Mot'e Krxshhnd-abaaii, Geography. Biography. History. Marathi, 1953. 184 pgs.
Praachiina Maraat'hii Kavipan'chaka Prathama Vrxtti... Pan'gu Dattaatray Siitaaraam, Geography. Biography. History. Marathi, 1944. 153 pgs.
Praachiina Qs-atriyaan'chaa Itihaas Bhaaga Pahilaa... Deshamukh Ke Bii, Geography. Biography. History. Marathi, 1929. 431 pgs.
Praakrxta Prakaasha... Vararuchi, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1914. 414 pgs.
Praan'tik Svaraajya... Limaye Vi Pra, Social Sciences. Marathi, 1938. 565 pgs.
Praara~thanaa Samaajaachaa Itihaas... Vaidh Dvarakaanaath Govin'da, Religion. Theology. Marathi, 1927. 750 pgs.
Praara~thnaa Samaajaachaa Itihaas... Vaidh Dvarakaanaath Govin'da, Religion. Theology. Marathi, 1927. 724 pgs.
Praayashchittamayuukh... Ainaapure Baalaachaara~y, Social Sciences. Marathi, 1914. 481 pgs.
Prabhaa... An'bekar Ku Sun'dar, General. Marathi, 1927. 64 pgs.
Prabhaavii Va Parind-aamakaaraka Bhaashhand-a... Paraan'jape Shivaraam Mahaadeva, Geography. Biography. History. Marathi, 1937. 115 pgs.
Pradaqs-ind-a Gran'th Maalaa 20... Kelakar Manohar M, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1941. 222 pgs.
Prahaar... Sahastrabuddhe P Trin, Philosophy. Psychology. Marathi, 1862. 173 pgs.
Prakaasha... Gun'jot'iikar Paan' Baa, General. Marathi, 1952. 61 pgs.
Prakaashaan'tiila Vyakti... Paadhye Prabhaakar, Geography. Biography. History. Marathi, 1941. 151 pgs.
Prand-ava Prakaasha Aavrxtti Dusarii... Svaamii Sachchidaananda, General. Marathi, 1831. 154 pgs.
Prand-ayaanan'da Pustak 51 Prathamaavrxtti... Aajavaan'vakar Jagannath Raghunaath, General. Marathi, 1910. 101 pgs.
Prapan'chakathaa Dditiiya Khan'd'a Pushhpa 72... Shaastrii Shan'kara Baalaajii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1927. 175 pgs.
Praphulla Pada~maakar... Pada~maakar Dattaatray Baapuuraav, General. Marathi, 1928. 111 pgs.
Prapitaamahaachyaa Padaavar Pushhpa 10 Prathamaavrxtti... Bhid'e Vidhaadhar Vaaman, General. Marathi, 1932. 319 pgs.
Prashnopanishhadabhaashhyaara~th Aavrxtti Dusarii... Baapat'a Vishhnd-u Vaaman, General. Marathi, 1947. 111 pgs.
Prasthaan... Choraghad'e Vaaman, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1945. 200 pgs.
Prasthaan Bheda... Lele Gan'gaadhar Vaaman, Religion. Theology. Marathi, 1914. 279 pgs.
Prathamasopaan Baalakaan'd'a Bhaaga Dusaraa... Shriikhan'd'e Raamachan'dra Chintaamand-a, Religion. Theology. Marathi, 1953. 239 pgs.
Prathamasopaan Baalakaan'd'a Bhaaga Pahilaa... Shriikhan'd'e Raamachan'dra Chintaamand-a, Religion. Theology. Marathi, 1952. 231 pgs.
Prati Bin'b... Kira~loskar Sau Aanan'diibaaii, General. Marathi, 1941. 172 pgs.
Pratibhaalaan'chhana... Devabhakta Shan'kar Krxshhnd-a, General. Marathi, 1944. 127 pgs.
Pratibin'b... Kira~loskar Sau Aanan'dii Baaii, General. Marathi, 1941. 173 pgs.
Pratimaa... Joshii Mahaadeva Shaastrii, General. Marathi, 1954. 165 pgs.
Pratimaa Aavrxtti Pahilii... Shin'de Anan't Raavajii, General. Marathi, 1935. 123 pgs.
Pratinj-aa... Phad'ake Naa Sii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1955. 248 pgs.
Pratinj-aa Prathamaavrxtti... Phad'ake Naa Sii, General. Marathi, 1942. 359 pgs.
Pratipadaa Puura~varaatra 2... Daas Saadhu, General. Marathi, 1935. 394 pgs.
Praud'habodh Maraat'hii Vyaakarand-a Aavrxtti Saatavii... Joshii Raamachan'dra Bhikaajii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1925. 442 pgs.
Praud'habodh Maraat'hii Vyaakarand-a Aavrxtti Sahaavii... Joshii Raamachan'dra Bhikaajii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1923. 444 pgs.
Pravaahapatit... Paanase Go Krx, General. Marathi, 1940. 165 pgs.
Pravaasii Pushhpa 43... Joshii Raghunaath Gand-esha, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1948. 124 pgs.
Pravaasii Trxtiiya Avrxtti... Phad'ake Naa Sii, General. Marathi, 1947. 353 pgs.
Prayojan Pushhp 61... Kailaasama~ Tyaagaraaj Paramashiv, General. Marathi, 1953. 102 pgs.
Prem Aand-i Viddattaa V Itar Kathaa... Khaanolakar Gan'gaadhar Devaraav, General. Marathi, 1950. 106 pgs.
Prem Yog... Sonaalakar Keshav Mahaadev, General. Marathi, 1924. 103 pgs.
Premadhvaj Aavrxtti Tisarii... Khaad'ilakar Krxshhnd-aajii Prabhaakar, General. Marathi, 1950. 137 pgs.
Premala Ghar... Mot'e Sau Krxshhnd-aabaaii, General. Marathi, 1954. 183 pgs.
Priiti Pathaavar Prathamaavrxtti... Pada~maa, General. Marathi, 1947. 133 pgs.
Priitiichaa Khela... Vaidh Dattaa, General. Marathi, 1952. 135 pgs.
Priitiichii Haan'k... Pat'avara~dhan Vasun'dharaa, General. Marathi, 1951. 139 pgs.
Priitipushhpa... Phad'ake Naa Sii, General. Marathi, 1951. 149 pgs.
Prins Bismaara~k Prathama Khan'd'a... Bhase Prabhaakar Shriipat, Geography. Biography. History. Marathi, 1917. 225 pgs.
Prxthvii Vallabha... Munashii Kanaiyaalaal Ema~, General. Marathi, 1922. 192 pgs.
Prxthviiraaj Chavhaand-a... Deshamukha Gopaalaraav Hari, Geography. Biography. History. Marathi, 1910. 145 pgs.
Puna Bhret'a Bhaaga 5... Joshii Yashavan't Gopaal, General. Marathi, 1940. 151 pgs.
Puna Bhret'a Prathamaavrxtti... Joshii Yashavan't Gopaal, General. Marathi, 1934. 179 pgs.
Punara~bhet'a Bhaaga 4... Joshii Yashavan't Gopaal, General. Marathi, 1938. 141 pgs.
Punara~ghat'anaa... Pat'avara~dhan And-nd-aasaaheb, Religion. Theology. Marathi, 1950. 293 pgs.
Punara~janm... Gurujii Sone, General. Marathi, 1939. 201 pgs.
Punara~miilan... Joshii Vi Shrii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1949. 242 pgs.
Pund-en' Akhabaar Bhaaga 1... Chauhaan D'i Vi, General. Marathi, 1953. 422 pgs.
Pund-en' Akhabaar Bhaaga 2... Chauhaan D'i Vi, General. Marathi, 1954. 335 pgs.
Pund-erii Jod'aa... Gadre Anan't Hari, General. Marathi, 1917. 46 pgs.
Pund-yashlok Chhatrapati Shivaajii Bhaaga Dusaraa... Haradaas Baalashaastrii, Philosophy. Psychology. Marathi, 1950. 424 pgs.
Pund-yashlok Chhatrapati Shivaajii Bhaaga Tisaraa... Haradaas Baalashaastrii, Philosophy. Psychology. Marathi, 1950. 416 pgs.
Punhaan' Nabhaachyaa Laal Kad'aa... Raghunaath Bii, General. Marathi, 1955. 189 pgs.
Purogaamii Saahitya... Jaavad'ekar Shan' Da, General. Marathi, 1941. 170 pgs.
Purushha Shreshht'ha Prathama Vrxtti... Maat'e Shriipaada Mahaadeva, Geography. Biography. History. Marathi, 1931. 223 pgs.
Pushh-t'i Maara~giiy Siddhan't Ratnahaar Pushhp 1... Shaah Krxshhnd-adaas Nathuubhaaii, Religion. Theology. Marathi, 1935. 146 pgs.
Pushhkarind-ii... Punara~vasu Shashikaan't, General. Marathi, 1955. 156 pgs.
Pushhkarind-ii Kathaa San'grah... Punara~vasu Shahikaan't, General. Marathi, 1955. 154 pgs.
Pushhp Paakalyaa Dditiiya Udabhav... Korekal Yashavan't Sadaashivaraav, General. Marathi, 1934. 457 pgs.
Pushhpahaar Aavrxtti Pahilii... Kelakar Sau Girijaabaaii, General. Marathi, 1921. 122 pgs.
Puura~va Aand-i Pashchima... Kulakara~nd-ii Ema~ Ena~, General. Marathi, 1929. 185 pgs.
Puura~vaa Prathamaavrxtti... Chin'darakar Vit't'al Dattaatrey, General. Marathi, 1940. 185 pgs.
Qs-ayarog V Tyaavar Upaay Dditiiyaavrxtti... Kaalokhe Gand-apat Paan'd'uran'g, Technology. Marathi, 1915. 38 pgs.
Qs-ipraa... Muktibodha Sharachchan'dra, General. Marathi, 1954. 228 pgs.
Raadhaa Maadhav Vilaasachan'puu... Pin'd'aye Jayaraam, General. Marathi, 1945. 298 pgs.
Raadheya Kara~nd-a Charitra... Vaakasakar Vinaayak Sadaashiv, Geography. Biography. History. Marathi, 1921. 154 pgs.
Raaghaviiyapariivaah Pura~vaara~ddha... Bhid'e Vidhyaadhar Vaaman, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1908. 128 pgs.
Raagind-ii Pustaka 75 Dditiiyaavrxtti... Joshii Vaaman Malhaar, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1916. 207 pgs.
Raajaa Raamamohan Raay... Kesakar Bii Bii, Geography. Biography. History. Marathi, 1915. 251 pgs.
Raajaa Raand-ii... Naad'akara~nd-ii Bhaalachan'dra Vit't'al, General. Marathi, 1949. 129 pgs.
Raajaachen' Ban'd'e... Kaarakhaaniis Tryan'bak Siitaaraam, General. Marathi, 1924. 168 pgs.
Raajaan'chaa Raajaa Aavrxtti Dusarii... Saarolakar Dattaatray Gand-esh, General. Marathi, 1954. 85 pgs.
Raajaaraama Shaastrii Bhaagavat... Bhaagavat Dura~gaa, Geography. Biography. History. Marathi, 1947. 125 pgs.
Raajapuuta San'skrxti... Deshapaan'd'e Harihara Vaamana, Geography. Biography. History. Marathi, 1936. 216 pgs.
Raajaran'jan... Hari Raamakrxshhnd-a, General. Marathi, 1924. 117 pgs.
Raajasin'ha Uttaraara~dha... Chat't'opaadhyaay Ban'kimachan'dra, Philosophy. Psychology. Marathi, 1955. 120 pgs.
Raajataran'gind-ii... Kalhand-a Mahaakavii, Geography. Biography. History. Marathi, 1929. 584 pgs.
Raajya Shaastr... Kelakar Narasin'h Chin'taamand-a, Social Sciences. Marathi, 1932. 268 pgs.
Raajyashaastr Pravesh... Laaskii Heraald'a, Social Sciences. Marathi, 1950. 117 pgs.
Raajyashaastr Vichaar... Gaad'agiil Narahar Vishhnd-u, Social Sciences. Marathi, 1945. 568 pgs.
Raajyashaastraachaa Vikaas... Gara~ge Sadaashiv Maara~tan'd'a, Social Sciences. Marathi, 1954. 347 pgs.
Raajyashaastraachaa Vikaas Prathamaavrxtti... Gara~ge Sadaashiv Maara~tan'd'a, Social Sciences. Marathi, 1954. 349 pgs.
Raajyashaastravichaar... Gaad'agiil Narahar Vishhnd-u, Social Sciences. Marathi, 1945. 567 pgs.
Raakaa Gran'th Maalaa 9... Maraat'he Sau San'jiivanii, General. Marathi, 1925. 121 pgs.
Raakhen'tale Nikhaare... Anan't Kaand-ekar, Philosophy. Psychology. Marathi, 1941. 111 pgs.
Raaksaahev Vishvanaath Naaraayand-a Man'd'alika Bhaaga 2... Havaladaar Gand-esha Raamakrxshhnd-a, Geography. Biography. History. Marathi, 1927. 641 pgs.
Raamaayand-a Rahasya... Manohar Vaalmiki Togii, Religion. Theology. Marathi, 1899. 191 pgs.
Raamaayand-aachaa Upasan'haar Dditiiya Khan'd'a Bhaaga 8 11... Mahaaraashh-t'ii~ya, Religion. Theology. Marathi, 1927. 548 pgs.
Raamaayand-aavar Navaa Prakaash... Jaadhav Bhaaskararaav Vit'hojiiraav, Religion. Theology. Marathi, 1951. 426 pgs.
Raamaayand-aniriiqs-and-a Gran'th 3... Kaale Tryan'bak Gurunaath, Social Sciences. Marathi, 1914. 272 pgs.
Raamadaas Aand-i Raamadaasii Bhaaga Dahaavaa Aavrxtti Dusarii... Shrii Raamadaas Samara~th, General. Marathi, 1854. 246 pgs.
Raamadaasa Vachanaamrxt Gran'thaan'k 4... Raanad'e Raa Da, General. Marathi, 1950. 269 pgs.
Raamadaasaan'che Samagra Gran'th... Daas Raam, General. Marathi, 1918. 725 pgs.
Raamakrxshhnd-a Vaaksudhaa pratham Vrxshh-t'i... Kinare Krxshhnd-aajii Govin'da, Philosophy. Psychology. Marathi, 1912. 315 pgs.
Raamashaastrii... Nyaayaman'diraan' Pratibhechyaa, Philosophy. Psychology. Marathi, 1935. 386 pgs.
Raana Jaaii Dditiiyaavrxtti... Paat'iil Gand-esha Harii, General. Marathi, 1946. 155 pgs.
Raanaphulen... Daamale G Vi, General. Marathi, 1934. 187 pgs.
Raanomaal Gran'tha Maalaa 32... Phad'atare Raa Vi, General. Marathi, 1944. 163 pgs.
Raanomaal Gran'thamaalaa 32... Phad'atare Raa Vi, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1944. 163 pgs.
Raasaayanik Pariiqs-and-a... Pat'avara~dhan Raaje Baalaasaaheb, Natural Sciences. Marathi, 1950. 162 pgs.
Raat Raand-ii Pushhpa 2... Potadaar Gopaal Gan'gaadhar, General. Marathi, 1934. 144 pgs.
Raataraand-iichiin' Phulen... Maad'akholakar Gajaanan Tryan'bak, General. Marathi, 1940. 132 pgs.
Raayaklab Athavaa Sonerii T'olii Donhii Bhaaga... Maadhava Naatha, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1951. 427 pgs.
Ragind-ii Pustaka 75 Dditiiyaavrxtti... Joshii Vaamana Malhaar, General. Marathi, 1916. 198 pgs.
Rahasya Vivechan... T'ilak Baal Gan'gaadhar, Religion. Theology. Marathi, 1919. 662 pgs.
Rajakand-a 10... Saaman't Raghuviira, Philosophy. Psychology. Marathi, 1950. 153 pgs.
Raktaachan' Naatan... Bhosale M Bhaa, General. Marathi, 1923. 76 pgs.
Raktaachiin' Phulen... Kaand-ekar Anan'ta, General. Marathi, 1955. 90 pgs.
Ramy Raatrii... Dighe Raghunaath Vaaman, General. Marathi, 1940. 144 pgs.
Rand-aan'gand-a... Bed'ekar Vishraam, General. Marathi, 1939. 138 pgs.
Rand-ashin'g Kramaan'ka 85... Saavarakar Vi Daa, Philosophy. Psychology. Marathi, 1952. 125 pgs.
Raqs-aabandhan... Daand-d'ekar Gopaal Niilakand-t'ha, General. Marathi, 1950. 112 pgs.
Rasa Taran'gind-ii... Pen'd'ase Siitaaraam Vaasudev, General. Marathi, 1930. 406 pgs.
Rasadhaaraa... Pan'd'it Bhavaaniishan'kar Shriidhar, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1953. 211 pgs.
Rasagrahand-a Prathamaavrxtti... Kulakara~nd-ii Go Ma, Philosophy. Psychology. Marathi, 1952. 242 pgs.
Rasataran'gind-ii... Pen'd'ase Siitaaraam Vaasudev, General. Marathi, 1926. 538 pgs.
Rasataran'gind-ii Dditiiyaavrxtti... Pen'd'ase Siitaaraam Vaasudev, General. Marathi, 1923. 539 pgs.
Rasavan'tiichii Janmakathaa Aavrxtti Pahilii... Maat'e Shriipaada Mahaadeva, Philosophy. Psychology. Marathi, 1943. 211 pgs.
Raselaniiti... Kaand-ekar Anan't, Social Sciences. Marathi, 1941. 183 pgs.
Rashanaa Pushhpa 1... Aanan'dakar Piroja, General. Marathi, 1934. 179 pgs.
Rassii Khen'ch... Prabhaavalakar Kumudinii Shan'kar, General. Marathi, 1939. 198 pgs.
Raste Aand-i Phiraste... Kun'bhojakar Raa Ga, General. Marathi, 1940. 196 pgs.
Ratnadiipa... Varerakar Maamaa, General. Marathi, 1955. 209 pgs.
Ratnamahaal... Rege Ekanaath sakhaaraam, General. Marathi, 1934. 238 pgs.
Raupya Mahotsav Smaarak Gran'tha 1937... Maraat'haa Ejyukeshan Phan'd'aachaa, Geography. Biography. History. Marathi, 1937. 221 pgs.
Ren'daalakaraan'chii Kavitaa Prathama Khan'd'a Dusarii Aavrxtti... Kun't'e Vaaman Janaara~dan, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1940. 458 pgs.
Rogotpaadak Praand-ii... Kaalokhe Gand-apat Paan'd'uran'g, Technology. Marathi, 1921. 47 pgs.
Rudraara~th Diipikaa... Kin'javad'ekar Shriipaadashaastrii, Religion. Theology. Marathi, 1950. 148 pgs.
Rudraviind-aa... Shriikaant, General. Marathi, 1947. 165 pgs.
Rukha Rukha... Aapat'e Vaa Shi, General. Marathi, 1948. 124 pgs.
Rukmind-ii Harand-a... Tulapule Gopaal Vishhnd-u, General. Marathi, 1940. 208 pgs.
Rukmind-ii Svayan'var... Kavi Naren'dra, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1940. 318 pgs.
Rukmind-iiharand-a Aavrxtti Pahilii... Tulapule Gopaala Vishhnd-u, General. Marathi, 1924. 140 pgs.
Rutand-aare Kaan't'e... Varerakar Maamaa, General. Marathi, 1940. 214 pgs.
Ruupagara~vitaa Aand-i Sahaa Goshh-t'ii... Krxshhnd-a Divaakar, General. Marathi, 1941. 109 pgs.
Saada... Pin'galiikar Raam, General. Marathi, 1955. 86 pgs.
Saadhan Chikitsaa Prastaavanaa Khan'd'a... Ben'dren' Vasudev Siitaaraam, Geography. Biography. History. Marathi, 1928. 328 pgs.
Saadhan Parichay Mahaaraashht'a~chaa Patrarup Itihaas... Aapat'e Da Vi, Geography. Biography. History. Marathi, 1941. 398 pgs.
Saadhanaa Prathamaavrxtti... Neruurakar Vi Krx, General. Marathi, 1938. 257 pgs.
Saahitya Aand-i Saahityika... Desaaii H Vi, General. Marathi, 1941. 166 pgs.
Saahitya Aand-i San'saar Prathamaavrxtti... Phad'ake Naa Sii, Philosophy. Psychology. Marathi, 1937. 202 pgs.
Saahitya Aand-i San'shodhana... Bhusaarii Raghunaatha Mahaarudra, General. Marathi, 1951. 146 pgs.
Saahitya Aand-i San'shoghan... Bhusaarii Raghunaatha Mahaarudra, General. Marathi, 1951. 146 pgs.
Saahitya Aand-i San'skrxti... San't Du Kaa, Social Sciences. Marathi, 1950. 201 pgs.
Saahitya Dara~shan... Kulakara~nd-ii Vi Ma, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1948. 266 pgs.
Saahitya Nira~miti V Samiiqs-aa... Bed'ekar Di Ke, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1954. 174 pgs.
Saahitya Prakaash... Aapat'e Daajii Naagesha, Philosophy. Psychology. Marathi, 1950. 242 pgs.
Saahitya Samaalochan San 1935... Adhikaarii Gopaala Govin'da, General. Marathi, 1935. 112 pgs.
Saahitya San'grah Bhaaga 3... Paraan'jape Shi Ma, General. Marathi, 1946. 253 pgs.
Saahitya San'grah Bhaaga Pahilaa Dditiiyaavrxtti... Paraan'jape Shivaraam Mahaadeva, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1937. 200 pgs.
Saahitya San'grah Bhaaga Tisaraa... Paraan'jape Shivaraam Mahaadeva, Philosophy. Psychology. Marathi, 1946. 254 pgs.
Saahityik Pratinj-aa... Mahaaraashh-t'a~ Saahitya Patrikaa, General. Marathi, 1915. 401 pgs.
Saakharagot'ii... Raamatanay, General. Marathi, 1944. 258 pgs.
Saalagudasta... Gaad'agiila Narahara Vishhnd-u, General. Marathi, 1947. 138 pgs.
Saamaajik Vaada Pustak 12... Saravat'e Vinaayak Siitaaraam, Social Sciences. Marathi, 1921. 220 pgs.
Saamyatechyaa Vaat'evariila Udhaan'chii San'skrxti... Kelakar Dattaatrey Keshav, Geography. Biography. History. Marathi, 1952. 340 pgs.
Saan'javaat... Khaan'd'ekar Vi S, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1948. 147 pgs.
Saan'javaat Prathamaavrxtti... Raanad'e Baal, General. Marathi, 1951. 64 pgs.
Saan'pradaayik Oliichii Gaathaa... Mahaaraaj Tukaaraam, General. Marathi, 1950. 807 pgs.
Saan'tu Aan'tonichii Jiivitva Kathaa... Aan'toniyu Da Saal Daanj-ja, General. Marathi, 1954. 90 pgs.
Saan'tu Aan'tonichii Jiivitvakathaa... Saujhaa Aan'd'u Da, Geography. Biography. History. Marathi, 1954. 91 pgs.
Saane Gurujii... Dhulen' Shaaradaa Man'dir, Geography. Biography. History. Marathi, 1946. 300 pgs.
Saapeqs-a Dara~shan Gran'th 2... Bhaaradvaj, Natural Sciences. Marathi, 1936. 251 pgs.
Saar San'grah 6... Viddhaan's Dhon'd'o Vaasudev, General. Marathi, 1933. 882 pgs.
Saara San'grah 5... Viddhaan's Dhon'd'o Vaasudev, General. Marathi, 1932. 873 pgs.
Saarasan'grah 1927 1928... Kelakar Na Chin, General. Marathi, 1929. 598 pgs.
Saarasan'grah 2 1929... Kelakar Na Chin, General. Marathi, 1930. 546 pgs.
Saarasvat Samiiqs-aa... Aagaashe Yashavan't Raghunaath, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1934. 338 pgs.
Saara~th Paramaamrxt Aavrxtti Saatavii... Bhaagavat Naaraayand-a Hari, General. Marathi, 1949. 79 pgs.
Saara~th Sushlokalaaghav Aavrxtti Dusarii... Aat'halye Krxshhnd-aajii Naaraayand-a, General. Marathi, 1922. 331 pgs.
Saasuravaas... Phaat'ak Gand-eshashaastrii Kexshhnd-ashaastrii, General. Marathi, 1950. 67 pgs.
Saat Paahund-yaa... Pat'avara~dhan Dayaa, General. Marathi, 1941. 168 pgs.
Saavalii Kaavya San'grah... Khaand-d'ekar Suura~kaant, General. Marathi, 1954. 131 pgs.
Saavaliichyaa Unhaan't Kramaan'k 23... Attarade Shriiraam, General. Marathi, 1946. 172 pgs.
Saavarakar Charitra... Karan'diikar Shivaraam Laqs-mand-a, Geography. Biography. History. Marathi, 1947. 701 pgs.
Saavarakar Kraavya Samaalochan Prathamaavrxtti... Maayadev Vaasudev Govin'da, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1943. 208 pgs.
Saavarakar Saahitya Bhaaga 4... Saavarakar Ban, Philosophy. Psychology. Marathi, 1950. 171 pgs.
Saavarakaraan'che Sahakaarii... Karan'diikar Shi La, Social Sciences. Marathi, 1947. 82 pgs.
Saavarakaraan'chii Kavitaa... Saavarakar Vinaayak Daamodar, General. Marathi, 1947. 246 pgs.
Saay Saakhar... Nikumb Krxshhnd-a Balavant, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1954. 35 pgs.
Saayan'taaraa Gran'tha Maalaa 24... Deshapaan'd'e Shriidhar Gopaala, General. Marathi, 1941. 275 pgs.
Sabhaa Shaastr... Gaad'agiil N Vi, Social Sciences. Marathi, 1947. 334 pgs.
Sabhaashaastr... Gaad'agiil Na Vi, Social Sciences. Marathi, 1947. 335 pgs.
Sachchikitsaa Prakaashikaa... Maauuskar Niilakan't'ha Raamachan'dra, Technology. Marathi, 1954. 802 pgs.
Sachitr Bhaaratiiy Yuddha Aavrxtti Chavathii... Limaye Dattaatray Gopaal, Social Sciences. Marathi, 1925. 290 pgs.
Sachitr Dhanura~bhaga Naat'ikaa Aavrxtti Dusarii... Baamand-agaan'vakar Naaraayand-a Raamalin'g, General. Marathi, 1922. 131 pgs.
Sachitr Phulaan'chii Baag... Varerakar Maamaa, General. Marathi, 1941. 122 pgs.
Sachitr Samaadhiishaastr... Mahaajan Paan'd'uran'ga Gopaal, Technology. Marathi, 1915. 257 pgs.
Sachitr Samaadhishaastr... Mahaajan Paan'd'uran'g Gopaal Baal, Philosophy. Psychology. Marathi, 1915. 267 pgs.
Sachitr V San'giit Hun'd'aa Naat'ak... Trilokekar Gand-apataraav Sokarajii, General. Marathi, 1940. 153 pgs.
Sachitra Bhaaratiiya Upakathaa Aavrxtti Pahilii... Limaye Dattaatray Gopaal, General. Marathi, 1913. 452 pgs.
Sachitra Bhaaratiiya Yuddha Aavrxtti Tisarii... Limaye Dattaatray Gopaal, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1920. 277 pgs.
Sadaa Ban'divaan... Varerakar Bhaara~gavaraam Vit't'al, General. Marathi, 1933. 58 pgs.
Sada~guru Svaamii Svaruupaanan'da Smrxti Saurabha... Sarasvatii Svaamii Satyadevaanan'da, General. Marathi, 1897. 215 pgs.
Sadvara~tan Aavrxtti Aat'havii... Baapat'a Govin'da Shan'karashaastrii, Philosophy. Psychology. Marathi, 1922. 192 pgs.
Sadvara~tan Aavrxtti Saatavii... Baapat'a Govin'da Shan'karashaastrii, Philosophy. Psychology. Marathi, 1910. 192 pgs.
Sagund-opaasanaa Muura~ti Puujaa... Phad'ake Sitaaraam Mahaadev, Religion. Theology. Marathi, 1919. 219 pgs.
Sahaa Bhaashhand-en... Khaan'd'ekar, Philosophy. Psychology. Marathi, 1941. 169 pgs.
Sahmaadriichyaa Paayathyaashiin' 1... Sukhat'hand-akar Vinaayak Sadaashiva, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1931. 402 pgs.
Sainyaan'tiila Aat'havand-ii... Limaye Go Gan, Geography. Biography. History. Marathi, 1939. 240 pgs.
Samaaj Niyan'trand-a Pustak 1... Chaapekar Naaraayand-a Govin'da, Social Sciences. Marathi, 1932. 118 pgs.
Samaaj Sevaa... Naaiik Purushhottam Govin'da, Social Sciences. Marathi, 1949. 253 pgs.
Samaaj Vikaas... Qs-iirasaagar Shriikrxshhnd-a Keshav, Social Sciences. Marathi, 1953. 220 pgs.
Samaajadhara~ma Dditiiyaavrxtti... Gurujii Saane, Philosophy. Psychology. Marathi, 1944. 78 pgs.
Samaajasvaasthya Vara~shha 1 Te 3... Kara~ve Dhon' Ra, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1931. 276 pgs.
Samaraan'gand-a... Bhosale M Bhaa, General. Marathi, 1941. 209 pgs.
Samaraan'gand-a Prathamaavrxtti... Bhaave Laqs-mand-a Naaraayand-a, General. Marathi, 1944. 80 pgs.
Samidhaa... Kusumaagraj, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1950. 115 pgs.
Samraat'aachaa Suud'a... Satolakar Dattaatrey Gand-esh, General. Marathi, 1930. 152 pgs.
Samudra... Gura~jar Vasan't Dattaatrey, General. Marathi, 1901. 58 pgs.
Samudraman'than Pushhpa 1... Phaat'ak N R, General. Marathi, 1941. 108 pgs.
San'chaar... Joshii Chin'taamand-a Vinaayak, Geography. Biography. History. Marathi, 1945. 150 pgs.
San'dhi... Jog Raa Shrii, General. Marathi, 1950. 163 pgs.
San'dhyaaran'ga... Junnarakar Shriipaada Shan'kar, General. Marathi, 1938. 161 pgs.
San'gam... Gora~he Shyaam, General. Marathi, 1863. 89 pgs.
San'ghara~shha Khan'd'a Pahilaa 1936 1947... Vaaghamaare Aanan'da Krxshhnd-a, General. Marathi, 1949. 306 pgs.
San'giira Vadhuupariiqs-aa Trxtiiyaavrxtti... Kolhat'akar Shriipaada Krxshhnd-a, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1931. 157 pgs.
San'giit Baayakaan'chen' Ban'd'a... Khaad'ilakar Krxshhnd-aajii Prabhaakar, General. Marathi, 1935. 120 pgs.
San'giit Ban'diivaan... Potadaar Dvarakaanaath Paan'd'uran'ga, General. Marathi, 1948. 100 pgs.
San'giit Bhaava Ban'dhan Aat'havii Aavrxtti... Gaad'akarii Raam Gand-esha, General. Marathi, 1947. 246 pgs.
San'giit Bhakti Vaada... Kulakara~nd-ii Vi Naa, General. Marathi, 1918. 120 pgs.
San'giit Laan'chchhit Chan'dramaa... Desaaii Aatmaaraam Shaantaaraam Saavan't, General. Marathi, 1954. 110 pgs.
San'giit Maanaapamaan Aavrxtti Saatavii... Khaad'ilakar Krxshhnd-aajii Prabhaakar, General. Marathi, 1950. 124 pgs.
San'giit Mara~da Maraat'haa... Bod'as Gand-esh Krxshhnd-a, General. Marathi, 1955. 89 pgs.
San'giit Mrxchchhakat'ik Naat'ak Aavrxtti Navavii... Deval Govin'da Ballaal, General. Marathi, 1928. 152 pgs.
San'giit Muukanaayak Naat'ak Aavrxtti Tisarii... Kolhat'akar Shriipaada Krxshhnd-a, General. Marathi, 1922. 180 pgs.
San'giit Nan'da Kumaar Prathamaavrxtti... Gura~jar Vit't'al Siitaaraam, General. Marathi, 1925. 100 pgs.
San'giit Niraadhaar... Shivalakar Muraarii Gopaal, General. Marathi, 1954. 86 pgs.
San'giit Paahund-aa... Gadre A H, General. Marathi, 1943. 90 pgs.
San'giit Paan'gharaleliin' Kaatad'iin... Paraan'jape Shakun'tala, General. Marathi, 1942. 129 pgs.
San'giit Pahilaa Kavi... Baapat'a Sii M, General. Marathi, 1950. 107 pgs.
San'giit Pan'd'harapuur... Shet'aye Vishvanaath Gopaal, General. Marathi, 1940. 98 pgs.
San'giit Pot'achaa Golaa... Shivalakar Muraarii Gopaal, General. Marathi, 1953. 99 pgs.
San'giit Raajasan'nyaas... Gad'akarii Raam Gand-esha, General. Marathi, 1955. 103 pgs.
San'giit Raamaraajya Viyog... Kira~loskar And-nd-aasaaheb, General. Marathi, 1923. 123 pgs.
San'giit Raayagad'achii Raand-ii... Had'ap Vit't'al Vaaman, General. Marathi, 1950. 114 pgs.
San'giit Ran'kaachen' Raajya... Khaan'd'ekar Vishhnd-u Sakhaaraam, General. Marathi, 1928. 171 pgs.
San'giit Rand-adun'dubhi Naat'ak Aavrxtti Dusarii... Joshii Vaaman Gopaal, General. Marathi, 1950. 181 pgs.
San'giit Saavakaar Aavrxtti Pahilii... T'ipand-iis Vaaman Raajaaraam, General. Marathi, 1935. 84 pgs.
San'giit Saavitrii... Khaad'ilakar Krxshhnd-aajii Prabhaakar, General. Marathi, 1933. 93 pgs.
San'giit Saitaanii San'kraan't... Chaugule Vinaayak Raamachan'dra, General. Marathi, 1924. 145 pgs.
San'giit San'shay Kallol Naat'ak Aavrxtti Paan'chavii... Deval Govin'da Ballaal, General. Marathi, 1928. 120 pgs.
San'giit San't Sakhaaraam... Dudavad'akar Vasan't Sadaashiv, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1955. 98 pgs.
San'giit Sannyast Khad'a~g... Saavarakar Vinaayak Daamodar, General. Marathi, 1931. 157 pgs.
San'giit Saubhaagya... Jaadhav Vasan't, General. Marathi, 1955. 98 pgs.
San'giit Shaakun'tala Naat'ak Navii Aavrxtti... Kira~loskar Kai And-nd-aa, General. Marathi, 1930. 205 pgs.
San'giit Shriimukhaan't... Joshii Yashavan't Gopaal, General. Marathi, 1930. 168 pgs.
San'giit Shriipun'd'aliika Naat'ak... Raand- Baavaabiiraav, General. Marathi, 1952. 93 pgs.
San'giit Sonyaachaa Dhuur... Kot'hiivaale Vit't'al Naaraayand-a, General. Marathi, 1936. 153 pgs.
San'giit Sthaanik Svaraajy... Joshii Maadhav Naaraayand-a, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1949. 140 pgs.
San'giit Sthaanik Svaraajya... Joshii Maadhav Naaraayand-a, General. Marathi, 1925. 142 pgs.
San'giit Suraavilaas Naat'ak... Prabhaakar, General. Marathi, 1909. 110 pgs.
San'giit Svayan'var Aavrxtti Aat'havii... Khaad'ilakar Krxshhnd-aajii Prabhaakar, General. Marathi, 1950. 116 pgs.
San'giit Tridan'd'ii San'nyaas... Khaad'ilakar Krxshhnd-aajii Prabhaakar, General. Marathi, 1943. 87 pgs.
San'giit Tulasiidaas Naat'ak 1 3 Saahity 7... T'en'be Govin'da Sadaashiv, General. Marathi, 1950. 131 pgs.
San'giit Turun'gaachii Yaatraa... Harishchan'dra Raamachan'dra Sadaashiv, General. Marathi, 1951. 123 pgs.
San'giit Uttarakriyaa... Saavarakar Vinaayak Daamodar, General. Marathi, 1933. 121 pgs.
San'giit Vaahavaa Re Jaan'va-ii... Dhume Kesariinaath Siitaaraam, General. Marathi, 1939. 110 pgs.
San'giit Vidhaaharand-a Aavrxtti Paan'chavii... Khaad'ilakar Krxshhnd-aajii Prabhaakar, General. Marathi, 1954. 106 pgs.
San'giit Vidhaaharand-a Naat'ak Aavrxtti Chavathii... Khaad'ilakar Krxshhnd-aajii Prabhaakar, General. Marathi, 1913. 138 pgs.
San'giit Viiravid'an'ban Naat'ak... Kelakar Narasin'h Chin'taamand-a, General. Marathi, 1919. 132 pgs.
San'giit Vinoda Naat'ak Aavrxtti Tisarii... Joshii Mahaadev Naaraayand-a, General. Marathi, 1918. 142 pgs.
San'giit Yuddhaachyaa Saan'valyaa... Maad'agulakar Ga Di, General. Marathi, 1944. 80 pgs.
San'giit Yugaantar... Phad'ake Naa Sii, General. Marathi, 1931. 129 pgs.
San'giita Draupadii Aavrxtti Chavathii... Khaad'ilakar Krxshhnd-aajii Prabhaakar, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1950. 91 pgs.
San'giitaache Maanakarii... Ekalavya, Geography. Biography. History. Marathi, 1949. 151 pgs.
San'giitikaa... Shukla Sadaashiva Anant, The Arts. Marathi, 1937. 79 pgs.
San'jiivanii... Adavan't M Naa, General. Marathi, 1938. 189 pgs.
San'mohana Shaastr... Joshii Maadhav Purushhottam, Technology. Marathi, 1941. 164 pgs.
San'nyaasinii Uttaraa... Raavat Kaashiinaath Daadaajii, General. Marathi, 1921. 120 pgs.
San'pradaayaachiin' Kaagadapatren' Bhaaga Navavaa... Raamadaas Aand-i Raamadaasii, General. Marathi, 1837. 552 pgs.
San'puura~nd-a Ban'kimachan'dra Dditiiya Khan'd'a... Aapat'e Vaasudeva Govin'da, General. Marathi, 1923. 498 pgs.
San'puura~nd-a God'abole Bhaaga Pahilaa... Aadhikaarii Gopaal Govin'da, General. Marathi, 1923. 197 pgs.
San'qs-ipta Aatmavrxtta... Kara~ve Ghon'd'o Keshava, Geography. Biography. History. Marathi, 1933. 226 pgs.
San'qs-iptamahaabhaarat Aavrxtti Chauthii... Vaidhya Chin'taamand-a Vinaayak, Social Sciences. Marathi, 1921. 524 pgs.
San'raak... Kaara~nd-ik San'turaam Raamakrxshhnd-a, General. Marathi, 1934. 95 pgs.
San'saar Prathamaavrxtti... Shaastrii Shan' Baa, General. Marathi, 1953. 165 pgs.
San'saar Shobhaa... Pat'avara~dhan Vasun'dharaa, General. Marathi, 1951. 131 pgs.
San'saar Sopaan Gran'thamaalaa 11... Kelakar Girijaabaaii, Philosophy. Psychology. Marathi, 1939. 126 pgs.
San'saaraan't Kashh-t'ii Vad'iila Pushhpa 17... Kulakara~nd-ii Naaraayand-a Vinaayak, General. Marathi, 1930. 217 pgs.
San'saaraan'talyaa Goshh-t'ii Paan'chavii Aavrxtti... Heralekar Kaashibaai, General. Marathi, 1921. 143 pgs.
San'shodhana Muktaavali Gran'tha Maalaa 5... Miraashii Vaasudev Vishhnd-u, General. Marathi, 1954. 223 pgs.
San'skrxt Kaavyaani 9... Mayuur, General. Marathi, 1938. 448 pgs.
San'skrxt Kaviin'chiin' Naat ya Kathaanaken' Bhaaga 1 Dditiiyaavrxtti... Navare Niilakan't'ha Shan'kar, General. Marathi, 1933. 146 pgs.
San'skrxt Saahitya Shaastraachaa Itihaas... Kaand-e Paan'd'uran'g Vaaman, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1931. 331 pgs.
San'skrxta Kaavyaani Gran'th 9... Mayuur, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1938. 447 pgs.
San'skrxta Kavipan'chaka Aavrxtti Tisarii... Chipaluund-akar Vishhnd-u Shaastrii, Geography. Biography. History. Marathi, 1922. 254 pgs.
San'skrxta Vidhechen' Punaruziivan Dditiiyaavrxtti... Kelakar Narasin'ha Chin'taamand-a, General. Marathi, 1928. 99 pgs.
San'skrxtakaavyaani 1... Mayuur Shrii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1950. 444 pgs.
San'skrxti Samavaay... Bhaat'e Vatsalaa, Social Sciences. Marathi, 1951. 234 pgs.
San'skrxti San'gam Dusarii Aavrxtti Gran'tha Maalaa 22... Kelakar Dattaatrey Keshav, Geography. Biography. History. Marathi, 1946. 508 pgs.
San't Bahind-aabaaiichaa Gaathaa Aavrxtti Pahilii... Kolhaarakar Vishvanaath Naaraayand-a, General. Marathi, 1926. 199 pgs.
San't Kaanhopaatraa... Kulakara~nd-ii Naaraayand-a Vinaayak, General. Marathi, 1931. 130 pgs.
San't Vaand-iichaa Amrxt Kalash... Bahirat'a Bhaa Pan, General. Marathi, 1955. 241 pgs.
San'taan'chaa Prasaada... Vinobaa, General. Marathi, 1952. 121 pgs.
San'tacharitramaalaa... Paan'gaarakar Laqs-mand-a Raamachan'dra, Geography. Biography. History. Marathi, 1922. 268 pgs.
San'takavi Shriidaasagand-umahaaraaja... Aat'havale A Daa, Geography. Biography. History. Marathi, 1877. 625 pgs.
San'tiit Dhara~maviir San'bhaajii... Bod'as Gand-esh Krxshhnd-a, General. Marathi, 1955. 98 pgs.
San'yam Kiin' Svairaachaar Khan'd'a 2... Gaan'dhii Mahaatmaa, Philosophy. Psychology. Marathi, 1944. 154 pgs.
Sana 1857... Behere Naaraayand-a Keshava, Geography. Biography. History. Marathi, 1927. 564 pgs.
Sanaatan Vaidika Dhara~maavariil Dahaa Vyaakhyaanen' Aavrxtti Tisarii... Mahaatme Yogiraaj, Religion. Theology. Marathi, 1907. 171 pgs.
Sanapuriichii Bakhar... Joshii Raghunaath Muraliidhar, Geography. Biography. History. Marathi, 1950. 93 pgs.
Saraaii Dusarii Aavrxtti... Didhe Ra Vaa, General. Marathi, 1943. 315 pgs.
Sarasvatii Pustaka 5... Kulakara~nd-ii Baalakrxshhnd-a Raamachan'dra, General. Marathi, 1933. 199 pgs.
Sara~vasan'grah Gaathaa Aavrxtti Tisarii... Gon'dhalekar Raavajii Shriidhar, General. Marathi, 1908. 391 pgs.
Sataraa Vara~shhen... Raan'gand-ekar Mo Ga, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1953. 56 pgs.
Satsan'g Saritaa... Daataar Vyan'kat'esh Maadhav, General. Marathi, 1936. 299 pgs.
Sattva Pariiqs-aa Aavrxtti Tisarii... Khaad'ilakar Krxshhnd-aajii Prabhaakar, General. Marathi, 1949. 133 pgs.
Satyaagrahii Mahaaraashht'a~ Pushhp 24... Kan't'ak Premaa, Social Sciences. Marathi, 1940. 447 pgs.
Saubhaagy Laqs-mii Aavrxtti Pahilii... Shukl Sadaashiv Anan't, General. Marathi, 1925. 718 pgs.
Saun'dara~y Aand-i Lalita Kalaa... Aapat'e Vaasudev Govin'da, The Arts. Marathi, 1919. 237 pgs.
Saun'dara~ya Aand-i Saahitya... Mara~d'hekar Baal Siitaaraam, The Arts. Marathi, 1955. 231 pgs.
Savaaii Maadhavaraav Yaan'chaa Mrxtyu Aavrxtti Dusarii... Khaad'ilakar Krxshhnd-aajii Prabhaakar, General. Marathi, 1913. 162 pgs.
Savan'gad'ii... Vaidha Ga Naa, General. Marathi, 1941. 116 pgs.
Savatii Matsar Aavrxtti Pahilii... Khaad'iilakar Krxshhnd-aajii Prabhaakar, General. Marathi, 1927. 131 pgs.
Savatii Matsar Naat'ak Aavrxtti Dusarii... Khaad'ilakar Krxshhnd-aajii Prabhaakar, General. Marathi, 1950. 130 pgs.
Setu Paara~vatii... Qs-iirasaagar Ke, General. Marathi, 1950. 164 pgs.
Shaaley Padhaara~th Man'jarii... Phaphe Yashavan't Gand-esh, General. Marathi, 1919. 187 pgs.
Shaaliniichiin' Nivad'aka Patren' Khan'd'a Dusaraa... Maakod'e Govin'da Balavan't, Philosophy. Psychology. Marathi, 1933. 133 pgs.
Shaan'd'ilya San'desha Prathamaavrxtti... Bhaave Vinobaa, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1953. 80 pgs.
Shaan'kara Brahma Suutra Bhaashhya Bhaaga Pahilaa... Shaastrii Vaasudev, Philosophy. Psychology. Marathi, 1955. 451 pgs.
Shaan'kara Brahma Suutra Bhaashhya Bhaaga Tisaraa... Shaastrii Vaasudev, Philosophy. Psychology. Marathi, 1955. 383 pgs.
Shaan'ti... Punara~vasu Shashikaan't, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1953. 181 pgs.
Shaan'ti Kun'j Niban'dha... Naashikakar Shaan'taa, Philosophy. Psychology. Marathi, 1940. 130 pgs.
Shaapita Aand-i Ushaapita Kathaa San'grah... Shevad'e In'dumatii, General. Marathi, 1950. 113 pgs.
Shaaradaashrama Vaara~shhika Pushhpa 5... Deshapaan'd'e Yashavan't Khushaala, Geography. Biography. History. Marathi, 1933. 242 pgs.
Shaaradechiin' Kara~nd-aphulen... Hin'gand-ekar Go Raa, General. Marathi, 1937. 147 pgs.
Shaastriiya Maraat'hii Vyaakarand-a Aavrxtti Dusarii... Daamale Moro Keshav, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1925. 774 pgs.
Shahaalii 13... Kan't'ak Saan' Gha, General. Marathi, 1941. 101 pgs.
Shaishavaduuta... Baaguula Devadaas, General. Marathi, 1950. 94 pgs.
Shakakara~taa Shaalivaahan... Behere Naaraayand-a Keshava, General. Marathi, 1865. 149 pgs.
Shakunii Mohar... Prabhaavalakar Kumudinii Shan'kar, General. Marathi, 1932. 183 pgs.
Shalaakaa... Shahaand-e Vasan't Anant, General. Marathi, 1953. 111 pgs.
Shalyen... Gaan'gal Bha Di, General. Marathi, 1944. 141 pgs.
Shamiipujan... Kelakar Kaashinaath Narasin'h, Social Sciences. Marathi, 1947. 222 pgs.
Shan'kara Paan'd'uran'ga Pan'd'ita... Kara~naat'akii Shriinivaasanaraayand-a, Geography. Biography. History. Marathi, 1935. 189 pgs.
Sharachchn'dra Chat't'opaadhyaaya... Joshii Pralhaada Narahara, Geography. Biography. History. Marathi, 1955. 180 pgs.
Shashikalaa... Shashaang-a~k, General. Marathi, 1953. 57 pgs.
Shata Patren... T'ikekar Shriipaada Raamachan'dra, Social Sciences. Marathi, 1940. 467 pgs.
Shejaarii Paajaarii... Paraan'jape Ke Paan, General. Marathi, 1950. 93 pgs.
Shejavalakaraan'che Lekha Pustaka 1... Shejavalakar Tryan'bak Shan'kara, Philosophy. Psychology. Marathi, 1940. 234 pgs.
Shelaa... In'diraa, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1951. 94 pgs.
Shetavaad'iichii Aara~thik Pariiqs-aa... Pat'avara~dhan Kaashinaath Narasin'h, Technology. Marathi, 1935. 171 pgs.
Shiighr Saahityaadara~sh Puushp 263... Bhaave Vaasudev Krxshhnd-a, General. Marathi, 1939. 371 pgs.
Shiil Aand-i Niitimattaa... Killedaar Keshav Laqs-mand-a, Social Sciences. Marathi, 1925. 121 pgs.
Shiila... Deshapaan'd'e Naa Gha, General. Marathi, 1954. 130 pgs.
Shikkaa Kat'ayaar Trxtiiyaavrxtti... T'ipand-iisa Yashavan'ta Naaraayand-a, General. Marathi, 1950. 117 pgs.
Shin'pale Aand-i Motii... Kaand-ekar Anan't, General. Marathi, 1936. 80 pgs.
Shin'pale Aand-i Motiin' Trxtiiyaavrxtti... Kand-ekar Anan'ta, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1953. 90 pgs.
Shipaayaachii Baayako... Varerakar Bhaara~gavaraam Vit't'al, General. Marathi, 1943. 175 pgs.
Shiqs-aatrayama~... Sarasvatii Vaasu Devaananda, Philosophy. Psychology. Marathi, 1951. 440 pgs.
Shiqs-ak Aand-i Shiqs-and-a... Kaarakhaniis Mahaadev Kaashinaath, Social Sciences. Marathi, 1922. 173 pgs.
Shiqs-and-akalaa Va Maanasashaastr... Hari Naaraayand-a Nene, Philosophy. Psychology. Marathi, 1930. 356 pgs.
Shiqs-and-ashaastr Jiivana Shiqs-and-a Paddhati... Attarade Pu, Social Sciences. Marathi, 1949. 379 pgs.
Shiqs-and-avishhayak Nave Vichaar... Kara~ve Bhaaskar Dhon'd'o, Social Sciences. Marathi, 1931. 327 pgs.
Shishupaal Vadh... Bhaave Vinaayak Laqs-mand-a, General. Marathi, 1950. 108 pgs.
Shivasan'bhav Naat'ak... Khare Vaasudev Vaaman, General. Marathi, 1919. 171 pgs.
Shivasan'bhav Naat'ak Aavrxtti Tisarii... Khare Vaasudev Vaaman, General. Marathi, 1934. 157 pgs.
Shraavand-asarii... Bhid'e Vishhnd-u Gand-esha, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1946. 133 pgs.
Shraddhaa Kiin' Chikitsaa... Chipaluund-akar Vaasudev Laqs-mand-a, Religion. Theology. Marathi, 1954. 25 pgs.
Shraddhanjalii... Saatoskar Baa Da, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1948. 88 pgs.
Shrey Saadhan... Chaukar Raamachan'dra Krxshhnd-a, General. Marathi, 1915. 105 pgs.
Shrii And-nd-aasaaheb Pat'avara~dhan... Aprabuddha, Geography. Biography. History. Marathi, 1948. 504 pgs.
Shrii Bhagavadagiitaa... Siitaanaath Tattvabhuushhand-a, Religion. Theology. Marathi, 1929. 446 pgs.
Shrii Bhagavadagiitaa Gran'th 1... Shan'karachaara~ya, Religion. Theology. Marathi, 1950. 323 pgs.
Shrii Bhakta Man'jarii Maalaa Khan'd'a Dusaraa... Raamadaas Aand-i Raamadaasii, General. Marathi, 1953. 250 pgs.
Shrii Bhavabhuuti Prand-iit Uttararaamacharit... Belavalakar Shriipaada Krxshhnd-a, General. Marathi, 1915. 287 pgs.
Shrii Bhavishhya Mahaapuraand-a Madhyamapara~v Bhaaga 2... Baapat'a Vishhnd-u Shaastrii, Social Sciences. Marathi, 1911. 633 pgs.
Shrii Dattapuraand-ama~ Sat'iikama~ Pushhpama~ 6 7... Nandasarasvatii Vaasudeva, Religion. Theology. Marathi, 1954. 699 pgs.
Shrii Ekanaath Dara~shan... Degaluurakar Dhun'd'aamahaaraaj, Religion. Theology. Marathi, 1952. 442 pgs.
Shrii Ekanaath Tukaaraam Charitra... Mahipati, Geography. Biography. History. Marathi, 1944. 194 pgs.
Shrii Giridharaan'chiin' Raamaayand-en... Raamadaas Aand-i Raamadaasii, Religion. Theology. Marathi, 1863. 302 pgs.
Shrii Govin'daprabhu Charitr Gran'tha Maalaa 18... Kolate Vishhnd-u Bhikaajii, Geography. Biography. History. Marathi, 1944. 209 pgs.
Shrii Gurucharitama~ Pushhp 8 9... Sarasvatii Vaasu Devaananda, Philosophy. Psychology. Marathi, 1954. 618 pgs.
Shrii Gurusan'hitaa Pushhp 10 11... Guru Samashloki, Philosophy. Psychology. Marathi, 1954. 1079 pgs.
Shrii Harihar Mahaaraaj Udaasii Yaan'chii Kavitaa Abhan'g V Paden... Daamale Moro Keshav, General. Marathi, 1911. 460 pgs.
Shrii Lok Manaache Bhaashhy... Bhaave Shivaajii Narahar, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1953. 183 pgs.
Shrii Madabhaagavat Maraat'hii Suras Bhaashhaan'tar Bhaaga Pahilaa... Upaasanii Baalakrxshhnd-a Govin'da Shaastrii, Social Sciences. Marathi, 1826. 579 pgs.
Shrii Madbhagavada~giitaara~th Rahasyadiipikaa Aavrxtti Dusarii... Bhid'e Sadaashivashaastrii, Religion. Theology. Marathi, 1914. 521 pgs.
Shrii Mahaabhaarat Bhaaga Dditiiya... Daand-d'ekar Gopaal Niilakand-t'ha, Religion. Theology. Marathi, 1955. 220 pgs.
Shrii Mahaadanubhaveshvarii... Sohiirobaanaath, Geography. Biography. History. Marathi, 1910. 632 pgs.
Shrii Mahaaraashh-t'a~ Shaaradaa... Kelakar Dinakar Gan'gaadhar, General. Marathi, 1923. 212 pgs.
Shrii Manmahaabhaarat Maraat'hii Suras Bhaashaan'tar Harivan'shapara~v... Mod'ake Mahaadev Harii, Religion. Theology. Marathi, 1834. 622 pgs.
Shrii Manmahaabhaarat Maraat'hii Suras Bhaashhaan'tar Uttaraa~dh... Mod'ake Mahaadev Harii, Social Sciences. Marathi, 1951. 446 pgs.
Shrii Manmahaabhaarataara~th Aadipara~v Dditiiya Khan'd'a... Baapat'ashaastrii Vishhnd-u Vaaman, Religion. Theology. Marathi, 1929. 535 pgs.
Shrii Manmahaabhaarataara~th Ashh-t'a~m Khan'd'a... Baapat'ashaastrii Vishhnd-u Vaaman, Religion. Theology. Marathi, 1933. 515 pgs.
Shrii Manmahaabhaarataara~th Chatura~th Vanapara~v Khan'd'a... Baapat'ashaastrii Vishhnd-u Vaaman, Religion. Theology. Marathi, 1930. 517 pgs.
Shrii Manmahaabhaarataara~th Dasham Khan'd'a... Devasthalii Bhaalachan'dra Shan'kar, Religion. Theology. Marathi, 1935. 515 pgs.
Shrii Manmahaabhaarataara~th Ekaadasha Khand-d'a... Joshii Narahar Gand-esh, Religion. Theology. Marathi, 1936. 547 pgs.
Shrii Manoramaa... Manoramaa Shriidhar, General. Marathi, 1939. 362 pgs.
Shrii Meherabaabaa Bhaaga 1... Deshamukh Chakradhar Dharand-iidhar, Philosophy. Psychology. Marathi, 1946. 327 pgs.
Shrii Niran'jan Raghunaathaan'che Gran'th Aavrxtti Pahilii... Kolhat'akar Yashavan'ta Vyan'kat'esha, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1935. 760 pgs.
Shrii Nivrxttiraam Bhaaga Chavadaavaa... Raamadaas Aand-i Raamadaasii, General. Marathi, 1838. 204 pgs.
Shrii Nj-aanadeva... Alatekar Maadhav Daamodara, Geography. Biography. History. Marathi, 1940. 339 pgs.
Shrii Nj-aanadeva Mahaaraaj Yaanchyaa Abhan'gaan'chaa Gaathaa... Mahaaraaj Saakhare, General. Marathi, 1954. 413 pgs.
Shrii Nj-aaneshvar Dara~shan Aavrxtti Pahilii... Deshamukh Raa B Narahar Baalakrxshhnd-a, General. Marathi, 1934. 684 pgs.
Shrii Nj-aaneshvarii Adhyaaya Paan'chavaa... Kara~ve Laqs-mand-a Vishvanaath, General. Marathi, 1948. 293 pgs.
Shrii Nj-aaneshvarii Ara~juna Vishhaadayog Adhyaay Pahilaa... Upalekar Govin'da Raamachan'dra, Religion. Theology. Marathi, 1955. 77 pgs.
Shrii Nj-aaneshvarii Dara~shan... Bhaave Shivaajii Narahar, Religion. Theology. Marathi, 1953. 557 pgs.
Shrii Nj-aaneshvarii Gund-atrayavibhaagayog Adhyaay Chaudaavaa... Upalekar Govin'da Raamachan'dra, Religion. Theology. Marathi, 1954. 205 pgs.
Shrii Nj-aaneshvarii Kara~mabrahmaara~pand-ayog Adhyaay Chauthaa... Upalekar Govin'da Raamachan'dra, Religion. Theology. Marathi, 1955. 98 pgs.
Shrii Nj-aaneshvarii Kara~masan'nyaasayog Adhyaay Paan'chavaa... Upalekar Govin'da Raamachan'dra, Religion. Theology. Marathi, 1955. 58 pgs.
Shrii Nj-aaneshvarii Kara~mayog Adhyaay Tisaraa... Upalekar Govin'da Raamachan'dra, Religion. Theology. Marathi, 1955. 89 pgs.
Shrii Nj-aaneshvarii Moqs-asan'nyaasayog Adhyaay Chaudaavaa... Upalekar Govin'da Raamachan'dra, Religion. Theology. Marathi, 1955. 415 pgs.
Shrii Nj-aaneshvarii Raajavidhaaraajaguhmayog Adhyaay Navavaa... Upalekar Govin'da Raamachan'dra, Religion. Theology. Marathi, 1951. 311 pgs.
Shrii Nj-aaneshvarii Saan'khyayog Adhyaay Dusaraa... Upalekar Govin'da Raamachan'dra, Religion. Theology. Marathi, 1955. 116 pgs.
Shrii Nj-aaneshvarii Subodhinii Adhyaay 12... Upalekar Govin'da Raamachan'dra, Religion. Theology. Marathi, 1952. 201 pgs.
Shrii Nj-aaneshvarii Subodhinii Adhyaay 13... Upalekar Govin'da Raamachan'dra, Religion. Theology. Marathi, 1954. 281 pgs.
Shrii Nj-aaneshvarii Subodhinii Adhyaay Akaraavaa... Upalekar Govin'da Raamachan'dra, Religion. Theology. Marathi, 1955. 358 pgs.
Shrii Paan'd'avaprataap... Shriidhar, General. Marathi, 1887. 538 pgs.
Shrii Paan'gaarakar Smaarak Gran'tha Bhaaga 1... Deshapaan'd'e Yashavan't Khushaal, Geography. Biography. History. Marathi, 1949. 591 pgs.
Shrii Raamaanuja Dara~shan Saar... Baapat'a Vishhnd-u Vaaman, Philosophy. Psychology. Marathi, 1914. 117 pgs.
Shrii Raamaayand-a Mahaakaavya Dditiiya Bhaaga Ayodhyaa Kaand-d'a... Saatavalekar Shriipaada Daamodar, Social Sciences. Marathi, 1942. 573 pgs.
Shrii Raamaayand-a Mahaakaavyaan'tara~gat Vanavihaar... Daasa Saadhu, General. Marathi, 1914. 201 pgs.
Shrii Raamacharitraavrxtti Chhat'aviin... Vaidh Chin'taamand-a Vinaayak, Religion. Theology. Marathi, 1949. 293 pgs.
Shrii Raamadaasii San'shodhan Chatura~tha Khan'd'a... Raamadas, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1955. 95 pgs.
Shrii Sakal San't Gaathaa... Rahirakar Gopal Shan'kar, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1955. 735 pgs.
Shrii Samara~th Prataap Bhaaga Aat'havaa... Raamadaas Aand-i Raamadaasii, General. Marathi, 1936. 251 pgs.
Shrii Samara~tha Raamadaasa Svaamii... Bhat'a Bhaaskara Vaaman, Geography. Biography. History. Marathi, 1918. 132 pgs.
Shrii Samara~tha Shishhya Kalyaand-a Sar Paan'chavaa... Deva Gand-esha Shan'kar, General. Marathi, 1945. 315 pgs.
Shrii San'pradaayik Vividh Vishhay Bhaaga Pan'dharaavaa Pratham Khan'd'a... Raamadaas Aand-i Raamadaasii, General. Marathi, 1939. 399 pgs.
Shrii San'tasan'gh Pustakamaalaa Bhaaga Pahilaa... Thalii Krxshhnd-a Jagannath, Geography. Biography. History. Marathi, 1912. 153 pgs.
Shrii San'tasan'gh Pustakamaalaa Bhaaga Tisaraa... Thalii Krxshhnd-a Jagannath, Geography. Biography. History. Marathi, 1941. 152 pgs.
Shrii Shivalin'gopaasanaa... Phad'ake Sadaashiv Krxshhnd-a, Religion. Theology. Marathi, 1954. 674 pgs.
Shrii Shivalin'gopaasanaa Kuura~m Puraand-a... Phad'ake Sadaashiv Krxshhnd-a, Religion. Theology. Marathi, 1954. 675 pgs.
Shrii Siitaa Svayan'var Bhaaga Baaraavaa... Raamadaas, General. Marathi, 1835. 181 pgs.
Shrii Siitaasvayan'var Bhaaga Baaraavaa... Raamadaas, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1835. 176 pgs.
Shrii Sohirobanaatath Kavitaa San'graha... Shrii Sohirobanaatath, Philosophy. Psychology. Marathi, 1933. 308 pgs.
Shrii Vaalmiikiraamaayand-a Maraat'hii Suras Bhaashhaan'tar Bhaaga Chauthaa... Vaalmiiki, Religion. Theology. Marathi, 1950. 440 pgs.
Shrii Vaalmiikiraamaayand-a Maraat'hii Suras Bhaashhaan'tar Bhaaga Dusaraa... Muni Vaalmiiki, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1929. 434 pgs.
Shrii Vaalmiikiraamaayand-a Maraat'hii Suras Bhaashhaan'tar Bhaaga Paan'chavaa... Muni Vaalmiiki, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1929. 532 pgs.
Shrii Vedaang-aga Shiqs-aa Bhaaga 1... Shin'tre Shivaraama Shaastrii, Religion. Theology. Marathi, 1933. 80 pgs.
Shrii Vishhnd-u Daasaan'chii Kavitaa Khan'd'a 2... Joshii Narahar Sadaashiv, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1937. 237 pgs.
Shriichakradhar Charitra... Kolate Vishhnd-u Bhikaajii, Geography. Biography. History. Marathi, 1952. 377 pgs.
Shriichakradhara Siddhaanta Suutren' Bhaaga Pahilaa... Bhavaalakar Niilakan't'ha Balavan't, General. Marathi, 1931. 153 pgs.
Shriidattamahaatmy Chatura~thapushhpama~... T'in'be Shrii Vasudevaanan'da Sarasvatii, Philosophy. Psychology. Marathi, 1953. 576 pgs.
Shriidhar Charitr Aand-i Kaavya Vivechan... Joshii Chin'taamand-a Niilakan't'ha, General. Marathi, 1951. 807 pgs.
Shriiekanaathamahaaraajaan'chen... Paan'gaarakar Laqs-mand-a Raamachan'dra, Geography. Biography. History. Marathi, 1911. 220 pgs.
Shriigaurad'agaprabhu Yaan'che Charitra... T'hon'bare Krxshhnd-araav Naaraayand-a, Geography. Biography. History. Marathi, 1940. 699 pgs.
Shriikaan't Bhaaga Chauthaa... Varerakar Bhaa Vi, General. Marathi, 1947. 201 pgs.
Shriikaan't Bhaaga Tisaraa... Varerakar Bhaa Vi, General. Marathi, 1940. 172 pgs.
Shriikrxshhnd-a Charitr Rahasya Prathamaavrxtti... Ghaisaas Shan'kar Gopaal, Religion. Theology. Marathi, 1950. 462 pgs.
Shriikrxshhnd-a Charitr1... Vaidh Chin'taamand-a Vinaayak, Religion. Theology. Marathi, 1949. 302 pgs.
Shriimachchhatrapati Shaahumahaaraaj Yaan'chen' Charitra... Lat'he' Aa Baa, Geography. Biography. History. Marathi, 1925. 616 pgs.
Shriimadabhaagavat Kalasaruupii Shevat'achaa Bhaaga... Saan'valaaraam Daamodar, Religion. Theology. Marathi, 1929. 609 pgs.
Shriimadabhaagavat Maraat'hii Suras Bhaashhaan'tar... Lele Bhaauu Shaastrii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1918. 728 pgs.
Shriimadabhagavadagiitaa Bhaaga Pahilaa Adhyaay Pahilaa... Naaiik Raamachan'dra Svaamiiraav, Religion. Theology. Marathi, 1931. 281 pgs.
Shriimadabhagavadagiitaa Rahasya... T'ilak Baal Gan'gaadhar, Religion. Theology. Marathi, 1924. 412 pgs.
Shriimadabhagavadagiitaa Rahasya... T'ilak Baal Gan'gaadhar, Religion. Theology. Marathi, 1924. 416 pgs.
Shriimadabhagavadagiitaa Tattvaara~th Diipikaa... Bed'ekar Keshav Mahaadev, Religion. Theology. Marathi, 1955. 253 pgs.
Shriimadabhagavadagiitechaa Prathamaavrxtti... Mahaaraaj San'tashreshh-t'ha Tukaaraam, Religion. Theology. Marathi, 1950. 378 pgs.
Shriiman't Prataapashet'ha Amrxtamahotsav Gaurav Gran'tha Khan'd'a Dusaraa... Ok Maadhava Raamachan'dra, Geography. Biography. History. Marathi, 1954. 98 pgs.
Shriiman't Raghunaatharaav Pan'd'it Pan'tasachiva Yaan'chen' Charitra Khan'd'a 2... Joshii Vaasudeva Naaraayand-a, Geography. Biography. History. Marathi, 1939. 577 pgs.
Shriiman'ta Prataapashet'ha Amrxt Mahotsav Khan'd'a Pahilaa... Ok Maadhava Raamachan'dra, Geography. Biography. History. Marathi, 1954. 375 pgs.
Shriimana~ Madhvaachaara~y Va Tyaan'chen' Tattvanj-aan... Avadhaanii Raa Baa, Philosophy. Psychology. Marathi, 1950. 310 pgs.
Shriimanmahaabhaarat Harivan'shapara~v Pustak Navaven... Mod'ak Mahaadev Harii, Religion. Theology. Marathi, 1950. 447 pgs.
Shriimanmahaabhaarat Maraat'hii Suras Bhaashhaan'tar Pustak Tisaren... Daataar Raamachan'dra Bhikaajii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1933. 538 pgs.
Shriimanmahaabhaarat Maraat'hii Suras Bhaashhaan'tar Vanapara~v Pustak Dusaren... Raashivad'ekar Appaashaastrii, Social Sciences. Marathi, 1831. 678 pgs.
Shriimanmahaabhaarataachen' Maraat'hii Suras Bhaashhaan'tar Shaan'tipara~v Pustak Sahaaven... Raashivad'ekar Aappaashaastrii, Religion. Theology. Marathi, 1867. 880 pgs.
Shriimanmahaabhaarataachen' Maraat'hii Suras Bhaashhaan'tar Upasan'haar Bhaaga 10... Vaidh Chin'taamand-a Vinaayak, Religion. Theology. Marathi, 1918. 646 pgs.
Shriimanmahaabhaarataara~th Anushaasana Para~v Dvaadash Khan'd'a... Ogale Keshav Laqs-mand-a, Religion. Theology. Marathi, 1937. 710 pgs.
Shriimanmahaabhaarataara~th Bhiishhma Para~v Saptam Khan'd'a... Baapat'ashaastrii Vishhnd-u Vaaman, Religion. Theology. Marathi, 1932. 514 pgs.
Shriimanmahaabhaarataara~th Kara~nd-a Para~v Navam Khan'd'a... Devasthalii Bhaalachan'dra Shan'kar, Religion. Theology. Marathi, 1934. 512 pgs.
Shriimanmahaabhaarataara~th Udhogapara~v Shhashh-t'ha Khan'd'a... Baapat'ashaastrii Vishhnd-u Vaaman, Religion. Theology. Marathi, 1932. 512 pgs.
Shriimanmahaabhaarataara~th Vanapara~v Trxtiiy Khan'd'a... Baapat'ashaastrii Vishhnd-u Vaaman, Religion. Theology. Marathi, 1930. 515 pgs.
Shriimanmahaabhaarataara~th Viraat'a Para~v Pan'cham Khan'd'a... Baapat'ashaastrii Vishhnd-u Vaaman, Religion. Theology. Marathi, 1931. 513 pgs.
Shriimata~ Daasabodhaache Dara~te Dusare Kond-a... Aatmaaraam, Philosophy. Psychology. Marathi, 1843. 86 pgs.
Shriimata~ Dasabodhaachii Killii Bhaaga Visaavaa... Raamadaas, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1842. 105 pgs.
Shriinaamadeva Mahaaraaj Bhaaga Aat'havaa... Aajagaan'vakar Jagannath Raghunaath, Geography. Biography. History. Marathi, 1927. 287 pgs.
Shriinarasin'ha Sarasvatii Charitra Aand-i Paran'paraa... D'here Raamachan'dra Chin'taamand-a, Geography. Biography. History. Marathi, 1880. 230 pgs.
Shriinj-aaneshvarii Adhyaay Paan'chavaa... Kara~ve Laqs-mand-a Vishvanaath, General. Marathi, 1948. 291 pgs.
Shriipaada Krxshhnd-a Kolhat'akara... Khaanolakara Gan'gaadhara Devaraav, Geography. Biography. History. Marathi, 1927. 66 pgs.
Shriiraamaayand-a Samaalochanaa Pratham Khan'd'a Bhaaga 1 Te 7... Mahaaraashh-t'ii~y, Religion. Theology. Marathi, 1927. 452 pgs.
Shriiraamadaasaan'chii Kavitaa Pratham Khan'd'a... Raamadaas Aand-i Raamadaasii, General. Marathi, 1830. 585 pgs.
Shriiraamadaasiichiin' aitihaasika Kaagadapatren' 2... Dev Shan'kar Shriikrxshhnd-a, Geography. Biography. History. Marathi, 1861. 93 pgs.
Shriiraamakrxshhnd-a Charitra Dditiiya Bhaaga... Paraan'jape N Raa, Geography. Biography. History. Marathi, 1949. 412 pgs.
Shriiraamakrxshhnd-a Charitra Prathama Bhaaga... Paraan'jape Kai Na Raa, Geography. Biography. History. Marathi, 1949. 372 pgs.
Shriiraamakrxshhnd-a Prathamaavrxtti... Gund-aajii Naagesh Vasudev, Geography. Biography. History. Marathi, 1913. 319 pgs.
Shriiraamiiraamadaasaan'chii Kavitaa Bhaaga Chavathaa... Raamadaas Aand-i Raamadaasii, General. Marathi, 1831. 563 pgs.
Shriisamarathan'chiin' Don Junii Charitre Bhaaga Dusaraa... Raamadaasa, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1832. 261 pgs.
Shriisamara~tha Charitra Trxtiiya Khan'd'a... Deva Shan'kar Shriikrxshhnd-a, Geography. Biography. History. Marathi, 1867. 317 pgs.
Shriisamara~thaprataap Bhaaga Aat'havaa... Raamadaas Aand-i Raamadaasii, General. Marathi, 1950. 255 pgs.
Shriisan'pradaayaachiin' Kaagadapatren' Bhaaga Navavaa... Raamadaas Aand-i Raamadaasii, General. Marathi, 1837. 552 pgs.
Shriisan'pradaayaachiin' Kaagadapatren' Dditiiya Khan'd'a... Deva Shan'kara Shriikrxshhnd-a, Philosophy. Psychology. Marathi, 1842. 238 pgs.
Shriishan'karaachaara~ya Prathamaavrxtti... Bod'as Mahaadeva Raajaaraam, Geography. Biography. History. Marathi, 1923. 190 pgs.
Shriivishhnd-udaa Saan'chii Kavitaa Khan'd'a 1 Dditiiyaavrxtti... Joshii Narahar Sadaashiv, General. Marathi, 1939. 279 pgs.
Shriman't Raghunaatharaav Pan'd'it Pan'tasachiva Yaan'chen' Charitra Khan'd'a 3... Joshii Vaasudeva Naaraayand-a, Geography. Biography. History. Marathi, 1939. 520 pgs.
Shriman't Sara Raghunaatharaav Pan'd'it Pan'tasachiva Yaan'chen' Charitra Khan'd'a 4... Raanad'e Vinaayak Govin'da, Geography. Biography. History. Marathi, 1949. 873 pgs.
Shubha Man'gal... Daan'd'ekar Maalatii, General. Marathi, 1954. 110 pgs.
Shubhadaa... Chatara~jii Sharachchan'dra, General. Marathi, 1947. 230 pgs.
Shubhan' Bhavatu Dditiiyaavrxtti... Shin'de Maa Krx, General. Marathi, 1949. 113 pgs.
Shukraachen' Chaan'dand-en... Maad'akholakar Gajaanan Tryan'bak, General. Marathi, 1938. 133 pgs.
Shukraachii Chaandand-ii Itar Goshh-t'ii... Saalagaan'vakar Vinaayaka Dattaatray, General. Marathi, 1938. 161 pgs.
Shyaamalii Prathamaavrxtti... San'ta In'diraa, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1952. 107 pgs.
Shyaamasun'dar Prathamaavrxtti... Kolhat'akar Shriipaada Krxshhnd-a, General. Marathi, 1925. 302 pgs.
Siddhaan't San'hitaa Pura~vaara~dha... Sohirobaanaatha Yogiraaj, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1903. 524 pgs.
Siimaa... Aalan'dakar Shashikalaa, General. Marathi, 1943. 107 pgs.
Siitaa Svayan'var... Biid'a Vit't'al, General. Marathi, 1951. 270 pgs.
Siitaaraam Ekanaath... Maad'aguulakar Vyan'kat'esh, General. Marathi, 1951. 138 pgs.
Siitaasvayan'var... Naagesh, General. Marathi, 1937. 227 pgs.
Sin'dhulaharii Prathamaavrxtti... Veland-akar Paan'd'uran'ga Anan't, General. Marathi, 1949. 100 pgs.
Sin'ha Gara~janaa... Atre Pralhaada Keshav, Social Sciences. Marathi, 1955. 417 pgs.
Sin'ha Senaapati... Saan'krxtyaayan Raahul, General. Marathi, 1945. 266 pgs.
Sin'haalaa Shah... T'ikekar Shriipaada Raamachan'dra, Geography. Biography. History. Marathi, 1930. 402 pgs.
Sin'haavalokana... Vinobaa, Philosophy. Psychology. Marathi, 1953. 212 pgs.
Skan'dapuraand-a Pustak Chauthen' Bhaaga 1... Paadhye Shaastrii Mahaadev Vaasudev, Social Sciences. Marathi, 1915. 413 pgs.
Smarand-a Yaatraa... Kaalelakar Kaakaasaaheb, Geography. Biography. History. Marathi, 1949. 390 pgs.
Smrxtisthala... Deshapaan'd'e Vaaman Naaraayand-a, General. Marathi, 1939. 202 pgs.
Snehaache Jhare... Dhara~maadhikaarii Daadaa, Philosophy. Psychology. Marathi, 1951. 98 pgs.
Sobat Pushhpa 24... Phad'ake Naa Sii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1953. 174 pgs.
Solaa Aand-e... Joshii Chin'taamand-a Vinaayak, General. Marathi, 1947. 139 pgs.
Sonerii Unhaan't Paachuuchiin' Bet'en... Kaand-ekar Anan't, Geography. Biography. History. Marathi, 1955. 121 pgs.
Sonyaache Dev... Jog Naanaa, General. Marathi, 1949. 106 pgs.
Sonyaachii Maatii... Hrxday Sa, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1943. 94 pgs.
Soshalijham... Gaad'agiil Paan'd'uran'ga Vaasudev, Social Sciences. Marathi, 1934. 203 pgs.
Sphut'a Goshh-t'ii Bhaaga 2... Aapat'e Hari Naaraayand-a, General. Marathi, 1915. 122 pgs.
Sphut'a Goshh-t'ii Bhaaga 3... Aapat'e Hari Naaraayand-a, General. Marathi, 1915. 132 pgs.
Sphut'a Goshh-t'ii Bhaaga 4... Aapat'e Hari Naaraayand-a, General. Marathi, 1915. 129 pgs.
Sphut'a Prakarand-en' Bhaaga 2 Granth Chavathaa... Galan'd'o Vit'halu, General. Marathi, 1837. 190 pgs.
Sphut'a Prakarand-en' Granth Chavathaa Bhaaga 2... Aatmaaraam, General. Marathi, 1950. 195 pgs.
Sphut'a Prakarand-en' Granth Tisaraa... Galan'd'o Vit'halu, General. Marathi, 1836. 186 pgs.
Sphut'akaavyen... Ok Daamodar Keshav, General. Marathi, 1906. 365 pgs.
Sphuura~ti Vilaas... Kaavyavihaarii, General. Marathi, 1954. 146 pgs.
Sphuura~tilaharii... Kaavya Vihaarii, General. Marathi, 1936. 188 pgs.
Srxshh-t'i Shaastramaalaa Bhaaga 1... Mod'ak Baalaajii Prabhaakar, Natural Sciences. Marathi, 1889. 236 pgs.
St'aalina... Amarendra, Geography. Biography. History. Marathi, 1941. 238 pgs.
Sthalanaamakosha... Karakare Baalakrxshhnd-a Baabajii, Geography. Biography. History. Marathi, 1896. 428 pgs.
Sthitapranj-a Dara~shan... Vinobaa, Philosophy. Psychology. Marathi, 1946. 271 pgs.
Stotr Parimal... Devadhar S Krx, General. Marathi, 1950. 238 pgs.
Stotraadisan'grah Dditiiya Pushhpama~2... Sarasvatii Vaasu Devaananda, Philosophy. Psychology. Marathi, 1952. 473 pgs.
Strii Aand-i Saun'dara~ya... Vajhe Yashavant Gand-esha, Technology. Marathi, 1942. 156 pgs.
Strii Dhara~m Shiqs-and-a Pustak 19... Vajhe Raavasaaheb Krxshhnd-aajii Vinaayav, Religion. Theology. Marathi, 1925. 135 pgs.
Strii Jiivan Bhaaga 1... Gurujii Saane, General. Marathi, 1948. 334 pgs.
Strii Jiivan Pustak 18... Gurujii Saane, General. Marathi, 1940. 215 pgs.
Strii Jiivanavishhayak Kaan'hiin' Prashn Pushhp 1... T'ilak Kamalaabaaii, Social Sciences. Marathi, 1940. 302 pgs.
Strii Jiivanavishhayaka Kaan'hiin' Prashna Gran'thamaalaa 1... T'ilaka Kamalaabaaii, Philosophy. Psychology. Marathi, 1940. 293 pgs.
Strii Purushha... Kamatanuurakar Na Ga, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1851. 123 pgs.
Striyaan'che Hakk Va Sudhaarand-aa... Joshii Raajaratn Vaa Vi, Social Sciences. Marathi, 1938. 128 pgs.
Striyaan'chii Paravashataa... Kaanit'akar Govin'da Vaasudeva, Philosophy. Psychology. Marathi, 1902. 304 pgs.
Subhaashhit... Chipaluund-akar Vishhnd-ushaastrii, General. Marathi, 1926. 191 pgs.
Subhaashhit Pushhp Makaran'da... Mirajakar Muku'da Gand-esha, General. Marathi, 1924. 75 pgs.
Subodh Upanishhatsan'grah... Baapat'ashaastrii Vishhnd-u Vaaman, Religion. Theology. Marathi, 1923. 1024 pgs.
Sudaamyaache Nivad'alele Pohe Dusarii Aavrxtti... Kolhat'akar Shriipaada Krxshhnd-a, General. Marathi, 1952. 230 pgs.
Sudaamyaache Pohe Pan'chamaavrxtti... Kolhat'akar Shriipaada Krxshhnd-a, Philosophy. Psychology. Marathi, 1946. 423 pgs.
Sudhaa Kaavya Kathaa... Maayadev Vaasudev Govin'da, General. Marathi, 1940. 119 pgs.
Sugan'dh Aavrxtti Pahilii... T'hokal Gajaanan Laqs-mand-a, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1944. 125 pgs.
Sugan'dha... T'hokal Gajaanan Laqs-mand-a, General. Marathi, 1944. 124 pgs.
Sugii... Khaan'd'ekar Vishhnd-u Sakhaaraam, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1947. 157 pgs.
Suhaasinii Maalaa 9... Maadhav Naatha, General. Marathi, 1943. 144 pgs.
Sukalelen' Phuul... Deshapaan'd'e Purushhottam Yashavant, General. Marathi, 1931. 130 pgs.
Sukh Aand-i Shaan'ti Aavrxtti Dusarii... Mod'ak Mahaadev Hari, Philosophy. Psychology. Marathi, 1914. 442 pgs.
Sukha Aand-i Shaan'ti Aavrxtti Dusarii... Mod'ak Mahaadev Hari, Philosophy. Psychology. Marathi, 1914. 444 pgs.
Sukhaachaa Shodha... Bhaase Pi Esa~, General. Marathi, 1917. 200 pgs.
Sukminii Sain'var Pushhpa 19... Krxshhnd-adaas, General. Marathi, 1950. 467 pgs.
Sulabh Aarogya Shaastr Bhaaga Dusaraa... Lokhan'd'e Da Bha, Technology. Marathi, 1931. 73 pgs.
Sulabh Hindii Maraat'hii Kosh... Daate Yashavan't Raamakrxshhnd-a, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1953. 862 pgs.
Sulabh Kaavyashaastr... Joshii Mahaadeva Shaastrii, General. Marathi, 1948. 181 pgs.
Sulabh Kekaavalii Aavrxtti Chavathii... Joshii Raamachan'dra Bhikaajii, General. Marathi, 1925. 97 pgs.
Sulabh Niitishaastr... Aapat'e Daajii Naagesha, Philosophy. Psychology. Marathi, 1933. 118 pgs.
Sulabh Vaastu Shaastr... Deshapaan'd'e Raghunaath Shriipaada, Technology. Marathi, 1930. 475 pgs.
Sulam Aarogya Shaastr Aavrxtti Navavii... Lokhan'd'e Joshii, Technology. Marathi, 1936. 263 pgs.
Suman Haar Bhaaga 1 V 2... Kaamat Raamakrxshhnd-a Vaasudev, General. Marathi, 1932. 100 pgs.
Suman Haar Bhaaga 1 Va 2... Kaamat Raamakrxshhnd-a Vaasudev, Social Sciences. Marathi, 1932. 103 pgs.
Sumana Saptak 7... Potadaar Da Vaa, Geography. Biography. History. Marathi, 1950. 109 pgs.
Suratakalahashatak... Devasthalii Bhaalachan'dra Shan'kar, Geography. Biography. History. Marathi, 1908. 44 pgs.
Sushhamaa Prathamaavrxtti... Vaaman Choraghad'e, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1936. 163 pgs.
Sushloka Govin'da... Shriikhan'd'e Raamachan'dra Chin'taamand-a, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1934. 215 pgs.
Suud'a... Joshii Vaasudeva Vinaayak, General. Marathi, 1944. 130 pgs.
Suura~ya Kamalen... Khaan'd'ekar Vi S, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1944. 147 pgs.
Suura~yakul Aavrxtti Pahilii... D'hamad'here Paan' Raa, Natural Sciences. Marathi, 1952. 302 pgs.
Suuta Kii Maalaa... Bachchan, General. Marathi, 1948. 187 pgs.
Suvaas Aand-i Ras... Pan'd'it Bhavaaniishan'kar Shriidhar, General. Marathi, 1953. 143 pgs.
Suvaasa Aand-ii Ras... Pan'd'it Bhavaaniishan'kar Shriidhar, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1953. 141 pgs.
Svaamii Raamatiira~tha Yaan'chen' Charitra... Bhaave Govin'da Prabhaakar, Geography. Biography. History. Marathi, 1910. 314 pgs.
Svaamii Vivekaanan'da Yaan'che Samagra Gran'tha Chatura~tha Khan'd'a... Kulakara~nd-ii M Naa, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1925. 315 pgs.
Svaamii Vivekaanan'da Yaan'che Samagra Gran'tha Dditiiya Khan'd'a... Vivekaanan'da, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1952. 296 pgs.
Svaamii Vivekaanan'da Yaan'che Samagra Gran'tha Dvadasha Khan'd'a... Kulakara~nd-ii M Naa, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1928. 314 pgs.
Svaamii Vivekaanan'da Yaan'che Samagra Gran'tha Saptama Khan'd'a... Kulakara~nd-ii M Naa, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1934. 319 pgs.
Svaamii Vivekaanan'da Yaan'che Samagra Gran'tha Trxtiiya Khan'd'a... Kulakara~nd-ii M Naa, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1943. 316 pgs.
Svaamii Vivekaananda Samagra Gran'th Ashh-t'am Khan'd'a... Vivekaananda Svaamii, Philosophy. Psychology. Marathi, 1919. 317 pgs.
Svaamii Vivekaananda Samagra Gran'th Trxtiiya Khan'd'a... Vivekaananda Svaamii, Philosophy. Psychology. Marathi, 1913. 315 pgs.
Svaamii Vivekaananda Yaan'che Samagra Gran'th Navam Khan'd'a... Vivekaananda Svaamii, Philosophy. Psychology. Marathi, 1922. 315 pgs.
Svaasthya San'raqs-and-a... Gaan'dhii Mohanadaas Karamachan'da, Technology. Marathi, 1915. 143 pgs.
Svaatan'try Aand-i San'skrxti... D'ayuii Jaan, Social Sciences. Marathi, 1950. 188 pgs.
Svaatan'trya Suukten... Paraan'jape Shivaraam Mahaadeva, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1952. 234 pgs.
Svaati... Saradesaaii Raghunaath Govin'da, General. Marathi, 1939. 175 pgs.
Svaatmasukh... Ekanaath, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1916. 49 pgs.
Svadeshii Samaaj Prathamaavrxttii... Gurujii Saane, Philosophy. Psychology. Marathi, 1940. 143 pgs.
Svalpaviraam Prathamaavrxtti... Phad'ake Raghunaatha Krxshhnd-a, Philosophy. Psychology. Marathi, 1937. 160 pgs.
Svapn Ranj-jan Pustak 23... Juuliyana~ Maadhav, General. Marathi, 1934. 178 pgs.
Svapn Srxshh-t'ii... D'hage Ja Naa, Philosophy. Psychology. Marathi, 1955. 144 pgs.
Svapnamaya Aayushhya Pushhpa 19 Dditiiya Aavrxtti... Prabhaakar, General. Marathi, 1936. 177 pgs.
Svaraajy Saadhan... Sule Dattaatray Sadaashiv, Social Sciences. Marathi, 1923. 165 pgs.
Svaraajya Shaastr Aavrxtti Dusarii... Vinobaa, Social Sciences. Marathi, 1942. 98 pgs.
Svaraajyaachaa Arund-odaya... Atre Aachaara~ya Pralhaada Keshava, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1950. 162 pgs.
Svatan'tr Bhaarataan't Lokaraajy... Lele Purushhottam Raamachan'dra, Social Sciences. Marathi, 1950. 155 pgs.
Svayan' Sevak Prathamaavrxtti... Varerakar Bhaara~gavaraam Vit't'al, General. Marathi, 1934. 115 pgs.
Sviikaar... T'on'go Sharachchan'dra Keshava, General. Marathi, 1941. 161 pgs.
T'aalad'uppo Vaan'gimaad'uu Gran'thamaalaa 60... Vara~t'ii Anan'ta Vaamana, General. Marathi, 1950. 190 pgs.
T'aan'kaan'chyaa Phekii Pushhpa 13... Kara~loskar Shan' Vaa, Philosophy. Psychology. Marathi, 1935. 98 pgs.
T'aan'lst'aa'n'yachiin' Naat'aken' Khan'd'a Pahilaa... Bhuskut'e Vi Ma, General. Marathi, 1955. 149 pgs.
T'aan'ma Kaakaa... Taamhand-akar Vishvanaath Gand-esha, General. Marathi, 1932. 221 pgs.
T'haan'suun Jhaalan' Paahije... Suura~yavan'shii Satyavaan Naamadev, General. Marathi, 1952. 93 pgs.
T'ilakaan'che Kesariitiil Lekh Bhaaga 4... Kelakar Na Chin, General. Marathi, 1930. 616 pgs.
T'ilakaan'chiin' Dhara~mavishhayak Maten' Pustak 1... Kelakar Na Chin, Religion. Theology. Marathi, 1925. 243 pgs.
Taad'agole... Aat'havale Shan'kara Krxshhnd-a, General. Marathi, 1939. 132 pgs.
Taan'bad'ii Maatii... Mara~d'hekar Baa Sii, General. Marathi, 1943. 157 pgs.
Taan'be Yaan'chii Samagra Kavitaa Tisarii Aavrxtti... Raamachan'dra Bhaaskar, General. Marathi, 1945. 329 pgs.
Taan'd'av Aand-i Laasy... Deshapaan'd'e Baalashan'kar, General. Marathi, 1950. 106 pgs.
Taaraa Naat'ak Aavrxtti Dusarii... Mahaajani Vishhnd-u Moreshvar, General. Marathi, 1909. 192 pgs.
Taaraa Naat'ak Aavrxtti Tisarii... Mahaajani Vishhnd-u Moreshvar, General. Marathi, 1909. 186 pgs.
Taaraabaaii Aand-i San'bhaajii 1738 1761... Saradesaaii Go Sa, Philosophy. Psychology. Marathi, 1932. 239 pgs.
Taittiriiyopanishhada Bhaashhyaara~th Aavrxtti Dusarii... Shaastrii Vishhnd-u Vaaman Baapat'a, General. Marathi, 1950. 197 pgs.
Talaavaan'talen' Chaan'dand-en... Gaad'agiila Gan'gaadhar, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1954. 189 pgs.
Tan'jaavarache Maraat'he Raaje... Vaakasakar Vinaayaka Sadaashiva, Geography. Biography. History. Marathi, 1933. 354 pgs.
Tan'takavi Tathaa Shaahiir... Kelakar Yashavant Narasin'ha, Geography. Biography. History. Marathi, 1952. 117 pgs.
Tan'takavi tathaa Shaahir Aavrxtti Pahilii... Kelakar Yashavan't Narasin'h, Geography. Biography. History. Marathi, 1952. 120 pgs.
Taqs-ashilaa... Vara~tak Shriidhar Vinaayak, General. Marathi, 1950. 92 pgs.
Taraten' Polaada... Varerakar Bhaara~gavaraam Vit't'al, General. Marathi, 1940. 182 pgs.
Tarund-a Hin'du Naagarik Pushhp 11... Kelakar Narasin'h Chin'taamand-a, Philosophy. Psychology. Marathi, 1934. 133 pgs.
Tejasvii Taare... Saavarakara Vi Daa, Geography. Biography. History. Marathi, 1949. 120 pgs.
Ten' Maajhen' Ghar... Kelakar Manohar Mahaadev, General. Marathi, 1944. 141 pgs.
Terii Chuupa Merii Chuupa... Phad'ake Sau Kamalaa, General. Marathi, 1946. 112 pgs.
Tethen' Chala Raand-ii Prathamaavrxtti... Saara~tra Jiyaan' Paan'l, General. Marathi, 1954. 157 pgs.
Thaalipiit'ha... Maraat'he Gand-esha Sadaashiva, Philosophy. Psychology. Marathi, 1928. 242 pgs.
The Aryabhushan School Dictionary Marathi English... Shridhar Ganesh Vaze, General. Marathi, 1955. 584 pgs.
Thiaan'saphiichen' Hin'dusthaanaas Mahattv... Bejhan't'a Misesa~ Aan'nii, Religion. Theology. Marathi, 1916. 25 pgs.
Thiaasaphii Mhand-aje Kaay... Bhaagavat Raajaaraam Sakhaaraam, Religion. Theology. Marathi, 1949. 42 pgs.
Thiaasaphii Va Janatechyaa Daaridhraachii Hakaalapat't'ii... Bhaagavat Raajaaraam Sakhaaraam, Religion. Theology. Marathi, 1953. 29 pgs.
Thiaasaphiin't Naviin Kaay Aahe... Chipaluund-akar Vaasudev Laqs-mand-a, Religion. Theology. Marathi, 1953. 44 pgs.
Thoraan'chaa Parichaya Bhaaga Pahilaa... Kulakara~nd-ii, Geography. Biography. History. Marathi, 1940. 160 pgs.
Thoraan'chyaa Maataa... Joshii Prahlada Narahara, Geography. Biography. History. Marathi, 1950. 150 pgs.
Thoraan'chyaa Sahachaarind-ii... Phad'ake Kamalaa, Geography. Biography. History. Marathi, 1944. 139 pgs.
Thorale Maadhavaraav Peshave Jayapaal... Kiira~tane Vinaayak Janaara~dan, General. Marathi, 1927. 328 pgs.
Thorale Maadhavaraav Peshave Yaan'javar Naat'ak... Janaara~dan Vinaayak, General. Marathi, 1910. 75 pgs.
Tichyaakaritaan... Limaye Go Gan, General. Marathi, 1933. 126 pgs.
Tiina San'melane... Khaan'd'ekar Vi S, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1947. 128 pgs.
Tiira~tarupa Mahaaraashht'a~ Bhaaga Dusaraa... Joshii Mahaadevashaastrii, Geography. Biography. History. Marathi, 1951. 189 pgs.
Tiira~tharup Mahaaraashht'a~ Da~vitiiyaavrxtti... Joshii Mahaadevashaastrii, Geography. Biography. History. Marathi, 1953. 159 pgs.
Tiira~tharuup... Govin'da Raamachan'dra, General. Marathi, 1950. 268 pgs.
Tiira~tharuupa Mahaaraashht'a~ Bhaaga Dusaraa Dditiiyaavrxtti... Joshii Mahaadeva Shaastrii, Geography. Biography. History. Marathi, 1954. 178 pgs.
Tiran'gii Navamatavaada... Kelakar Narasin'h Chin'taamand-a, Social Sciences. Marathi, 1937. 172 pgs.
Tisaraa Jaan'va-ii... Shiravaad'akar Ma Ran, General. Marathi, 1953. 119 pgs.
Tisaryaa Mahaayuddhaachii Paara~shvabhuumi... Gaad'agiil Paan' Vaa, Social Sciences. Marathi, 1950. 222 pgs.
Tokonomaa... Paadhye Prabhaakar, Geography. Biography. History. Marathi, 1955. 238 pgs.
Ton'd'amilavand-ii... Varerakar Bhaa Vi, General. Marathi, 1944. 224 pgs.
Tophechyaa Ton'd'iin... Kaamat Maadhav Aappaajii, General. Marathi, 1950. 71 pgs.
Totayaa Naat'akakaar... Phad'ake Naa Sii, General. Marathi, 1938. 80 pgs.
Trxnd-aachii Vedanaa... Kulakara~nd-ii Tu Shan, General. Marathi, 1955. 174 pgs.
Trxtiiya Pushhpama~ 3... Sarasvatii Vaasu Devaananda, Philosophy. Psychology. Marathi, 1952. 451 pgs.
Trxtiiyapushhpama~ (3)... T'en'be, Religion. Theology. Marathi, 1952. 452 pgs.
Tud'avalelen' Gharakula... Daand-d'ekar Gopaala Niilakand-t'ha, General. Marathi, 1948. 177 pgs.
Tukaaraam... T'ipaniis Shriiyat Govin'd Gopaal, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1914. 315 pgs.
Tukaaraam Mahaaraajaan'chii Gaathaa... Deshamukh Maadhav Krxshhnd-a, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1925. 1026 pgs.
Tukaaraamabuvaan'chaa Assala Gaathaa Bhaaga 1... Bhaave Vinaayak Laqs-man, Technology. Marathi, 1841. 186 pgs.
Tukaaraamabuvaan'chaa Assala Gaathaa Bhaaga Dusara... Bhaave Vinaayak Laqs-man, Technology. Marathi, 1842. 129 pgs.
Tumachaa Vakiil... Raanad'e Raam Keshav, Social Sciences. Marathi, 1953. 198 pgs.
Tumhaan'laa Himaalayaan't Jaayachen' Aahe Kaay... Raaje Siitaaraama Govin'da, Geography. Biography. History. Marathi, 1942. 208 pgs.
Tut'alele Taare Laghuniban'dha San'grah... Kaand-ekar Anan'ta, Philosophy. Psychology. Marathi, 1938. 118 pgs.
Tyaaga Maalaa Pushhpa 14... Purohita Vaaman Shriidhar, General. Marathi, 1929. 193 pgs.
Tyaagapatra... Joshii A M, General. Marathi, 1939. 158 pgs.
Uddhavagiitaa Gran'th Maalaa 7... Kolate Vishhnd-u Bhikaajii, General. Marathi, 1935. 241 pgs.
Udhaan'chaa Mahaaraashh-t'a~... Maraat'he Naa Da, General. Marathi, 1947. 62 pgs.
Udhaan'chen' Jag... Potaniis Shriikrxshhnd-a Raamachan'dra, Social Sciences. Marathi, 1940. 159 pgs.
Udhaan'chen' Shiqs-and-a... Limaye Parashuraam Mahaadev, Social Sciences. Marathi, 1940. 354 pgs.
Udhaan'chii San'skrxti Gran'tha Maalaa 68 Prathamaavrxtti... Kelakar Dattaatrey Keshav, Geography. Biography. History. Marathi, 1952. 341 pgs.
Ujaad'alan' Pand-a Suura~ya Kut'hen' Aahe Aavrxtti Dusarii... Phad'ake Naa Sii, General. Marathi, 1951. 246 pgs.
Ujalatyaa Dishaa Aavrxtti Pahilii... Saalagaan'vakar Vinaayak Dattaatray, General. Marathi, 1940. 323 pgs.
Ujjvalaa... Nikumb Krx B, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1945. 100 pgs.
Ulhaas Kathaa... Phad'ake Naa Sii, General. Marathi, 1942. 132 pgs.
Ulkaapaat Prathamaavrxtti... Baakiila Vi Vi, General. Marathi, 1940. 192 pgs.
Umaajii Naaiik Dditiiyaavrxtti... Deshapaan'd'e Vishhnd-u Gand-esha, General. Marathi, 1955. 136 pgs.
Umalatyaa Kalyaa... Kirand-a, General. Marathi, 1935. 107 pgs.
Umar Khayyaamache Rubaayaan'chaa Bhaavaara~th... Daataar Vyan'kat'esh Maadhav, General. Marathi, 1933. 285 pgs.
Unmeshha Aand-i Udrek... Pan'd'it Bhavaaniishan'kar Shriidhar, General. Marathi, 1950. 110 pgs.
Upaayan Prathamaavrxtti... Kelakar Manohar Mahaadeva, General. Marathi, 1946. 186 pgs.
Upakaarii Maand-asen' Khan'd'a 1 Pushhpa 2... Saaman't Raghunaath Ja, General. Marathi, 1938. 289 pgs.
Upanishhadaan'chaa Abhyaas... Vinobaa, Religion. Theology. Marathi, 1955. 134 pgs.
Upanishhadaan'tiila Dahaa Goshh-t'ii... Deva Shan'kar Dattaatray, General. Marathi, 1856. 95 pgs.
Upanishhadabhashhyam Da~vitiiyo San'pute Prathamo Bhaaga... Bhaagavat Hari Raghunaath, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1928. 559 pgs.
Ura~mi... Joshii Esa~ Ema~, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1947. 171 pgs.
Usanaa Navaraa... Taamhanakar Naa Dhon, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1933. 82 pgs.
Utpaat... Raghunaath Bii, General. Marathi, 1945. 116 pgs.
Uunha Aand-i Saavalyaa... Phad'ake Naa Sii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1955. 199 pgs.
Uura~milaa... Gokhale Jagannath, General. Marathi, 1952. 87 pgs.
Uurubhang-aga Aand-i Itar Naat'aken... Bhat'a Govinda Keshav, General. Marathi, 1951. 122 pgs.
Vaachana Paat'ha Maalaa Bhaaga 1 Aavrxtti Chavathii... Kinare Krxshhnd-aajii Govin'da, General. Marathi, 1917. 337 pgs.
Vaachana Paat'ha Maalaa Bhaaga Dusaraa... Kinare Krxshhnd-ajii Govin'da, General. Marathi, 1922. 350 pgs.
Vaachanapaat'hamaalaa Bhaaga1 Aavrxtti Saatavii... Kinare Krxshhnd-aajii Govin'da, General. Marathi, 1926. 332 pgs.
Vaad'abhayavimara~sha Aavrxtti Pahilii... Banahat't'ii Shrinivaasa Naaraayand-a, Philosophy. Psychology. Marathi, 1955. 259 pgs.
Vaadalii Vaare Pushhpa 13... Kelakar Dattaatray Keshav, Philosophy. Psychology. Marathi, 1940. 227 pgs.
Vaagvaijayan'tii Kin'vaa Samagra Kaviraasan'grah Trxtiiyaavrxtti... Gad'akarii Raam Gand-esha, General. Marathi, 1929. 277 pgs.
Vaagvihaar Bhaaga 2... Pat'avara~dhana Vaasudeva Balavan'ta, Philosophy. Psychology. Marathi, 1924. 243 pgs.
Vaagyanj-a Aavrxtti Pahilii... Kulakara~nd-ii Krxshhnd-aajii Paan'd'uran'g, Philosophy. Psychology. Marathi, 1952. 176 pgs.
Vaalmiiki Raamaayand-a Pariiqs-and-a... Bhaave Shivaraam Govin'da, Religion. Theology. Marathi, 1920. 308 pgs.
Vaalmikii Aashramaan'tiil Pravachanen... Jaavad'ekar, Social Sciences. Marathi, 1952. 80 pgs.
Vaamakuqs-ii... Atre Pra Ke, General. Marathi, 1949. 130 pgs.
Vaaman Malhaar Pushhpa 1... Kulakara~nd-ii Vaa L, General. Marathi, 1950. 224 pgs.
Vaan'kulyaa... Bhaave Pu Bhaa, General. Marathi, 1951. 181 pgs.
Vaang-abhaya Shrii Khand-d'a Prathamaavrxtti... Shriikhan'd'e Shan'kara Chin'taamand-a, Philosophy. Psychology. Marathi, 1932. 320 pgs.
Vaang-abhaya Vishhayak Niban'dha Bhaaga Pahilaa Aavrxtti Dusarii... Vishhnd-u Shaastrii Chipaluund-akara, General. Marathi, 1923. 227 pgs.
Vaang-abhayavikaas... Paat'hak Vaaman Bhaara~gav, Social Sciences. Marathi, 1945. 334 pgs.
Vaang-abhayavimara~sha Aavrxtti Pahilii... Banahat't'ii Shriinivaas Naaraayand-a, General. Marathi, 1955. 254 pgs.
Vaang-abhayiin T'iipaa Aand-i T'ippand-ii... Kulakara~nd-ii Vaa L, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1953. 188 pgs.
Vaang-a~bhyiina T'iikaa... Vaalin'be Raamachan'dra Shan'kar, General. Marathi, 1950. 250 pgs.
Vaang-a~may Lekhan V Jiivit... Pai Maaruti Anan't, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1937. 409 pgs.
Vaang-a~may Maalaa Pushhp 1... Joshii Vaa Ma, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1937. 402 pgs.
Vaang-a~may Maalaa Pushhp 1 Aavrxtti Chauthii... Joshii Vaaman Malhaar, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1936. 397 pgs.
Vaang-a~may Maalaa Pushhp 1 Aavrxtti Pahilii... Joshii Vaaman Malhaar, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1933. 377 pgs.
Vaang-a~maya Maalaa Pushhpa 2... Joshii Vaa M, General. Marathi, 1934. 250 pgs.
Vaang-a~mayaan'tiil Vaadasthalen... Kulakara~nd-- Vaa L, General. Marathi, 1946. 223 pgs.
Vaang-a~mayavipayak Saata Niban'dha... Chipaluund-akaraan'che Vishhnd-u Shaastrii, General. Marathi, 1939. 176 pgs.
Vaasudeva Vaaman Shaakhii Khare... Bhat'a Daamodara Moreshvar, Geography. Biography. History. Marathi, 1929. 405 pgs.
Vaat'achaal... Joshii Raa Bhi, Geography. Biography. History. Marathi, 1953. 163 pgs.
Vaat'achaal Prathamaavrxtti... Joshii Bhi Ra, Geography. Biography. History. Marathi, 1953. 166 pgs.
Vaatsalyaachii Prasaada Diiqs-aa... Kaalelakar Aachaara~ya Kaakaa, Philosophy. Psychology. Marathi, 1938. 163 pgs.
Vachchha Harand-a Dditiiyaavrxtti... Daamodar Pan'd'it, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1953. 260 pgs.
Vadhuu Pariiqs-aa Trxtiiyaavrxtti... Kolhat'akar Shriipaada Krxshhnd-a, General. Marathi, 1928. 179 pgs.
Vadhuu San'shodhan... Sahastrabuddhe Pu Ga, General. Marathi, 1954. 93 pgs.
Vaidh Daptaraan'tuun Nivad'alele Kaagada Khan'd'a 4... Vaidh Shan'kar Laqs-mand-a, Geography. Biography. History. Marathi, 1950. 436 pgs.
Vaidha Daptaraan'tuuna Nivad'alele Kaagada... Vaidha Shan'kara Laqs-mand-a, Geography. Biography. History. Marathi, 1840. 146 pgs.
Vaidhaan'che Aitihaasika Niban'dha Khand-d'a 1... Vaidha Chin'taamand-a Vinaayaka, Geography. Biography. History. Marathi, 1931. 580 pgs.
Vaidik Dhara~masvaruup Dditiiyaavrxtti... Vidhaara~thii Shriidaas, Religion. Theology. Marathi, 1933. 308 pgs.
Vaidik Niban'dh... Chaapekar Naaraayand-a Govin'da, Religion. Theology. Marathi, 1951. 274 pgs.
Vaidika Dhara~m Aand-i Shhad'a~ Dara~shanen... Kinakhed'e Baapuuraav Daadaa, Religion. Theology. Marathi, 1938. 115 pgs.
Vaidika San'skrxtiichaa Vikaas... Joshii Laqs-mand-a Shaastrii, Geography. Biography. History. Marathi, 1951. 286 pgs.
Vaimaanik Hallaa 5... Varerakar Bhaa Vi, General. Marathi, 1938. 152 pgs.
Vaishya Vedokta Kriyaa Vichaarakhya Vasthaa... Devand-iikar Shrii Yanj-eshvara Shaastrii, Religion. Theology. Marathi, 1848. 84 pgs.
Vaitaagavanaan'tiila Vaaphaare... Bhaagavata~ Bhaa Raa, General. Marathi, 1939. 141 pgs.
Vaktrxtv... Chipaluund-akar Vishhnd-u Shaastrii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1936. 170 pgs.
Valand-a... Kulakara~nd-ii Madhu, General. Marathi, 1955. 120 pgs.
Van'de Bhaaratama~... Atre Pralhaada Keshav, General. Marathi, 1937. 133 pgs.
Van'giiya Satpurushha Shriinaagamahaashay... Somand-a Shriiraam Vaasudeva, Geography. Biography. History. Marathi, 1923. 163 pgs.
Vanashrii Dara~shan 2... Aapat'e Malhaar Vinaayak, Natural Sciences. Marathi, 1955. 154 pgs.
Vanaspati Jiivan... Aajarekar Shriipaada Laqs-mand-a, Natural Sciences. Marathi, 1938. 209 pgs.
Vand-a Laqs-aan't Kond-a Gheto... Aapat'e Hari Naaraayand-a, General. Marathi, 1950. 501 pgs.
Vand-avyaan'talen' Phuul... Sudhaarak Samaaj, General. Marathi, 1925. 312 pgs.
Vaphaad'ii Lokagiiten' Pushhp 17... Gore Paan'd'uran'g Shraavand-a, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1942. 162 pgs.
Vara~haad'ii Lokagiiten... Deshapaan'd'e Yashavan't Khushaal, General. Marathi, 1942. 165 pgs.
Vara~nd-ajal Chikitsaa Shiqs-ak Chatura~thaavrxtti... Nan'dan Sarasvatii, Technology. Marathi, 1922. 218 pgs.
Vara~shhaa 50... Sholake Shaan'taa J, General. Marathi, 1947. 133 pgs.
Vara~tamaana Kaal... Kavishvar Ga Vaa, General. Marathi, 1940. 226 pgs.
Vasa-iichii Mohiim 1737 1739... Kelakar Yashavan't Narasin'ha, Geography. Biography. History. Marathi, 1933. 397 pgs.
Vasaahatiichen' Svaraajya... Devagiriikar Tryan' Ra, Social Sciences. Marathi, 1940. 215 pgs.
Vasan't Vaibhav... Chindhad'e Vasant, General. Marathi, 1939. 133 pgs.
Vasan'ta Senaa... Atre Pralhaada Keshav, General. Marathi, 1950. 110 pgs.
Vatsalaa Aand-i Itar Goshh-t'ii... Phad'ake Naa Sii, General. Marathi, 1942. 146 pgs.
Vechalele Motii... Phad'ake Naa Sii, Philosophy. Psychology. Marathi, 1941. 188 pgs.
Vechaleliin Phulen... Jibraan Khalil, General. Marathi, 1948. 122 pgs.
Vechaleliin' Phulen... Jibraan Khalil, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1948. 122 pgs.
Ved'aa... Jibraan Khalil, General. Marathi, 1950. 109 pgs.
Ved'ayaachan' Ghar Unhaan't... Kaanet'akar Vasant, General. Marathi, 1953. 110 pgs.
Ved'ayaan'chen Ispital Pustak 30 Dditiiyaavrxtti... Bhaalachan'dra, General. Marathi, 1921. 59 pgs.
Veda Prakaash... Paat'hak Shriidhar Shaastrii, Religion. Theology. Marathi, 1864. 658 pgs.
Vedaan'tiil Raashh-t'a~ Dara~shan Bhaaga 1... Haradaas Baalashaastrii, Religion. Theology. Marathi, 1955. 484 pgs.
Vedaan'tiil Raashh-t'a~ Dara~shan Uttaraara~dh... Haradaas Baalashaastrii, Religion. Theology. Marathi, 1954. 434 pgs.
Vedakaalanira~nd-ay... T'ilak Baal Gan'gaadhar, Religion. Theology. Marathi, 1928. 118 pgs.
Vedng-yan'chaa Chaukon... Gaad'agiil Gan'gaadhar, General. Marathi, 1952. 83 pgs.
Vela Vistaar Kathaa San'grah 14... Joshii Mahaadeva Shaastrii, General. Marathi, 1941. 120 pgs.
Vend-ii San'haar Naat'ak Vibhaag Pahilaa... Adhikaarii Gopaal Govin'da, General. Marathi, 1923. 196 pgs.
Vend-uu Veland-akar... Varerakar Bhaara~gavaraam Vit't'al, General. Marathi, 1937. 156 pgs.
Veng-ayaan'chaa Chaukon Prathamaavrxtti... Gaad'agiil Gan'gaadhar, General. Marathi, 1952. 86 pgs.
Veruulachiin' Lend-iin... Dhaneshvara Trin'baka Gan'gaadhar, Geography. Biography. History. Marathi, 1909. 143 pgs.
Vet Aand-i Kustii... Khaasagiivaale Anan't Hariihar, The Arts. Marathi, 1929. 192 pgs.
Vichaar Dhaaraa... Niran'tar Gan'gaadhar Bhaauuraav, Philosophy. Psychology. Marathi, 1949. 191 pgs.
Vichaara Samiiqs-aa... Deshapaan'd'e Vaaman Naaraayand-a, General. Marathi, 1940. 181 pgs.
Vichaara Saun'dara~ya... Joshii Vaaman Malhaar, General. Marathi, 1940. 138 pgs.
Vichaarapothii... Vinobaa, General. Marathi, 1946. 201 pgs.
Vichaarashilpa... Joshii Laqs-mand-a Shaastrii, Philosophy. Psychology. Marathi, 1934. 178 pgs.
Vichaarataran'ga... Kelakar Da Ke, General. Marathi, 1952. 165 pgs.
Vidara~bha San'shodhanaachaa Itihaas... Huud'a Naaraayand-a Naagoraav, Geography. Biography. History. Marathi, 1953. 343 pgs.
Vidhaa Aand-i Vaarund-ii... Krxshhnd-a Divaakar, General. Marathi, 1944. 132 pgs.
Vidhaa Vinoda Gran'tha Maalechen' 82... Gore Bhaa M, General. Marathi, 1939. 228 pgs.
Vidhaalan'kaar Prathamaavrxtti... Kot'hiivaale Vi Naa, General. Marathi, 1944. 140 pgs.
Vidhaara~thyaan'chen' Aarogya Prathamaavrxtti... Kaalokhe Gand-apat Paan'd'uran'g, Technology. Marathi, 1915. 51 pgs.
Vidhavaa Kumaarii... Varerakar Bhaara~gavaraam Vit't'al, General. Marathi, 1954. 221 pgs.
Vidhinishhedh... T'haakare Keshav Sitaaraam, General. Marathi, 1934. 106 pgs.
Vidhuta~ Prakaash... Khaan'd'ekar Vi S, General. Marathi, 1937. 174 pgs.
Vidhyaachal... Paraan'jape Shivaraam Mahaadeva, General. Marathi, 1949. 356 pgs.
Vidushhii... Taamhanakar Naa Dhon, General. Marathi, 1949. 91 pgs.
Vidvattv Aand-i Kavitva V Vaktrxtva... Chipaluund-akar Vishhnd-u Shaastrii, General. Marathi, 1922. 123 pgs.
Viind-aa Taran'ga... Varaad'apaan'd'e Di Vi, Philosophy. Psychology. Marathi, 1939. 155 pgs.
Viira Vinaayak... Deshapaan'd'e Vaa Go, Geography. Biography. History. Marathi, 1952. 156 pgs.
Viira Vinaayaka... Deshapaan'd'e Vaa Go, Geography. Biography. History. Marathi, 1952. 156 pgs.
Vijaya... Khera Bhaalachan'dra Dattaatray, General. Marathi, 1941. 198 pgs.
Vilaayatachii D'aak Aavrxtti 1... Paat'and-akar Vasan't Naaraayand-a, Philosophy. Psychology. Marathi, 1955. 194 pgs.
Vilaayatachiin' Baatamiipatren... Kelakar Narasin'ha Chin'taamand-a, Philosophy. Psychology. Marathi, 1922. 201 pgs.
Vimalechii Grahadashaa Pustaka 6... Maadhava Naatha Kai, General. Marathi, 1955. 279 pgs.
Vinaayakaachii Kavitaa Aavrxtti Pahilii... Aapat'e Dattaatreyaa Anan't, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1842. 179 pgs.
Vinaayakaachii Kavitaa Aavrxtti Tisarii... Aapat'e Dattaatrey Anan't, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1947. 207 pgs.
Vinaayakaachii Kavitaa Chavathyaa Aavrxtti... Pan'd'it Bhavaaniishan'kar Shriidhar, General. Marathi, 1955. 289 pgs.
Vinimay Aand-i Paisaa... Deshapaan'd'e Anan't Shriidhar, Social Sciences. Marathi, 1932. 253 pgs.
Vinj-aan Prand-iit Samaajarachanaa... Sahastrabuddhe Purushhottam Gand-esha, Social Sciences. Marathi, 1950. 195 pgs.
Vinj-aan Prathamaavrxtti... Chitale Keshav Vit't'al, Natural Sciences. Marathi, 1939. 495 pgs.
Vinj-aan Pravesh Pustak 3... Govin'da Raamachan'dra, Natural Sciences. Marathi, 1936. 374 pgs.
Vinj-aanabodh... Maat'e Shriipaada Mahaadev, General. Marathi, 1950. 737 pgs.
Viraaja Vahinii Maalaa 13... Varerakar Bhaa Vi, General. Marathi, 1955. 145 pgs.
Viraand-ii... Joshii Pan' Mahaadevashaastrii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1950. 140 pgs.
Viraat'a Maanav... Puravaar Shan' Jaa, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1943. 91 pgs.
Vishaakhaa Dditiiyaavrxtti... Graj Kusumaa, General. Marathi, 1944. 119 pgs.
Vishaakhaa Trxtiiyaavrxtti... Kusumaagraj, General. Marathi, 1947. 124 pgs.
Vishhanidaana V Chikitsaa Gran'tha 24... Vin'jhe Mahaadev Bhikaajii, Technology. Marathi, 1902. 158 pgs.
Vishhavrxqs-a... Chat't'opaadhyaay Ban'kimachan'dra, General. Marathi, 1954. 114 pgs.
Vishhnd-u Krxshhnd-a Chipaluund-akar Ddividha Dara~shan... Banahat't'ii Shriinivaas Naaraayand-a, Philosophy. Psychology. Marathi, 1934. 372 pgs.
Vishhnd-u Krxshhnd-a Chipaluund-akara Ddividha Dara~shana... Banahat't'ii Shriinivaasa Naaraayand-a, Geography. Biography. History. Marathi, 1934. 376 pgs.
Vishraan'ti... Gore Bhaa M, General. Marathi, 1942. 165 pgs.
Vishva Vihaar... Budde Da L Sahastr, Natural Sciences. Marathi, 1939. 195 pgs.
Vishvaa Mitra... Shahaa Baalachan'da Naanachan'da, General. Marathi, 1953. 190 pgs.
Vistavaashiin' Khel... Joshii Vaa M, General. Marathi, 1937. 117 pgs.
Vivaahaanan'tar Saahitya 3... Desaaii P S, General. Marathi, 1939. 195 pgs.
Vivaahitaan'chen' Nan'danavan Pustaka 5... Joshii Vaa Vi, Philosophy. Psychology. Marathi, 1938. 113 pgs.
Vivaahitaan'chen' Naqs-atradara~shan Pushhp 15... Saane Gan' Raa, Social Sciences. Marathi, 1950. 160 pgs.
Vivek Chuud'aamand-i... Gharat Raa L, General. Marathi, 1914. 340 pgs.
Volgaa Te Gan'gaa... Saan'krxtyaayan Raahul, General. Marathi, 1944. 360 pgs.
Vrxttadara~pand-a... God'abole Parashuraam Ballaal, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1938. 75 pgs.
Vrxttadara~pand-a Aavrxtti Sataraavii... God'abole Parashuraam Ballaal, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1920. 59 pgs.
Vyaahii Vihind-ii Pushhp 10... Phaat'ak Gand-esha Krxshhnd-ashaastrii, General. Marathi, 1932. 63 pgs.
Vyaakarand-a Mahaabhaashhy Bhaaga Chauthaa... Abhyan'kar Vaasudev Shaasrtii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1952. 530 pgs.
Vyaakarand-a Mahaabhaashhy Bhaaga Dusaraa... Abhyan'kar Vaasudev Shaastrii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1863. 532 pgs.
Vyaakarand-a Mahaabhaashhy Bhaaga Paan'chavaa... Abhyan'kar Vaasudev Shaasrtii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1953. 524 pgs.
Vyaakarand-a Mahaabhaashhy Bhaaga Saatavaa... Abhyan'kar Kaashiinaath Vaasudev, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1941. 511 pgs.
Vyaakarand-a Mahaabhaashhy Bhaaga Sahaavaa... Abhyan'kar Vaasudev Shaasrtii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1951. 518 pgs.
Vyaakarand-a Mahaabhaashhy Bhaaga Tisaraa... Abhyan'kar Vaasudev Shaasrtii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1951. 402 pgs.
Vyaakarand-akaar Va Vyaakarand-a Prabandhakaar Pustak 20... Mone Moreshvar Sakhaaraam, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1927. 364 pgs.
Vyaapaarii Ulaad'haalii Pustak 3... Kaale Vaa Go, Social Sciences. Marathi, 1935. 161 pgs.
Vyaasavishaashram Vidhaathyaan'ra~chen' Saamraajya... Aat'havale Narahar Laqs-mand-a, General. Marathi, 1938. 355 pgs.
Vyakti Aand-i Vaang-a~maya... Qs-iirasaagar Shriikrxshhnd-a Keshav, Philosophy. Psychology. Marathi, 1937. 149 pgs.
Vyakti Svaatan'tryaachaa Vikaas 3... Man'gud'akar Maand-ika Padamand-nd-aa, Geography. Biography. History. Marathi, 1955. 141 pgs.
Vyaktii Aand-i Apeqs-aa... Raanad'e Govin'da Bhikaajii, General. Marathi, 1947. 114 pgs.
Vyaktisvaatan'tryaachaa Vikaasa 3... Man'gud'akar Maand-ika Pada~mand-nd-aa, Geography. Biography. History. Marathi, 1955. 140 pgs.
Vyatpatti Pradiip... Baapat'a Govinda Shang-akar Shaastrii, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1917. 154 pgs.
Yaadavakaaliin Maraat'hii Bhaashhaa... Tulapule Shan' Go, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1942. 412 pgs.
Yaan'chiin' Vyaakhyaanen... Chan'daavarakar Naaraayand-a Gand-esha, Philosophy. Psychology. Marathi, 1914. 406 pgs.
Yaan'trika Shodhaan'chyaa Naaviinyakathaa Pushhp 1... Daamale Kaashiinaath Anan't, Natural Sciences. Marathi, 1940. 157 pgs.
Yaatrii Prathamaavrxtti... Avasare Vasan't, General. Marathi, 1955. 94 pgs.
Yamunaa Pustaka 1 Pushhpa 13... Saane Gan'gaadhar Raamachan'dra, General. Marathi, 1938. 132 pgs.
Yathaarathadiipikaa Bhaaga Dusaraa... Pan'd'it Vaaman, Language. Linguistics. Literature. Marathi, 1903. 375 pgs.
Yathaara~th Diipikaa Bhaaga Chavathaa... Pan'd'it Vaaman, General. Marathi, 1917. 343 pgs.
Yathaara~th Diipikaa Bhaaga Pahilaa... Pan'd'it Vaaman, General. Marathi, 1908. 295 pgs.
Yathaara~th Diipikaa Kaavya San'grah 55 Bhaaga Tisaraa... Pan'd'it Vaaman, General. Marathi, 1906. 384 pgs.
Yathaara~thadiipikaa Bhaaga Tisaraa... Pan'd'it Vaaman, Religion. Theology. Marathi, 1911. 394 pgs.
Yauvan Dditiiyaavrxtti... Choraghad'e Vaaman, General. Marathi, 1954. 205 pgs.
Yoga Prabhaav Khan'd'a 2... Kelelaa Niruupand-a, Religion. Theology. Marathi, 1930. 360 pgs.
Yogaprabhaav Khan'd'a 1 Dditiiya Aavrxtti... Kelelaa Niruupand-a, Religion. Theology. Marathi, 1955. 329 pgs.
Yogasopaan Puura~va Chatushhk... Naaraayand-a Hari Bhaktiparaayand-a, Philosophy. Psychology. Marathi, 1927. 116 pgs.
Yogavaasishh-t'ha Aand-i San'tavaang-abhay... Paraan'jape Yashavan't Vit't'al, Philosophy. Psychology. Marathi, 1955. 558 pgs.
Yogavaasishh-t'ha Bhaaga Dusaraa... Baapat'a Vishhnd-u Shaastrii, Philosophy. Psychology. Marathi, 1926. 656 pgs.
Yogavaasishh-t'ha Bhaaga Tisaraa... Baapat'a Vishhnd-u Shaastrii, Philosophy. Psychology. Marathi, 1927. 646 pgs.
Yogiishvar Yaanj-aavalkya Pushhpa 1... Kolan'gad'e Raamachan'dra Govin'da, General. Marathi, 1950. 343 pgs.
Yuddha Rahasya Mahaayuddhaachii Gurukillii Dditiiyaavrxtti... Bhase Pra Shrii, General. Marathi, 1917. 433 pgs.
Yuropachyaa An'taran'gaan't... Deshapaan'd'e Sau Sarojinii, Geography. Biography. History. Marathi, 1942. 295 pgs.
Yuunochii Kaara~yapaddhati Bhaaga 1... Gaalt'a T'aam, Social Sciences. Marathi, 1950. 230 pgs.
Yuuro Pavar Bhiitiichen' Saamtraajy... St'ov Liilan'd'a, Social Sciences. Marathi, 1952. 177 pgs.
Yuuropachyaa An'taran'gaan't... Deshapaan'd'e Sau Sarijinii, Geography. Biography. History. Marathi, 1942. 291 pgs.
bhoutik shaastra kakshaa -9... Sridhar D, SOCIAL SCIENCES. Marathi, 2003. 254 pgs.
ganit - kakshaa-5... Srirama Murthy N, SOCIAL SCIENCES. Marathi, 1999. 278 pgs.
parisar vignaan - abhyaas - 2 kakshaa -4... Shantha Devi T, SOCIAL SCIENCES. Marathi, 2002. 230 pgs.
parisar vignaan -2 kakshaa - 5... Ganapathi Rao, SOCIAL SCIENCES. Marathi, 2004. 190 pgs.
parisaraachaa abhyaas -1 paanchvii kakshaa... Ranga Rao v, SOCIAL SCIENCES. Marathi, 1999. 200 pgs.
parisaraachaa abhyaas--1 kakshaa -4... Prasad T, SOCIAL SCIENCES. Marathi, 1993. 158 pgs.
saamaajik adhyayan kakshaa -7... A P Gvot Printing Press, SOCIAL SCIENCES. Marathi, 1996. 384 pgs.

Search matched 2307 books with 534338 pgs.  1
0-9 A-D E-H I-L M-P Q-T U-Z