Elementary treatise on mechanico.Vol.1., 1999990031844. Modak, Balaji Prabhakar.. 1887. marathi. Mathematics. 338 pgs.
Sahithyakusumananjali :Chandolankar.., 1999990073666. Deshpane, Ganesh Vishnu.. 1915. Marathi. Literature. 222 pgs.
Kaalaan'tiila Nivad'aka Niban'dha Bhaaga 4., 2030020017377. . 1946. Marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 269 pgs.
Kinaavyaavar., 2030020017431. . 1939. Marathi. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 125 pgs.
Man'daar Man'jarii I 0 At'ha~t'haviis Kaavyaan'chaa San'grah., 2030020025996. . 1926. marathi. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 109 pgs.
Meghaduut Prathamaavrxtti., 2030020025897. . 1955. marathi. GENERALITIES. 98 pgs.
Nj-aanadevaa Chiin' Bhajanen'., 2030020026135. . 1947. marathi. GENERALITIES. 166 pgs.
Nj-aaneshvarii Adhyaay Pan'dharaavaa., 2030020025870. . 1951. marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 313 pgs.
Pund-yashlok Chhatrapati Shivaajii Bhaaga Tisaraa., 2030020017422. . 1950. Marathi. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 416 pgs.
Saadhan Parichay Mahaaraashht'a~chaa Patrarup Itihaas., 2030020017610. . 1941. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 398 pgs.
Saubhaagy Laqs-mii Aavrxtti Pahilii., 2030020026282. . 1925. marathi. GENERALITIES. 718 pgs.
Shriman't Sara Raghunaatharaav Pan'd'it Pan'tasachiva Yaan'chen' Charitra Khan'd'a 4., 2030020017441. Raanad'e Vinaayak Govin'da. 1949. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 873 pgs.
Sribhagwatgeetabasharth., 1999990082979. Vishnu vaman Bapatshtri. 1921. marathi. Philosophy. 671 pgs.
Uddhavagiitaa Gran'th Maalaa 7., 2030020026060. . 1935. marathi. GENERALITIES. 241 pgs.
Viira Vinaayaka., 2030020017695. . 1952. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 156 pgs.
Yaan'chiin' Vyaakhyaanen'., 2030020017386. Chan'daavarakar Naaraayand-a Gand-esha . 1914. Marathi. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 406 pgs.
1857 Chen' Svaatan'trya Samar San'kshhipta Aavrxtti., 2030020017950. . 1954. Marathi. GENERALITIES. 171 pgs.
57 Chii Satya Kathaa., 2030020017892. . 1955. Marathi. GENERALITIES. 174 pgs.
A Descriptive catalogue of Sanskrit Manusripts of The Calcutta Sanskrit College Vol-VIII., 99999990291704. xxxx. 1904. marathi. Devotional. 140 pgs.
A Descriptive catalogue of Sanskrit Manusripts of The Calcutta Sanskrit College Vol-VIII., 99999990319635. xxxx. 1904. marathi. Devotional. 140 pgs.
A Descriptive catalogueof Sanskrit Manusripts of The Calcutta Sanskrit College Vol-IX., 99999990291703. Sastri ,H. 1906. marathi. Devotional. 164 pgs.
A Descriptive catalogueof Sanskrit Manusripts of The Calcutta Sanskrit College Vol-IX., 99999990319634. Sastri ,H. 1906. marathi. Devotional. 164 pgs.
A Descriptive catalogueof Sanskrit Manusripts of The Calcutta Sanskrit College Vol-X., 99999990291702. Sastri ,H. 1909. marathi. Devotional. 608 pgs.
A Descriptive catalogueof Sanskrit Manusripts of The Calcutta Sanskrit College Vol-X., 99999990319633. Sastri ,H. 1909. marathi. Devotional. 608 pgs.
A Manual Of Elementary Chemistry Vol-II Part-I., 99999990191847. Modak Balaji Prabhaker. 0. marathi. NATURAL SCIENCES. 289 pgs.
A Poem on Mana or the Mind., 99999990103210. . 2007. marathi. . 62 pgs.
A Short History Of The East India Company A State Of Their Affairs., 99999990002207. Williams H.Noel. 1893. marathi. Commerce. 103 pgs.
Aabaa., 2030020017812. . 1944. Marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 186 pgs.
Aad'agaan'vache Chaudharii., 2030020017882. . 1954. Marathi. GENERALITIES. 127 pgs.
Aadhunik Giitaa Pushhp 12., 2030020026656. . 1935. marathi. RELIGION. THEOLOGY. 100 pgs.
Aadhunik Maraat'hii Kavitaa., 2030020025871. . 1952. marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 359 pgs.
Aadhunik Maraat'hiichen' Uchchatar Vyaakarand-a., 2030020026541. . 1951. marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 309 pgs.
Aadhunika Bhaarata., 2030020017703. . 1953. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 635 pgs.
Aadivaasii Jiivanaachen' Vaad'agiind-a., 2030020017977. . 1951. Marathi. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 196 pgs.
Aagarakar., 2030020025912. . 1950. marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 188 pgs.
Aaghaad'iivara., 2030020018027. . 1941. Marathi. GENERALITIES. 193 pgs.
Aahaar Shaastr Pravesh., 2030020025869. . 1924. marathi. TECHNOLOGY. 184 pgs.
Aahaara Shaastr., 2030020025819. . 1934. marathi. TECHNOLOGY. 360 pgs.
aaii aand-i muulen'., 5010010089725. dattaatreya goovin'da sad'ekara. 1895. marathi. Literature. 142 pgs.
Aajachyaa Striyaan'chen' Aarogya., 2030020025866. . 1938. marathi. TECHNOLOGY. 281 pgs.
Aajakaalache Vidhaara~thii., 2030020026594. . 1950. marathi. SOCIAL SCIENCES. 186 pgs.
Aajapasun Pannas Varshani., 1999990082925. Ghokhale , Krushanaji. 1913. marathi. Literature. 454 pgs.
Aajkalche sahitiyik., 99999990102984. . 1980. marathi. Literature. 141 pgs.
Aakaash gan'gaa Prathamaavrxtti., 2030020026123. . 1935. marathi. GENERALITIES. 97 pgs.
Aakaasha Dive., 2030020025689. . 1939. marathi. GENERALITIES. 151 pgs.
Aakaasha Gan'gaa., 2030020018028. . 1944. Marathi. GENERALITIES. 135 pgs.
Aakaasha Gan'gaa Prathamaavrxtti., 2030020026103. . 1935. marathi. GENERALITIES. 114 pgs.
Aakalan V Aasvaada., 2030020025944. . 1943. marathi. GENERALITIES. 184 pgs.
Aalaap Aand-i Vilaap., 2030020026218. . 1941. marathi. GENERALITIES. 60 pgs.
aamachaa jagaachaa pravaasa., 5010010089729. paarvatiibaaii chit'and-aviisa. 1923. marathi. Literature. 342 pgs.
Aamachaa San'saar., 2030020018094. . 1948. Marathi. GENERALITIES. 98 pgs.
Aamachen' Striijiivana., 2030020017715. . 1949. Marathi. GENERALITIES. 145 pgs.
Aamachii Mhaisuurachii Saphar., 2030020017552. . 1931. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 77 pgs.
Aamachiin' Akaraa Vara~shha Prathama Vrxtti., 2030020017511. Pat'avara~dhan Liilaabaaii. 1945. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 248 pgs.
Aamachiin' Akaraa Vara~shhe Prathama Vrxtti., 2030020017472. Pat'avara~dhan Liilaabaa-ii. 1945. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 244 pgs.
aamachyaa aayupyaan'tiila kaan'hii aat'havand-ii., 5010010091133. shriimatii ramaabaaii raanad'e. 1910. marathi. Literature. 326 pgs.
Aamachyaa Deshaachii Sthiti Aavrxtti Dusarii., 2030020017716. . 1945. Marathi. GENERALITIES. 113 pgs.
Aamachyaa In'duuchen' Shiqs-and-a., 2030020026678. . 1936. marathi. SOCIAL SCIENCES. 192 pgs.
Aambaraaii Aavrxtti Tisarii., 2030020025918. . 1951. marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 162 pgs.
Aamoka Ura~pha Ved'aapisaa 3., 2030020018049. . 1936. Marathi. GENERALITIES. 171 pgs.
Aan'bat'a God'a Gran'tha Maalaa 64., 2030020026376. . 1951. marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 112 pgs.
Aan'dhalii Koshin'biir., 2030020026599. . 1954. marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 67 pgs.
Aan'dolana., 2030020018090. . 1943. Marathi. GENERALITIES. 170 pgs.
Aan'tararaashh-t'ii~y Samaajavaada., 2030020026553. . 1951. marathi. SOCIAL SCIENCES. 354 pgs.
Aanan'da Mat'ha San'qs-epita Aavrxtti Maalaa 11., 2030020017873. . 1955. Marathi. GENERALITIES. 154 pgs.
Aanan'daachen' Saamtraajya., 2030020017722. . 1930. Marathi. GENERALITIES. 176 pgs.
Aanan'dabhairavi., 2030020026036. . 1950. marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 125 pgs.
Aand-akhii Kaan'hiin' Kavitaa., 2030020026164. . 1951. marathi. GENERALITIES. 66 pgs.
Aapaapalen Hitaguja Aavrxtti Pahilii., 2030020017535. . 1942. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 212 pgs.
Aapaapalen' Hitaguj Aavrxtti Tisarii., 2030020017443. Maat'e Shriipaada Mahaadeva. 1945. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 247 pgs.
aapadhdarma., 5010010089149. Not Available. 1856. marathi. Literature. 269 pgs.
Aapalen' Aara~thik Niyojan., 2030020026688. . 1955. marathi. SOCIAL SCIENCES. 228 pgs.
Aapalen' Boland-en' Pustak 1., 2030020027105. . 1933. marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 102 pgs.
Aapalen' Boland-en' Pustak 2., 2030020026679. . 1932. marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 92 pgs.
Aapalen' Boland-en' Pustak 3., 2030020026682. . 1932. marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 103 pgs.
Aapalen' Boland-en' Pustak 4., 2030020027114. . 1930. marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 118 pgs.
Aapand-a Aahon' Maand-asen'., 2030020017371. . 1945. Marathi. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 150 pgs.
AApand-a Puna Punhaan' Janmaas Yeton' Kaay., 2030020027198. . 1955. marathi. RELIGION. THEOLOGY. 151 pgs.
Aapt'yachii Paanen'., 2030020026084. . 1937. marathi. GENERALITIES. 78 pgs.
Aaraadhanaa., 2030020026130. . 1938. marathi. GENERALITIES. 148 pgs.
Aaraadhanaa Chavathii Aavrxtti., 2030020026338. . 1955. marathi. GENERALITIES. 101 pgs.
Aara~dhaang-a~gii., 2030020017983. . 1940. Marathi. GENERALITIES. 152 pgs.
Aara~draa., 2030020025752. . 1949. marathi. GENERALITIES. 84 pgs.
Aara~ya Lokaachen' Mulasthaan Gran'tha 44 Va., 2030020017607. . 1910. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 368 pgs.
Aarogya Anni Aaharshastra., 99999990142932. Shanta Kalkar. 1983. marathi. Aahar aani Shashri. 183 pgs.
Aarthik Siddhant Ardhavikashit Pradesh., 99999990143024. Smt. Sarla Karkhanis. 1972. marathi. Aarthik Siddhant Ardhavikashit Pradesh. 186 pgs.
aaryaa chaand-akyaa., 5010010089748. pand'ita vamana shaastrii islaampuraa. 1890. marathi. Literature. 332 pgs.
aaryaa san'graha bhaaga 9., 5010010089728. raavajii shriidhara gon'dhalekara. 1882. marathi. Literature. 170 pgs.
Aashaa Giit., 2030020026225. . 1933. marathi. GENERALITIES. 159 pgs.
Aashaa Niraashaa Dditiiyaavrxtti., 2030020026246. . 1926. marathi. GENERALITIES. 89 pgs.
Aashaa Prathamaavrxtti., 2030020017945. . 1937. Marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 299 pgs.
Aashaavaadii., 2030020025737. . 1927. marathi. GENERALITIES. 273 pgs.
Aasshramaharind-ii Dditiiyaavrxtti., 2030020017970. . 1916. Marathi. GENERALITIES. 93 pgs.
Aastika Trxtiiyaavrxtti., 2030020026395. . 1954. marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 210 pgs.
Aatma Tatva Vivek Gran'th 480., 2030020026088. . 1937. marathi. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 96 pgs.
Aatmatiira~th Prakaash., 2030020026266. . 1950. marathi. GENERALITIES. 123 pgs.
aatmavichaara., 5010010089747. raa.raa. gand-esha vaamana deva. 1895. marathi. Literature. 224 pgs.
Aatmavrxtt., 2030020017432. . 1935. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 223 pgs.
Aatmavrxtta., 2030020017680. . 1935. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 162 pgs.
Aatmonnaticha Saral Upay., 99999990827485. Sree Anand Rishi Maharaj. 0. marathi. . 60 pgs.
Aavad'atyaa Goshht'ii Prathamaavrxtti., 2030020017935. . 1935. Marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 578 pgs.
Aaya~ Lokaachen' Muulasthaana Gran'tha 44., 2030020017675. . 1910. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 382 pgs.
aayurveda upachaara shaastra., 5010010089714. raajavaidya jiivaaraama kaalidaasa shaastrii. 1908. marathi. Literature. 492 pgs.
Aban'gaan'chii Gaathaa., 2030020017302. . 1891. Marathi. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 397 pgs.
Abhaagii Kamal Aavrxtti Dusarii., 2030020025904. . 1934. marathi. GENERALITIES. 126 pgs.
Abhan'g Nj-aaneshvarii Uttaraara~dh Adhyaay 13., 2030020027162. . 1928. marathi. RELIGION. THEOLOGY. 417 pgs.
abhan'ga baalakriid'eche., 5010010089740. naamadeva. 1923. marathi. Literature. 106 pgs.
Abhan'ga San'kiira~tana Prathamaavrxtti., 2030020017319. . 1950. Marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 195 pgs.
Abhan'gaan'chii Gaathaa., 2030020026127. . 1954. marathi. GENERALITIES. 1016 pgs.
abhan'gaan'chii gaathaa., 5010010089203. tukaaraama taatyaa. 1891. marathi. Literature. 386 pgs.
abhan'gaan'chii gaathaa., 5010010089755. tukaaraama taatyaa. 1891. marathi. Literature. 386 pgs.
Abhan'gaan'chii Gaathaa Aavrxtti Chavathii., 2030020026035. . 1952. marathi. RELIGION. THEOLOGY. 474 pgs.
Abhang Gitanjali., 99999990319872. Rigvedi. 1958. marathi. Devotional. 259 pgs.
Abhangachi gatha., 1999990073542. Tukaram. 1901. marathi. Literature. 832 pgs.
Abhass anni Vastavata., 99999990142929. Smt. Gargi Sardassi. 0. marathi. Mechanical Materialism. 287 pgs.
Abhinan'dana Gran'tha., 2030020017524. Joshii Tara~katiira~tha Laqs-mand-a Shaastrii. 1874. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 392 pgs.
Abhinav Bhaarat., 2030020026628. . 1950. marathi. SOCIAL SCIENCES. 249 pgs.
Abhinav Kaavya Prakaash., 2030020025750. . 1930. marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 300 pgs.
Abhinava chiina Aavrxtti Pahilii., 2030020017706. . 1948. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 228 pgs.
Abhinava Kaavya Prakaasha., 2030020017995. . 1946. Marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 381 pgs.
Abhinava Sanskrxtam. Pratham Bhaag., 99999990191851. Karnaatak Pablishinga Haauus, Bamba-ii. 0. marathi. LANGUAGE LINGUISTICS LITERATURE. 139 pgs.
Abhisaarikaa., 2030020025694. . 1940. marathi. GENERALITIES. 188 pgs.
Abhyan'gasnaan., 2030020017842. . 1939. Marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 185 pgs.
Abolii., 2030020025759. . 1938. marathi. GENERALITIES. 153 pgs.
Adhantari., 99999990103211. . 2007. marathi. . 64 pgs.
Adhapaat Aand-i Itar Goshh-t'ii Pushhpa 2 Prathamaavrxtti., 2030020025743. . 1939. marathi. GENERALITIES. 173 pgs.
Adhayatamaramkatha.., 1999990073543. Raghuvirdas.. 1917. Marathi. Literature. 482 pgs.
Adhayatmikdnyaratnawali.., 1999990019507. ---. 0. marathi. Religion. 315 pgs.
Adhayatmikdnyaratnawali.., 1999990031795. ---. 0. marathi. Religion. 315 pgs.
Adhunik Germanechi Utkranti., 99999990103212. . 2007. marathi. . 398 pgs.
Adhyaatmagran'thamaalaa Grathan'k 3., 2030020026046. . 1950. marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 272 pgs.
Adishaktiche Vishvaswaroop Arthat Devikosh Khand-1., 99999990291716. Prabhudesai,Krishna. 1967. marathi. Devotional. 544 pgs.
Adishaktiche Vishvaswaroop Arthat Devikosh Khand-1., 99999990319647. Prabhudesai,Krishna. 1967. marathi. Devotional. 544 pgs.
Adishaktiche Vishvaswaroop Arthat Devikosh Khand-2., 99999990291715. Prabhudesai,Krishna. 1968. marathi. Devotional. 527 pgs.
Adishaktiche Vishvaswaroop Arthat Devikosh Khand-2., 99999990319646. Prabhudesai,Krishna. 1968. marathi. Devotional. 527 pgs.
Adishaktiche Vishvaswaroop Arthat Devikosh Khand-3., 99999990291714. Prabhudesai,Krishna. 1968. marathi. Devotional. 558 pgs.
Adishaktiche Vishvaswaroop Arthat Devikosh Khand-3., 99999990319645. Prabhudesai,Krishna. 1968. marathi. Devotional. 558 pgs.
Adishaktiche Vishvaswaroop Arthat Devikosh Khand-4., 99999990291713. Prabhudesai,Krishna. 1972. marathi. Devotional. 761 pgs.
Adishaktiche Vishvaswaroop Arthat Devikosh Khand-4., 99999990319644. Prabhudesai,Krishna. 1972. marathi. Devotional. 761 pgs.
Admavidya., 4990010197960. Godbole, Hari Ganesh. 1911. marathi. PHILOSOPHY. 608 pgs.
adunik geeta., 99999990103213. . 2007. marathi. . 94 pgs.
Afzul Khanachya mrutucha farce., 1999990073544. Thatte, Kashinath Mahadeo. 1886. marathi. Literature. 32 pgs.
Agarkar Waigmaya Vol. 1., 99999990142933. M. G. Natyu D. Y. Deshpande. 0. marathi. Agarkar Waigmaya. 473 pgs.
Agarkar Waigmaya Vol. 1., 99999990130690. M. G. Natyu D. Y. Deshpande. 0. marathi. Agarkar Waigmaya. 474 pgs.
Agrapuujaa Aavrxtti Pahilii., 2030020025678. . 1944. marathi. GENERALITIES. 122 pgs.
Agyeymimansa Aadi Tatve Bhag -1., 99999990284441. Spenser , Harbart. 1896. marathi. History. 191 pgs.
Agyeymimansa Aadi Tatve Bhag -1., 99999990297277. Spenser , Harbart. 1896. marathi. History. 191 pgs.
Ahin'saa Dara~shan Pushhp 2., 2030020027226. . 1946. marathi. SOCIAL SCIENCES. 118 pgs.
Ahin'sechi saadhanaa., 2030020017932. . 1948. Marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 117 pgs.
Ahinsa., 99999990319792. Muniraj,Vidyavijayji. 1919. marathi. Devotional. 91 pgs.
Aisi he Samarth padavi., 99999990102985. . 1980. marathi. Literature. 155 pgs.
Aitareyopanishhada Bhaashhyaara~th., 2030020026056. . 1927. marathi. GENERALITIES. 206 pgs.
Aiteryopanishad., 99999990291685. Bapat, Vishnu . 1913. marathi. Devotional. 717 pgs.
Aiteryopanishad., 99999990319616. Bapat, Vishnu . 1913. marathi. Devotional. 717 pgs.
Aitihaasik Patra Bodha 1596 1819., 2030020017479. Saradesaaii Govin'da Sakhaaraam. 1939. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 144 pgs.
Aitihaasik Povaad'e Bhaaga Pahilaa., 2030020026272. . 1928. marathi. GENERALITIES. 641 pgs.
Aitihaasik Vikaasavaada., 2030020026653. . 1942. marathi. SOCIAL SCIENCES. 97 pgs.
Aitihaasika Lekha San'grah Bhaaga Akaraavaa 1798 1800., 2030020017672. . 1922. Marathi. SOCIAL SCIENCES. 611 pgs.
aitihaasika sriyaa bhaaga 1., 5010010089171. shriiyuta dikara sakhaaraama varde. 1921. marathi. Literature. 226 pgs.
aitihasik patre., 99999990103214. . 2007. marathi. . 583 pgs.
ajab aine mahal., 99999990103215. . 2007. marathi. . 180 pgs.
Ajakalcha Maharashtra., 99999990103216. . 2007. marathi. . 387 pgs.
Ajitaa., 2030020017883. . 1953. Marathi. GENERALITIES. 204 pgs.
Akash Dershan Atlass., 99999990142934. Prof. G. R. Paranjpe. 1972. marathi. Akash Desrshan. 290 pgs.
Akash Dershan Atlass., 99999990130691. Prof. G. R. Paranjpe. 1972. marathi. Akash Desrshan. 291 pgs.
Akbar athwa mogal badshahicha utkarsh., 99999990102986. . 1980. marathi. Biography. 241 pgs.
akbarache vedsadhan., 99999990103217. . 2007. marathi. . 265 pgs.
Akhil Hindukarita Nava Hindudharm., 99999990319819. Divekar,Mahadevshastri. 1942. marathi. Devotional. 502 pgs.
Akraman., 99999990142930. Kanroad Lorance Translater D. D. Karve. 0. marathi. Literature. 277 pgs.
Alan'kaar Chan'drikaa Aavrxtti Dusarii., 2030020025907. . 1926. marathi. GENERALITIES. 225 pgs.
Alan'kaar Man'guushhaa Gran'thamaalaa 7., 2030020017429. . 1931. Marathi. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 360 pgs.
Alan'kaar Man'juushhaa Gran'thamaalaa 7., 2030020017246. . 1931. Marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 360 pgs.
Alan'kaar Pradiip., 2030020025861. . 1954. marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 359 pgs.
Amacha jagacha pravasa.., 1999990082926. Chitanavisa, Parvati bai. 1915. marathi. Geography. 327 pgs.
Amara Marand-a., 2030020017984. . 1947. Marathi. GENERALITIES. 304 pgs.
Amarutanudhav.., 1999990073546. Jog, Visnu Narsinha.. 1905. Marathi. Literature. 477 pgs.
Amatya_madhav., 1999990073545. Kelkar, Narasinha Chintaman. 1915. marathi. Literature. 132 pgs.
ambarnath midc book2., 99999990103218. . 2007. marathi. . 85 pgs.
Amchi jata.., 1999990082927. Baitade, G.B.. 1916. marathi. Sociology. 360 pgs.
Amerikaa Puura~va Khand-d'a., 2030020017566. . 1933. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 242 pgs.
Amiir Abadularahimaan Gran'th 23 Vaa., 2030020017591. . 1902. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 289 pgs.
amrxtaanubhava., 5010010089767. jnj-aanadeva. 1888. marathi. Literature. 61 pgs.
Amrxtapaan Pushhpa Saataven'., 2030020025776. . 1924. marathi. TECHNOLOGY. 50 pgs.
amrxtapulina., 5010010089201. shriiyuta sahasrabudhde. 1875. marathi. Literature. 126 pgs.
Amrxtapulina Pustak 39 Prathamaavrxtti., 2030020018121. . 1909. Marathi. GENERALITIES. 120 pgs.
Amrxtavaand-ii., 2030020027070. . 1948. marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 108 pgs.
An Introduction to the Poetry of Robert Browning., 1999990083087. William John Alexander. 1889. marathi. Literature. 216 pgs.
An'dhaaraan'tiil Jyot., 2030020026603. . 1939. marathi. GENERALITIES. 131 pgs.
An'jana., 2030020018009. . 1937. Marathi. GENERALITIES. 138 pgs.
an'kagand-ita bhaaga 1., 5010010089216. Not Available. 1862. marathi. Literature. 106 pgs.
an'kagand-ita duusaraa bhaaga., 5010010089737. apuurnd-aaka. 1788. marathi. Literature. 124 pgs.
an'kagand-itaachaa mula piit'hikaa., 5010010089213. kaaranela jaarjarit'aso jarvisa saaheba. 1850. marathi. Literature. 292 pgs.
An'kur Kathaasan'grah., 2030020017231. . 1939. Marathi. GENERALITIES. 108 pgs.
An'tar., 2030020017760. . 1941. Marathi. GENERALITIES. 176 pgs.
An'taran'ga., 2030020017770. . 1943. Marathi. GENERALITIES. 261 pgs.
An'tara~nj-aan Kharen' Asaten' Kaay., 2030020026711. . 1955. marathi. RELIGION. THEOLOGY. 168 pgs.
an'targrxhaan'tiila giiten'., 5010010089186. Not Available. 1836. marathi. Law. 86 pgs.
An'tariiche Umaale Prathama Aavrxtti., 2030020017512. Dhara~maadhikaarii Aachara~ya Daadaa. 1953. Marathi. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 136 pgs.
An'tariichyaa Vyathaa., 2030020025868. . 1952. marathi. GENERALITIES. 115 pgs.
An'tariqs-a Vijay Vimaan Vidhechaa Vikaas., 2030020025821. . 1940. marathi. TECHNOLOGY. 239 pgs.
Anaamikaa Pahilii Aavrxtti., 2030020025731. . 1946. marathi. GENERALITIES. 202 pgs.
Anagad'a Motii., 2030020017744. . 1955. Marathi. GENERALITIES. 165 pgs.
Anaghaa., 2030020018023. . 1950. Marathi. GENERALITIES. 241 pgs.
Analogy of Religion.., 1999990031527. Joseph butler,D.C.L.. 0. marathi. Religion. 1131 pgs.
Anand geet.., 1999990073547. Tekade, Anand Krushanaji.. 1920. Marathi. Literature. 412 pgs.
Anandashramsanskritgranthavali 124., 99999990103219. . 2007. marathi. . 229 pgs.
Anandlahari., 1999990073548. Pangarkar, Laxman Ramchandra. 1920. marathi. Literature. 137 pgs.
Anant Rang., 99999990102987. Sadekar D.G.. 1980. marathi. Biography. 98 pgs.
Anaupachaarika Mulaakhatii., 2030020017719. . 1942. Marathi. GENERALITIES. 142 pgs.
Ancient Indian education.., 1999990031639. Keay, F. E.. 1918. marathi. Economics. 185 pgs.
Aneka Aashiira~vaada., 2030020017976. . 1944. Marathi. GENERALITIES. 195 pgs.
anekakavikrxtasphut'a abhan'gaan'chaa san'graha., 5010010089733. raavajii shriidhara goon'dhalekara. 1882. marathi. Literature. 138 pgs.
Anekvidya multatwa sangraha.., 1999990031745. Chipalunkar, Krushana.. 1875. marathi. Natural science.. 307 pgs.
Anekvikrutasphutabhangancha sangraha., 1999990073549. ---. 1882. marathi. Literature. 136 pgs.
Anglitihas Margdarshan., 99999990319691. Darshetkar,Ganesh Raghunath. 1927. marathi. Devotional. 173 pgs.
Angreji Kavyasuktichi Pan Poi Khand-I., 99999990319876. Vinjhe,Laxman Govind. 1923. marathi. Devotional. 255 pgs.
Angreji Kavyasuktichi Pan Poi Khand-II., 99999990319875. Vinjhe,Laxman Govind. 1923. marathi. Devotional. 440 pgs.
Aniket., 2030020026203. . 1954. marathi. GENERALITIES. 110 pgs.
Aniruddha Pravaah., 2030020025707. . 1937. marathi. GENERALITIES. 154 pgs.
Anjanyog., 99999990291709. Shastri,Namyogi. 0. marathi. Devotional. 106 pgs.
Anjanyog., 99999990319640. Shastri,Namyogi. 0. marathi. Devotional. 106 pgs.
Anke Vidya Multtwa Sangrah .., 1999990031832. Chipalunkar, Krushanasharti.. 1861. marathi. Physics. 313 pgs.
Ankganit bhag 2., 99999990102988. Chhatre B.A.. 1980. marathi. Mathematics. 282 pgs.
Anna Daataa., 2030020017975. . 1914. Marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 113 pgs.
anubhava shataka., 5010010089194. dattaatraya goovin'da sad'ekara. 1903. marathi. Literature. 72 pgs.
Anubhavamrit ., 99999990319746. Gyaneshwarmaharaj. 0. marathi. Devotional. 696 pgs.
Anubhavamrit Rahasya., 99999990319741. Gyaneshwarmaharaj. 1917. marathi. Devotional. 487 pgs.
Anugrah., 99999990319895. Katgade,Pundlikji. 1962. marathi. Devotional. 208 pgs.
Anuprag Vilas., 99999990319845. Gandharva,Kumar. 1965. marathi. Devotional. 233 pgs.
Anuraadhaa., 2030020017914. . 1946. Marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 128 pgs.
Anuvaadaavichar Aavrxtti Pahilii., 2030020017720. . 1913. Marathi. GENERALITIES. 128 pgs.
Anvalya Bhopalyanchi Mot., 99999990319769. Bandekar,Dattu. 1963. marathi. Devotional. 145 pgs.
Apabharasha Aur Hindi Men Jain Rahasyabad., 99999990827486. Basudev Singh. 0. marathi. . 331 pgs.
Apaurushhey Vaang-a~may Gran'th 52., 2030020026213. . 1948. marathi. GENERALITIES. 125 pgs.
Apaurushhey Vaang-a~maya Gran'tha Maalaa 52., 2030020026742. . 1948. marathi. GENERALITIES. 122 pgs.
Aphajalakhaanaachaa Vadha., 2030020017604. . 1843. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 66 pgs.
Appli Maharashtra., 99999990142931. Government of Maharashtra. 1985. marathi. Maharashtra Parampara Pragati. 346 pgs.
Appurnannk.., 1999990019496. Jarwis.. 1826. marathi. Mathematics. 212 pgs.
Appurnannk.., 1999990031732. Jarwis.. 1826. marathi. Mathematics. 212 pgs.
Aprakashit Gadkari., 99999990319811. Atre,Prahlad Keshav. 1962. marathi. Devotional. 214 pgs.
Araajyavaada Pushhp 4., 2030020026714. . 1939. marathi. SOCIAL SCIENCES. 108 pgs.
Arabii Bhaashhen'tiil Aavrxtti 2., 2030020026407. . 1938. marathi. GENERALITIES. 586 pgs.
Aravinda Ghosh.., 1999990031715. Ghosh, Arvinda.. 0. marathi. Biography. 116 pgs.
Araya sanskruti., 99999990102989. . 1980. marathi. . 432 pgs.
Ara~dh Vara~tulen'., 2030020025835. . 1951. marathi. GENERALITIES. 145 pgs.
Ara~dhachan'dra Prathamaavrxtti., 2030020026239. . 1938. marathi. GENERALITIES. 83 pgs.
Ara~thashaastr Kiin' Anara~thashaastr Pushhp 25., 2030020026677. . 1941. marathi. SOCIAL SCIENCES. 166 pgs.
Ara~thashaastraachaa Vikaas., 2030020026570. . 1951. marathi. SOCIAL SCIENCES. 346 pgs.
Ara~vaachiin Maraat'hii Dditiiyaavrxtti., 2030020025888. . 1939. marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 370 pgs.
Ara~vaachiin Maraat'hii Vaang-a~may 1805 1927 Pushhpa 155., 2030020025958. . 1929. marathi. GENERALITIES. 337 pgs.
Ara~vaachiin Maraat'hii Vaang-a~may 1857 1885., 2030020025953. . 1924. marathi. GENERALITIES. 72 pgs.
Ara~vaachiin Maraat'hii Vaang-a~maya 1838 1938., 2030020025780. . 1939. marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 410 pgs.
Ara~vaachiina Mahaaraashht'a~ 1817 1911., 2030020017637. . 1914. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 293 pgs.
Ara~vaachiina Maraat'hii Vaad'ajaya Sevaka Prathama Khand-d'a., 2030020017689. . 1952. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 224 pgs.
Aristophanes.., 1999990031514. Frere (John Hookham). 1895. marathi. Literature. 433 pgs.
Arth Shastra Paribhasha.., 1999990031733. Chipalonkar, Krishansharti.. 1855. marathi. Economics. 305 pgs.
Artha shastra paribhasha.., 1999990082928. Chpalonkar, Krishnashastri. 1855. marathi. Economics. 299 pgs.
Arthasastra Paribhasha Kosh., 99999990142935. Dr. Babasaheb Ambedkar. 1987. marathi. Arthasastra Paribhasha Kosh. 255 pgs.
Arthasastra.., 1999990031836. Kawathekar, Vithal.. 0. marathi. Economics. 162 pgs.
Arthashaatratvadarsha.., 1999990031841. Mujumadar, Gundoo Narayan.. 1888. marathi. Economics. 134 pgs.
Arthashatra.., 1999990031837. Kavathkar, Vittial. 1897. marathi. Economics. 218 pgs.
Arthashatra.., 1999990031840. Kavathkar, Vittial. 1910. marathi. Economics. 267 pgs.
Arthsangraha., 1990020047371. . 1918. marathi. RELIGION. THEOLOGY. 418 pgs.
Arthviveksindhu., 99999990103220. . 2007. marathi. . 156 pgs.
Arvachin Maharashtra., 99999990103221. . 2007. marathi. . 270 pgs.
Arvachin Marathi Sahitya., 99999990103222. . 2007. marathi. . 638 pgs.
Arvachin Marathi Vangmayasevak., 99999990103223. . 2007. marathi. . 332 pgs.
Arya Chanakya., 99999990102990. . 1980. marathi. . 331 pgs.
Arya lokanche mulsthan .., 1999990031750. Ogal , Keshaw Laxman.. 1909. marathi. Sociology. 360 pgs.
Aryabahrata 1 to 4., 1999990073551. Paradakar, Ramkrushana.. 1912. Marathi. Literature. 709 pgs.
Aryabahrata 5 to 7.., 1999990073552. Paradakar, Ramkrushana.. 1912. Marathi. Literature. 498 pgs.
Aryabharat : Moropantanche samagra granth.., 1999990073637. --. 1912. marathi. Literature. 706 pgs.
Aryachanaykya.., 1999990073553. Isalamapurkar, Vaman .. 1890. Marathi. Literature. 319 pgs.
Aryadhamapapatti., 1999990082929. Pandit, Narayan Paikaji. 1926. marathi. Sociology. 322 pgs.
Aryasanskriticha Utkarshapkarsh (Purvardh)., 99999990319820. Divekar,Mahadevshastri. 1923. marathi. Devotional. 195 pgs.
Asamani sulatani athawa panpatcha mukabala.., 1999990073554. Shiravalakar, Vasudeo Rangnath.. 1905. Marathi. Literature. 129 pgs.
Asan' Paahaa Bhaaga 3., 2030020025803. . 1946. marathi. GENERALITIES. 110 pgs.
ASANSKRUTI SAMAJATIL LAINGICATA., 99999990141992. BRONISALAW MOLINOWSKI. 1978. marathi. SEX AND REPRESSION IN SAVAGE SOCIETY. 206 pgs.
Ase Hote Mogal., 99999990142936. Necholove Monichai. 1974. marathi. History of Mogal. 407 pgs.
Ase Hote Mogal., 99999990143005. Shri J. S. Chobal. 1974. marathi. About Mogal. 476 pgs.
Ashh-t'aang-agahrxday., 2030020025945. . 1950. marathi. TECHNOLOGY. 932 pgs.
ashht'aadasha smrxtisaara., 5010010089151. vishhnd-u balavan'ta thoraata jyotishhii. 1916. marathi. Literature. 90 pgs.
Ashiqs-it Hrxday., 2030020026358. . 1939. marathi. GENERALITIES. 151 pgs.
Ashoka Te Kaalidaasa., 2030020017480. Karan'diikar A J. 1921. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 327 pgs.
Ashoka-Charitra.., 1999990082930. Apte, V. G.. 1929. marathi. History. 241 pgs.
Ashokaachiin' Phulen'., 2030020018087. . 1953. Marathi. GENERALITIES. 111 pgs.
Ashokaachiin' Pulen'., 2030020017917. . 1922. Marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 105 pgs.
Ashru Yanj-a., 2030020026230. . 1954. marathi. GENERALITIES. 55 pgs.
Ashtottarashata Ramayane.., 1999990073638. --. 1916. marathi. Literature. 573 pgs.
ashvapariikshhaa., 5010010089759. raa.ba. Raamachan'dr sakhaaraama gupta. 1885. marathi. Literature. 630 pgs.
Asmitaa Prathamaavrxtti., 2030020026169. . 1955. marathi. GENERALITIES. 108 pgs.
Asprxshya Vichaar., 2030020017754. . 1922. Marathi. GENERALITIES. 76 pgs.
Astaaii., 2030020026428. . 1949. marathi. GENERALITIES. 137 pgs.
Asttarshara ramayane 1., 1999990073556. Moropant. 1916. Marathi. Literature. 573 pgs.
Asttarshara ramayane 2.., 1999990073555. Moropant. 1916. Marathi. Literature. 556 pgs.
At't'ashya Maand-us., 2030020018081. . 1954. Marathi. GENERALITIES. 160 pgs.
Atakepar., 99999990103224. . 2007. marathi. . 348 pgs.
Ath Shree Bees Sthanak Tap Vidhi., 99999990030630. Pandit Hariraj Sharma. 1913. Marathi. Devotional. 151 pgs.
atha dakshhind-aamurtistotrapraaran'bhah., 5010010090875. Not available. 1856. marathi. Literature. 475 pgs.
atha shhashht'han' nirvaand-aprakarand-amuu., 5010010089193. Not Available. 1864. marathi. Literature. 829 pgs.
atha shhashht'han' nirvaand-aprakarand-amuu puurvaardha., 5010010089718. Not Available. 1919. marathi. Literature. 830 pgs.
atha vyan'kat'eshastotra praaran'bhah., 5010010090851. Not available. 1852. marathi. Literature. 30 pgs.
athabaphuvaahanaaaravyaanapraaran'bhah., 5010010089150. Not Available. 1856. marathi. Literature. 30 pgs.
athabhaashhaavivrxtimahitagiitaapraaran'bah., 5010010089165. Not Available. 1845. marathi. Literature. 544 pgs.
athadaasabodhaprathamadashakapraaran'bhah., 5010010089161. Not Available. 1854. marathi. Literature. 456 pgs.
athajnj-aaneshvariipraaran'bhah., 5010010089169. Not Available. 1854. marathi. Literature. 662 pgs.
athamaghugkrxtaman'tragasaayand-aaaryaa praaran'bhah., 5010010089355. Not Available. 1896. marathi. Literature. 875 pgs.
athamuulastan'bhapraaran'bhah., 5010010090260. Not available. 1863. marathi. Literature. 58 pgs.
athanaathaliilaamrxtapraaran'bhah., 5010010090264. Not available. 1856. marathi. Literature. 308 pgs.
athapaan'd'uran'gamaahaatayapraaran'bhah., 5010010091086. Not available. 1861. marathi. Literature. 95 pgs.
athashivaliilaakrxttapraaran'bhah., 5010010091180. Not available. 1883. marathi. Literature. 478 pgs.
athashrii rukmind-iiswayan'vara praaran'bhah., 5010010091179. Not available. 1836. marathi. Literature. 180 pgs.
athashriimanmahaabhaarataaaanushaasanika parva praaran'bhah., 5010010089334. Not Available. 1825. marathi. Literature. 642 pgs.
athashriimrxdwivekasin'dhupuurvaaiipraaran'bhah., 5010010090850. Not available. 1892. marathi. Literature. 444 pgs.
Athavani., 99999990103225. . 2007. marathi. . 94 pgs.
Athavani V Akhyayeka Khand-I., 99999990319805. Bapat,Sadashiv Vinayak. 1924. marathi. Devotional. 532 pgs.
Athavani V Akhyayeka Khand-II., 99999990319804. Bapat,Sadashiv Vinayak. 1925. marathi. Devotional. 708 pgs.
Atmapurana Adhyay 2., 99999990103226. . 2007. marathi. . 190 pgs.
Attaraache Dive Kathaa San'grah Prathamaavrxtti., 2030020017810. . 1944. Marathi. GENERALITIES. 115 pgs.
Aubhawamurachi_rahasya.., 1999990073550. Rushi, Rajaram Keshav.. 1917. Marathi. Literature. 490 pgs.
Audhayagic Upshistinwari Upcharpaddhi Mulbhot Gnee Pratha., 99999990142938. Nelson LeoNard Nameror. 1982. marathi. Gnee anni Pratha. 907 pgs.
Audhogik Shiqs-and-aasan'ban'dhii Suchalele Vichaar., 2030020026709. . 1926. marathi. SOCIAL SCIENCES. 28 pgs.
Aushadhi Vanaspati., 99999990175771. Jain S. K.. 1990. marathi. NATURAL SCIENCES. 170 pgs.
Aushadshastra Paribasha Kosh., 99999990142937. Dr. D. S. Shrotari. 1998. marathi. Aushad Narman shastra. 167 pgs.
aushhadhen' kin'vaa shastraprayoga., 5010010089730. aapaajii vinaayaka jooshii . 1890. marathi. Literature. 479 pgs.
aushhadhii gund-adoshha., 5010010091096. shan'kara daajii shaastrii pade. 1899. marathi. Literature. 197 pgs.
aushhadhivaidyaa., 5010010090239. naaraayand-a daajii. 1865. marathi. Literature. 492 pgs.
Aushnata shastrachi mulatatve.., 1999990031842. MOdak, Balaji Prabhakar.. 1891. marathi. Physics. 311 pgs.
Avasheshha., 2030020017340. . 1940. Marathi. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 171 pgs.
Avataara Meherabaabaa Maalaa Pushhpa Paan'chaven'., 2030020017337. . 1944. Marathi. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 76 pgs.
Avinaash., 2030020017345. . 1941. Marathi. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 113 pgs.
Avinaasha., 2030020017758. . 1947. Marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 111 pgs.
Avivaahitaan'che Prashn Pustak 17., 2030020026495. . 1940. marathi. SOCIAL SCIENCES. 123 pgs.
ayaekanaarthabhaagavatapraaran'bhah., 5010010089727. Not Available. 1823. marathi. Religion. 1160 pgs.
अनादि अनन्त., 99999990175778. श्रीरंग. 1981. marathi. LANGUAGE LINGUISTICS LITERATURE. 220 pgs.
अमिर खुस्रो., 99999990175803. सम्नानि एस गुलाम. 1992. marathi. GEOGRAPHY BIOGRAPHY HISTORY. 82 pgs.
अरण्य पीक., 99999990175822. दास मनोरंजन. 1999. marathi. GENERALITIES. 112 pgs.
अस्सामि साहित्याच इतिहास., 99999990175817. बिरिंचिकुमार बरुआ. 1977. marathi. LANGUAGE LINGUISTICS LITERATURE. 224 pgs.
आगगाडी., 99999990175792. मेहता चन्द्रवदन. 1977. marathi. GENERALITIES. 124 pgs.
आगीचा दर्या., 99999990175789. हैदर कुरअतुलऐन. 1971. marathi. GENERALITIES. 376 pgs.
आपली जलसंपत्ती., 99999990175763. राम. 1996. marathi. NATURAL SCIENCES. 76 pgs.
आपले काम आपले जीवनसर्वस्व., 99999990175815. सप्रे स आ. 1980. marathi. GENERALITIES. 98 pgs.
आपल्या भारतातील साप., 99999990175742. व्हिटेकर रोम्युलस. 2000. marathi. GEOGRAPHY BIOGRAPHY HISTORY. 200 pgs.
आसन., 99999990170572. सातवलेकर दामोदर. 1930. marathi. THE ARTS. 370 pgs.
आसव अरिष्ट., 99999990170573. सत्यदेव. 1950. marathi. TECHNOLOGY. 264 pgs.
ऊर्जा., 99999990175760. बख्शी ए. के.. 1998. marathi. NATURAL SCIENCES. 104 pgs.
कथा भारती मलयालम लघुकथा., 99999990175796. पिल्लै ऒमचेरी एन एन. 1974. marathi. LANGUAGE LINGUISTICS LITERATURE. 186 pgs.
कथा भारती हिन्दी लघुकथा., 99999990175820. नामधरासिंह डा. 1971. marathi. GENERALITIES. 214 pgs.
कन्नङ साहित्याच इतिहास., 99999990175818. मुगली रं श्री. 1978. marathi. GEOGRAPHY BIOGRAPHY HISTORY. 284 pgs.
कबीर., 99999990175752. तिवारी पारसनाथ. 1968. marathi. GEOGRAPHY BIOGRAPHY HISTORY. 98 pgs.
कर्मयोगि लोकमान्य तिलक., 99999990175775. प्रधान ग प्र. 1998. marathi. GEOGRAPHY BIOGRAPHY HISTORY. 80 pgs.
कहाणी वर्तमानपत्राची., 99999990175812. सरकार चंचल. 1989. marathi. GENERALITIES. 66 pgs.
काजि नजरुल इस्लाम., 99999990175797. हाल्दार गोपाल. 1979. marathi. GENERALITIES. 94 pgs.
कोमजलेला चंद्र., 99999990175795. दास उपेंद्र किशोर. 1991. marathi. GEOGRAPHY BIOGRAPHY HISTORY. 86 pgs.
कोलाहल अपूर्णमित आणि स्वयंसंघटन., 99999990175759. कुमार अर्विन्द. 2001. marathi. SOCIAL SCIENCES. 180 pgs.
गुजराती लघुकथा., 99999990175754. शुक्ल यशवंत. 1977. marathi. LANGUAGE LINGUISTICS LITERATURE. 212 pgs.
गुजराती साहित्याचा इतिहास., 99999990175835. झव्हेरी मनसुखलाल. 1984. marathi. LANGUAGE LINGUISTICS LITERATURE. 338 pgs.
छत्रपति शिवाजी., 99999990175783. पगडी सेतुमाधवराव. 1989. marathi. GEOGRAPHY BIOGRAPHY HISTORY. 170 pgs.
जग बदलले या शोंधानी., 99999990175811. अलि मीर नजाबत. 1973. marathi. NATURAL SCIENCES. 66 pgs.
जर्मन महाकवि गटे यांचे फाउस्ट (पहला-भाग)., 99999990175821. Unknown. 1965. marathi. LANGUAGE LINGUISTICS LITERATURE. 214 pgs.
ज्योतिचरित्र., 99999990175794. जोशी तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री. 1992. marathi. GEOGRAPHY BIOGRAPHY HISTORY. 118 pgs.
झाडावर चढणारा कोल्हा., 99999990175747. ग्रीव्हज् निक. 1999. marathi. NATURAL SCIENCES. 142 pgs.
तमस., 99999990175750. साहनी भीष्म. 1989. marathi. GENERALITIES. 280 pgs.
तिस्तेकाठचा वृतांत., 99999990175743. राय देवेश. 1998. marathi. LANGUAGE LINGUISTICS LITERATURE. 626 pgs.
तुमच्या चहाच्या कपातील कोडी., 99999990175826. घोष पार्थ. 1995. marathi. NATURAL SCIENCES. 130 pgs.
तेलुगु लघुकथा., 99999990175823. शर्मा पुराणम सुब्रह्मण्य. 1974. marathi. LANGUAGE LINGUISTICS LITERATURE. 342 pgs.
तोत्तोचान., 99999990175758. कुरोयानागी तेत्सुको. 1988. marathi. LANGUAGE LINGUISTICS LITERATURE. 152 pgs.
दत्तकवी., 99999990175807. पोतदार अनुराधा. 1980. marathi. GENERALITIES. 80 pgs.
दर्पण., 99999990175774. केशवदेव पी. 1975. marathi. LANGUAGE LINGUISTICS LITERATURE. 146 pgs.
दिव्यचक्शू., 99999990175832. देसाई रमणलाल व.. 1977. marathi. LANGUAGE LINGUISTICS LITERATURE. 320 pgs.
दैनंदिन जीवनातील गणित., 99999990175749. भागवत र. म.. 1998. marathi. NATURAL SCIENCES. 88 pgs.
नरसी मेहता., 99999990175805. शास्त्रि के का. 1992. marathi. GEOGRAPHY BIOGRAPHY HISTORY. 104 pgs.
नव्या जगाला प्रणाम., 99999990175779. जाफरी अली सरदार. 1974. marathi. LANGUAGE LINGUISTICS LITERATURE. 124 pgs.
निसर्ग., 99999990175833. अण्णाराया मिर्जि. 1996. marathi. LANGUAGE LINGUISTICS LITERATURE. 272 pgs.
निसर्गोपचार., 99999990169229. कानिटकर रा. प्र.. 1951. Marathi. TECHNOLOGY. 166 pgs.
नील शैल., 99999990175757. महान्ति सुरेन्द. 1982. marathi. LANGUAGE LINGUISTICS LITERATURE. 272 pgs.
पत्तुम्माची शेली आणि बालमैत्रीण., 99999990175770. बशीर वैकम मुहम्मद. 1973. marathi. GEOGRAPHY BIOGRAPHY HISTORY. 146 pgs.
पारशी., 99999990175773. नानावटी पीलू. 1987. marathi. RELIGION THEOLOGY. 218 pgs.
पूर्णकुम्भ., 99999990175772. चंद राणी. 1975. marathi. LANGUAGE LINGUISTICS LITERATURE. 310 pgs.
फुलझाङे., 99999990175753. रन्धावा एम. एस.. 1967. marathi. NATURAL SCIENCES. 226 pgs.
बंगाली लघुकथा., 99999990175827. मुखोपाध्याय अरुण कुमार. 1993. marathi. LANGUAGE LINGUISTICS LITERATURE. 238 pgs.
बंगाली साहित्याचा इतिहास., 99999990175837. सेन सुकुमार. 1982. marathi. LANGUAGE LINGUISTICS LITERATURE. 396 pgs.
बन्किम्चन्द्र चतर्जी., 99999990175806. सेनगुप्त सुबोधचन्द्र. 1980. marathi. GEOGRAPHY BIOGRAPHY HISTORY. 78 pgs.
बिर्बल साहनि., 99999990175800. गुप्ता शक्ति. 1991. marathi. GEOGRAPHY BIOGRAPHY HISTORY. 72 pgs.
बेगमांचे अश्रु., 99999990175838. ख्वाजा हसन निजामी. 1987. marathi. GENERALITIES. 70 pgs.
भारतमें गाय पहला खंड., 99999990170574. सातवलेकर दामोदर. 1949. marathi. TECHNOLOGY. 980 pgs.
भारतातील बहादुर मुल्ले., 99999990175809. श्रीवास्तव सिगरून. 1983. marathi. GEOGRAPHY BIOGRAPHY HISTORY. 66 pgs.
भारतींच्या ललित साहित्यकृती., 99999990175764. Bharati Subramanyam. 1982. marathi. LANGUAGE LINGUISTICS LITERATURE. 148 pgs.
भारतींच्या ललित साहित्याकृती., 99999990175780. भारती स्ब्रह्मण्य. 1982. marathi. LANGUAGE LINGUISTICS LITERATURE. 144 pgs.
भारतीय पक्षी., 99999990175769. अली सलिम. 1969. marathi. NATURAL SCIENCES. 130 pgs.
भीमा भोई., 99999990175813. महापात्र सीताकांत. 1997. marathi. GENERALITIES. 48 pgs.
मदर टेरेसा., 99999990175810. मजुमदार लीला. 1995. marathi. GEOGRAPHY BIOGRAPHY HISTORY. 66 pgs.
मराठी लघुकथा., 99999990175828. फडके भालचन्द्र. 2001. marathi. LANGUAGE LINGUISTICS LITERATURE. 262 pgs.
मल्ल्यालम साहित्याचा इतिहास., 99999990175834. नायर पी के परमेश्वरन्. 1984. marathi. LANGUAGE LINGUISTICS LITERATURE. 298 pgs.
महात्मा गांधी जीवनचरित्र., 99999990175744. कृपलानी कृष्ण. 1994. marathi. GEOGRAPHY BIOGRAPHY HISTORY. 250 pgs.
मानवेंद्रनाथ राय., 99999990175777. कर्णिक व भ. 1996. marathi. GEOGRAPHY BIOGRAPHY HISTORY. 120 pgs.
मामाचा वाडा चिरेबंदी., 99999990175785. नायर एम टी वासुदेवन. 1973. marathi. GENERALITIES. 186 pgs.
मिर्झा गालिब., 99999990175816. राम मालिक. 1968. marathi. GEOGRAPHY BIOGRAPHY HISTORY. 102 pgs.
मुलंची नाटक., 99999990175781. मतकरी रत्नाकर. 1985. marathi. LANGUAGE LINGUISTICS LITERATURE. 130 pgs.
मृत्यूनंतर., 99999990175765. कारंत शिवराम. 1975. marathi. LANGUAGE LINGUISTICS LITERATURE. 186 pgs.
युसुफ मेहर अली., 99999990175746. दंडवते मधु. 2001. marathi. GEOGRAPHY BIOGRAPHY HISTORY. 174 pgs.
रणजित सिंह., 99999990175768. सूद देवराज. 1971. marathi. GEOGRAPHY BIOGRAPHY HISTORY. 102 pgs.
रस्टीचे पराक्रम., 99999990175755. बांड रस्किन. 1996. marathi. GEOGRAPHY BIOGRAPHY HISTORY. 98 pgs.
राजस्थानी साहित्याचा इतिहास., 99999990175836. हीरालाल माहेश्वरी. 1990. marathi. LANGUAGE LINGUISTICS LITERATURE. 262 pgs.
रामकृष्ण गोपाल भांडारकर., 99999990175762. फडके एच. ए.. 1970. marathi. GEOGRAPHY BIOGRAPHY HISTORY. 98 pgs.
लाटांचा आवाज., 99999990175751. कृष्णमूर्ति रा.. 1973. marathi. GEOGRAPHY BIOGRAPHY HISTORY. 362 pgs.
व. वे. सु. अय्यर., 99999990175741. पद्मनाभन रा. अ.. 1993. marathi. GEOGRAPHY BIOGRAPHY HISTORY. 182 pgs.
वालवी., 99999990175830. Unknown. 1975. marathi. GENERALITIES. 114 pgs.
विजयनगरचे साम्राज्य., 99999990175786. पाइश दुमिंगुश. 1994. marathi. GEOGRAPHY BIOGRAPHY HISTORY. 166 pgs.
विट्ठल रामजी शिंदे., 99999990175802. पवार गो मा. 1992. marathi. GENERALITIES. 64 pgs.
विष्णु नारायण भातखंडे., 99999990175782. रातंजनकर एस एन डा. 1967. marathi. GEOGRAPHY BIOGRAPHY HISTORY. 58 pgs.
विष्णुशास्त्री चिपलूणकर., 99999990175801. फद्के य दि. 1986. marathi. GEOGRAPHY BIOGRAPHY HISTORY. 74 pgs.
वेमना., 99999990175798. राव नार्ला वेंकटेश्वर. 1981. marathi. GENERALITIES. 114 pgs.
शिक्षा., 99999990175787. महांति कान्हुचरण. 1981. marathi. SOCIAL SCIENCES. 230 pgs.
श्री अरविंद., 99999990175761. नवजात. 1973. marathi. GEOGRAPHY BIOGRAPHY HISTORY. 128 pgs.
श्वेत रक्त., 99999990175790. Unknown. 1972. marathi. GENERALITIES. 192 pgs.
संक्षिप्त आत्मकथा कंदुकूरि वीरसलिन्गमु., 99999990175788. कुटंबराव कोडवटिंगटि. 1979. marathi. GEOGRAPHY BIOGRAPHY HISTORY. 164 pgs.
संस्थानांतलि लोकशाहीचा लढा., 99999990243432. पटवर्धन, विश्वनाथ अनंत. 1940. marathi. इतिहास. 543 pgs.
संस्थानांतलि लोकशाहीचा लढा., 99999990066614. पटवर्धन, विश्वनाथ अनंत. 1940. marathi. Literature. 544 pgs.
सआदत हसन मंटो., 99999990175819. अल्वी वारिस. 2001. marathi. GENERALITIES. 76 pgs.
समकालीन हिन्दी कथा., 99999990175745. वर्मा धंन्जय. 2002. marathi. LANGUAGE LINGUISTICS LITERATURE. 272 pgs.
सयाजिराओ गायकवाड., 99999990175776. चावङा वी के. 1987. marathi. GEOGRAPHY BIOGRAPHY HISTORY. 118 pgs.
सेतू., 99999990175793. विशालाक्शी द्विवेदुल. 1977. marathi. GENERALITIES. 114 pgs.
स्वामी आणि त्याचे दोस्त., 99999990175756. नारायण आर. के.. 1998. marathi. LANGUAGE LINGUISTICS LITERATURE. 172 pgs.
स्वामी रामानंद तीर्थ., 99999990175784. आलेराव अनंत. 1989. marathi. GEOGRAPHY BIOGRAPHY HISTORY. 142 pgs.
हरि नारायण आपटे., 99999990175804. करंदिकर म अ. 1992. marathi. GEOGRAPHY BIOGRAPHY HISTORY. 68 pgs.
हिंदुस्थानी संगीतपद्धति भाग तिसरा., 99999990169228. विष्णुशर्मा. 1914. Marathi. THE ARTS. 488 pgs.
हिंदुस्थानी संगीतपद्धति भाग दुसरा., 99999990169227. विष्णुशर्मा. 1914. Marathi. THE ARTS. 506 pgs.
हिन्दी एकांकिका., 99999990175748. विद्यालंकार चंद्रगुप्त. 198100. marathi. LANGUAGE LINGUISTICS LITERATURE. 226 pgs.
हिन्दू धर्म म्हणजे काय., 99999990175808. गांधी महात्मा. 1995. marathi. RELIGION THEOLOGY. 110 pgs.
Baabaa Mii Nokarii Karand-aar., 2030020026474. . 1945. marathi. GENERALITIES. 90 pgs.
Baabuu Dad'ake., 2030020017884. . 1944. Marathi. GENERALITIES. 109 pgs.
Baabuu Raajen'dra Prasaada., 2030020017647. . 1934. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 150 pgs.
Baadashahaa Aat'have Ed'avara~d'a Yaan'chaa Alp Parichaya., 2030020017314. . 1936. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 121 pgs.
Baadhaa., 2030020026641. . 1955. marathi. GENERALITIES. 85 pgs.
baagechyaa maahitiichen' pustaka., 5010010089734. lakshhmand-a raamachandra pan'gaarakara. 1894. marathi. Literature. 196 pgs.
Baaiilaved'aa., 2030020026381. . 1925. marathi. GENERALITIES. 272 pgs.
Baal Shivaajii., 2030020026248. . 1943. marathi. GENERALITIES. 102 pgs.
baalabodhagooshht'ii., 5010010089721. Not Available. 1856. marathi. Literature. 94 pgs.
Baalagan'dhara~va., 2030020017506. Desaaii Vasant Shaantaaraama. 1951. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 278 pgs.
Baalak Pushhp 1., 2030020026693. . 1931. marathi. SOCIAL SCIENCES. 226 pgs.
Baalakavi., 2030020017725. . 1950. Marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 158 pgs.
Baalakaviichii Samagra Kavitaa., 2030020026110. . 1942. marathi. GENERALITIES. 266 pgs.
Baalakaviichii Samagra Kavitaa Tisarii Aavrxtti., 2030020026106. . 1954. marathi. GENERALITIES. 251 pgs.
Baalaman., 2030020027099. . 1938. marathi. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 212 pgs.
baalamitra bhaaga 1., 5010010089181. Not Available. 1854. marathi. Literature. 432 pgs.
baalamitra bhaaga 2., 5010010089185. mejara kyaan'd'ii saaheba. 1851. marathi. Literature. 367 pgs.
Baalapand-iin'chaa Kaal Sukhaachaa., 2030020017358. . 1953. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 160 pgs.
Baalapand-iin'chaa Kaal Sukhaachaa 16., 2030020018059. . 1953. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 160 pgs.
Baalaraamaayand-a Pustak 1., 2030020018113. . 1921. Marathi. GENERALITIES. 82 pgs.
baalasan'giitabodha pustaka 1., 5010010089218. naaraayand-a daaso banahat't'ii. 1904. marathi. Literature. 56 pgs.
baalasan'giitabodha pustaka 3., 5010010089173. naaraayand-a daaso banahat't'ii. 1906. marathi. Literature. 170 pgs.
baalashikshhaa gran'thamaalaa., 5010010091123. baalaajii prabhaakara mod'aka. 1889. marathi. Literature. 124 pgs.
Baalasuht'ada~., 2030020017717. . 1945. Marathi. GENERALITIES. 184 pgs.
Baalii., 2030020017816. . 1950. Marathi. GENERALITIES. 195 pgs.
Baand-a Bhat't'a Aavrxtti Dusarii., 2030020018018. . 1911. Marathi. GENERALITIES. 287 pgs.
Baapa Leka., 2030020017803. . 1947. Marathi. GENERALITIES. 190 pgs.
Baara~naad'a Shaan'., 2030020017630. . 1951. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 200 pgs.
Baatamiidaar Prathama Khan'd'a., 2030020017447. T'ikekar Shriipaada Raamachan'dra. 1934. Marathi. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 315 pgs.
Babalwanat., 99999990102991. . 1980. marathi. . 145 pgs.
Babu Rajendrapasad (Charitra Karyaparichya)., 99999990284425. Kantikar,. 1934. marathi. History. 148 pgs.
Babu Rajendrapasad (Charitra Karyaparichya)., 99999990297261. Kantikar,. 1934. marathi. History. 148 pgs.
Badshahkhan., 99999990319810. Joshi,H.M.. 1968. marathi. Devotional. 320 pgs.
Bahakalelii Brahmachaarii., 2030020026463. . 1938. marathi. GENERALITIES. 94 pgs.
Bahar., 2030020026285. . 1936. marathi. GENERALITIES. 99 pgs.
baharupiisan'takhela athavaa bhajanii bhaarud'asan'graha., 5010010089731. movin'da morobaa kaarlekara. 1894. marathi. Literature. 192 pgs.
Bahubalii., 2030020017565. . 1955. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 104 pgs.
Bahurupi Bahuguni Carban., 99999990143025. Dr. Ramdas Jashi. 0. marathi. Bahurupi Carban. 58 pgs.
bakulechi phule., 99999990103227. . 2007. marathi. . 60 pgs.
Bakuliichiin' Phulen'., 2030020026393. . 1936. marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 147 pgs.
Balabodha Book3., 99999990103228. . 2007. marathi. . 100 pgs.
balabodha book4., 99999990103229. . 2007. marathi. . 150 pgs.
Balakaviichii Samagra Kavitaa., 2030020026032. . 1942. marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 268 pgs.
Balkrishna Atmaram Gupte Yanche Charitra.., 1999990019517. Dharnudhari.. 1898. marathi. Biography. 158 pgs.
Balkrishna Atmaram Gupte Yanche Charitra.., 1999990031880. Dharnudhari.. 1898. marathi. Biography. 158 pgs.
Balsahityachi Ruprekha., 99999990319776. Dandekar,Malti. 1964. marathi. Devotional. 300 pgs.
Balvidyarthi Marathi Shabdasanpati., 99999990319905. Bhatt,Sakharam Raoji. 1941. marathi. Devotional. 131 pgs.
Ban'gaalii Viiraan'chyaa Kathaa Gran'thamaalaa 1., 2030020026399. . 1924. marathi. GENERALITIES. 61 pgs.
Ban'galelen' Deuula Pushhpa 119., 2030020017253. . 1934. Marathi. GENERALITIES. 171 pgs.
Banaavat'a Baayako Dditiiyaavrxtti., 2030020026666. . 1946. marathi. GENERALITIES. 70 pgs.
Banaavat'a Sahii Pushhp 70., 2030020026449. . 1927. marathi. GENERALITIES. 138 pgs.
Banbhatta., 99999990103230. . 2007. marathi. . 268 pgs.
Bandarvikas v Novkanayan., 99999990143026. Dr. M. S. Kant. 0. marathi. Bandarvikas. 521 pgs.
Bandharachaya Staphatya shatra., 99999990141993. V. H. Kelkar. 1988. marathi. About Dam. 430 pgs.
Bangali Sahitya Parichay., 99999990142939. Smt. sarojini kamtanurkar. 1973. marathi. Mechanical Materialism. 447 pgs.
Bangalyatil pahile gupt mandal., 1999990073557. Nath Madhav. 1909. marathi. Literature. 136 pgs.
Bapusaheb Mehandale Yanche charitra., 99999990103231. . 2007. marathi. . 90 pgs.
Barhut Stone As A Story Teller Book I., 99999990002209. Barua Benimadhab. 1934. marathi. History. 129 pgs.
Basa Nan'bar Baaraa., 2030020018015. . 1944. Marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 145 pgs.
Battaashii., 2030020025686. . 1954. marathi. GENERALITIES. 189 pgs.
Bauddha Dhara~m., 2030020027044. . 1932. marathi. RELIGION. THEOLOGY. 249 pgs.
Baudhayana_srauta-sutra., 1999990082931. Tattirya. 1907. marathi. Religion. 445 pgs.
Bayakanche banda.., 1999990073558. Khadilakar, Krushanaji Prabhakar.. 1909. Marathi. Literature. 133 pgs.
Beban'dashaahii Prathamaavrxtti., 2030020026145. . 1924. marathi. GENERALITIES. 146 pgs.
Bebiichaa Bhaauu., 2030020018112. . 1941. Marathi. GENERALITIES. 121 pgs.
Bhaagyavaana~., 2030020026484. . 1953. marathi. GENERALITIES. 91 pgs.
Bhaanagad'a Gallii., 2030020018102. . 1939. Marathi. GENERALITIES. 142 pgs.
Bhaarat Bhramand-a., 2030020017331. . 1944. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 123 pgs.
Bhaarat Itihaas San'shodhaka Man'd'al 1832., 2030020017223. . 1919. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 124 pgs.
bhaarata bhaaga 2., 5010010091120. baabaajii anan'ta ten'd'ulakara. 1890. marathi. Literature. 162 pgs.
bhaarata varshhiiya praachiina aitihaasika kosha., 5010010089273. raghunaatha bhaaskara god'abole. 1876. marathi. Literature. 718 pgs.
Bhaarataamrxt Aavrxtti Pahilii., 2030020027037. . 1937. marathi. RELIGION. THEOLOGY. 126 pgs.
bhaarataan'targata aadiparva., 5010010091168. baabaajii anan'ta ten'd'ulakara. 1890. marathi. Literature. 746 pgs.
bhaarataan'tiila gooshht'ii pahalaa bhaaga., 5010010089720. mulaan'saat'hii. 1914. marathi. Literature. 150 pgs.
Bhaaratamaataa Kii Jaya., 2030020017792. . 1951. Marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 174 pgs.
Bhaaratamaataa Vanavaasii., 2030020017788. . 1951. Marathi. GENERALITIES. 128 pgs.
Bhaaratamaate Uut'ha., 2030020017795. . 1948. Marathi. GENERALITIES. 218 pgs.
Bhaaratamaatechii Haan'k., 2030020017791. . 1948. Marathi. GENERALITIES. 205 pgs.
Bhaaratavara~shhaachaa Dhaara~mik Itihaas Pushhp 9., 2030020026744. . 1930. marathi. GENERALITIES. 255 pgs.
Bhaaratavara~shhaachaa Dhaara~mik Itihaas Puura~vaara~dh Pushhp 9., 2030020027208. . 1930. marathi. RELIGION. THEOLOGY. 514 pgs.
Bhaaratavara~shhaachaa San'qs-ipta Itihas Bhaaga 1 Va., 2030020017606. . 1928. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 202 pgs.
Bhaaratavara~shhiiya Ara~vaachiina Charitrakosha 1818 1945., 2030020017440. Chitraav Siddheshvarashaastrii. 1946. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 633 pgs.
Bhaaratii., 2030020026345. . 1952. marathi. GENERALITIES. 81 pgs.
Bhaaratiiy Ara~thashaastr., 2030020027298. . 1929. marathi. SOCIAL SCIENCES. 687 pgs.
Bhaaratiiy Samaaj Shaastr., 2030020027158. . 1936. marathi. SOCIAL SCIENCES. 261 pgs.
Bhaaratiiy Tara~kashaastr Pravesh., 2030020027071. . 1941. marathi. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 343 pgs.
Bhaaratiiy Tattvanj-aana Prakaash Maanav Niinishaastr Bhaaga 1., 2030020027098. . 1954. marathi. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 76 pgs.
Bhaaratiiya Lokasattaa., 2030020026540. . 1954. marathi. SOCIAL SCIENCES. 475 pgs.
bhaaratiiya naat'aka shaastra., 5010010089206. naaraayand-a bhagavaanaraava paavagii. 1825. marathi. Literature. 408 pgs.
Bhaaratiiya Naat'ayashaastra., 2030020026336. . 1928. marathi. GENERALITIES. 424 pgs.
Bhaaratiiya Pashuu 4., 2030020025796. . 1955. marathi. NATURAL SCIENCES. 152 pgs.
Bhaaratiiya Raashht'a~ Vaadaachaa Vikaasa., 2030020017679. . 1949. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 243 pgs.
bhaaratiiya saamraajya., 5010010089162. naaraayand-a bhavaanaraava paavagii. 1815. marathi. Literature. 173 pgs.
bhaaratiiya saamraajya prastaavanaa., 5010010089180. naaraayand-a bhagavaanaraava paavagii. 1814. marathi. Literature. 263 pgs.
bhaaratiiya saamraajya pustaka., 5010010089198. naaraayand-a bhagavaanaraava paavagii. 1815. marathi. Literature. 219 pgs.
bhaaratiiya saamraajya pustaka 2., 5010010089177. naaraayand-a bhavaanaraava paavagii. 1815. marathi. Literature. 255 pgs.
bhaaratiiya saamraajya pustaka 3., 5010010089174. naaraayand-a bhavaanaraava paavagii. 1815. marathi. Literature. 219 pgs.
bhaaratiiya saamraajya pustaka 4., 5010010089158. naaraayand-a bhavaanaraava paavagii. 1815. marathi. Literature. 261 pgs.
bhaaratiiya saamraajya pustaka 7., 5010010089202. naaraayand-a bhagavaanaraava paavagii. 1818. marathi. Literature. 318 pgs.
bhaaratiiya saamraajya pustaka 8., 5010010089214. naaraayand-a bhagavaanaraava paavagii. 1820. marathi. Literature. 349 pgs.
bhaaratiiya saamraajya pustaka 9 ., 5010010089222. naaraayand-a bhagavaanaraava paavagii. 1822. marathi. Literature. 250 pgs.
Bhaaratiiya Samaajashaastr., 2030020027038. . 1935. marathi. SOCIAL SCIENCES. 262 pgs.
Bhaaratiiya Shreshht'hatva Aavrxtti Dusarii., 2030020017322. . 1925. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 305 pgs.
bhaaratiiya upakathaa puurvaardha., 5010010089764. raa.raa. dattaatraya gopaala limaye. 1913. marathi. Literature. 450 pgs.
bhaaratiiya yudhda., 5010010089713. raa.raa. dattaatraya gopaala limaye. 1920. marathi. Literature. 305 pgs.
Bhaasaachiin' Naat'aken'., 2030020026478. . 1927. marathi. GENERALITIES. 438 pgs.
bhaashhaashaastra., 5010010089178. naaraayand-a bhagavaanaraava paavagii. 1813. marathi. Literature. 398 pgs.
Bhaashhaashuddhi Vivek., 2030020027271. . 1938. marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 223 pgs.
Bhaaskara Bhat't'a Boriikara., 2030020017678. . 1935. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 243 pgs.
Bhaauu Muraararaav., 2030020026207. . 1925. marathi. GENERALITIES. 82 pgs.
Bhaauusaahebaachii Bakhar Aavrxtti 7 Vi., 2030020017619. . 1959. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 242 pgs.
Bhaava Diipikaa., 2030020026237. . 1940. marathi. GENERALITIES. 143 pgs.
Bhaavabal., 2030020026429. . 1953. marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 158 pgs.
Bhaavalekhaa., 2030020026141. . 1951. marathi. GENERALITIES. 117 pgs.
Bhaavanaan'che Khela., 2030020017259. . 1943. Marathi. GENERALITIES. 125 pgs.
Bhaavanaan'che Paajhar., 2030020025825. . 1954. marathi. GENERALITIES. 171 pgs.
Bhaavapushhp Kramaan'k 57., 2030020026191. . 1951. marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 91 pgs.
Bhaavataran'g., 2030020026197. . 1929. marathi. GENERALITIES. 109 pgs.
Bhagavaan Buddha Puura~vaara~dh Gran'th 16., 2030020027131. . 1940. marathi. RELIGION. THEOLOGY. 222 pgs.
Bhagavaan Buddha Puura~vaara~dha., 2030020017315. . 1940. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 224 pgs.
Bhagavaana Buddha Uttaraara~dh., 2030020017526. Kosambii Dhara~maananda . 1949. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 194 pgs.
Bhagavaana~ Shrii Krxshhnd-a., 2030020027267. . 1952. marathi. RELIGION. THEOLOGY. 474 pgs.
Bhaginidavaya.., 1999990073559. Hadakar, Balkrushana Jivaji.. 1918. Marathi. Literature. 84 pgs.
Bhagvan Gotam Buddha., 99999990319719. Kolgande,Ramchandra. 1946. marathi. Devotional. 357 pgs.
Bhagwaan Gautam uddha., 1990010094414. Ramchandra Govinda Kolangade. 1867. marathi. Buddhism-India. 379 pgs.
Bhaktamanjarimala Bhag-27., 99999990319884. Ramdas Ani Ramdasi. 1912. marathi. Devotional. 257 pgs.
bhaktikalpalataa., 5010010089722. shriiyutadattaatreya anan'ta aapat'e. 1902. marathi. Literature. 188 pgs.
bhaktimaargapradiipa., 5010010089768. lakshhmand-a raamachandra pan'gaarakara. 1910. marathi. Literature. 138 pgs.
Bhaktimala Shri Abhangvani., 99999990319826. Gyandevshastri. 1960. marathi. Devotional. 230 pgs.
Bhaktimarga Pradip., 99999990103232. . 2007. marathi. . 200 pgs.
bhaktiparamaarthapara kavitaa., 5010010090255. naaraayand-a chin'taamand-a kelakara. 1903. marathi. Literature. 278 pgs.
bhaktivijayakathaasaara., 5010010089757. harivit'at'ala ad'uurakara. 1831. marathi. Literature. 226 pgs.
Bhamaachaa Bhopalaa Chaar An'kii., 2030020017288. . 1935. Marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 134 pgs.
Bharaatiita Rashht'a~vaadaachaa Vikaasa., 2030020017925. . 1949. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 240 pgs.
Bharalii Dhaagar., 2030020026229. . 1951. marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 167 pgs.
Bharalii Ghaagar., 2030020026262. . 1951. marathi. GENERALITIES. 165 pgs.
Bharamvilas Natak., 99999990103233. . 2007. marathi. . 158 pgs.
Bharantatil Thor Istria., 99999990319893. Dandekar,S.V.. 1963. marathi. Devotional. 557 pgs.
Bharatacha Swantatra Ladha., 99999990142941. Dr. V. N. Kubar. 2002. marathi. Freedom of India. 330 pgs.
Bharatache Paramveer., 99999990319717. Chafekar,K.S.G.. 1963. marathi. Devotional. 148 pgs.
Bharatachi Ekta., 99999990319738. Rajendraprasad. 1965. marathi. Devotional. 61 pgs.
bharatakhan'd'aachaa arvaachiina kosha., 5010010089188. raghunaatha bhaaskara good'abole. 1887. marathi. Literature. 594 pgs.
bharatakhan'd'aachaa arvaachiina kosha., 5010010089743. raghunaatha bhaaskara good'abole. 1802. marathi. Literature. 594 pgs.
bharatakhan'd'aparva., 5010010089760. Not Available. 1773. marathi. Literature. 58 pgs.
Bharatantil Bhoomiheen Aani Bhoodan., 99999990284434. Gandhi, Babulal. 1962. marathi. History. 247 pgs.
Bharatantil Bhoomiheen Aani Bhoodan., 99999990297270. Gandhi, Babulal. 1962. marathi. History. 247 pgs.
Bharatavarshiya bhuvarnana : Prachin.., 1999990031636. Dixit, Shankar Balkrushana.. 1919. marathi. Geography. 296 pgs.
Bharathiya Samskruti Kosha Vol.10., 1990020047887. Joshi,Mahadeva Sastri. 1979. marathi. GENERALITIES. 824 pgs.
Bharatiichii Laat'a Aavrxtti Dusarii., 2030020018016. . 1951. Marathi. GENERALITIES. 211 pgs.
Bharatiya Istri., 99999990319866. Hingne Istri Shikshan. 1967. marathi. Devotional. 324 pgs.
bharatiya jyotishashtra., 99999990039278. dikshit, kai.sankar balkrisn. 1931. marathi. astrology, india. 630 pgs.
Bharatiya natakashastra ani natyakala.., 1999990082932. Pavagi, Narayana B.. 1903. marathi. Literature. 322 pgs.
Bharatiya Prabhavi Purush., 99999990319712. Mehata,Rasiklal Damodardas. 1942. marathi. Devotional. 128 pgs.
Bharatiya Sahitya Shastra., 99999990319844. Deshpanday,Ganesh. 1958. marathi. Devotional. 237 pgs.
Bharatiya samrajya : Pustak athave.., 1999990031723. Pavagi, Narayan Bhawanrao.. 1898. marathi. History. 344 pgs.
Bharatiya samrajya vol 4., 1999990031332. Pavagi, N.B.. 1893. marathi. History. 259 pgs.
Bharatiya samrajya vol. 9., 1999990031334. Pavagi, N.B.. 1900. marathi. History. 248 pgs.
Bharatiya samrajya. vol. 5., 1999990031333. Pavagi, N. B.. . marathi. History. 172 pgs.
Bharatiya Samskruti Kosha Vol.2., 1990020083119. Joshi,Mahadeva Sastri P. 1964. marathi. SOCIAL SCIENCES. 824 pgs.
Bharatiya Sangit., 99999990319770. Krishnarao Ganesh. 0. marathi. Devotional. 292 pgs.
Bharatiya Sangrahalyachi Nirdeshika., 99999990319796. Shivrammurti,C.. 1960. marathi. Devotional. 164 pgs.
Bharatiye Stree., 99999990284453. Palkar,K.RAO. 1967. marathi. History. 257 pgs.
Bharatiye Stree., 99999990297289. Palkar,K.RAO. 1967. marathi. History. 257 pgs.
Bharatnatyashastracha Athavasava Addhaya., 99999990142942. Prof. C. P. Desai Dr. G. H. Tarlekar. 1999. marathi. About Natyashastra. 130 pgs.
Bharitya Railway., 99999990142944. A. M. Saharashtrabudhaye. 1978. marathi. Mechanical Materialism. 195 pgs.
Bharitya Vadhaya., 99999990142945. B. Chatnaya Deve. 1976. marathi. Sahitya. 257 pgs.
Bharthiya Jothirganith., 1999990031766. Kolhatkar, Shripad Krishna.. 1913. marathi. Mathematics. 280 pgs.
Bhartiy Chitrapatsrustriche Janak Dadasaheb Phalke., 99999990142956. Bapu Vatve. 0. marathi. Bhartiy Chitrapatsrustriche Janak Dadasaheb Phalke. 86 pgs.
Bhartiya Puranvastushastra., 99999990142943. A. Gosh. 1963. marathi. India Archoloty. 68 pgs.
Bhartiya Samarajya Vol 1., 1999990031335. Pavagi, Narayan B.. 1893. marathi. History. 260 pgs.
Bhartiya Samarajya Vol 2., 1999990031336. Pavagi, Narayan B.. 1893. marathi. History. 251 pgs.
Bhartiya Samarajya Vol 7., 1999990031337. Pavagi, Narayan B.. 1896. marathi. History. 320 pgs.
Bhartiya samrajya., 1999990031338. Pavagi, N.B.. 1901. marathi. History. 404 pgs.
Bhashashastra Ani Marathi Bhasha., 99999990319901. Kulkarni Krishnaji Pandurang. 1925. marathi. Devotional. 260 pgs.
Bhat'akyaachii Kamaaii., 2030020017737. . 1943. Marathi. GENERALITIES. 148 pgs.
Bhatye., 99999990142946. Dr. Smt. Pradyna Deshpande. 0. marathi. Development in Marathi Lanjuage Sahitya. 230 pgs.
Bhautikshastra Paribsha Kosh., 99999990142948. Directorate of Langjuages. 0. marathi. Bhautikshastra. 397 pgs.
bhav chitre., 99999990103234. . 2007. marathi. . 167 pgs.
Bhavbhuti., 99999990291688. Mirashi,Vasudev Vishnu. 1968. marathi. Devotional. 423 pgs.
Bhavbhuti., 99999990319619. Mirashi,Vasudev Vishnu. 1968. marathi. Devotional. 423 pgs.
Bhavna Kosh., 99999990142947. Dr. S. R. Phatak. 1964. marathi. Homeopathic Aushodcha Lakshan. 595 pgs.
Bhay Bahen ., 4990010056928. Tagore,Rabindranath . 1947. marathi. Literature. 264 pgs.
Bhayankar swapana.., 1999990073560. Inamadar, Ramchandra Narsinha.. 1915. Marathi. Literature. 525 pgs.
bhiishhmaparva aaryaa., 5010010089335. parashuraamaballaala good'abole. 1860. marathi. Literature. 115 pgs.
Bhillind-iichiin' Boren'., 2030020017293. . 1944. Marathi. GENERALITIES. 145 pgs.
Bhillind-iichiin' Boren'., 2030020017414. . 1944. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 143 pgs.
Bhillind-iichiin' boren'., 2030020017592. . 1944. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 140 pgs.
Bhin'tiivariil Chhaayaa., 2030020025829. . 1948. marathi. GENERALITIES. 135 pgs.
Bhiqs-und-ii Ratnen'., 2030020018130. . 1923. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 162 pgs.
Bhir Bhiren' Pushhpa 88., 2030020025702. . 1950. marathi. GENERALITIES. 145 pgs.
Bhishhagvar Prathamaavrxtti Bhaaga 1., 2030020025791. . 1926. marathi. TECHNOLOGY. 233 pgs.
Bhishmaparva ovya.., 1999990019503. --. 1866. marathi. Literature. 196 pgs.
Bhishmaparva ovya.., 1999990031780. --. 1866. marathi. Literature. 196 pgs.
bhojaraajaa aand-i kaalidaasa., 5010010089200. Not Available. 1904. marathi. Literature. 110 pgs.
Bhoodan Yag Samagra Darshan., 99999990284429. Bhandari,Charu chandra. 1956. marathi. History. 265 pgs.
Bhoodan Yag Samagra Darshan., 99999990297265. Bhandari,Charu chandra. 1956. marathi. History. 265 pgs.
Bhoodan-Ganga Bhag 9., 99999990284428. Bhave,Vinoba. 1958. marathi. History. 227 pgs.
Bhoodan-Ganga Bhag 9., 99999990297264. Bhave,Vinoba. 1958. marathi. History. 227 pgs.
Bhoodan-ganga Khand-8., 99999990284431. Vinoba,. 1958. marathi. History. 220 pgs.
Bhoodan-ganga Khand-8., 99999990297267. Vinoba,. 1958. marathi. History. 220 pgs.
Bhopal sansthancha itihasa.., 1999990082933. Lele, M. V.. 1894. marathi. History. 243 pgs.
Bhovtik Shasratil Nobel Paritoshik Vijete Vol. 2., 99999990142949. C. R. Talpade. . marathi. Bhovtik Shasratil Nobel Paritoshik Vijete 1911-1920. 135 pgs.
Bhovtik Shasratil Nobel Paritoshik Vijete Vol. 3., 99999990142950. C. R. Talpade. . marathi. Bhovtik Shasratil Nobel Paritoshik Vijete 1921-1923. 187 pgs.
Bhovtik Shasratil Nobel Paritoshik Vijete Vol. 5., 99999990142951. C. R. Talpade. . marathi. Bhovtik Shasratil Nobel Paritoshik Vijete 1941-1950. 111 pgs.
bhraan'tikrxta chamatkaara., 5010010089154. rasikajanamanoran'janaartha. 1882. marathi. Literature. 98 pgs.
Bhumithchi Pahimi char pusthake., 1999990031748. Karkare, Govind Vitthal. 1876. marathi. Mathematics. 225 pgs.
bhuugoola vidyaa Prathama pustaka., 5010010089166. baala gan'gaadhara shaastrii jaan'bhekara. 1854. marathi. Geography. 55 pgs.
Bhuuka Dditiiya Vrxtti., 2030020017960. . 1947. Marathi. GENERALITIES. 198 pgs.
Bhuul., 2030020018003. . 1955. Marathi. GENERALITIES. 161 pgs.
Bigabaalii., 2030020018011. . 1953. Marathi. GENERALITIES. 170 pgs.
Bihabanichai Gani., 99999990142940. Smt. Ruta Pitre. 1983. marathi. Songs of Bahanabai. 125 pgs.
biijagand-ita., 5010010089153. Not Available. 1856. marathi. Literature. 252 pgs.
biijagand-itaachiin'muulatatwen'., 5010010089751. daajiiniilakan't'hanagarakara. 1858. marathi. Literature. 310 pgs.
BijaapuraVara~nd-an Bhaaga 1., 2030020017608. . 1889. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 165 pgs.
bijaganit Multhatway., 1999990031731. Phadke, Govind Gangadhar. 1851. marathi. Mathematics. 399 pgs.
Bijagnit., 1999990031768. GGeorge, Jarvishaheb. 1770. marathi. Mathematics. 271 pgs.
Bodhapara Vyaakhyaanen' Prathamaavrxtti., 2030020017520. Pradhaan Mahaadeva Raamachan'dra. 1913. Marathi. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 343 pgs.
bodhasudhaa., 5010010089735. gund-aan'chii aavad'a. 1913. marathi. Literature. 22 pgs.
Bolakaa Sinemaa., 2030020026373. . 1932. marathi. GENERALITIES. 94 pgs.
Bouddhparva Athva Bouddhadharmacha Sadhant Itihas., 99999990319821. Apte,Vasudev Govind . 1914. marathi. Devotional. 305 pgs.
braahaand-avarnd-aachen' mula., 5010010089356. Not Available. 1845. marathi. Literature. 52 pgs.
Brademan., 99999990103235. . 2007. marathi. . 130 pgs.
brahamnatil potjatecha ekekaran uttradha vol1., 99999990103236. . 2007. marathi. . 209 pgs.
Brahma Ghol Prathamaavrxtti., 2030020026314. . 1944. marathi. GENERALITIES. 66 pgs.
Brahmand-aachii Mulagii., 2030020017818. . 1944. Marathi. GENERALITIES. 124 pgs.
Brahmedrasvaamii Dhaavad'ashiikar., 2030020017577. . 1867. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 230 pgs.
Brahmgyan V Buvashahi., 99999990319702. Divekar,Mahadevshastri. 1857. marathi. Devotional. 294 pgs.
Brahmii Ban'd'aaliichen' Brahma Puraand-a., 2030020017618. . 1931. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 167 pgs.
bramhottara khan'd'a., 5010010089224. moropata. 1866. marathi. Literature. 175 pgs.
Bran'd'iichii Baat'alii., 2030020026020. . 1944. marathi. GENERALITIES. 141 pgs.
Brief Survey of India., 99999990103237. . 2007. marathi. . 197 pgs.
brihatkatha sagara vol iv., 99999990103238. . 2007. marathi. . 392 pgs.
British Period pt. 1., 4990010221252. Sardesai, G. S.. 1923. marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 606 pgs.
brxhaddashama athava krxshhnd-avijaya., 5010010090874. shan'kara paan'd'uran'ga pan'd'ita. 1863. marathi. Literature. 194 pgs.
brxhaddhashama athavaa krxshhnd-avijaya., 5010010089167. shan'kara paan'd'uran'ga pan'd'ita. 1863. marathi. Literature. 200 pgs.
Brxhadhoga Vaasishht'hasaar Bhaaga 3 Gran'tha 52., 2030020017491. Shaastrii Vishhnd-u Vaaman Baapat'a. 1912. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 853 pgs.
brxhadyogavaasishht'hasaa bhaaga 2., 5010010089763. ve.shaa.san'. vishhnd-uvamana baapat'ashaastrii. 1910. marathi. Literature. 892 pgs.
brxhadyogavaasishht'hasaara bhaaga 1., 5010010089712. ve.shaa.san'. vishhnd-uvamana baapat'ashaastrii. 1909. marathi. Literature. 890 pgs.
Brxhatkathaa Saagar Bhaaga 1 Aavrxtti Dusarii., 2030020017861. . 1899. Marathi. GENERALITIES. 378 pgs.
Brxhatkathaa Saagar Bhaaga Tisaraa., 2030020018136. . 1891. Marathi. GENERALITIES. 412 pgs.
Buddh Darshan., 99999990319748. Kolgande,Ramchandra. 1959. marathi. Devotional. 419 pgs.
Buddhi Bheda., 2030020026311. . 1951. marathi. GENERALITIES. 114 pgs.
Budhadharmavaril Char Nibandh., 99999990142952. Dharmanand Kosambi. 1982. marathi. Budhadharmavaril Char Nibandh. 602 pgs.
Budhi, Prerna And Kranti Vol II., 99999990142953. B. R. Sunthankar. 1970. marathi. Budhi, Prerna And Kranti. 309 pgs.
Budhibalkrida., 99999990103239. . 2007. marathi. . 473 pgs.
Cement., 99999990142954. Dr.Madhav Khanderao Gharpure. . marathi. Cement. 136 pgs.
Chaahuula Dditiiyaavrxtti., 2030020018017. . 1954. Marathi. GENERALITIES. 311 pgs.
Chaapekar San'smrxti Praban'dhopahaar., 2030020027051. . 1946. marathi. RELIGION. THEOLOGY. 230 pgs.
Chaar Chaan'dand-yaa., 2030020026502. . 1941. marathi. GENERALITIES. 128 pgs.
Chaar Dhaamaan'chii Yaatraa., 2030020017537. . 1947. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 214 pgs.
Chaara Divasa Suneche., 2030020017891. . 1878. Marathi. GENERALITIES. 167 pgs.
Chaara Minaare., 2030020017820. . 1946. Marathi. GENERALITIES. 108 pgs.
Chad'haaod'ha., 2030020026525. . 1936. marathi. GENERALITIES. 79 pgs.
Chaitrapaalavii 81., 2030020017783. . 1952. Marathi. GENERALITIES. 123 pgs.
Chalaa Lad'haaiivar., 2030020026589. . 1944. marathi. GENERALITIES. 102 pgs.
chamatkaarika gooshht'ii bhaaga 4., 5010010089255. naaro aapaajii good'abole. 1888. marathi. Literature. 148 pgs.
chamatkaarika gooshht'ii bhaaga 4., 5010010091156. naaro aapaajii god'abole. 1888. marathi. Literature. 148 pgs.
chamatkaarika gooshht'ii bhaaga 5., 5010010089754. naaro aapaajii good'ebole. 1888. marathi. Literature. 244 pgs.
Champanatak.., 1999990073561. Limaye, Balvant Raghunath,. 1891. Marathi. Literature. 182 pgs.
Chan'dana Vaad'ii., 2030020017974. . 1943. Marathi. GENERALITIES. 346 pgs.
Chan'derii Svapnen'., 2030020026409. . 1930. marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 161 pgs.
Chan'dragupt Naat'ak Aavrxtti Chavathii., 2030020026176. . 1951. marathi. GENERALITIES. 136 pgs.
Chan'drahaasy Kathaa., 2030020027073. . 1955. marathi. RELIGION. THEOLOGY. 214 pgs.
Chan'dralekhaa., 2030020025893. . 1951. marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 125 pgs.
Chan'draman'd'al., 2030020026582. . 1950. marathi. GENERALITIES. 112 pgs.
Chan'dranaath., 2030020017819. . 1944. Marathi. GENERALITIES. 174 pgs.
Chan'drashekhar Maalaa 6 San'qs-epita Aavrxtti., 2030020017872. . 1954. Marathi. GENERALITIES. 114 pgs.
Chan'drashekhar Samara~th Bhikaarii., 2030020027228. . 1934. marathi. GENERALITIES. 103 pgs.
Chan'drikaa., 2030020025788. . 1932. marathi. GENERALITIES. 347 pgs.
Chan'drikaa Pushhpa 106., 2030020025942. . 1932. marathi. GENERALITIES. 350 pgs.
Chanderii Laharii., 2030020025885. . 1947. marathi. THE ARTS. 126 pgs.
Chandorachna., 99999990319910. Patvardhan,Madhav Trivak. 1937. marathi. Devotional. 588 pgs.
Chandrakalaa 1., 2030020026662. . 1941. marathi. GENERALITIES. 124 pgs.
Chandrakalaa Vrxtti 1., 2030020025726. . 1941. marathi. GENERALITIES. 122 pgs.
Char Shulbasutre., 99999990141994. Dr. R. P. Kulkarni. 1978. marathi. Bodhayan, Manav, Aapastamb amp katayan Sulbsutranche Bhasantar.. 300 pgs.
Charanvyuh bhasyanuvad., 99999990291679. Mahidas. 1954. marathi. Devotional. 232 pgs.
Charanvyuh bhasyanuvad., 99999990319610. Mahidas. 1954. marathi. Devotional. 232 pgs.
Charitrahiin Pushhp 21., 2030020026665. . 1949. marathi. GENERALITIES. 293 pgs.
Charitrahiina Uttaraara~dha Pushhpa 21., 2030020017276. . 1949. Marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 295 pgs.
Chatrapati Shivaji Maharaj., 99999990142955. Dr. P. N. Deshpande. 15. marathi. Chatrapati Shivaji Maharaj. 134 pgs.
Chatura~th San'melana Vrxtta., 2030020017615. . 1950. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 289 pgs.
Chaturgadachi vinodi stirya.., 1999990073563. Limaye, Pandurang Gangadhar.. 1905. Marathi. Literature. 96 pgs.
Chaturvarnarya., 99999990319749. Tavalkar,V.D.. 1936. marathi. Devotional. 255 pgs.
Chaudhaan'chyaa Chaarat., 2030020025691. . 1945. marathi. GENERALITIES. 132 pgs.
Chavhaand-ii Samasher Prathamaavrxtti., 2030020017990. . 1923. Marathi. GENERALITIES. 174 pgs.
Chetaavand-ii., 2030020026321. . 1955. marathi. GENERALITIES. 123 pgs.
Chhaagal Kathaa San'grah., 2030020017237. . 1951. Marathi. GENERALITIES. 108 pgs.
Chhaapiil San'saar., 2030020026652. . 1929. marathi. GENERALITIES. 118 pgs.
Chhaayaa Nat'a., 2030020017959. . 1944. Marathi. GENERALITIES. 235 pgs.
Chhaayaa Prakaasha Pushhpa 127., 2030020025697. . 1936. marathi. GENERALITIES. 216 pgs.
Chhagyoupanishat., 99999990103240. . 2007. marathi. . 749 pgs.
Chhandorachanaa., 2030020026078. . 1937. marathi. GENERALITIES. 634 pgs.
Chhandorachanaa 9., 2030020027270. . 1927. marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 260 pgs.
Chhatrapati Raajaaraam Mahaaraaj Jin'jiichaa Pravaas., 2030020017316. Ben'dre Vaasudeva Siitaaraam. 1853. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 129 pgs.
Chhatrapati Shivaajii Mahaaraaj Yaan'chen' Charitra., 2030020017911. . 1920. Marathi. RELIGION. THEOLOGY. 626 pgs.
Chhot'ii Nalii., 2030020017956. . 1942. Marathi. GENERALITIES. 189 pgs.
chikitsaabdhi., 5010010089732. mand-ishan'kara goovin'dajii. 1902. marathi. Literature. 606 pgs.
Chimanravache Chrhate., 99999990103241. . 2007. marathi. . 370 pgs.
chimukalen' bhaarata., 5010010089724. Not Available. 1912. marathi. Literature. 200 pgs.
chimukulen' bhaarata., 5010010089207. Not Available. 1914. marathi. Literature. 200 pgs.
Chintanikaa Khan'd'a Pahilaa., 2030020017558. . 1947. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 252 pgs.
Chitod'achaa Chan'dra., 2030020025673. . 1936. marathi. GENERALITIES. 194 pgs.
chitpaavana., 5010010089205. naaraayand-a goovin'da chaapekara. 1860. marathi. Literature. 317 pgs.
Chitraa., 2030020025853. . 1940. marathi. GENERALITIES. 198 pgs.
Chitrakaar Ran'ga., 2030020025676. . 1948. marathi. GENERALITIES. 175 pgs.
Chitrarekhaa., 2030020017239. . 1942. Marathi. GENERALITIES. 121 pgs.
Chitrashaalaa., 2030020026371. . 1948. marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 108 pgs.
Chittaran'jana Prathamaavrxtti., 2030020017232. . 1935. Marathi. GENERALITIES. 199 pgs.
Chituuragad'achaa Ved'haa Khand-d'a 5., 2030020017660. . 1923. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 122 pgs.
Chorabaajaaraan'tiila Chijaa Pushhpa 131., 2030020026435. . 1935. marathi. GENERALITIES. 208 pgs.
Chorat'e Halle., 2030020025720. . 1940. marathi. GENERALITIES. 130 pgs.
Chorii Kashii Karaavii Aavrxtti 1., 2030020017989. . 1925. Marathi. GENERALITIES. 174 pgs.
Chronological Tables.., 1999990031809. Modak, Balaji Prabhakar.. 0. marathi. Mathematics. 37 pgs.
Chukalela Itihas., 1999990082934. Huddhar, Shridhar Narayan. 1930. marathi. HIstory. 242 pgs.
Cilon athava Lankadarshan., 99999990103242. . 2007. marathi. . 165 pgs.
Coutha Sumanhar., 99999990319771. Ramdas Ani Ramdasi. 1932. marathi. Devotional. 142 pgs.
d valera., 99999990103243. . 2007. marathi. . 170 pgs.
D'a Bejhan't'a Charitra., 2030020017574. . 1933. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 185 pgs.
D'aa Kailaas., 2030020026597. . 1954. marathi. GENERALITIES. 89 pgs.
D'aak Ghar., 2030020025981. . 1930. marathi. GENERALITIES. 57 pgs.
D'aakaban'galaa., 2030020017940. . 1942. Marathi. GENERALITIES. 138 pgs.
D'aan' Ketakaraan'chen' Saannidhya., 2030020017360. . 1946. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 121 pgs.
D'aan' Ketakaraan'chyaa Kaadan'bara~yaa., 2030020026081. . 1955. marathi. GENERALITIES. 167 pgs.
D'aan'kt'ar Kaadan'barii Tinhii Bhaaga Ekatra., 2030020017966. . 1947. Marathi. GENERALITIES. 441 pgs.
D'aan'kt'ar Sharachchandra., 2030020017863. . 1937. Marathi. GENERALITIES. 160 pgs.
D'haasakalele Buruuj., 2030020017265. . 1940. Marathi. GENERALITIES. 177 pgs.
d'on'gariichyaa turun'gaan'tiila aamache ekashen' eka divasa., 5010010089769. Not Available. 1918. marathi. Literature. 82 pgs.
Daadaabhaaii Navarojii Trxtiiyaavrxtti., 2030020017487. Phad'ake Naaraayand-a Siitaaraama. 1932. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 132 pgs.
Daajii Bhaaga 1 Avrxtti 4., 2030020017439. Taamhanakar Naa Ghon'. 1952. Marathi. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 251 pgs.
Daampatya Rahasy Pushhp 1., 2030020026480. . 1933. marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 140 pgs.
daarupaasuuna anartha., 5010010089758. bhavaanii vishvnaatha. 1853. marathi. Literature. 42 pgs.
daasabodha., 5010010089175. naaraayand-a raamachan'dra sohanii yaan'niin'. 1886. marathi. Literature. 435 pgs.
daasabodhaan'tiila upadeshapaat'ha., 5010010089211. shriiyuta vishhnd-u raghunaatha lele. 1917. marathi. Literature. 142 pgs.
Daasuu., 2030020017830. . 1944. Marathi. GENERALITIES. 248 pgs.
Dagdu Baba Saki., 99999990319885. Thokal,G.L.. 1961. marathi. Devotional. 151 pgs.
Dainik Upaasanaa Trxtiiyaavrxtti., 2030020026533. . 1955. marathi. RELIGION. THEOLOGY. 66 pgs.
daivaman'd'ana., 5010010090863. baapu vishhnd-u shaastrii kelakara. 1865. marathi. Literature. 78 pgs.
dakshhind-aapraija., 5010010089152. sadaashivagand-eshaashaastriileletyaan'niin'. 1853. marathi. Literature. 169 pgs.
dakshhind-en'tiila saradaaraan'chyaa kaiphiyatii yaadii dagaire., 5010010089272. Not Available. 1908. marathi. Literature. 275 pgs.
Dalitakusum., 1999990073564. Chitale, Anant Keshav and Gokhale, Narayana Ramachandra. 1902. Marathi. Literature. 110 pgs.
Dan'd'akaarand-yaan'tiila Ramya Raatrii Pushhpa 2., 2030020025725. . 1940. marathi. GENERALITIES. 143 pgs.
Dan't Kathaa., 2030020017919. . 1947. Marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 187 pgs.
Dasbodha.., 1999990073565. Ramdas.. 1915. Marathi. Literature. 467 pgs.
dasbodhantil updeshpath., 99999990103244. . 2007. marathi. . 147 pgs.
Dashrupak Vidhan., 99999990142957. Pof. R. P. Kangle. 0. marathi. Bharatmunichya Natysakha ABhinav Barti TiKa. 418 pgs.
Dasopant biography amp Literature.., 1999990019510. ---. 0. marathi. -. 57 pgs.
Dasopant biography amp Literature.., 1999990031800. ---. 0. marathi. -. 57 pgs.
Dattaan'chii Kavitaa Aavrxtti Chaavathii., 2030020025957. . 1943. marathi. GENERALITIES. 175 pgs.
dattanchikavita., 99999990103245. . 2007. marathi. . 168 pgs.
Dattopan't Aapat'e Lekhasan'grah., 2030020017779. . 1945. Marathi. GENERALITIES. 302 pgs.
Daulatajaadaa., 2030020026588. . 1950. marathi. GENERALITIES. 80 pgs.
Dayechii Devataa., 2030020017547. . 1954. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 120 pgs.
Ddikhan'd'a Hin'dusthaan Grantha 37., 2030020017650. . 1946. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 640 pgs.
De morgan's elements of arithmetic.., 1999990031730. Jorwis, Karnel.. 1850. marathi. Mathematics. 288 pgs.
De Morgan's Elements of arithmetic.., 1999990031804. Jervis, Colonel George Ritso.. 1850. marathi. Mathematics. 287 pgs.
de velara., 99999990103246. . 2007. marathi. . 164 pgs.
Decisions From The Shahuamp Peshwa Daftar., 99999990284439. D.B.Parasnis. 1909. marathi. History. 97 pgs.
Decisions From The Shahuamp Peshwa Daftar., 99999990297275. D.B.Parasnis. 1909. marathi. History. 97 pgs.
deshamukhavaad'ii., 5010010089189. shriiyuta naatha maaghava. 1916. marathi. Literature. 306 pgs.
deshaseva., 5010010089199. naaraayand-a bhavaanaraava paavagii. 1845. marathi. Literature. 407 pgs.
Deshasevaa., 2030020017428. . 1930. Marathi. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 342 pgs.
Deshika Liilaamrxt., 2030020026015. . 1950. marathi. GENERALITIES. 119 pgs.
Deshmukhawadi.., 1999990073566. Nath, Madhav.. 1916. Marathi. Literature. 302 pgs.
Dev Kanyaa., 2030020026099. . 1954. marathi. GENERALITIES. 88 pgs.
Devaachiin' Maand-asa., 2030020018070. . 1950. Marathi. GENERALITIES. 215 pgs.
Devaachiin' Maand-asen'., 2030020017258. . 1955. Marathi. GENERALITIES. 208 pgs.
Devaagharachiin' Phulen' Pushhp 2., 2030020026368. . 1952. marathi. GENERALITIES. 85 pgs.
Devanche swabhaw ani samarthey yanvishayi Sisero yacha nibhandha ani thyche charitra.., 1999990031635. Dev, Balvant Anant.. 1894. marathi. Literature. 358 pgs.
Devii Chaudhuraand-ii Maalaa 12 San'qs-epit Aavrxtti., 2030020017865. . 1955. Marathi. GENERALITIES. 110 pgs.
Devii Satyabhaamaa., 2030020017614. . 1911. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 323 pgs.
Devnagri Mudrakshlekhankala., 99999990142958. Bapurao Naike. 0. marathi. Devnagri Mudrakshlekhankala. 480 pgs.
Devpuja Vidhi V Vigyan., 99999990291708. Bhave,G.P.. 0. marathi. Devotional. 169 pgs.
Devpuja Vidhi V Vigyan., 99999990319639. Bhave,G.P.. 0. marathi. Devotional. 169 pgs.
Dhaakat'ayaa Sunabaaii Shhashht'hamaavrxtti., 2030020018025. . 1923. Marathi. GENERALITIES. 203 pgs.
dhaakat'yaa suunabaaii., 5010010090839. shriiyuta kaashiinaatha raghunaatha mitra. 1912. marathi. Literature. 158 pgs.
Dhaan'vaten' Jag., 2030020017468. Neharuu Javaaharalaal. 1942. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 273 pgs.
Dhaaraanrxtya., 2030020026253. . 1950. marathi. GENERALITIES. 117 pgs.
Dhabadhabyaachyaa Dhaaren't Pustaka 5., 2030020018083. . 1940. Marathi. GENERALITIES. 215 pgs.
Dhad'adhad'aten' Kaaliij., 2030020025812. . 1954. marathi. GENERALITIES. 117 pgs.
Dhad'apad'and-aariin' Mulen' Khan'd'a Pahilaa., 2030020018066. . 1954. Marathi. GENERALITIES. 249 pgs.
dhana jnj-aana aand-i shiila an'ka 1., 5010010091112. Not available. 1863. marathi. Literature. 71 pgs.
Dhara~m Havaa Kashaalaa Dditiiy Gran'th., 2030020027130. . 1938. marathi. RELIGION. THEOLOGY. 260 pgs.
Dhara~ma Shaastr Vichaar Prathamaavrxtti., 2030020027149. . 1935. marathi. RELIGION. THEOLOGY. 333 pgs.
Dhara~ma Shaastra Vichaar., 2030020027103. . 1935. marathi. RELIGION. THEOLOGY. 336 pgs.
Dhara~ma Svaruupa Nira~nd-aya., 2030020027079. . 1933. marathi. RELIGION. THEOLOGY. 406 pgs.
Dharm Shastra Vichar., 99999990319762. Kane,Pandurang Vaman. 1935. marathi. Devotional. 318 pgs.
Dharm Vivadswaroop., 99999990319736. Keshav Laxman. 1831. marathi. Devotional. 280 pgs.
Dharmarahasya., 99999990142960. K. Dr. Keshav Lakshaman Daptari. 1965. marathi. Hindu Dharma. 241 pgs.
Dharmasehasan., 99999990103247. . 2007. marathi. . 134 pgs.
dharmasin'dhu., 5010010089204. raavajii hari aat'havale. 1878. marathi. Literature. 430 pgs.
Dharmasindhu srikashinaththopadhyavicharit., 99999990103248. . 2007. marathi. . 812 pgs.
Dharmik Sanskar V Nityakarm., 99999990319824. Chitrav,Sidheshwarshastri. 1959. marathi. Devotional. 222 pgs.
dhat't'ekhora tenaliiraama., 5010010089711. naaraayand-a lakshhmand-a gooven'kara. 1920. marathi. Literature. 32 pgs.
Dhruvavaril Phule., 1999990073573. Katdare,M.K. 1915. Marathi. Religion. 99 pgs.
Dhuken' Aand-i Dahin'var., 2030020017269. . 1942. Marathi. GENERALITIES. 153 pgs.
Dhukey., 99999990103249. . 2007. marathi. . 147 pgs.
Dhukyaan'tuna Laal Taajyaa Kad'e., 2030020017921. . 1940. Marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 228 pgs.
Dhuumra Taran'g., 2030020025728. . 1942. marathi. GENERALITIES. 166 pgs.
Dhuumravalayen' Dusari Aavrxtti., 2030020017336. . 1952. Marathi. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 95 pgs.
Dhuumtrataran'g., 2030020026645. . 1942. marathi. GENERALITIES. 168 pgs.
Dhuur V Itar Ekaan'kikaa., 2030020026275. . 1941. marathi. GENERALITIES. 175 pgs.
Dhvanivardhan and Vitaran vyavasta., 99999990142961. Shri. v. Sohoni. 1977. marathi. Sahitya. 150 pgs.
Dhwanyalok., 99999990142962. Pof. P. N. Virkar Por. M. V. Patvardhan. . marathi. Tika. 649 pgs.
Dhyaan Yog., 2030020027121. . 1955. marathi. RELIGION. THEOLOGY. 69 pgs.
Dhyaana Puujaa., 2030020017836. . 1896. Marathi. GENERALITIES. 318 pgs.
Dhyaas., 2030020025675. . 1950. marathi. GENERALITIES. 184 pgs.
Dhyeyaachaa Dhyaas., 2030020026607. . 1942. marathi. GENERALITIES. 146 pgs.
Diesel Engin., 99999990142963. Pof. Subhash Savarkar. 1985. marathi. Diesel Engin. 85 pgs.
Dighanikay vol. 1., 4990010217192. Rajbaw, Baijnath. 1918. marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 292 pgs.
Diipa ., 2030020017218. Paat'hak Vi Bhaa. 1940. Marathi. GENERALITIES. 87 pgs.
Diipaavalii., 2030020017782. . 1933. Marathi. GENERALITIES. 190 pgs.
DiipaKalii Aavrxtti Pahilii., 2030020026396. . 1935. marathi. GENERALITIES. 107 pgs.
Dikha anti sukha., 1999990073574. Apte V.G.. 1911. Marathi. Literature. 318 pgs.
Diksha., 99999990284433. Vinoba,. 0. marathi. History. 293 pgs.
Diksha., 99999990297269. Vinoba,. 0. marathi. History. 293 pgs.
Din Visheshha., 2030020017658. . 1950. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 528 pgs.
Din'd'iira Van Aavrxtti Pahilii., 2030020017563. . 1954. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 108 pgs.
Dinkranchi Sfoot Kavita Bhag-XVI., 99999990319856. Ramdas Ani Ramdasi. 1932. marathi. Devotional. 356 pgs.
Disturbing Elements in the Study and Teaching of Political Economy., 1999990083085. Bonar, James. 1911. marathi. Literature. 146 pgs.
Divaand-ii Daavaa., 2030020026684. . 1954. marathi. GENERALITIES. 40 pgs.
Divya Drxshh-t'i., 2030020027077. . 1955. marathi. RELIGION. THEOLOGY. 26 pgs.
Dnayneshwarmahahrai yanchya abhangachi gatha.., 1999990073567. ---. 1908. Marathi. Literature. 586 pgs.
Dnyandeokrut amrutanubhav., 1999990073568. Kunte, Anna Moreshwar. 1888. Marathi. Literature. 291 pgs.
Dnyandev., 99999990102992. . 1980. marathi. . 329 pgs.
dnyaneshwar maharaj., 99999990103250. . 2007. marathi. . 276 pgs.
Dnyaneshwari., 99999990142964. . 0. marathi. Dnyaneshwari. 607 pgs.
Dnyaneshwarichi Prastavana aani Dnyaneshwaritil vyakaran., 99999990142965. Dr. S. G.Tulpule. 1979. marathi. Dnyaneshwarichi Prastavana aani Dnyaneshwaritil vyakaran. 292 pgs.
Dnynedeo wa charitra.., 1999990073570. Bhingarakar, Shripati Raghunath.. 1916. Marathi. Literature. 255 pgs.
Dolaa., 2030020026156. . 1950. marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 159 pgs.
Don Ghatka Manoranjan., 99999990319768. Kelkar,Kashinath Narsingh. 1960. marathi. Devotional. 152 pgs.
Don Quixote part I., 99999990142966. D. N. Shikhare. 1896. marathi. Sahitya. 489 pgs.
Don Quixote part II., 99999990142967. D. N. Shikhare. 1896. marathi. Sahitya. 560 pgs.
Don Santh Vahatach Aahe part 2., 99999990141995. Mikhail Sholokhov. 1985. marathi. About Sahitya, Vidnyan. 509 pgs.
Don Santh Vahatach Ahe., 99999990141996. Narendra Sindkar. 1985. marathi. about Sahitya, Shastra, Vidynan, Kala. 483 pgs.
Don'd'a Shahaand-e., 2030020018001. . 1946. Marathi. GENERALITIES. 149 pgs.
Dona Bahind-ii., 2030020017895. . 1947. Marathi. GENERALITIES. 205 pgs.
Dona Tapen'., 2030020017644. . 1945. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 161 pgs.
Done Ghatak Manoranjan., 4990010197961. Mitra, Sri Kasinath Raghunath. 1908. marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 400 pgs.
Dr.Balkrishna Charitra Karya V Athvani., 99999990319718. Valambe,M.R.. 1942. marathi. Devotional. 332 pgs.
Draaqs-aan'chyaa Deshaan't Saphar Pahilii., 2030020017784. . 1944. Marathi. GENERALITIES. 126 pgs.
Draavid'ii Praand-aayaam., 2030020018106. . 1944. Marathi. GENERALITIES. 119 pgs.
Drona parva : Arya.., 1999990019501. Moropant.. 1862. marathi. Literature. 267 pgs.
Drona parva : Arya.., 1999990031778. Moropant.. 1862. marathi. Literature. 267 pgs.
drond-aparva aaryaa., 5010010089359. parashuraamaballaala good'abole. 1785. marathi. Literature. 267 pgs.
Drxshh-t'ii Aad'achyaa Srxshh-t'iin'ta., 2030020017310. . 1939. Marathi. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 167 pgs.
Dudhaaraa Surii., 2030020017994. . 1923. Marathi. GENERALITIES. 301 pgs.
Duhitaa., 2030020026111. . 1947. marathi. GENERALITIES. 131 pgs.
Duke of Wellington Hyache Charitra., 99999990103251. . 2007. marathi. . 134 pgs.
Dukh Anti Sukh (2nd edition)., 4990010197962. Appte, Sri. Basudev Gobind. 1905. marathi. RELIGION. THEOLOGY. 348 pgs.
durgeshanan'dinii., 5010010089210. raa. raa. shivaraama goovin'da phaalake. 1910. marathi. Literature. 484 pgs.
durgeshanan'dinii gran'tha., 5010010089190. raa. raa. shivaraama goovin'da phaalake. 1910. marathi. Literature. 294 pgs.
Dusaren' Mahaayuddha Puura~vaara~dha., 2030020017363. . 1955. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 286 pgs.
dusatyaa aavrxttiichii prastaavanaa., 5010010090830. vishhnd-u naaraayand-a paraan'jape. 1902. marathi. Literature. 460 pgs.
dushhkaala nidarshana., 5010010089717. baalakrxshhnd-a raavajii paalavand-akara. 1899. marathi. Literature. 51 pgs.
Dut'appii Kiin' Duherii Aavrxtti Dusarii., 2030020017961. . 1941. Marathi. GENERALITIES. 160 pgs.
Duurache Dive., 2030020026526. . 1946. marathi. GENERALITIES. 108 pgs.
Dwibindu Vargikaran Padhati Bhag-I., 99999990319696. Parkhi,Raghunath Shatanand. 1957. marathi. Devotional. 497 pgs.
Dwividh Darshan., 99999990103252. . 2007. marathi. . 363 pgs.
Eaknathmaharajanche Sanshipt Charitra., 99999990102993. . 1911. marathi. Biography. 214 pgs.
Economic imperialism., 1999990082935. Woolf Leonard. 1920. marathi. politics. 104 pgs.
Egypt and seythia., 1999990031498. Herodotus.. 1886. Marathi. History. 198 pgs.
Ek Hota Gandharv., 99999990142968. Dr. Ram Mhasalkar. 2002. marathi. Gandharv. 138 pgs.
Ek Navii Gulaamagirii., 2030020027056. . 1955. marathi. SOCIAL SCIENCES. 113 pgs.
Eka Naven' Tuphaan., 2030020017771. . 1950. Marathi. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 35 pgs.
Eka Paauula Pud'hen'., 2030020017214. Daan'd'ekar Vi Paan'. 1941. Marathi. GENERALITIES. 150 pgs.
Ekaa Kaaliin' Maand-asen' Asalele Praand-ii Khan'd'a 2., 2030020018000. . 1948. Marathi. GENERALITIES. 169 pgs.
Ekaa Nira~vaasiitaachii Kahaand-ii., 2030020017708. . 1949. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 219 pgs.
Ekaa Nira~vaasitaachii Kahaand-ii., 2030020017252. . 1949. Marathi. GENERALITIES. 218 pgs.
Ekaadashii., 2030020018123. . 1944. Marathi. GENERALITIES. 121 pgs.
Ekaavalii 1., 2030020017436. Banahat't'ii Naaraayand-a. 1951. Marathi. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 225 pgs.
Ekanaadhad'a Vividha Vinodii Saahitya., 2030020017277. . 1955. Marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 311 pgs.
ekanaathii bhaagavata., 5010010089159. vishhnd-u narasin'haa joga. 1833. marathi. Literature. 1098 pgs.
Elements of Algebra.., 1999990031767. Karnel, Geogre Ritso.. 1848. marathi. Mathematics. 392 pgs.
Elements of morality in essay lessons, for home and school teaching.., 1999990031900. Bray, Charles.. 1897. marathi. Philosophy. 158 pgs.
Elgaar Aavrxtti Dusarii., 2030020018014. . 1953. Marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 193 pgs.
England Deshaichi Bakhar., 99999990103253. . 2007. marathi. . 383 pgs.
English East India Company Farshi Patravyavhar., 99999990319889. Mujumdar,Gangadharrao. 1923. marathi. Devotional. 408 pgs.
eshavasyaupanishad., 99999990103254. . 2007. marathi. . 254 pgs.
Ethics of the great Religion.., 1999990031902. Gorham, Charles.. 1904. marathi. Philosophy. 73 pgs.
Etihasik Farshi Sahitya Khand-I., 99999990319892. Khare,Ganesh Hari. 1934. marathi. Devotional. 112 pgs.
Etihasik Farshi Sahitya Khand-III., 99999990319891. Khare,Ganesh Hari. 1939. marathi. Devotional. 151 pgs.
Etihasik Farshi Sahitya Khand-IV., 99999990319890. Khare,Ganesh Hari. 1938. marathi. Devotional. 95 pgs.
Etihasik Lekh Sangrah Bhag-XI., 99999990319808. Khare,Vasudev. 0. marathi. Devotional. 575 pgs.
Etihasik Povade Kahnad-II., 99999990319849. Kelkar,Yashwant Narsingh. 1944. marathi. Devotional. 323 pgs.
Europeyanacha Marathicha Abhyas V Seva., 99999990319870. Pinge,Shrinivas Madhusudan. 1960. marathi. Devotional. 437 pgs.
Excavation At Bangarh 1938-41., 99999990002210. Goswami Goswani Kunj. 1948. marathi. History. 116 pgs.
Farshi Marathi Kosh., 99999990319867. Patvardhan,Madhav Trivak. 1925. marathi. Devotional. 348 pgs.
First step in Philosophy: physical and ethhical.., 1999990031903. Salter, willam Mackintire.. 1892. marathi. Philosophy. 155 pgs.
Folk Dance Of Maharashtra., 99999990102994. . 1980. marathi. . 213 pgs.
Fulanchi paradi., 1999990073575. Oka, Vinayak Kondadev. 1886. marathi. Literature. 71 pgs.
Gaajaraachyaa Pung-agayaa., 2030020026268. . 1950. marathi. GENERALITIES. 150 pgs.
Gaalabot'a., 2030020018075. . 1941. Marathi. GENERALITIES. 202 pgs.
Gaaliiv Ratnen' Aavrxtti Pahilii., 2030020017585. . 1955. Marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 158 pgs.
Gaan'dhii Dara~shan., 2030020027125. . 1947. marathi. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 220 pgs.
Gaan'dhii Tattvanj-aan., 2030020027049. . 1947. marathi. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 226 pgs.
Gaan'dhiijiicha Kaan'., 2030020017749. . 1944. Marathi. GENERALITIES. 100 pgs.
Gaan'dhiijiin'chen' Maanas Gran'thamaalaa 45., 2030020017418. . 1949. Marathi. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 233 pgs.
Gaan'dhiijiin'chen' Striyaan'shiin' Hitaguuj Pushhp 4 Dusarii Aavrxtti., 2030020017735. . 1946. Marathi. GENERALITIES. 208 pgs.
Gaan'dhiijiin'chyaa Sahavaasaan't Ek Aat'havad'aa., 2030020017651. . 1945. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 118 pgs.
Gaan'dhiivaadaavariila Kaan'hiin' Aaqs-epa., 2030020017292. . 1944. Marathi. GENERALITIES. 123 pgs.
Gaan'va Gan'gaa., 2030020017799. . 1950. Marathi. GENERALITIES. 142 pgs.
Gaan'vaakad'achyaa Goshh-t'ii., 2030020017787. . 1951. Marathi. GENERALITIES. 175 pgs.
Gaaraan'chaa Vara~shhaav., 2030020018120. . 1936. Marathi. GENERALITIES. 194 pgs.
Gaatagoshh-t'in'chii Puravand-ii., 2030020017450. Kelakar Kaashiinaath Narasin'ha. 1941. Marathi. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 423 pgs.
Gaavaraan Giitaa Pushhpa 35., 2030020017949. . 1944. Marathi. GENERALITIES. 129 pgs.
Gad'akarii Dditiiya Bhaaga., 2030020017649. . 1949. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 389 pgs.
Gad'akavyaan'chen' An'taran'g., 2030020025951. . 1951. marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 383 pgs.
Gadhaguchchha Bhaaga 1 Prathamaavrxtti., 2030020017248. . 1926. Marathi. GENERALITIES. 193 pgs.
Gadhaparaaga., 2030020017657. . 1951. Marathi. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 100 pgs.
Gadharatnamaalaa Aavrxtti Saatavii., 2030020017739. . 1915. Marathi. GENERALITIES. 215 pgs.
Gadharatnasamuchchaya Bhaaga Dusaraa Naviin Aavrxtti., 2030020017343. . 1927. Marathi. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 190 pgs.
Gadyaratnasamuchchay., 99999990103255. . 2007. marathi. . 208 pgs.
Gaganaalaa Gavasand-ii Prathamaavrxtti., 2030020025683. . 1938. marathi. GENERALITIES. 198 pgs.
Gagatil Vidyaman Dharma., 99999990103256. . 2007. marathi. . 540 pgs.
gairainasaapha., 5010010089184. Not Available. 1859. marathi. Literature. 148 pgs.
Gajaabhaauu., 2030020018060. . 1951. Marathi. GENERALITIES. 198 pgs.
Gajendrasingh_Natak., 1999990073576. Nath Madhav. 1911. marathi. Literature. 109 pgs.
Gajjalaanj-jali., 2030020026315. . 1933. marathi. GENERALITIES. 132 pgs.
Galivhar Yaachaa Vrxttaan't Bhaaga Pahilaa Aavrxtti Chauthii., 2030020017460. Daamale Hari Krxshhnd-a. 1867. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 106 pgs.
Galivhar Yaachaa Vrxttaan't Bhaaga Tisaraa., 2030020017567. . 1911. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 126 pgs.
Galol., 2030020026694. . 1938. marathi. GENERALITIES. 196 pgs.
Gan'dha Rekhaa., 2030020026211. . 1950. marathi. GENERALITIES. 81 pgs.
Gand-apataraav Puura~vaara~dh Aavrxtti Dusarii., 2030020026312. . 1930. marathi. GENERALITIES. 216 pgs.
Gandhijichya sahawasat eak athwada., 99999990102995. . 1980. marathi. . 110 pgs.
Ganeetsar.., 1999990031735. Kane, Shivram B.. 1860. marathi. Mathematics. 434 pgs.
Gang-aga Laharii., 2030020025876. . 1953. marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 86 pgs.
Gangavarnan arya.., 1999990031773. Patwardhan, Ganpat Harihar.. 1874. marathi. Literature. 94 pgs.
Ganitache Sapattik Bhashantar.., 1999990031835. Kanapurkar, Vinayak V.. 1912. marathi. Mathematics. 395 pgs.
Ganot's natural phylosophy for general readers amp young people.., 1999990019511. ---. 1899. marathi. Natural science.. 321 pgs.
Ganot's natural phylosophy for general readers amp young people.., 1999990031807. ---. 1899. marathi. Natural science.. 321 pgs.
Ganot's popular natural philosophy: heat vol v.., 1999990031798. Modak, Balaji Prabhakar.. 1900. marathi. Natural science.. 222 pgs.
Gara~diipaasuun Duur Duur., 2030020025926. . 1955. marathi. GENERALITIES. 272 pgs.
Garyaribaldi., 99999990103257. . 2007. marathi. . 271 pgs.
Gatagoshht'ii., 2030020017780. . 1939. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 1032 pgs.
Gatgoshti Arthat Majhi Jivan Yatra., 99999990319714. Kelkar,N.C.. 1939. marathi. Devotional. 968 pgs.
Gatha Panchak., 1999990073577. Sakhare,Nanasaheb. 1908. Marathi. Literature. 951 pgs.
gathapanchak gatha3., 99999990103258. . 2007. marathi. . 952 pgs.
gauland-a melaa., 5010010089164. Not Available. 1852. marathi. Literature. 70 pgs.
Gdhyaratnamala.., 1999990073578. Bapat, Govind. 1915. Marathi. Literature. 200 pgs.
Geet govinda prakrut tikasahit.., 1999990019487. Jaydeo.. 1853. marathi. Literature-. 167 pgs.
Geet govinda prakrut tikasahit.., 1999990031713. Jaydeo.. 1853. marathi. Literature-. 167 pgs.
Geet Govindaravya.., 1999990031771. Viraj, Jaydeo.. 1800. marathi. Literature-. 165 pgs.
Geeta Padhya muktahara.., 1999990073579. Athale, K. N.. 1884. Marathi. Literature. 270 pgs.
General view of positivism.., 1999990031901. Comte, Auguste.. 1848. marathi. pholosophy. 304 pgs.
George Washington.., 1999990031882. Ranade, Vishnu Parashuram.. 1874. marathi. History. 104 pgs.
Ghaat'aavariil Shramikaan'chiin' Lokagiiten' 5., 2030020026686. . 1955. marathi. SOCIAL SCIENCES. 202 pgs.
Ghaayaal., 2030020018095. . 1944. Marathi. GENERALITIES. 99 pgs.
Ghar., 2030020017971. . 1951. Marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 164 pgs.
Gharachaa Raajavaidh Aavrxtti Saahaavii., 2030020025895. . 1931. marathi. TECHNOLOGY. 180 pgs.
Gharakul., 2030020026351. . 1941. marathi. GENERALITIES. 140 pgs.
Gharan'daaj., 2030020026566. . 1940. marathi. GENERALITIES. 104 pgs.
Gharariighii Prathamaavrxtti., 2030020026411. . 1955. marathi. GENERALITIES. 155 pgs.
Gharat'ayaa Baahera Dusarii Aavrxtti., 2030020018004. . 1955. Marathi. GENERALITIES. 167 pgs.
Gharogharachyaa Devii., 2030020026637. . 1944. marathi. GENERALITIES. 226 pgs.
Ghat'akechiin' Naat'aken' Pushhpa 4., 2030020026293. . 1932. marathi. GENERALITIES. 242 pgs.
Ghat'anaa Prabodhinii., 2030020026608. . 1948. marathi. SOCIAL SCIENCES. 378 pgs.
Ghatakabhar karamanuk 20., 1999990073583. Apte, Hari Narayan. 1903. marathi. Literature. 65 pgs.
Ghatakabhar karamanuk.15., 1999990073581. Apte, Hari Narayana. 1902. marathi. Literature. 63 pgs.
Ghatakabhar_karamanuk.12., 1999990073580. Apte, Hari Narayana. 1901. marathi. Literature. 60 pgs.
Ghatakabhar_karamanuk.18., 1999990073582. Apte, Hari Narayan. 1902. marathi. Literature. 61 pgs.
Giit Ddidal Bhaaga 1., 2030020026086. . 1925. marathi. GENERALITIES. 83 pgs.
Giita Gan'gaa., 2030020026242. . 1955. marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 133 pgs.
giitaa hrudaya., 5010010089220. raghunaatha gand-esha joshii. 1904. marathi. Literature. 74 pgs.
Giitaa Subhaapitama~., 2030020026418. . 1935. marathi. RELIGION. THEOLOGY. 215 pgs.
giitaarthabodhinii., 5010010089160. raavaajii shriidhara gon'dhalekara . 1881. marathi. Literature. 355 pgs.
Giitarachanaantar., 2030020026557. . 1933. marathi. RELIGION. THEOLOGY. 270 pgs.
Girivasi kavya.., 1999990073584. Pataki, Bapuji B.. 1915. marathi. Literature. 349 pgs.
Girnar Pooja Stavanadi Saghrah., 99999990030634. Suri, Krapachandra. 1919. Marathi. Devotional. 115 pgs.
Gitarnava., 99999990319858. Dasopant. 1962. marathi. Devotional. 540 pgs.
Gitatattvadarshan., 99999990291682. Kaviswar G.V.. 1873. marathi. Devotional. 561 pgs.
Gitatattvadarshan., 99999990319613. Kaviswar G.V.. 1873. marathi. Devotional. 561 pgs.
givanmuktivivakah., 99999990103259. . 2007. marathi. . 390 pgs.
givitkartavya., 99999990103260. . 2007. marathi. . 395 pgs.
Glaad'ast'ana Haan'chen' Charitra Aavrxtti Dusarii., 2030020017633. . 1911. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 230 pgs.
God'a Sobat., 2030020018111. . 1950. Marathi. GENERALITIES. 109 pgs.
God'a Strii Giiten'., 2030020025909. . 1949. marathi. GENERALITIES. 121 pgs.
God'avanaan'tiila Priyan'vadaa., 2030020017996. . 1926. Marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 275 pgs.
Goduu Gokhale., 2030020018107. . 1932. Marathi. GENERALITIES. 225 pgs.
Goduu Gokhale Uttaraara~dh., 2030020026631. . 1933. marathi. GENERALITIES. 247 pgs.
Gokhale va Gokhle-Gharanyacha itihas., 99999990102996. . 1980. marathi. . 388 pgs.
Gomaan'tak., 2030020025857. . 1924. marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 243 pgs.
Gomantak Shudhicha Itihas., 99999990319725. Kshirsagar,Shankar Ghodo. 1952. marathi. Devotional. 400 pgs.
Gopaala Krxshhnd-a Gokhale., 2030020017495. Abhyan'kar Gand-esh Raghunaath. 1915. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 139 pgs.
Gopal Krishna Gokhale., 99999990103261. . 2007. marathi. . 111 pgs.
Gopha Aand-i Gophand-a., 2030020017397. . 1946. Marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 163 pgs.
Gopuraan'chyaa Pradeshaan't., 2030020017769. . 1952. Marathi. GENERALITIES. 247 pgs.
Gorkicya Gosti., 99999990103262. . 2007. marathi. . 210 pgs.
Govalakon'd'ayaachii Kutbashaahii., 2030020017711. . 1934. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 385 pgs.
Govalakon'd'ayaachii Kutbashaahii Gran'tha 39., 2030020017494. Ben'dre Sii Vaasudeva. 1934. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 375 pgs.
Govalakon'd'ayaachii Kutbashaahii Gran'thaan'k 39., 2030020017416. . 1934. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 379 pgs.
grahasaadhanaachiin' koshht'aken'., 5010010089176. shriiman'ta mahaaraaja gaayakavaad'a sarakaara. 1860. marathi. Literature. 352 pgs.
Grahasadhanachi koshtake.., 1999990031829. Chhatre, Kero Laxman.. 1860. marathi. Mathematics. 397 pgs.
Grahganit.., 1999990031838. Ketakar, Vaenkatesh.. 1914. marathi. Mathematics. 146 pgs.
Gramdan Gramrajya Aani Shanti Sena., 99999990284449. Vinoba,. 0. marathi. History. 84 pgs.
Gramdan Gramrajya Aani Shanti Sena., 99999990297285. Vinoba,. 0. marathi. History. 84 pgs.
Gramrajya., 99999990284448. Bang, Thakur Das. 1957. marathi. History. 81 pgs.
Gramrajya., 99999990297284. Bang, Thakur Das. 1957. marathi. History. 81 pgs.
Gran'tha Vyavahaar., 2030020027224. . 1952. marathi. GENERALITIES. 183 pgs.
Granth mala vol VI., 99999990005648. Rajwada kashinath. 1903. marathi. History of maratha people. 371 pgs.
Granthalaya Vyavstha Rooprekha., 99999990319698. Kulkarni,V.V.. 1960. marathi. Devotional. 195 pgs.
Granthalayshastra Paribhasha Kosh., 99999990142970. . 1974. marathi. Granthalayshastra Paribhasha Kosh. 80 pgs.
greece deshacha sankshipt itihas., 99999990103263. . 2007. marathi. . 169 pgs.
gruhene sheshak., 99999990103264. . 2007. marathi. . 311 pgs.
Gujaataaii., 2030020018068. . 1947. Marathi. GENERALITIES. 211 pgs.
Gujaraathii Svayan' Shiqs-ak Bhaaga 1., 2030020026515. . 1955. marathi. SOCIAL SCIENCES. 203 pgs.
Gujarati Kavyasankshepa Or Selections From Gujarati Poets., 99999990291717. Dahyabhai,Dalparam. 1875. marathi. Devotional. 214 pgs.
Gujarati Kavyasankshepa Or Selections From Gujarati Poets., 99999990319648. Dahyabhai,Dalparam. 1875. marathi. Devotional. 214 pgs.
Gujgoshti., 99999990103265. . 2007. marathi. . 175 pgs.
gulaban'kaavalii., 5010010089197. naaraayand-a gopaala hard'iikara bukaselara. 1887. marathi. Literature. 142 pgs.
Gulabarao maharaj yanche charitra pt. 5., 1999990082936. Milind. 1919. marathi. Religion. 162 pgs.
Gulami., 99999990141997. Hari Narke. 28. marathi. Mahatma Phule amp It's Literature. 146 pgs.
Gulashan., 2030020017234. . 1951. Marathi. GENERALITIES. 115 pgs.
Gun'jaa Prathamaavrxtti., 2030020026204. . 1954. marathi. GENERALITIES. 62 pgs.
Gun'jaarav Pustak Dusare Aavrxtti 1 Lii., 2030020026014. . 1930. marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 231 pgs.
Gunasundari.., 1999990073585. Chapekar, Krushana.. 1903. Marathi. Literature. 264 pgs.
Gupta Praayaashchita Dditiiya Vrxtti., 2030020017947. . 1948. Marathi. GENERALITIES. 282 pgs.
guraan'chaavaidya., 5010010088679. vaasudeva chin'taamand-i. 1820. marathi. Literature. 126 pgs.
Guru Mahaaraaj Vishhnd-u Buvaa Jog., 2030020026264. . 1947. marathi. GENERALITIES. 290 pgs.
Gurucharitra.., 1999990073586. Kelakar, Narayan Chintaman.. 1903. Marathi. Literature. 318 pgs.
Gyaanabaachen' Ara~thashaastr Dditiiy Aavrxtti., 2030020026629. . 1946. marathi. SOCIAL SCIENCES. 553 pgs.
Gyaneshwar Darshan Bhag-I., 99999990319764. Deshmukh,Narhar Balkrishna. 1934. marathi. Devotional. 667 pgs.
Gyaneshwar Darshan Bhag-II., 99999990319759. Deshmukh,Narhar Balkrishna. 1934. marathi. Devotional. 901 pgs.
Gyaneshwari., 99999990319723. Joshi,Nanamaharaj. 1870. marathi. Devotional. 1138 pgs.
Gyaneshwari Sarvasva., 99999990319818. Kelkar,Narsingh Chintaman. 1946. marathi. Devotional. 365 pgs.
Gyaribaldi.., 1999990031705. Kelkar, Narsinhha Chinntaman.. 1901. marathi. History. 270 pgs.
Haach Mulaachaa Baap., 2030020026609. . 1933. marathi. GENERALITIES. 150 pgs.
Haach Mulaachaa Baap Aavrxtti Navavii., 2030020026245. . 1955. marathi. GENERALITIES. 113 pgs.
Haan'k., 2030020017341. . 1948. Marathi. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 137 pgs.
haarmoniyama vaadanakalaa., 5010010091141. shriiguru dattaatraya. 1909. marathi. Literature. 72 pgs.
haatimataaii charitra., 5010010089236. raa.raa. krxshhnd-aajii naaraayand-a shaastrii. 1895. marathi. Literature. 126 pgs.
haidaralliivara tisarii swaarii., 5010010089264. raajashrii gopaalaraava daadaa gosaavii. 1762. marathi. Literature. 599 pgs.
Haimlet'a., 2030020026189. . 1955. marathi. GENERALITIES. 131 pgs.
Hal Satvahanachi Gatha Saptashati., 99999990291694. Joglekar,Sadashiv Atmaram. 1956. marathi. Devotional. 1155 pgs.
Hal Satvahanachi Gatha Saptashati., 99999990319625. Joglekar,Sadashiv Atmaram. 1956. marathi. Devotional. 1155 pgs.
haladiighaat'achen' yudhda., 5010010089192. sadaashiva dinakara vajhe. 1910. marathi. Literature. 304 pgs.
Halaven' Bhin'g., 2030020026091. . 1951. marathi. GENERALITIES. 102 pgs.
Han'saduuta., 2030020018056. . 1947. Marathi. GENERALITIES. 116 pgs.
Han'saraa Nira~maalya Gran'tha Maalaa 37., 2030020026385. . 1944. marathi. GENERALITIES. 123 pgs.
Hari Keshavaji yanche charitra.., 1999990031881. Hari, Ramchandra.. 1911. marathi. Biography. 65 pgs.
Hari Narayan Apte., 99999990102997. . 1980. marathi. . 409 pgs.
Hari Narayan Apte vol1., 99999990103266. . 2007. marathi. . 67 pgs.
Harika Valaya., 2030020017894. . 1912. Marathi. GENERALITIES. 129 pgs.
Harilqs-mii., 2030020017272. . 1953. Marathi. GENERALITIES. 94 pgs.
Harishchan'dra., 2030020026661. . 1940. marathi. GENERALITIES. 99 pgs.
Harivamshapuran. Part II., 1999990082937. Vyasa.. 1911. marathi. Religion. 400 pgs.
Harivaradaa Khan'd'a 3., 2030020027218. . 1950. marathi. RELIGION. THEOLOGY. 449 pgs.
Hariwansha.., 1999990073587. Moropant.. 1914. Marathi. Literature. 565 pgs.
Harmoniyam Pravesh Bhag-II., 99999990319772. Datar,Dinkar Govind. 1939. marathi. Devotional. 125 pgs.
Hastaachaa Paauus., 2030020025889. . 1949. marathi. GENERALITIES. 154 pgs.
Hasuun' Aand-i Aan'suu Prathamaavrxtti., 2030020018007. . 1949. Marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 235 pgs.
Hasyakaran Ani Marathi Sukhantika., 99999990319843. Gupta,Charu Balkrishna. 1962. marathi. Devotional. 264 pgs.
Hatimtai charitra.., 1999990073588. ---. . Marathi. Literature. 254 pgs.
Havelyaa Prathamaavrxtti., 2030020025727. . 1941. marathi. GENERALITIES. 138 pgs.
Hawa.., 1999990073572. Gole, Mahadev Shivaram. 1891. marathi. Literature. 173 pgs.
Hegel and Hegelianism.., 1999990031729. Mackintosh, R.. 1913. marathi. Philosophy. 306 pgs.
Hel Kaave., 2030020025757. . 1938. marathi. GENERALITIES. 168 pgs.
Helen Kelar Ek Vyakttirekhaa., 2030020017593. . 1956. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 101 pgs.
Hemandri Urfa Hemadpant Yache Charitra., 99999990319715. Appa,Keshav. 1931. marathi. Devotional. 479 pgs.
Hemmuktasamvad.., 1999990073589. Joshi, Chintaman Ganesh.. 1887. Marathi. Literature. 182 pgs.
Hen' Jiivan., 2030020025749. . 1947. marathi. GENERALITIES. 150 pgs.
Hii Pahaa Amerikaa., 2030020017923. . 1952. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 148 pgs.
Hii Raamaachii Ayodhyaa Pustak 33., 2030020018024. . 1908. Marathi. GENERALITIES. 259 pgs.
Hiich Muliichii Aaii., 2030020027261. . 1932. marathi. GENERALITIES. 65 pgs.
hiiraka valaya., 5010010089230. raa. vit'at'ala siitaaraama gurjara. 1912. marathi. Literature. 116 pgs.
Him Ang-a~gaar., 2030020025789. . 1955. marathi. GENERALITIES. 135 pgs.
himaalayaachyaa kushiin'ta., 5010010088653. swaamii akhan'd'anan'da. 1874. marathi. Literature. 170 pgs.
Himaalayaashiin' Jhun'j., 2030020025823. . 1948. marathi. THE ARTS. 235 pgs.
Himakalikaa., 2030020025766. . 1935. marathi. GENERALITIES. 114 pgs.
Hin'dii Lokasan'khyechaa Prashna., 2030020026604. . 1939. marathi. SOCIAL SCIENCES. 205 pgs.
Hin'dii Sumerii San'skrxti., 2030020017777. . 1928. Marathi. GENERALITIES. 143 pgs.
Hin'dolyaavar., 2030020017804. . 1934. Marathi. GENERALITIES. 176 pgs.
Hin'du Dhara~maachii Samiiqs-aa Dditiiya Aavrxtti., 2030020027096. . 1942. marathi. RELIGION. THEOLOGY. 264 pgs.
Hin'du Dhara~maachiin' Tatven'., 2030020027045. . 1931. marathi. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 230 pgs.
Hin'du Saamudaayik Puujaa Dditiiya San'skarand-a., 2030020027118. . 1954. marathi. RELIGION. THEOLOGY. 53 pgs.
Hin'du Samaaj Dara~shan Adhiveshan 27., 2030020027283. . 1935. marathi. SOCIAL SCIENCES. 180 pgs.
Hin'dudhara~maachiin' Muulatattven' Aand-i Punara~ghat'anaa pushhp 7 Dditiiyaavrxtti., 2030020027167. . 1948. marathi. RELIGION. THEOLOGY. 147 pgs.
Hin'dusthaanaa Tuun' Kut'hen' Pushhp 12., 2030020027235. . 1940. marathi. SOCIAL SCIENCES. 281 pgs.
hin'dusthaanaachaa itihaasa 1., 5010010088719. vishvanaathanaaraayand-a. 1861. marathi. Literature. 552 pgs.
Hin'dusthaanachaa Aara~thik Itihaas 1850 1930 Pustak 22., 2030020027296. . 1932. marathi. SOCIAL SCIENCES. 133 pgs.
Hin'dusthaanachaa Saagaravikram., 2030020017927. . 1943. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 270 pgs.
Hin'dusthaanachii Saamaajika Utkraanti 1790 1940., 2030020017286. . 1947. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 132 pgs.
Hin'duun'chen' Samaaj Rachanaa Shaastr., 2030020027137. . 1950. marathi. SOCIAL SCIENCES. 477 pgs.
Hindi-Marathi Vyavhar Kosh., 99999990007730. Vaishmpayan Ganesh Raghunath. 1955. marathi. General. 500 pgs.
Hindii San'skrxti Aand-i ahin'saa Aavrxtti Pahilii., 2030020017485. Kosambii Dhara~maananda. 1935. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 350 pgs.
Hindu Dharm Shikshan., 99999990319753. Divekar,Brahmashri Mahadev Shastri. 1848. marathi. Devotional. 197 pgs.
Hindu Holidays and Ceremonials with Dissertations on Origin , Folklore and Symbols., 1999990083086. Gupte, B.A. Rai Bahadur. 1919. marathi. Literature. 364 pgs.
Hindu sanskritipradeep., 99999990102998. . 1980. marathi. . 523 pgs.
hinduche samajrachanashastra., 99999990103267. . 2007. marathi. . 471 pgs.
Hindunche Samajarachanashastra.., 1999990031801. Joshi, Govind Mahadeo.. 1856. marathi. Sociology. 463 pgs.
hindunche samajrachanashastra2., 99999990103268. . 2007. marathi. . 470 pgs.
Hindusamaj samarth kasa hoil., 99999990102999. . 1980. marathi. . 226 pgs.
Hindustanacha itihas.., 1999990031711. Elifannstan, Moonstuarad.. 1901. marathi. History. 412 pgs.
Hindustanacha Itihas. Part-1., 1999990031788. Elifannstan, Moonstuarad.. 1861. marathi. History. 554 pgs.
Hindustanatil_tarunance_patre., 1999990082939. Ganpatrao Malhar. 1903. marathi. Religion. 228 pgs.
Hindustanche nandanvan arthat Kashmirche varnan va vritant.., 1999990082940. Bhate, G. C.. 1919. marathi. Geography. 160 pgs.
Hindusthanatila asvasthsta:Uttaradha.Vol- II., 1999990082941. Chiral, V.. 1911. marathi. History. 318 pgs.
Hindutva Aavrxtti 1., 2030020027133. . 1947. marathi. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 170 pgs.
Hindu_dharmache_svarup., 1999990082938. Padamji. 1913. marathi. religion. 335 pgs.
Hiravaa Chud'aa Pushhp 121., 2030020027240. . 1952. marathi. GENERALITIES. 137 pgs.
Hire Aand-i Hirakand-yaa Pushhp 60., 2030020026259. . 1953. marathi. GENERALITIES. 102 pgs.
History of the Mahomedan kingdom in the deccan Vol I., 1999990082942. Modak, Balaji prabhakar. 1891. marathi. History. 259 pgs.
Hitapatren'., 2030020017389. . 1940. Marathi. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 159 pgs.
Hitlar., 99999990103269. . 2007. marathi. . 90 pgs.
Holakaraan'chii Kaiphiyata Prathamaavrxtti., 2030020018040. . 1954. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 262 pgs.
Homiopathik Niban'dh Pan'chak., 2030020026695. . 1950. marathi. TECHNOLOGY. 122 pgs.
Homiopathik Niban'dhapan'chak., 2030020025772. . 1955. marathi. TECHNOLOGY. 127 pgs.
Homopathi Aushadhancha Nighantu., 99999990142972. Dr. S. R. Phatak. 1963. marathi. Dnyaneshwarichi Prastavana aani Dnyaneshwaritil vyakaran. 590 pgs.
Honaajii Baalaa., 2030020026382. . 1954. marathi. GENERALITIES. 139 pgs.
Hrudayatarang vol 2.., 1999990073590. Apte, Dattatrya Anant.. 1920. Marathi. Literature. 218 pgs.
Hrxdaya Ninaadaa., 2030020026448. . 1935. marathi. GENERALITIES. 150 pgs.
Hrxdayashaaradaa., 2030020017915. . 1932. Marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 188 pgs.
Hrxdayataran'g 2., 2030020026023. . 1950. marathi. GENERALITIES. 232 pgs.
Hrxdayataran'g 3., 2030020026052. . 1955. marathi. GENERALITIES. 246 pgs.
Hrxdayataran'g Aavrxtti Pahilii., 2030020026068. . 1938. marathi. GENERALITIES. 194 pgs.
Hyderabad va deshi santhane., 1999990082943. Sharma, R. B.. 1928. marathi. History. 761 pgs.
Ibrahimnama., 99999990142973. Devising vyankatsing chohan. 1895. marathi. Ibrahimnama. 259 pgs.
Iindu Vilaas Prathamaavrxtti., 2030020026139. . 1938. marathi. GENERALITIES. 151 pgs.
In'diraa V Yugalaan'guriiya San'qs-epita Aavrxtti., 2030020026398. . 1954. marathi. GENERALITIES. 115 pgs.
In'dra Dhanushhy., 2030020025841. . 1949. marathi. GENERALITIES. 126 pgs.
In'draayand-ii Prathamaavrxtti., 2030020017572. . 1884. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 99 pgs.
In'dradhanu Laghu Kathaa San'grah., 2030020025724. . 1936. marathi. GENERALITIES. 96 pgs.
In'dradhanushhya., 2030020017244. . 1955. Marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 198 pgs.
In'du Kaale V Saralaa Bhole Aavrxtti Chauthii., 2030020017517. Joshii Vaaman Malhaar. 1950. Marathi. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 139 pgs.
In'du Kaale V Saralaa Bhole Aavrxtti Tisarii., 2030020017449. Joshii Vaamana Malhaar . 1948. Marathi. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 141 pgs.
in'glaan'd'aachaavrxttaan'ta., 5010010089270. harikeshavajii. 1861. marathi. Literature. 524 pgs.
in'glan'd'a deshaachii ban'khara bhaaga1., 5010010089274. keshava sakhaarama shaastrii. 1857. marathi. Literature. 250 pgs.
in'glan'd'a deshaachii ban'khara bhaaga2 ., 5010010089247. keshava sakhaaraama shaastrii. 1857. marathi. Literature. 379 pgs.
in'glan'd'aachaa prashnottararupa itihaasa., 5010010089232. raamachan'dra vinaayaka rand-ajita. 1870. marathi. Literature. 54 pgs.
inamdarancha balu., 99999990103270. . 2007. marathi. . 278 pgs.
Indira.., 1999990073591. Kirtikar, Kanohba .. 1823. Marathi. Literature. 219 pgs.
Indrayavidyanshastra., 99999990103271. . 2007. marathi. . 394 pgs.
Indriyavigyan V Arogyashastra., 99999990319773. Bhat,Yashwant Narayan. 1929. marathi. Devotional. 364 pgs.
Industrial arts of INdia.., 1999990073540. Gupte, Balkrishna Atmaram .. 1889. Marathi. Fine art. 236 pgs.
Information of common objects part 1.., 1999990031843. Modak, Balaji Prabhakar.. 1891. marathi. Natural science.. 159 pgs.
ingland deshachi bakhar part1., 99999990103272. . 2007. marathi. . 251 pgs.
Inglandathil Prawas., 1999990031827. Bhagwat, Bhaskar Hari.. 1876. marathi. Geography. 576 pgs.
Inglandcha Itihas., 99999990103000. . 1980. marathi. . 272 pgs.
Ingranche Swarajya Athwa Englandcha Sampurna Itihas., 99999990103001. . 1980. marathi. . 623 pgs.
isaapaniitikathaa., 5010010089157. mejara kyaan'd'ii saaheba yaan'nd-ii tapasalaa. 1861. marathi. Literature. 107 pgs.
Ishavasyopnishadshya., 99999990319740. Rajvade,Shankar Ramchandra. 1871. marathi. Devotional. 810 pgs.
Islaam Aand-i Niitishaastr Aavrxtti Pahilii., 2030020027207. . 1938. marathi. RELIGION. THEOLOGY. 125 pgs.
Islam Ani Sanskriti., 99999990319767. Amin,Sayad. 1950. marathi. Devotional. 242 pgs.
itehssik patre yadi vagare., 99999990103273. . 2007. marathi. . 568 pgs.
itihaasa., 5010010089259. baalaajii keshava bhon'sale. 1865. marathi. Literature. 200 pgs.
Itihaasa Man'jarii., 2030020017704. . 1954. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 376 pgs.
Itihaasaachen' Ojharaten' Dara~shan Khan'd'a 2 Ra., 2030020017586. . 1952. Marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 439 pgs.
Itihaasaatiila Sahalii., 2030020018042. . 1951. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 369 pgs.
itihacharya rajwade., 99999990103274. . 2007. marathi. . 50 pgs.
Itihas Prachin Kal (I)., 99999990143015. Dr. Arunchandra s. Pathak. 2002. marathi. About History. 874 pgs.
itimayurakrxtaraamaayand-a aaryaasamaasaah., 5010010090257. Not available. 1863. marathi. Literature. 144 pgs.
itishriibhaashhaavivrxti sahitagiitaasamaapta., 5010010089749. Not available. 1920. marathi. Literature. 544 pgs.
Jaa Maajhyaa Maaheraa., 2030020026339. . 1950. marathi. GENERALITIES. 599 pgs.
Jaagarand-a Pushhp 106., 2030020025847. . 1952. marathi. GENERALITIES. 161 pgs.
Jaagatii Jyot Prathamaavrxtti., 2030020027225. . 1933. marathi. GENERALITIES. 106 pgs.
Jaagatik Itihaasaachen' Ojharaten' Dara~shan Khan'd'a 1., 2030020026649. . 1951. marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 817 pgs.
Jaagatika Itihaasaachen' Ojharaten' Dara~shan Khan'd'a 1., 2030020017362. . 1951. Marathi. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 821 pgs.
Jaanapada Aand-i Atimaanav Prathamaavrxtti., 2030020017732. . 1954. Marathi. GENERALITIES. 190 pgs.
Jaanhavii., 2030020018125. . 1952. Marathi. GENERALITIES. 152 pgs.
Jaauubaaii., 2030020018115. . 1950. Marathi. GENERALITIES. 196 pgs.
Jag He Ashe Ahe (2nd edtion)., 4990010197963. Appte, Hari Narayan. 1867. marathi. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 388 pgs.
Jaga Kut'hen' Aahe., 2030020018030. . 1941. Marathi. GENERALITIES. 224 pgs.
jagaachaa san'kshhipta itihaasaa., 5010010089348. maarshamana saaheba. 1857. marathi. Literature. 200 pgs.