Champu Bharatha savyakhya., 1990020084881. Bhatta,Ananta. 1895. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 384 pgs.
Damayantikatha athwa Nalchampu.., 1999990073497. Bhat, Vikaram.. 1885. sanskrit. Literature. 292 pgs.
Kasaya-pahudam [thidi vihatti) -volume-3., 99999990234260. Aacharya, Veersen. 1955. sanskrit. Jain Sahitya. 564 pgs.
Manameya rahashya Slokavartika Sakaslastra sara Sangraha Rupa., 1990020047469. Srinivasacharya ,Lakshmipuram. 1925. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 677 pgs.
Mimamsa Nyaya Prakasha., 1990020047481. Apadeva. 1898. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 90 pgs.
Mummukshupadi with commentary., 1990020047493. Pillailokacharya. 1895. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 176 pgs.
Pakshi Parichya., 4990010025176. Singh,Paras Nath . 1933. sanskrit. Literature. 220 pgs.
Purna Shaim Vallabh-Vilas., 99999990002431. Muniver, Shaimsagarji Maharaj. 0. sanskrit. Literature. 665 pgs.
Shatkhandagam jeevsthan antar bhaw alpbahutva khand- 1 volume-6,7,8 pustak-5., 99999990234223. Jain, heera lal. 1942. sanskrit. Jain sahitya. 471 pgs.
Shrisutrkratanggam (vlume-4)., 99999990234239. Maharaj, Jawahirlal. 1940. sanskrit. Jain sahitya. 454 pgs.
Shrisutrkratanggam (vlume-III)., 99999990248869. Ojha, Ambikadutt. 1938. sanskrit. Jain Sahitya. 294 pgs.
Smrutichandrika Samskara kanda Vol.1., 1990020047542. Devana Bhatta,Yajnika. 1914. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 244 pgs.
Smrutichandrika Sraddha kanda., 1990020047541. Devana Bhatta,Yajnika. 1918. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 480 pgs.
Smrutichandrika Vyavahara kanda Vol.3., 1990020047543. Devana Bhatta,Yajnika. 1916. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 476 pgs.
The Viramitrodaya Samayaprakasa,Vol.13 ., 4990010057000. Misra,Mitra. 1935. sanskrit. Literature. 498 pgs.
Vishwa Gunadarsha Vyakhya., 1990020083270. Venkatadwari. 0. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 264 pgs.
A Coliection Of Orienyal Works Vol.I., 99999990003407. Vopadeva. 1913. sanskrit. Instrumental music --Sri Lanka. 103 pgs.
A mirror of the hindu pohilosophical systems by nehemiah nilakantha sastri goreh., 99999990234333. Shastri, Nehemiah Nilkantha. 1911. sanskrit. Hindu phylosophy. 403 pgs.
A study in indian administration bombay 1885 to 1890., 4990010022934. Hunter Willeum. 1800. sanskrit. History. 533 pgs.
A Treatise On The Law of Contracts,Ed.8th., 4990010021254. Addison, C. G.. 1883. sanskrit. LAW. 968 pgs.
Aadi tirhankarrishdev., 99999990234378. Jain, kamataprasad. 1959. sanskrit. Aadi tirhankarrishdev. 206 pgs.
Aadipuran Vol-1., 99999990235960. Jain,Pannalal. 0. sanskrit. Jain Dharm. 784 pgs.
Aalapadditi apar name drvyanuyoga praveshika., 99999990234294. Devsenacharya. 1970. sanskrit. Jain sahitya. 252 pgs.
Aapta-mimansa v praman-pariksha., 99999990234179. Jain, gajadhar lal. 1914. sanskrit. Jain sahitya. 94 pgs.
Aatmgyan., 99999990252900. Damodar. 1929. sanskrit. Sanskrit Sahitya. 163 pgs.
Abhykhanay ., 99999990313177. Dr. K. R. Chander. 1975. sanskrit. Literature. 111 pgs.
Acaranga sutra [part II., 99999990234235. Muni, Madhukar. 1980. sanskrit. Jain Sahitya. 515 pgs.
Acharang sutram (pratham shrutskandha)., 99999990234228. Jain, Shankar Lal. 1924. sanskrit. Jain sahitya. 64 pgs.
Acharya Hrudaya with manavalamanmuni commentary., 1990020047430. Alagiya Manavalaperumal Nayanar. 1876. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 520 pgs.
Acharya kundakunda's samayasara., 99999990248870. Kundakundas maharaj. 1989. sanskrit. Jain sahitya. 369 pgs.
Acta orthopaedica scandinavica(49)., 4990010024337. . 1971. sanskrit. Medical. 1192 pgs.
Acta pathologica etmicrobiologica scandinavica(61)., 4990010024459. . 1964. sanskrit. Medical. 832 pgs.
Adhyatm kamal martand., 99999990234279. Darbari lal paramanand shastri. 1944. sanskrit. Jain sahitya. 205 pgs.
Akadshopnishad part-1., 99999990244877. Sidhantalankar, Satyavrat. 0. sanskrit. Upnishad. 649 pgs.
Amarakosha Kand-I., 99999990027978. Singh, Shri Madam Pandit Hariprasad. 1953. Sanskrit. Devotional. 363 pgs.
Amarakosha With Hindi Translation., 99999990027977. Shastri, Amarsingh Ravidatt. 1964. Sanskrit. Devotional. 403 pgs.
Amarzakosha_Vigraha_Comm., 2040130049111. . . sanskrit. . 571 pgs.
Anguttara Nikaya Vol-1 (1960)., 99999990236040. Kashyap, Bhikkhu J.. 1960. sanskrit. Sanskrit Sahitiye. 343 pgs.
Anguttara Nikaya Vol-1 (1960)., 99999990065520. Kashyap, Bhikkhu J.. 1960. sanskrit. Mythology. 344 pgs.
Anguttara Nikaya Vol-3 (1960)., 99999990236041. Kashyap, Bhikkhu J.. 1960. sanskrit. Sanskrit Sahitiye. 482 pgs.
Anguttara Nikaya Vol-3 (1960)., 99999990065521. Kashyap, Bhikkhu J.. 1960. sanskrit. Mythology. 483 pgs.
Anguttara Nikaya Vol-4 (1960)., 99999990236042. Kashyap, Bhikkhu J.. 1960. sanskrit. Sanskrit Sahitiye. 446 pgs.
Anguttara Nikaya Vol-4 (1960)., 99999990065522. Kashyap, Bhikkhu J.. 1960. sanskrit. Mythology. 447 pgs.
Anubhasya on The Brahmasutra., 99999990236029. Teliwala, Mulchandra Tulsidas. 1925. sanskrit. Brahmasutra. 616 pgs.
Anubhasya on The Brahmasutra., 99999990066735. Teliwala, Mulchandra Tulsidas. 1925. sanskrit. Mythology. 617 pgs.
Anubhasya on The Brahmasutra, Vol-I., 99999990236027. Teliwala, Mulchandra Tulsidas. 1935. sanskrit. Sanskrit Sahitiye. 1152 pgs.
Anubhasya on The Brahmasutra, Vol-I., 99999990066733. Teliwala, Mulchandra Tulsidas. 1935. sanskrit. Mythology. 1153 pgs.
Anubhasya on The Brahmasutra, Vol-II., 99999990236028. Teliwala, Mulchandra Tulsidas. 1929. sanskrit. Sanskrit Sahitiye. 462 pgs.
Anubhasya on The Brahmasutra, Vol-II., 99999990066734. Teliwala, Mulchandra Tulsidas. 1929. sanskrit. Mythology. 463 pgs.
Aprakaashitaa Upanishhadah., 2030020016263. . 1923. Sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 540 pgs.
Ary- jivan volume - II athawa divya - jivan., 99999990233769. Pandit rajaram. 1919. sanskrit. Vedik Sahity. 127 pgs.
Asiatick Researches or transactions of the Society Instituted in Bengal Vol. 1, ed.5., 4990010021309. N.A.. 1807. sanskrit. HISTORY. 520 pgs.
Astavakra Samhitha., 1990020047436. Anonyms. 0. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 112 pgs.
Asthsahastree., 99999990234367. Churamani. 1915. sanskrit. Jain sahitya. 331 pgs.
Ath jainnityapathsangrah., 99999990234124. xxxx. 1912. sanskrit. jain sahitya. 195 pgs.
Athara~vavedasan'hitaa Trxtiiyobhaagaa., 2030020016206. . 1898. Sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 867 pgs.
Atharvaved sanhita bhasha - bhashy volume -II., 99999990252938. Shree pandit jaidev sharma. 1928. sanskrit. Sanskrit Sahity. 807 pgs.
Awatar memansa., 99999990252940. Swami karni gopaldasain. 1924. sanskrit. Sabskrit Sahity. 143 pgs.
Awdhut geeta., 99999990233766. Shree Banmali chturvedee. 1934. sanskrit. Granth. 103 pgs.
Bangla Shri Krtivaas Ramayan., 99999990007761. Sant Mahakavi Krtivaas. 1975. sanskrit. Devotional. 629 pgs.
Baras anuvekkha ki saral hindi bhasha tika., 99999990248876. Jain, uggra sain. 1953. sanskrit. Jain sahitya. 154 pgs.
Benares Sanskrit Series., 99999990003342. Bhanu Bhatta. 1904. sanskrit. Sanskrit Sahitya. 293 pgs.
Bhaaminiivilaasa., 2990100072889. kaas'inaatha paanduranga paraba. 1933. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 182 pgs.
Bhadrapad pooja sangrah., 99999990234168. Chhabara, kastoorchand. 1925. sanskrit. Pooja sangrah. 154 pgs.
Bhagavad Gita., 1990020047754. Iyengar,Satyamurthi. 1980. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 223 pgs.
Bhagavatha 1-4th skanda (chapter) with Veeraghaviya commentary., 1990020084637. Vyasa,Veda Maharshi. 1885. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 592 pgs.
Bhaktamar stotram., 99999990234134. Jaini, gyanchandra. 1912. sanskrit. Jain sahitya. 55 pgs.
Bhaktamar-katha., 99999990234155. Kashiliwal, udayalal. 1923. sanskrit. Jain sahitya. 213 pgs.
Bharm Vidhvamsanam., 99999990235986. Isarchand. 0. sanskrit. Jain Shahitya. 518 pgs.
Bhavprakash., 99999990234320. xxxx. 1941. sanskrit. Jain Sahitya. 1141 pgs.
Brahad Vimalnath Puraan., 99999990003579. Shri Krishan Dass Ji Maharaj. 1981. sanskrit. Jain Sahitya. 641 pgs.
Brahat nirvan - vidhan., 99999990234183. Jain, kundanlal. 1922. sanskrit. Jain sahitya. 99 pgs.
Brahat samayik path our brahat pratikraman., 99999990234185. Moolchandkishandas. 1940. sanskrit. Jain sahitya. 203 pgs.
Brahatkalpsutram Vol-4 (1942)., 99999990235981. xxxx. 1942. sanskrit. Jain Shaitya. 443 pgs.
Brahatkalpsutram Vol-4 (1942)., 99999990065504. xxxx. 1942. sanskrit. Religion. 445 pgs.
Brahd khatrgan panchpratikrmnasutrarth taha16 estrotsutrarth., 99999990234243. Malak, premchand amarchand. 1913. sanskrit. Jain sahitya. 192 pgs.
Brahdaranycopanishad., 99999990252921. Raibhadur babu jalimsingh. 1934. sanskrit. Sanskrit Sahitya. 799 pgs.
Brahdaranykavartikasar volume - I., 99999990233936. NULL. 1940. sanskrit. Vaidik sahitya. 1144 pgs.
Brahmasutra Bhashya Bhaskaracharya part 1., 1990020047444. Bhaskaracharya. 1902. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 106 pgs.
Brahmasutra - Volume 2., 1010010030526. Prof.K.T.Pandurangi. 1997. sanskrit. Sanskrit. 641 pgs.
Brahmasutra - Volume 3., 1010010030527. Prof.K.T.Pandurangi. 1997. sanskrit. Sanskrit. 460 pgs.
Brahmasutra - Volume 4., 1010010030528. Prof.K.T.Pandurangi. 1997. sanskrit. Sanskrit. 467 pgs.
Brahmasutra - Volume 5., 1010010030529. Prof.K.T.Pandurangi. 1997. sanskrit. Sanskrit. 477 pgs.
Brahmasutra - Volume 6., 1010010030530. Prof.K.T.Pandurangi. 1997. sanskrit. Sanskrit. 646 pgs.
Brahmasutra - Volume 7., 1010010030531. Prof.K.T.Pandurangi. 1997. sanskrit. Sanskrit. 385 pgs.
Brhd-darvyasangrah., 99999990234313. Brahmadev. 0. sanskrit. Jain Sahitya. 259 pgs.
Brhddarvyasangrah., 99999990234314. Brahmadev. 0. sanskrit. Jain Sahitya. 313 pgs.
Cambridge Historical Readers., 4990010021340. Bosworth,G.F.ed.. 1914. sanskrit. History. 271 pgs.
Champu Bharatha savyakhya., 1990020084883. Bhatta,Ananta. 1895. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 258 pgs.
Chandraloka Savyakhyana., 1990020083142. Jayadeva. 1874. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 54 pgs.
Chandrikachkor( anankar tatwa)., 5990010098255. Kuvlayanana. 1948. sanskrit. Literature. 314 pgs.
Chanyakyaneetidarpan bhasha teeka va doha sahit., 99999990252934. Pandit maharajsain deekshit. 1914. sanskrit. Sanskrit Sahitya. 111 pgs.
Chittavishuddiprakarand-a., 2030020016269. . 1949. Sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 147 pgs.
Chkitsakram Kalpvally., 99999990236050. Gangavishnu, Shrikrishandasatmajo. 0. sanskrit. Sanskrit Gantha. 590 pgs.
Chthi Pothi., 4990010025181. Gaur,Ramdas. 1909. sanskrit. Literature. 290 pgs.
Comparative Grammar Vol. 2, Ed. 2nd., 4990010018780. Boop, F.. 1854. sanskrit. Language. 506 pgs.
Da Katuhsataka Dvitiya Bhaaga., 2030020016281. . 1931. Sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 344 pgs.
Daivata San'hita Prathama Bhaaga., 2030020016207. . 1941. Sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 987 pgs.
Daivata San'hitaa Bhaaga 2., 2030020016214. . 1943. Sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 923 pgs.
Dandarpan brahmanarpan volume - III., 99999990252917. Damodhar prasad sharma. 1907. sanskrit. Sanskrit Sahitya. 223 pgs.
Dasaveyaliysuttam Uttarajhayanaim And Avassayasuttam., 99999990313198. Muni Punya Vijay. 1975. sanskrit. Literature. 619 pgs.
Dashaa Shurut Skandh Sutram., 4990010025197. Upadhay,Shri Aatma Ram. 1936. sanskrit. Literature. 639 pgs.
Dashbhktyadi sangrah (sanvyarth)., 99999990234247. Goyaliya, siddhasen jain. 0. sanskrit. Jain sahitya. 340 pgs.
Dashkumaracharit bhasha., 99999990252936. Pandit ramsvarup shudlen. 1900. sanskrit. Sanskrit Sahity. 43 pgs.
Dhanurvedsanhita., 99999990252930. Hardyal swami. 1901. sanskrit. Sanskrit Sahity. 115 pgs.
Dharmasarmabhyudaya., 99999990236010. Mahakavi Haricandra. 1944. sanskrit. Jain Dharma. 438 pgs.
Dharmasarmabhyudaya., 99999990066723. Mahakavi Haricandra. 1944. sanskrit. Literature. 439 pgs.
Dharmvardhan Granthavali., 99999990236007. Nahta ,Amarchand. 0. sanskrit. Rajasthani Shitya. 472 pgs.
Dhatupath., 99999990234191. Aacharya, shakatan. 1911. sanskrit. Jain sahitya. 87 pgs.
Dhrmmakarmmadeepika., 99999990252912. Shree anndachran tarkchudamani. 1924. sanskrit. Sanskrit Sahitya. 119 pgs.
Die Weisheit Der Upanishden., 4990010025412. Hertel Johannes . 1921. sanskrit. Literature. 191 pgs.
Digambarjaingrantkarta or unke granth., 99999990234301. Nathuram Premi. 1911. sanskrit. Jain Sahitya. 858 pgs.
Divyavadana (1959)., 99999990236039. Vaidya, P.L.. 1959. sanskrit. Sanskrit Sahitiye. 561 pgs.
Divyavadana (1959)., 99999990065519. Vaidya, P.L.. 1959. sanskrit. Literature. 562 pgs.
Dodhak varti., 99999990003259. XXXX. 1979. sanskrit. Jain Dharm. 189 pgs.
Dravya samgraha volume - I., 99999990234296. Ghoshal, Saratchandra. 1917. sanskrit. Jain sahitya. 341 pgs.
Dravya sangrah., 99999990234257. Jain, parmeshthi jain. 1980. sanskrit. Jain sahitya. 206 pgs.
Durgasaptshatee., 99999990252920. Khemraj shreekrishandas. 1893. sanskrit. Sanskrit Sahitya. 135 pgs.
Dusveaaliyam Teh Uttarjhayanani., 99999990235970. Aacharya Tulasi. 0. sanskrit. Jain Dharm. 828 pgs.
Dvadashan' Pushhpama~., 2030020016274. . 1954. Sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 674 pgs.
Ekadash Skandha., 99999990236025. Sarswati, Akhandanandji. 0. sanskrit. Sanskrit Sahitiye. 441 pgs.
Forgotten Empire A Contribution To The History Of India (1900)., 4990010022935. Williams .A. 0. sanskrit. History. 446 pgs.
Giitaa., 99999990236021. Devii, Adeltaa Siitaa. 1955. sanskrit. Giitaa. 380 pgs.
Giitaa., 99999990066730. Devii, Adeltaa Siitaa. 1955. sanskrit. Mythology. 381 pgs.
Gilgit Manuscripts Vol.II., 99999990003333. Dutt, Nalinaksha. 1941. sanskrit. Manuscripts, Sanskrit.. 245 pgs.
Gilgit Manuscripts Vol.III Part 3., 99999990003334. Sharma, Shivnath. 1943. sanskrit. Manuscripts, Sanskrit.. 179 pgs.
Gitasangraha or Collections of Gitas.., 1999990073496. ---. 1915. sanskrit. Philosophy. 467 pgs.
Gommastsara Karma Kanda Part II., 99999990002653. Prasad, Sital. 1937. sanskrit. Jain Sahitya. 433 pgs.
Gommatsar (jeevkand)., 99999990234120. Jain, khubchandra. 1916. sanskrit. Jain sahitya. 302 pgs.
Gommatsar (karmakand)., 99999990234121. Sharma, manoharlal. 1912. sanskrit. Jain sahitya. 320 pgs.
Gommatsar [jeevkand]., 99999990234358. Siddhantshastri, khoobchandra. 1927. sanskrit. Jian sahitya. 299 pgs.
Gommatsara karma kand (part - I)., 99999990234295. Chakravarti, Nemichandra. 1927. sanskrit. Jain Sahitya. 325 pgs.
Grahlaghvam karnam., 99999990064838. Daivegya, Ganesh . 1924. sanskrit. Science. 385 pgs.
Granthmala bhavsangrah., 99999990234278. Soniti, pannalal. 1921. sanskrit. Jain sahitya. 330 pgs.
Granthmala sidhantsardisangrah., 99999990234277. Soni, pannalal. 1923. sanskrit. Jain sahitya. 358 pgs.
Granthraj shri panchadhyayi., 99999990234287. Jain, Saranaram. 1916. sanskrit. Jain Sahitya. 569 pgs.
Granthtrayee., 99999990234101. Shastri, lalaram. 1921. sanskrit. Granth sangrrah. 209 pgs.
Grihayaganikarmprayogmala., 99999990252906. Seetaram shastri (Sansthapak). 1937. sanskrit. Sanskrit Sahitya. 199 pgs.
Grihayaganikarmprayogmala., 99999990066753. Seetaram shastri (Sansthapak). 1937. sanskrit. Literature. 200 pgs.
Grihya-Sutra (1917)., 99999990236035. Bakre,Mahadeva Gangadhar. 1917. sanskrit. Jain Sahitya. 558 pgs.
Grihya-Sutra (1917)., 99999990065515. Bakre,Mahadeva Gangadhar. 1917. sanskrit. Mythology. 559 pgs.
Gulami Se Udwar., 4990010025173. Agarwal,Babu Mool Chand. 1922. sanskrit. Literature. 259 pgs.
Gyaaneshwari., 99999990236019. Gyaaneshwar, Santshiromani. 0. sanskrit. Geeta. 616 pgs.
Gyaaneshwari., 99999990066728. Gyaaneshwar, Santshiromani. 0. sanskrit. Mythology. 617 pgs.
Gyatadharmkathanga., 99999990234205. MUni, Madhukar. 1981. sanskrit. Jain Sahitya. 663 pgs.
Haimanamamalasiloncha., 99999990003356. Vinaysagara, Mahopadhyaya. 1947. sanskrit. Sanskrita Sahitya. 169 pgs.
Hira Saubhagya Mahakavyam., 99999990236009. Gani, Devavimal. 0. sanskrit. Jain Dhrama. 980 pgs.
Hira Saubhagya Mahakavyam., 99999990066722. Gani, Devavimal. 0. sanskrit. Literature. 981 pgs.
Hirevanshpuran., 99999990235984. xxxx. 0. sanskrit. Jain Shahitya. 425 pgs.
History Of Mr. John Decastro And His Brother Bat Vol. 2., 4990010020541. Decastro,John. 1815. sanskrit. Biography. 418 pgs.
Hitopadesa., 99999990003343. Arnold, Edwin. 1859. sanskrit. Sanskrit literature --History and criticism.. 305 pgs.
Hitopadesha., 1990020084898. Narayana Pandita. 1896. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 106 pgs.
India Army Orders 12th January 1928., 4990010028440. William, R.. 1928. sanskrit. Literature. 1613 pgs.
Isibhasiyaim suttaim (raishibhashit sutra)., 99999990248873. Mahopadhyay, vinayasagar. 1988. sanskrit. Jain sahitya. 436 pgs.
Itishripadhyanandipanchavishatika., 99999990234289. Aacharya, Padmanandi. 1950. sanskrit. Jain Sahitya. 496 pgs.
Jaimineyasutrani., 99999990252915. Kashiram. 1913. sanskrit. Sanskrit Sahitya. 147 pgs.
Jain Sanskar Patayakarma [ Part - 3 ]., 4990010028973. Madan Lal . 2008. sanskrit. Literature. 82 pgs.
Jain Sanskar Patayakarma [ Part - 4 ]., 4990010028980. Madan Lal . 2008. sanskrit. Literature. 75 pgs.
Jain Sanskar Patayakarma [ Part - 5 ]., 4990010028979. Madan Lal . 2008. sanskrit. Literature. 95 pgs.
Jain Sanskar Patayakarma [ Part - 7 ]., 4990010028975. Madan Lal . 2004. sanskrit. Literature. 78 pgs.
Jain Sanskar Patayakarma [ Part - 8 ]., 4990010028972. Madan Lal . 2005. sanskrit. Literature. 98 pgs.
Jain Sanskar Patayakarma [ Part - 9 ]., 4990010028984. Madan Lal . 2008. sanskrit. Literature. 101 pgs.
Jain Shidhantmaala., 99999990235968. Muni Shri Sobhagya Chandra. 0. sanskrit. Jain Dharm. 470 pgs.
Jain-granth-sangrah., 99999990234178. Sangheliya, nandkishor. 1925. sanskrit. Jain sahitya. 318 pgs.
Jaina pustaka prasasti samgraha volume-1., 99999990234311. Muni, Vijay. 1942. sanskrit. Jain Sahitya. 220 pgs.
Jainjyotish., 99999990234174. Doshi, heerachand nemichand. 1931. sanskrit. Jain sahitya. 176 pgs.
Jainnityapath sangrah (Vol - I)., 99999990234150. xxxx. 1921. sanskrit. Jain sahitya. 257 pgs.
Jainsiddantkoomudi purvadda., 99999990234241. Muni, ratnachandra. 1935. sanskrit. Jain sahitya. 77 pgs.
Jaintatvapradeep., 99999990234203. Suri, Vijaydharma. 1917. sanskrit. Jain Sahitya. 226 pgs.
Jambu Swami Charitar., 99999990070391. Pandit Rajmall. 1937. sanskrit. Devotional. 289 pgs.
Jasaharacariu of puspadanta., 99999990234184. Jain, heera lal. 1931. sanskrit. Jain sahitya. 226 pgs.
Javaahara~lala~ Neharu Aatmacharitra., 2030020016515. . 1947. Sanskrit. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 694 pgs.
Jinendra Geetanjali., 99999990236005. Jain, Kamalkumar. 0. sanskrit. Jain Sahitya. 607 pgs.
Jinshatak., 99999990234165. Jain, lalaram. 1912. sanskrit. Granth mala. 136 pgs.
Jivraksha darpan., 99999990234098. Raysahab, lala ishwari prasad. 1916. sanskrit. Jivaraksha - darpan. 93 pgs.
Kaadambariikalyaand-an' Naat'akama~., 2030020016448. . 1936. Sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 264 pgs.
Kalpa-vayavahar-nishith sutrani., 99999990234280. Sarabhai Maganlal. 1923. sanskrit. Jain Sahitya. 70 pgs.
Kannad Ram Chandra Charit Puranam., 99999990007752. Abhinav Pamp Naagchandra. 1977. sanskrit. Devotional. 689 pgs.
Kanyakubjprakashika., 99999990252941. Shree muraridev. 1912. sanskrit. Sanskrit Sahity. 59 pgs.
Kanyakubjprakashika., 99999990066759. Shree muraridev . 1912. sanskrit. Literature. 60 pgs.
Kartavya-komudi volume-II granth., 99999990234264. Shatavadhani, bharatbhushan. 1939. sanskrit. Jain sahitya. 630 pgs.
Kasaya-pahudam (bandhak) -volume-8., 99999990234263. Vrashabhacharya. 1961. sanskrit. Jain Sahitya. 444 pgs.
Kasaya-pahudam Vol-11., 99999990235977. Sidhantshastri,Phoulchandra. 0. sanskrit. Jain Shaitya. 405 pgs.
Kasaya-pahudam Vol-12., 99999990235978. Sidhantshastri,Phoulchandra. 0. sanskrit. Jain Shaitya. 356 pgs.
Kasaya-pahudam Vol-13., 99999990235979. Sidhantshastri,Phoulchandra. 0. sanskrit. Jain Shaitya. 414 pgs.
Kasaya-pahudam Vol-7., 99999990235980. Sidhantshastri,Phoulchandra. 1957. sanskrit. Jain Shaitya. 507 pgs.
Kasaya-pahudam Vol-8., 99999990235976. Sidhantshastri,Phoulchandra. 0. sanskrit. Jain Gharm. 443 pgs.
Kasaya-pahudam Vol-9., 99999990235975. Sidhantshastri,Phoulchandra. 0. sanskrit. Jain Dharm. 591 pgs.
Kasaya-pahudam [anubhag vihatti] -volume5., 99999990234261. Vrashabhacharya. 1956. sanskrit. Jain Sahitya. 439 pgs.
Kasaya-pahudam [pradesha vibhakti] -volume-7., 99999990234262. Vrashabhacharya. 1958. sanskrit. Jain Sahitya. 518 pgs.
Kathavatthu Vol.II., 99999990003330. Taylor, Arnold C.. 1897. sanskrit. History of India. 333 pgs.
Kena-pnanishad., 99999990234328. Swami, Sarvanand. 1920. sanskrit. Vaidik sahitya. 43 pgs.
Krishanyajurvediy taittireyopanishad., 99999990252919. Yamunashankar pancholee. 1924. sanskrit. Sanskrit Sahitya. 211 pgs.
Kundkund shatak., 99999990234276. Bharill, hukmachand. 0. sanskrit. Jain sahitya. 43 pgs.
Kusumanjali., 1990020047465. Udayanacharya. 1913. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 106 pgs.
Kuvalayananda., 1990020083169. Appaya dikshitha. 0. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 268 pgs.
Kuvalayananda., 1990020084677. Appaya dikshitha. 1870. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 276 pgs.
Lagheeystrayadisangrah., 99999990234197. Kallapa bharamappa. 1915. sanskrit. Jain sahitya. 227 pgs.
Laghu panchamrit prakashal., 99999990234126. xxxx. 1917. sanskrit. Jain sahitya. 19 pgs.
Laghushantisudhasindhu Vande veeram jain bhanu volume-I., 99999990234227. Suri, Vijayanand. 1910. sanskrit. Jain Sahitya. 128 pgs.
Loka-vibhaga., 99999990003236. Upadhye, A.N.. 1962. sanskrit. Jain Sahitya. 315 pgs.
Lokmanya Tilak Yanche Charitra (1923)., 99999990236043. Kellkar, Narsingh Chintaman. 1923. sanskrit. Lokmanya Tilak. 688 pgs.
Lokmanya Tilak Yanche Charitra (1923)., 99999990065523. Kellkar, Narsingh Chintaman. 1923. sanskrit. Biography. 689 pgs.
Lokmanya Tilak Yanchiya Aathavne Va Aakhyayika (1915)., 99999990236044. Ane, Madhava Shrihari. 1915. sanskrit. Lokmanya Tilak. 736 pgs.
Lokmanya Tilak Yanchiya Aathavne Va Aakhyayika (1915)., 99999990065524. Ane, Madhava Shrihari. 1915. sanskrit. Philosophy. 737 pgs.
Mahaaban'dho Bhaaga 2., 2030020016232. . 1953. Sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 503 pgs.
Mahabandho Vol-1., 99999990235990. Shastri, Phoulchandra. 0. sanskrit. Jain Shahitya. 517 pgs.
Mahabandho Vol-2., 99999990235991. Shastri, Phoulchandra. 1111. sanskrit. Jain Shahitya. 492 pgs.
Mahabandho Vol-4., 99999990235993. Shastri, Phoulchandra. 0. sanskrit. Jain Shahitya. 450 pgs.
Mahabandho Vol-5., 99999990235994. Shastri, Phoulchandra. 0. sanskrit. Jain Shahitya. 424 pgs.
Mahabandho Vol-6., 99999990235985. Shastri, Phoulchandra. 0. sanskrit. Jain Shahitya. 393 pgs.
Mahabandho Vol-7., 99999990235987. Shastri, Phoulchandra. 0. sanskrit. Jain Shahitya. 339 pgs.
Mahabharat harivansh - poorvardha., 99999990233949. Sharma, ramchandra. 1926. sanskrit. Vaidik granth. 1668 pgs.
Mahabharatha Satippani Anushashana parva mainly based on the south indian texts with foot notes and readings vol.13., 1990020084687. Vyasa,Maharshi Veda. 1909. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 444 pgs.
Mahabharatha Satippani Vana parva mainly based on the south indian texts with foot notes and readings vol.3., 1990020084926. Vyasa,Maharshi Veda. 1908. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 510 pgs.
Mahabhashyashabdakosh ., 4990010056963. N.A. 1927. sanskrit. GENERALITIES. 1190 pgs.
Mahapuran Vol-3., 99999990235964. Jain,Devendra Kumar. 1944. sanskrit. Jain Dharm. 570 pgs.
Mahapuran Vol-4 (1944)., 99999990235963. Dr.P.L. Vaidya. 1944. sanskrit. Puraan. 304 pgs.
Mahapuran Vol-4 (1944)., 99999990065499. Dr.P.L. Vaidya. 1944. sanskrit. Mythology. 305 pgs.
Mahavakya., 99999990252902. Paramhans Swami Yoganand. 1931. sanskrit. Sanskrit Sahitya. 259 pgs.
Mahaveera_Charithramu., 2040130049173. . . sanskrit. . 709 pgs.
Mahaveera_Charithramu., 5010010010774. . 1929. Sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 709 pgs.
Mahavira charita or the history of rama., 99999990064849. Bhatt, Bahubhuti . 1848. sanskrit. Literature. 151 pgs.
Mahavira-caritam., 99999990064785. Todar Mall . 1928. sanskrit. Literature. 412 pgs.
Manonigrah-mantra., 99999990234210. Maharaj, Kunthu Sagar. 1942. sanskrit. Jain Sahitya. 90 pgs.
Martitrk-prakranma (IIkandant) volume-4., 99999990234242. Suri, abhayadev. 1928. sanskrit. Jain sahitya. 177 pgs.
Mathematics Ist importance and the way to excel in it., 99999990234336. Goswami, Tirtha ram. 1920. sanskrit. Mathematics. 103 pgs.
Maunt'ast'uara~t'a Elfinst'ana Saaheba Yaan'chen' chariitra Pura~vaara~dha., 2030020016386. . 1911. Sanskrit. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 333 pgs.
Mhabharat (Anushasnparv 13)., 99999990233759. Shreepad damodar satvddekar. 1931. sanskrit. Granth. 627 pgs.
Mhabharat (Anushasnparv-7) Ank 103., 99999990233758. Shreepad damodar satvddekar. 1111. sanskrit. Granth. 499 pgs.
Mimamsa Koustubha vol.3 and Fasciculus 2., 1990020047474. Khandadeva. 1932. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 102 pgs.
Mimamsa Nyaya Prakasha., 1990020047472. Apadeva or Apadevi. 1972. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 326 pgs.
Mimamsa Nyaya Prakasha., 1990020047489. Apadeva or Apadevi. 1972. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 330 pgs.
Mimamsa Paribhasha., 1990020047482. Krsihna Yajwa. 1898. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 152 pgs.
Mimamsa Paribhasha., 1990020047484. Krishnayajwa. 1898. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 152 pgs.
Mokshashastra sateek., 99999990234192. Jain, pannalal. 1942. sanskrit. Jain sahitya. 268 pgs.
Mugdh A Bodha Vyakarana., 99999990003415. Vopadeva. 1912. sanskrit. Sanskrit, Sahitya. 103 pgs.
Mummukshupadi with manavala mamuni's commentary., 1990020047492. Pillailokacharya. 0. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 166 pgs.
Mundaka amp mandukya upanishads., 99999990234329. Swami, Sarvanand. 1920. sanskrit. Vaidik sahitya. 113 pgs.
Naathamaadhava Trot'aka Charitra va Aat'havand-ii., 2030020016417. . 1953. Sanskrit. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 162 pgs.
Najarthavada., 1990020083180. Raghunatha Siromani Bhattacharya. 1829. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 102 pgs.
Navapadamaya shrisiddchakradhan-vidhi vigere sangrah., 99999990234269. Maharaj, vijnemi suri. 0. sanskrit. Jain sahitya. 402 pgs.
Nayadhammakahao-Part 1., 99999990003120. Jambu vijay ji. 0. sanskrit. Dharmashastra. 721 pgs.
Nayakumaracariu of puspadanta., 99999990234244. Jain, hiralal. 1933. sanskrit. Jain sahitya. 272 pgs.
Nehru abhinandan grantn a birthday book., 99999990243386. Nehru Abhinandan Granth Committee. 1949. sanskrit. NULL. 1015 pgs.
Nirayavaliyao., 99999990234206. Chokshi, V.J.. 1934. sanskrit. Jain Sahitya. 397 pgs.
Nirgranth pravachan., 99999990234193. Muni, chauthmal. 1905. sanskrit. Jain sahitya. 443 pgs.
Nirgrantha pravachana or Deachings of lord mahavil., 99999990234332. Maharaj, Chauthamal. 1936. sanskrit. Pravachan sangrah. 159 pgs.
Nirmal aatma hi samayasar., 99999990234274. Muni, vidhyanand. 1972. sanskrit. Jain sahitya. 70 pgs.
Nirmalyadravya - charcha volume - II., 99999990234181. Doshi, heerachand nemachand. 1922. sanskrit. Jain sahitya. 100 pgs.
Nityaniyanpooja bhashateekasahita., 99999990234163. Shastri, ajitkumar. 1923. sanskrit. Jain sahitya. 137 pgs.
Niyamasar., 99999990234284. Aacharya, Kundkund. 1984. sanskrit. Jain sahitya. 433 pgs.
Niyukti-sangrah., 99999990235969. xxxx. 0. sanskrit. Jain Dharm. 624 pgs.
Nyaya Siddhanjanam., 1990020047747. Vedanta Desika or Venkatanathacharya. 0. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 522 pgs.
Nyaye sangrha., 99999990003233. Shri, Hemhans. 0. sanskrit. Sanskrit Sahitya. 217 pgs.
Nyaykumandchandrika., 99999990234370. Premi, nathuram. 1915. sanskrit. Jain sahitya. 646 pgs.
Odiya Vichitra Ramayan., 99999990007751. Khutiya,Visvanath. 1986. sanskrit. Devotional. 689 pgs.
Padmapurana volume-1 samskrit grantha no.20., 99999990234303. Vishenacharya. 1958. sanskrit. Jain Sahitya. 592 pgs.
Pakarn-Ratnakar., 99999990310969. Bhemsingh Manak. 1903. sanskrit. Literature. 239 pgs.
Pancasangraha (prakrit grntha no.10., 99999990234302. Jain, Hiralal. 1960. sanskrit. Jain Sahitya. 874 pgs.
Pancastikayasara the buildidg of the cosmos., 99999990248875. Upadhey, A.N.. 1974. sanskrit. Jain sahitya. 293 pgs.
Panchaistakaya prabhart., 99999990234271. Aacharya, jaysen. 1965. sanskrit. Jain sahitya. 432 pgs.
Panchaistakaya shrimatkundkundswamivirchit., 99999990234272. Aacharya, kund kund. 1986. sanskrit. Jain sahitya. 296 pgs.
Panchastikaysamaysar., 99999990234250. Shrimatramchandra. 1900. sanskrit. Jain sahitya. 179 pgs.
Panchatantra 2nd Tantra., 1990020084946. Vishnu Sharma. 1912. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 74 pgs.
Panchmeru our nandishwar poojanvidhan., 99999990234169. Shastri, chandrashekhar. 1924. sanskrit. Jain sahitya. 132 pgs.
Parashuramkalpasutra-1., 99999990310997. Mahadev Sastri,B.A.. 1923. sanskrit. Literature. 448 pgs.
Parikshamukham., 99999990234172. xxxx. 0. sanskrit. Jain sahitya. 149 pgs.
Parmatmatmprakash., 99999990234119. Shastri, manoharlal. 1915. sanskrit. Vaidik sahitya. 366 pgs.
Parmatmprakash., 99999990234248. Shastri, manoharlal. 1915. sanskrit. Jain sahitya. 366 pgs.
Parsavnath Chritam., 99999990311014. Muni Mohan Lalji. 1926. sanskrit. Literature. 219 pgs.
Parshvanath charitam., 99999990234386. Sahityacharya, pannalal. 1944. sanskrit. Parshavanath - charit. 347 pgs.
Parshwabhyudayam., 99999990234175. Gandhi, natharang. 1909. sanskrit. Jain sahitya. 299 pgs.
Parskar grahmsutram., 99999990252943. xxxx. 1111. sanskrit. Sanskrit Sahity. 93 pgs.
Partishta ratnakar., 99999990234300. Jain, Gulabchand. 0. sanskrit. Jain Sahitya. 774 pgs.
Pawamchariwo Vol-1 (1953)., 99999990236003. Bhayni, Harivallabh. 1953. sanskrit. Jain Sahitya. 444 pgs.
Pawamchariwo Vol-1 (1953)., 99999990065509. Bhayni, Harivallabh. 1953. sanskrit. Religion. 445 pgs.
Pawamchariwo Vol-1 (1957)., 99999990236008. Bhayani, H.C.. 0. sanskrit. Bhartiya Sanskrati. 371 pgs.
Pawamchariwo Vol-1 (1957)., 99999990065511. Bhayani, H.C.. 0. sanskrit. Literature. 372 pgs.
Pawamchariwo Vol-2 (1958)., 99999990236006. Jain ,Devandra. 1958. sanskrit. Jain Sahitya. 393 pgs.
Pawamchariwo Vol-2 (1958)., 99999990065510. Jain ,Devandra. 1958. sanskrit. Religion. 394 pgs.
Pawamchariwo Vol-3 (1960)., 99999990236002. Bhayni, Harivallabh. 1960. sanskrit. Jain Sahitya. 389 pgs.
Pawamchariwo Vol-3 (1960)., 99999990065508. Bhayni, Harivallabh. 1960. sanskrit. Religion. 390 pgs.
Prabhachndra Acharya Prabhavak Charit., 99999990291783. Shriprabhachndrachrya. 1940. sanskrit. Devotional. 239 pgs.
Prabhachndra Acharya Prabhavak Charit., 99999990319974. Shriprabhachndrachrya. 1940. sanskrit. Devotional. 239 pgs.
Prabodhasagar., 99999990234207. Jain, Lalaram. 1928. sanskrit. Jain Sahitya. 247 pgs.
Praibhasendusekhara Of Nagojibhata Part- i., 99999990293883. Nagojibhatta. 1962. sanskrit. Devotional. 261 pgs.
Praibhasendusekhara Of Nagojibhata Part- i., 99999990322074. Nagojibhatta. 1962. sanskrit. Devotional. 261 pgs.
Prakrit-dashlakshanjaymala., 99999990234122. Sharma, lalaram. 1923. sanskrit. jain sahitya. 62 pgs.
Prakrtdadhalashnikdharmjaymala., 99999990234118. xxxx. 1907. sanskrit. Jain sahitya. 59 pgs.
Prakrxtamand-idiipa Prathamao Bhaaga., 2030020016514. . 1953. Sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 441 pgs.
Pramadhyatmatrngini (samayasar kalash)., 99999990234293. Bhattarak, shubhchandra. 1963. sanskrit. Jain sahitya. 218 pgs.
Praman nay tatwalok., 99999990234195. Nyayatirtha, shobhachandra bharill. 1942. sanskrit. Jain sahitya. 177 pgs.
Pramannayattawalokalandanr., 99999990234368. Prabhacharya. 1911. sanskrit. Alankar sangrah. 193 pgs.
Pramatmaprakash ( Paramppyasu)., 99999990234312. Yogindudev. 1960. sanskrit. Jain Sahitya. 330 pgs.
Prameyaratnamala., 99999990234160. Chhabara, jayachandra. 0. sanskrit. Jain sahitya. 252 pgs.
Prameyratnmala., 99999990234208. Virya, Madanant. 1927. sanskrit. JainSsahitya. 93 pgs.
Prashamarti prakaranam (1950)., 99999990236059. Rajkumarji. 1950. sanskrit. Jaina Dharma. 273 pgs.
Prashamarti prakaranam (1950)., 99999990066740. Rajkumarji. 1950. sanskrit. Literature. 274 pgs.
Prashanamka choodamani., 2020050017233. . 1962. Sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 20 pgs.
Prasna-upnishad., 99999990234331. Swami, sarvananda. 1922. sanskrit. Vaidik sahitya. 83 pgs.
Prataparudriya., 99999990003340. C,Sankara Rama Sastri. 1931. sanskrit. Prataparudra King of Warangal,. 359 pgs.
Pratishtha Tilak., 99999990003640. Nemichandra. 1925. sanskrit. Jain Sahitya. 1459 pgs.
Pravachan sar shrimad kundmundacharya krata (prakrt)., 99999990234270. Aacharya, kundkund. 1969. sanskrit. Jain sahitya. 700 pgs.
Pravachansar., 99999990234249. Amratchandracharya dev. 1950. sanskrit. Jain sahitya. 391 pgs.
Pravachansar (pavayanasar)., 99999990234254. Upadhye, A.N.. 1935. sanskrit. Jain sahitya. 594 pgs.
Puchhdashi., 99999990236026. Acharya, Narayan Ram. 1949. sanskrit. Sanskrit Sahitiye. 580 pgs.
Puran-tatv-prakash volume-I., 99999990252925. Bansheedhar ji. 1924. sanskrit. Vedik Sahity. 251 pgs.
Puran-tatv-prakash volume-II., 99999990252926. Bansheedhar ji. 1924. sanskrit. Vedik Sahity. 159 pgs.
Puran-tatv-prakash volume-III., 99999990252928. Chimmanlal vaisy. 1919. sanskrit. Vedik Sahity. 95 pgs.
Purusarth Siddhupay., 99999990236056. Raichandra. 0. sanskrit. Jaina Dharma. 124 pgs.
Purva mimamsa Adhikarana Koumudi part 1., 1990020047516. Bhattacharya, Ramakrishna. 1917. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 110 pgs.
Raj Asekhara Suri Prabandha Kosa., 99999990003347. Muni, Jina Vijaya. 1935. sanskrit. Sanskrit Sahitya. 175 pgs.
Rajprashneysutram., 99999990234214. Muni, Madhukar. 1982. sanskrit. Jain sahitya. 287 pgs.
Ramanuja mata Sangraha., 1990020047547. mahadesika ,Srinivasa pattararya. 1992. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 46 pgs.
RamChandrika., 99999990310854. Lala Bagwandeen. 1920. sanskrit. Devotional. 283 pgs.
Ramcharitmanski bhumika., 99999990234117. Gaur, ramdas. 1982. sanskrit. Vaidik sahitya. 554 pgs.
Ramtirtha Sankshepsaarirakam., 99999990236032. Ramtirtha, Swami. 0. sanskrit. Sanskrit Sahitiye. 840 pgs.
Ramtirtha Sankshepsaarirakam., 99999990066738. Ramtirtha, Swami. 0. sanskrit. Mythology. 842 pgs.
Ramvilas (1906)., 99999990235995. Ramlal. 1906. sanskrit. Sanskrit Shitya. 830 pgs.
Ratnasagar Vol-1., 99999990235998. xxxx. 0. sanskrit. Sanskrit Sahitya. 629 pgs.
Ratnkarndkashravakachar., 99999990234153. Mukhtar, jugalkishor. 1925. sanskrit. Jain sahitya. 459 pgs.
Rgveda Pratisakhya., 99999990236031. Verma, Virendrakumar. 0. sanskrit. Rgveda. 976 pgs.
Rgveda Pratisakhya., 99999990066737. Verma, Virendrakumar. 0. sanskrit. Mythology. 977 pgs.
Rishimandalamantrakalpa., 99999990234189. Shastri, manohar lal. 1926. sanskrit. Jain sahitya. 71 pgs.
Rxgvedasan'hitaa Trxtiiyobhaaga., 2030020016205. . 1913. Sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 1072 pgs.
Saddarmandanm., 99999990234237. Jawahirlal. 1932. sanskrit. Jain Sahitya. 573 pgs.
Sagardharmamrat satik., 99999990234188. Siddhantshastri, devkanandan. 1940. sanskrit. Jain sahitya. 376 pgs.
Sagardharmamrit (uttarardh)., 99999990234151. Jain, lalaram. 1915. sanskrit. Jain sahitya. 244 pgs.
Samadhitantra., 99999990234199. Aacharya, prabhachandra. 1939. sanskrit. Jain sahitya. 144 pgs.
Samadhitntr eshtopdesh swrupdesh swrup sambodhan., 99999990248878. Khubchandra. 1968. sanskrit. Jain sahitya. 288 pgs.
Samanasuttam volume-I., 99999990234275. Sogani, kamalchand. 1993. sanskrit. Jain sahitya. 121 pgs.
Samaveda's Chhandogyopanishad., 99999990236022. Shastri, Subrahmanya. 0. sanskrit. Sanskrit Upnishad. 532 pgs.
Samaveda's Chhandogyopanishad., 99999990065514. Shastri, Subrahmanya. 0. sanskrit. Mythology. 532 pgs.
Samaveda's Chhandogyopanishad., 99999990066731. Shastri, Subrahmanya. 0. sanskrit. Mythology. 532 pgs.
Samayasa ka kalash., 99999990234292. Siddhantshastri, foolchandra. 1977. sanskrit. Jain sahitya. 286 pgs.
Samayasar., 99999990248874. Aacharya, kund kund. 1919. sanskrit. Jain sahitya. 590 pgs.
Samayasar shrimaddabhagavtkundkundacharyavirachita., 99999990234267. Aacharya, kund kund. 1982. sanskrit. Jain sahitya. 620 pgs.
Samayasar tatparyvratti., 99999990234253. Jaysenacharya. 1983. sanskrit. Jain sahitya. 454 pgs.
Samayik path., 99999990234167. Jayachandra. 1924. sanskrit. Jain sahitya. 90 pgs.
Samayik vidhi prakash., 99999990234211. Kothari, Jamanalal. 1922. sanskrit. Jain Sahitya. 102 pgs.
Sammedachal pooja., 99999990234132. Jawahar lal. 0. sanskrit. Jain sahitya. 75 pgs.
Samved Ka Subodh Bhasy., 99999990007755. Satavlekar,Damodar. 1985. sanskrit. Devotional. 640 pgs.
Sanatanajaingranthamalaya (aaptamimansa)., 99999990234164. Gandhi, kastoor chand. 1914. sanskrit. Jain sahitya. 95 pgs.
Sanatanajaingranthmala., 99999990234129. Pannalal vanshidhar. 1905. sanskrit. Jain granthamala. 313 pgs.
Sanatanjain dharm., 99999990234170. Jain, champatray. 1924. sanskrit. Jain sahitya. 104 pgs.
Sanatanjaingranrhmala., 99999990234123. Pannlalvanshidhar. 1905. sanskrit. Jain sahitya. 312 pgs.
Sanatanjaingranthmala 3 samayprabhratam., 99999990234187. Jain, gajadharlal. 1914. sanskrit. Jain sahitya. 240 pgs.
Sankhesutrvede., 99999990248884. Babu, Chhedi Prasad. 1905. sanskrit. Sankhyasutra Sangrah. 160 pgs.
Sanshayatimirapradeep., 99999990234130. Jain, uday lal. 1909. sanskrit. Jain sahitya. 196 pgs.
Sanshipt Paddhpuran., 99999990007756. Goyandka Jaidayal. 1986. sanskrit. Devotional. 903 pgs.
Sanskrit praveshini-2., 99999990234391. Jain, Shrilal. 1916. sanskrit. Jain Granthamala Sangrah. 184 pgs.
Sanskrit sahitya ka itihas., 99999990003260. Upadyay, Baldev. 1948. sanskrit. Sanskrit Sahitya. 427 pgs.
Saptashathi., 1990020083208. Vasudeva Sharma. 1917. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 310 pgs.
Sar samayasar., 99999990248877. Bharill, hukamachand. 1987. sanskrit. Jain sahitya. 27 pgs.
Sarvartha Siddhi (Tattwartha Sutra)., 99999990002532. Jain, Pandita Panna Lal. 1951. sanskrit. Literature. 673 pgs.
Satyaashhaad'a Shraotasutrama~ Trxtiiyo Bhaaga., 2030020016415. . 1908. Sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 367 pgs.
Satyaashhad'ha Shraotasuutrama Trxtiiyaa Bhaaga., 2030020016273. . 1908. Sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 368 pgs.
Satyashadhavirachita Sraut sutraPart X., 99999990292849. Agashe, Kashinathshastry. 1932. sanskrit. Devotional. 464 pgs.
Satyashadhavirachita Sraut sutraPart X., 99999990321040. Agashe, Kashinathshastry. 1932. sanskrit. Devotional. 464 pgs.
Satyashadhavirachita Sraut sutraPart 1., 99999990292848. Agashe, Kashinathshastry. 1908. sanskrit. Devotional. 359 pgs.
Satyashadhavirachita Sraut sutraPart 1., 99999990321039. Agashe, Kashinathshastry. 1908. sanskrit. Devotional. 359 pgs.
Seleqs-ansa~ Phrama~ San'skrxta~ Insa~kripshhansa~ Para~t'a~ 1 Tekst'a~., 2030020016452. . 1925. Sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 71 pgs.
Shankara bhagava padhiya prabhanadavali vol. 3., 1990020047531. Shankaracharyacharya. 1899. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 480 pgs.
Shanti-sopan., 99999990234125. Brahmachari, gyanand. 1922. sanskrit. Vaidik sahitya. 143 pgs.
Shatapatha Braahmand-aama~ Prathamakaand-d'ama~., 2030020032389. Satyaavrataa Aachara~ya. 1900. Sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 675 pgs.
Shatkhandagam bandh swamitva vichay khand - 3 pustak - 8., 99999990234216. Jain, Hiralal. 1947. sanskrit. Jain sahitya. 459 pgs.
Shatkhandagam Jeevsthan - Kshetra - Sparshan - Kalanugama., 99999990003503. Jain, Hiralal. 1942. sanskrit. Jain Sahitya. 331 pgs.
Shatkhandagam jeevsthan chulika khand - 1 volume - 9 pustak - 6., 99999990234218. Jain, Hiralal. 1943. sanskrit. Jain sahitya. 615 pgs.
Shatkhandagam jeevsthan dravyapramananugam khand - 1 volume - 2 pustak - 3., 99999990234219. Jain, Hiralal. 1941. sanskrit. Jain Sahitya. 624 pgs.
Shatkhandagam jeevsthan kshetra sparshan kalanugam khand- 1 volume-3,4,5 pustak-4., 99999990234221. Jain, heera lal. 1942. sanskrit. Jain sahitya. 644 pgs.
Shatkhandagam jeevsthan satprarupana -2 khand- 1 volume-1 pustak-2., 99999990234224. Jain, Hiralal. 1940. sanskrit. Jain sahitya. 568 pgs.
Shatkhandagam jeevsthan satprarupana-1 khand- 1 volume-1 pustak-1., 99999990234225. Jain, Hiralal. 1939. sanskrit. Jain Sahitya. 561 pgs.
Shatkhandagam kshudrakbandh khand - 2 pustak - 7., 99999990234217. Jain, Hiralal. 1945. sanskrit. Jain Sahitya. 689 pgs.
Shatkhandagam nibandhnadi chaturanuyogdwarani., 99999990234233. Jain, Hiralal. 1957. sanskrit. Jain sahitya. 487 pgs.
Shatkhandagam satkarmantrgat mokshadi chaturdashanuyog dwarani pustak - 16., 99999990234230. Jain, heeralal. 1958. sanskrit. Jain sahitya. 339 pgs.
Shatkhandagam sparsh karm prakratianuyaogdwara khand-5 volume-1,2,3 pustak-13., 99999990234220. Jain, heera lal. 1955. sanskrit. Jain sahitya. 457 pgs.
Shatkhandagam vargnakhand bandhan anuyogdwar khand- 5 volume-4 pustak-14., 99999990234222. Jain, heera lal. 1957. sanskrit. Jain sahitya. 629 pgs.
Shatkhandagam vedanabhavvidhan adi anuyogdwar khand -4 volume -7-16 pustak -12., 99999990234226. Jain, heera lal. 1955. sanskrit. Jain sahitya. 575 pgs.
Shatkhandagam vedanakhand kritianuyogdwara khand-4 volume- 1 pustak-9., 99999990234232. Jain, Hiralal. 1949. sanskrit. Jain Sahitya. 497 pgs.
Shatkhandagam vedanakshetravidhan vedanakalvidhan pustak -11 khand - 4 volume - 5 ,6., 99999990234215. Jain, heeralal. 1955. sanskrit. Jain sahitya. 411 pgs.
Shatkhandagam vednaniksep vednanayavibhasanta vednanamavidhana vednadravyavidhana anuyogadwara khand - 4 pustak - 10 volume- 1,2,3,4., 99999990234231. Jina, Hiralal. 1954. sanskrit. Jain sahitya. 552 pgs.
Shatkhandagam, Vol-1., 99999990235957. Jain, Hiralal. 1944. sanskrit. Jain Dharma. 614 pgs.
Shatkhandagam, Vol-1,2,3,4., 99999990235958. Jain, Hiralal. 1954. sanskrit. Jain Dharma. 550 pgs.
Shatkhandagam, Vol-1,2,3,4., 99999990066720. Jain, Hiralal. 1954. sanskrit. Religion. 551 pgs.
Shatkhandagamah Vol-3., 99999990235983. Jain, Heeralal. 1947. sanskrit. Jain Shahitya. 458 pgs.
Shatprabhartadisangrah granthmala (17)., 99999990234281. Sony, Pannalal. 1920. sanskrit. Jain Sahitya. 492 pgs.
Sheeldootam., 99999990234258. Suri, vijayadharma. 1913. sanskrit. Jain sahitya. 31 pgs.
Shivgeeta., 99999990233761. Thjvalaprasadmishar. 1914. sanskrit. Granth. 281 pgs.
Shivgeeta., 99999990066752. Thjvalaprasadmishar. 1914. sanskrit. Literature. 282 pgs.
Shraotasutrama~ Chatura~tho Bhaaga., 2030020016252. . 1908. Sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 221 pgs.
Shraotasuutrama~ Ashht'ama Bhaaga., 2030020016228. . 1929. Sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 400 pgs.
Shraotasuutrama~ Panj-chamo Bhaaga., 2030020016240. . 1927. Sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 315 pgs.
Shraotasuutrama~ Saptamabhaaga., 2030020016227. . 1928. Sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 135 pgs.
Shrawak - pratikraman., 99999990234182. Shastri, nandanlal. 1935. sanskrit. Jain sahitya. 120 pgs.
Shrawak pratikraman., 99999990234171. Jain, nandlal. 1923. sanskrit. Jain sahitya. 76 pgs.
Shrawak pratikraman - sar., 99999990234194. Maharaj, kunthusagar. 1942. sanskrit. Jain sahitya. 124 pgs.
Shree 108 swamihansswarupkrit shreemadbhagawadgeeta panchamoadhyay., 99999990233898. Swami, hansaswroop. 0. sanskrit. Vaidik sahitya. 755 pgs.
Shree 108 swamihansswarupkrit shreemadbhagawadgeeta panchdashoadhyay., 99999990233897. Swami, hansaswroop. 1929. sanskrit. Vaidik sahitya. 725 pgs.
Shree pravachasar., 99999990234256. Aacharya, kundkund. 1964. sanskrit. Jain sahitya. 474 pgs.
Shree ratnkarandsrawakachar., 99999990234363. Kashaliwal, sadasukh. 1951. sanskrit. Jain sahitya. 425 pgs.
Shree Shindeshahe Etihasacnhe Sadhane Vol-1 (1929)., 99999990236045. Fallake, Anandraw Bhau. 1929. sanskrit. History. 342 pgs.
Shree Shindeshahe Etihasacnhe Sadhane Vol-1 (1929)., 99999990065525. Fallake, Anandraw Bhau. 1929. sanskrit. History. 343 pgs.
Shree Shindeshahe Etihasacnhe Sadhane Vol-2 (1930)., 99999990236046. Fallake, Anandraw Bhau. 1930. sanskrit. History. 195 pgs.
Shree Shindeshahe Etihasacnhe Sadhane Vol-2 (1930)., 99999990065526. Fallake, Anandraw Bhau. 1930. sanskrit. History. 196 pgs.
Shree Shindeshahe Etihasacnhe Sadhane Vol-3., 99999990236048. Fallake, Anandraw Bhau. 1937. sanskrit. History. 510 pgs.
Shree Shindeshahe Etihasacnhe Sadhane Vol-4 (1935)., 99999990236047. Fallake, Anandraw Bhau. 1935. sanskrit. History. 394 pgs.
Shree Shindeshahe Etihasacnhe Sadhane Vol-4 (1935)., 99999990065527. Fallake, Anandraw Bhau. 1935. sanskrit. History. 395 pgs.
Shree sidhhemchandrashbdanushanam., 99999990003258. Acharya, Hemchander. 1969. sanskrit. Jain Sahitya. 445 pgs.
Shreejainstotrasangrahsya volume - II., 99999990234229. Sanghasahay. 1913. sanskrit. Jain sahitya. 150 pgs.
Shreemadnuyogdwar sutram (purwardh)., 99999990234186. Jain, aatmaram. 1917. sanskrit. Jain sahitya. 327 pgs.
Shreematbhagavatkundkund acharyadev pranit samayasar., 99999990234252. Nyayatirtha, parmeshthi das. 1971. sanskrit. Jain sahitya. 654 pgs.
Shreepanchastikay sangrah., 99999990248872. Jain, maganlal. 1975. sanskrit. Jain sahitya. 307 pgs.
Shreepanchratngeeta., 99999990252922. Shree vidharany swami. 1936. sanskrit. Granth. 339 pgs.
Shri ashtpahud., 99999990234286. Aacharya, Kundkund. 1971. sanskrit. Jain Sahitya. 381 pgs.
Shri Gomatt Parsnottar Chintamani (1936)., 99999990235959. Gangwal,Shanti kumar. 1936. sanskrit. Jain Dharm. 1126 pgs.
Shri Gomatt Parsnottar Chintamani (1936)., 99999990065498. Gangwal,Shanti kumar. 1936. sanskrit. Religion. 1127 pgs.
Shri Guru Granth Sahib., 99999990236030. Sahgal, Manmohan. 0. sanskrit. Hindi Granth. 962 pgs.
Shri Guru Granth Sahib., 99999990066736. Sahgal, Manmohan. 0. sanskrit. Mythology. 963 pgs.
Shri Jain Sidhanth Bool Sangrah Part-V., 4990010028710. xxxx. 1929. sanskrit. Literature. 483 pgs.
Shri Jainpratima-Lakhsangrh (1951)., 99999990236015. Lodha ,Dolatsingh. 1951. sanskrit. Jain Sahitya. 330 pgs.
Shri Jainpratima-Lakhsangrh (1951)., 99999990065512. Lodha ,Dolatsingh. 1951. sanskrit. Religion. 331 pgs.
Shri Jin Puja Mahodaghi., 99999990236004. Ganike, Dharmshel. 0. sanskrit. Sanskrit Sahitya. 426 pgs.
Shri jinagam., 99999990234245. Brahmachari, moolshankar deshai. 1958. sanskrit. Jain sahitya. 429 pgs.
Shri kalpasutra mul or hindi bhashantar., 99999990234265. Maharaj, manakmuni. 1916. sanskrit. Jain sahitya. 245 pgs.
Shri panchapratikraman moolsurtram., 99999990234198. xxxx. 1923. sanskrit. Jain sahitya. 203 pgs.
Shri Parshvanath Charitam Sarlam Gadhbadham., 99999990293750. Udaiveergani. 1894. sanskrit. Devotional. 346 pgs.
Shri Parshvanath Charitam Sarlam Gadhbadham., 99999990321941. Udaiveergani. 1894. sanskrit. Devotional. 346 pgs.
Shri pattavali-samucchaya volume-1., 99999990234290. Muni, Darshan Vijay. 1933. sanskrit. Jain Sahitya. 265 pgs.
Shri Prakaran Ratnakar Bhag - 3., 99999990030652. Sravak Bhim Singh Manak. 1877. Sanskrit. Devotional. 845 pgs.
Shri pravachansar., 99999990234305. Parameshthidas, Nyayatirtha. 1950. sanskrit. Jain Sahitya. 393 pgs.
Shri Ramayan Mahakavya Sundar Kand Bhag-IV., 99999990293394. Satavlekar,Damodar. 1942. sanskrit. Devotional. 574 pgs.
Shri Ramayan Mahakavya Sundar Kand Bhag-IV., 99999990321585. Satavlekar,Damodar. 1942. sanskrit. Devotional. 574 pgs.
Shri samayasar sharimatbhagavtkundkundacharyadev pranita., 99999990234266. Aacharya, kundkund. 1972. sanskrit. Jain sahitya. 654 pgs.
Shri Sanghpattak (1907)., 99999990236001. Dalsukha, Jethlal. 1907. sanskrit. Gujrati Bhasantar. 704 pgs.
Shri Sanghpattak (1907)., 99999990065507. Dalsukha, Jethlal. 1907. sanskrit. Religion. 705 pgs.
Shri siddha hemchandrshabdanushasanam volume-1., 99999990234268. Dhurandarvijayganipravar. 1956. sanskrit. Jain sahitya. 436 pgs.
Shri Solaha Sati., 4990010028705. Sethiya,Agarchand . 1925. sanskrit. Literature. 205 pgs.
Shri Suktamuktavali., 99999990293757. Shrimat,Purvacharya. 1922. sanskrit. Devotional. 254 pgs.
Shri Suktamuktavali., 99999990321948. Shrimat,Purvacharya. 1922. sanskrit. Devotional. 254 pgs.
Shri Taran Taran Shravakachar., 99999990003575. Swami, Taran. 1933. sanskrit. Jain Sahitya. 789 pgs.
Shri Updesh Chintamani Bhag-4., 99999990293710. Suri,Jaishekhar. 1922. sanskrit. Devotional. 222 pgs.
Shri Updesh Chintamani Bhag-4., 99999990321901. Suri,Jaishekhar. 1922. sanskrit. Devotional. 222 pgs.
Shriaadinathstotra., 99999990234127. Premi, nathuram. 1912. sanskrit. Jain sahitya. 71 pgs.
Shrii Ashht'adashasmrxtayaa., 2030020016059. . 1846. Sanskrit. SOCIAL SCIENCES. 517 pgs.
Shrii Chitraprabhaa., 2030020015996. . 1932. Sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 473 pgs.
Shrii Manmahaabhaartama~ Shhashht'hobhaaga Anushhsanapara~va., 2030020016539. . 1933. Sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 642 pgs.
Shriimadbhagavadgiitaabhaashhyaara~tha., 2030020016527. . 1921. Sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 1368 pgs.
Shriishivabhaarayama~., 2030020016557. . 1930. Sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 138 pgs.
Shriisvachchhandatantrama~ Shhashht'ho Bhaaga., 2030020016276. . 1935. Sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 340 pgs.
Shrimachhamkaracharyakrita vakyavriti ., 99999990064828. Shrimachchhankaracharya. 1915. sanskrit. Literature. 53 pgs.
Shrimadanuyogdvar Sutram (1917)., 99999990235971. xxxx. 1917. sanskrit. Jain Dharm. 326 pgs.
Shrimadanuyogdvar Sutram (1917)., 99999990065500. xxxx. 1917. sanskrit. Religion. 328 pgs.
Shrimadbhagvatgita., 99999990064829. Vekanath . 1923. sanskrit. Literature. 751 pgs.
Shrimadbhagwadgeeta., 99999990236020. Swami, R.M. Narayan. 1936. sanskrit. Bhagwadgeeta. 868 pgs.
Shrimadbhagwadgeeta., 99999990066729. Swami, R.M. Narayan. 1936. sanskrit. Mythology. 869 pgs.
Shrimadbhgvdhgeeta pdchched anvay or sadharanbhashateekasahit., 99999990252908. xxxx. 1967. sanskrit. Sanskrit Sahitya. 477 pgs.
Shrinityaismarn-pathmala., 99999990234212. Sheth, Hargovind Das. 1921. sanskrit. Jain Sahitya. 91 pgs.
Shrisutrkratanggam (vlume-II)., 99999990234238. Ojha, Ambikadas. 1938. sanskrit. Jain Sahitya. 434 pgs.
Shrivrahajjinavani sangrah., 99999990234177. Bakaliwal, pannalal. 1929. sanskrit. Jain sahitya. 489 pgs.
shruung-garaliilaatilaka., 5010010078848. k rama pisharoti. 1934. Sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 42 pgs.
Siddantasarsangrah., 99999990234291. Chandrasenacharya. 1972. sanskrit. Jain Sahitya. 325 pgs.
Siddhantasarasamgraha., 99999990234343. Phadkule, jinadas parshwanath. 1957. sanskrit. Jain sahitya. 357 pgs.
Siddhitrayam., 1990020047537. Yamunacharya. 1944. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 92 pgs.
Sjjana chitta ballabha., 99999990234162. xxxx. 0. sanskrit. Jain sahitya. 30 pgs.
Smiriti Granth., 99999990236012. xxxx. 0. sanskrit. Jain Dharma. 562 pgs.
Smiriti Granth., 99999990066725. xxxx. 0. sanskrit. Religion. 563 pgs.
Smrutimultaphala Shradaa kanda Nama dharmasastra., 1990020047544. Diksita,Vaidyanatha. 1886. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 476 pgs.
Smrxtichandrikaa Samskaarakaand-d'ah Prathamah., 2030020016277. . 1914. Sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 252 pgs.
Smyaktwadarsh., 99999990234246. Shukla, sursingh. 1942. sanskrit. Jain sahitya. 104 pgs.
sphoot'asiddhi., 2990100073042. aachaarya mand-d'anaamishra. 1931. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 339 pgs.
Sramana Bhagawan Mahaveer - 2., 99999990234384. Vijay, muni ratna prabha. 1951. sanskrit. Bhagvan mahaveer - jivan. 831 pgs.
Srhaviravalicarita Or Parisistaparvan (1932)., 99999990236016. Hemachndra. 1932. sanskrit. Sanskrit Sahitya. 468 pgs.
Srhaviravalicarita Or Parisistaparvan (1932)., 99999990065513. Hemachndra. 1932. sanskrit. Religion. 469 pgs.
Srianantanathcharitraduddhritam Poojashtakam., 99999990244982. Nimichadra. 1928. sanskrit. Jain Dharma. 92 pgs.
Sriauyogdwarani., 99999990293790. Suri,Hemchandra. 1924. sanskrit. Devotional. 573 pgs.
Sriauyogdwarani., 99999990321981. Suri,Hemchandra. 1924. sanskrit. Devotional. 573 pgs.
Sribhashya Prakashika., 1990020047545. Rangaramanujacharya. 0. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 548 pgs.
srii rasagn'gaadhara marmaprakaasha mamoduughaat'anamuu., 5010010078198. sriimabhaalvad'i kuushhnd-abhuupaa mathaanavidupaa. 1933. Sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 25 pgs.
Srimad Bhagavadgita With Sarvatobhadra., 99999990236017. Chintamani, T.R.. 1941. sanskrit. Bhagavadgita. 646 pgs.
Sthananga Sutram Part-3., 99999990065557. Ghasilal Ji Maharaj. 1965. sanskrit. Literature. 640 pgs.
Sthananga Sutram Part-4., 99999990065555. Ghasilal Ji Maharaj. 1965. sanskrit. Literature. 778 pgs.
Subhaashhitaratnabhand-d'aagaarama~ Parivara~dhitamashhtaman' San'skarand-ama~., 2030020016538. . 1952. Sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 528 pgs.
Subhashita-ratna-sandoha., 99999990234158. Shastri, bhavadutt. 1903. sanskrit. Jain sahitya. 132 pgs.
Subhashitaratnasandoha., 99999990234159. xxxx. 0. sanskrit. Jain sahitya. 125 pgs.
Suktamuktavali., 99999990234161. Aacharya, somprabha. 0. sanskrit. Jain sahitya. 108 pgs.
Suktratnawali., 99999990234251. Madhavakavi. 1912. sanskrit. Jain sahitya. 55 pgs.
Suryapragapti chandrapragyapti., 99999990234213. Muni, Madhukar. 1989. sanskrit. Jain Sahitya. 298 pgs.
Svadhya-mala., 99999990234240. Muni, ratan. 0. sanskrit. Jain sahitya. 390 pgs.
Swanmbhoostotra teka., 99999990234173. Brahmachari, shitalprasad. 1922. sanskrit. Jain sahitya. 336 pgs.
Taittireyopanishad., 99999990252918. xxxx. 1936. sanskrit. Sanskrit Sahitya. 259 pgs.
Taittiriya=upanishad., 99999990234327. Swami, Sarvanand. 1921. sanskrit. Vaidik sahitya. 139 pgs.
Talavkaropanishad., 99999990252935. Pandit bheemsain. 1910. sanskrit. Sanskrit Sahity. 49 pgs.
Tarka Sangraha., 1990020102871. bhatta,Annam. 0. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 56 pgs.
Tarka Tandavam., 1990160083569. Tarka Tandavam. 1938. sanskrit. Literature. 393 pgs.
Tarkasangrh nyaybobhinee padkartyshit., 99999990252910. Ambikaprasad sharma. 1923. sanskrit. Sanskrit Sahitya. 119 pgs.
Tattva Tika., 1990020047694. Desika.Vedanta. 1974. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 270 pgs.
Tattvarthadhigama sutra volumeII., 99999990234323. Aacharya, Umaswami. 0. sanskrit. Jain Sahitya. 243 pgs.
tatwarthwartik -2., 99999990234349. Jain, mahendrakumar. 1953. sanskrit. Jain sahitya. 444 pgs.
The Asutosh Sanskrit Series., 99999990003421. Vedantatirtha, Narendrachandra. 1964. sanskrit. Sanskrit, Sahitya. 894 pgs.
The atma siddhi of srimat raj chandra., 99999990234335. Rai,j.l.. 1923. sanskrit. Jainism.. 119 pgs.
The Atma=siddhi (or the self=realisation)of srimat raj chandra., 99999990234326. Rai,j.L.. 1923. sanskrit. Jainism.. 119 pgs.
The Brhadaranyakopnishad, Vol-III., 99999990236023. Shastri, Subrahmanya. 0. sanskrit. Sanskrit Upnishad. 799 pgs.
The Brhadaranyakopnishad, Vol-III., 99999990066732. Shastri, Subrahmanya. 0. sanskrit. Mythology. 800 pgs.
The Buddhacarita., 99999990236034. Johnston, E.H.. 1936. sanskrit. Jain Religion. 524 pgs.
The Calcutta Gazette(July-December)1891., 4990010017811. N. A.. 1891. sanskrit. GENERALITIES. 983 pgs.
The caraka samhita(4)., 99999990003679. NULL. 1949. sanskrit. History. 999 pgs.
The caraka samhita(6)., 99999990003680. NULL. 1949. sanskrit. History. 539 pgs.
The Chaturvarnya-Siksha With The Ved-Drishti And A Critical Introduction., 99999990252905. Mahamahopadhyay. 1927. sanskrit. Sanskrit Sahitya. 539 pgs.
The Chowkhamba Sanskrit Series., 99999990003418. Udayanacharya. 0. sanskrit. Philosophy, Indic.. 595 pgs.
The Diseases Of Woman Ed. 7th., 4990010017853. Lewers, Arthur H. N. . 1912. sanskrit. Applied Science. 612 pgs.
The History Of India Part. 2., 4990010016644. N.A.. 1867. sanskrit. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 850 pgs.
The jaina puja., 99999990234330. Jain, Champat Ray. 1926. sanskrit. Jain sahitya. 63 pgs.
The Jataka (1959)., 99999990236036. Kashyap, Bhikkhu J.. 1959. sanskrit. Jataka. 505 pgs.
The Jataka (1959)., 99999990065516. Kashyap, Bhikkhu J.. 1959. sanskrit. Mythology. 506 pgs.
The Katha upanishad., 99999990234325. Bhagawat, Raghunath. 1924. sanskrit. Upanishad sangrah. 55 pgs.
The Mahaniddesa (1960)., 99999990236038. Kashyap, Bhikkhu J.. 1960. sanskrit. Mahaniddesa. 494 pgs.
The Mahaniddesa (1960)., 99999990065518. Kashyap, Bhikkhu J.. 1960. sanskrit. Mythology. 495 pgs.
The minor upnishads volume-II., 99999990234337. xxxx. 1917. sanskrit. Naitik sahitya. 47 pgs.
The Netra Tantram Vol. 1., 4990010053065. Shastri, Madhusudan Kaul Ed.. 1926. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 316 pgs.
The sacred books of the jainas gommatsara jiva-kanda (the soul) volume-V., 99999990234334. Chakravarti, Nemichandra siddhant. 1927. sanskrit. Jainism. 439 pgs.
The Sacred Books Of The Jainas Vol-10., 99999990235962. Sital Prasad. 1937. sanskrit. Jain Dharm. 449 pgs.
The Sacred Books Of The Jainas Vol-5., 99999990235967. Chakravarti,Nemichandra Siddhanta. 1927. sanskrit. Jain Dharm. 432 pgs.
The Sacred Books Of The Jainas Vol-5., 99999990066721. Chakravarti,Nemichandra Siddhanta. 1927. sanskrit. Religion. 433 pgs.
The sacred books of the jainas Vol. - I., 99999990234322. Ghoshal, Sarat Chandra. 0. sanskrit. Jain Sahitya. 335 pgs.
The sacred books of the jainas vol. I., 99999990248879. Chakravarti, nemichand. 1917. sanskrit. Jain sahitya. 338 pgs.
The sacred books of the jainas volume-VII Atnabysgasaba., 99999990234324. Aacharya, Gunbhadra. 1928. sanskrit. Jainism. 81 pgs.
The Samyutta Nikaya., 99999990236033. Kashyap, Bhikkhu J.. 1959. sanskrit. Jain Religion. 536 pgs.
The Samyutta Nikaya., 99999990066739. Kashyap, Bhikkhu J.. 1959. sanskrit. Religion. 537 pgs.
The scred books of the jainas panchastikayasara., 99999990248871. Aacharya, kundkunda. 1920. sanskrit. Jain sahitya. 274 pgs.
The Shivanama Kalpalatalavala., 99999990003416. Bhavanishankar, Pandit. 1912. sanskrit. Sanskrit, Sahitya. 84 pgs.
The Works Of Ate Pandit Guru Datta., 99999990003392. Datta, Pandit Guru. 1902. sanskrit. Art --Arizona --Tempe --Exhibitions.. 299 pgs.
Tilakmanjari., 99999990003232. Dixit Harinarayan. 0. sanskrit. Jain sahitya. 507 pgs.
Tiloya-pannatti (tilok-prgyapti) volume-2., 99999990234304. Hirala Jain. 1951. sanskrit. Jain Sahitya. 558 pgs.
Tirthkar Vardhmaan, Vol-I., 99999990236014. Rampuriya, Shrichand. 1953. sanskrit. Jain Dharma. 505 pgs.
Tirthkar Vardhmaan, Vol-I., 99999990066727. Rampuriya, Shrichand. 1953. sanskrit. Religion. 506 pgs.
Traivarnikachar., 99999990234157. Sony, pannalal. 1925. sanskrit. Jain sahitya. 442 pgs.
Trilingual Treasury., 4990010024736. S.N.Lala. 1915. sanskrit. Literature. 107 pgs.
Upanisadbhasyam, Vol-I., 99999990236024. Shastri, Subrahmanya. 0. sanskrit. Sanskrit Upnishad. 780 pgs.
Upmitibhavprapancha katha part-II., 99999990003257. Muni, Pungvashrisidhrshigani. 1977. sanskrit. Jain Sahitya. 223 pgs.
Utraadhan-Sutr Ek Pareshilan., 99999990002651. Dr. Shudarshanlal. 1970. sanskrit. Jain Sahitya. 557 pgs.
uttaradhayansutram., 99999990003255. Shri Bhavvijay Ganivar. 1982. sanskrit. Jain Sahitya. 421 pgs.
Uttaradyayansutram Vol-1 (1939)., 99999990235972. xxxx. 1943. sanskrit. Jain Dharm. 714 pgs.
Uttaradyayansutram Vol-1 (1939)., 99999990065501. xxxx. 1943. sanskrit. Religion. 715 pgs.
Uttaradyayansutram Vol-2 (1941)., 99999990235974. xxxx. 1941. sanskrit. Jain Dharm. 643 pgs.
Uttaradyayansutram Vol-2 (1941)., 99999990065503. xxxx. 1941. sanskrit. Religion. 644 pgs.
Uttaradyayansutram Vol-3 (1942)., 99999990235973. xxxx. 1942. sanskrit. Jain Dharm. 766 pgs.
Uttaradyayansutram Vol-3 (1942)., 99999990065502. xxxx. 1942. sanskrit. Religion. 767 pgs.
Uvavaiya suttam (aupapatika sutram)., 99999990234236. Pushkar Muni. 1988. sanskrit. Jain Sahitya. 358 pgs.
Vadavaridhi vol.2., 1990020047573. bhattacharya,gadadhara. 1936. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 144 pgs.
Vashantraj shakuntalam., 99999990064807. Kalidas. 1906. sanskrit. Literature. 600 pgs.
Vashantraj shakuntalam., 99999990066659. Kalidas. 1906. sanskrit. Literature. 599 pgs.
Vatsaraaja Udayand-a., 2030020016467. . 1942. Sanskrit. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 130 pgs.
Vedanta Paribhasha., 1990020047772. Dharmarajawarindra. 1963. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 266 pgs.
Vedantadesika Granthamala vol.2 Sampradaya Vibhaga., 1990020047546. Annangaracharya ,Prathivadi Bhayanakara. 1941. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 416 pgs.
Vedantsutranuktavali., 99999990064836. Brahmanand Sarasvati . 1915. sanskrit. Literature. 243 pgs.
Vibhaktyarthanirnaya_IV., 2020010009243. Giridhara_Upadhy. 1901. SANSKRIT. NULL. 106 pgs.
Vibhaktyarthanirnaya_V., 2020010009242. Giridhara_Upadhy. 1901. SANSKRIT. . 106 pgs.
Vidagghamukhamand-d'anakavyama~., 2030020016247. . 1926. Sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 67 pgs.
Vidvadabhyarthana., 99999990234388. xxxx. 0. sanskrit. Sanskrit Sahitya. 791 pgs.
Vidvajjanbodhak (Vol. - I)., 99999990234361. Sanghi, pannalal. 1925. sanskrit. Jain sahitya. 573 pgs.
Vipaka sutrvrti., 99999990234283. xxxx. 0. sanskrit. Jain Sahitya. 123 pgs.
Vipaksutravratti., 99999990234234. xxxx. 0. sanskrit. Jain Sahitya. 126 pgs.
Vishwa Gunadarsha Vyakhya., 1990020083272. Venkatadwari. 1864. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 198 pgs.
Vivechana Yukat Antagad Dasa Sutra., 4990010028837. Geesu lal Ji. 1971. sanskrit. Literature. 232 pgs.
Vrahadradravyasangrah., 99999990234297. Nemichandra Siddhantidev. 0. sanskrit. Jain Sahitya. 254 pgs.
Vrahjjainvani-sangrah., 99999990234190. Shastri, ajitvirya. 1931. sanskrit. Jain sahitya. 580 pgs.
Vyakaran sidhant komudi., 99999990243382. NULL. 1930. sanskrit. Sanskrit Sahitya. 620 pgs.
Vyakaran sidhant komudi., 99999990066632. Bhatt, Parin . 1930. sanskrit. Literature. 620 pgs.
Vyutpattivaadah Lakaaraara~thavichaarah., 2030020016326. . 1948. Sanskrit. NATURAL SCIENCES. 284 pgs.
Yadavabhyudaya., 1990020083274. Desika,vedanta. 0. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 294 pgs.
Yajura~vediiya Maitraayand-ii San'hita., 2030020016278. . 1864. Sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 598 pgs.
Yntrpurvak karmadivichar (chha karmagranthana rahasyabhut)., 99999990234299. Maharaj, Vraddhichand. 1916. sanskrit. Jain Sahitya. 294 pgs.
Yogsar teeka jainmitr ke 41 ve varshka uphargranth., 99999990234298. Brahmachari, Shitalprasad. 1941. sanskrit. Jain Sahitya. 383 pgs.
"Controlled hypotension" in anesthesia and surgery., 4990010031056. Little, David M.. 1956. sanskrit. Medical. 179 pgs.
"Controlled hypotension" in anesthesia and surgery., 99999990041968. Little, David M.. 1956. sanskrit. Medical. 179 pgs.
"H3" in the battle against old age., 4990010027267. Mark, Henry. 1960. sanskrit. Medical. 279 pgs.
(I)Shree Vyavhar Sutram(II)Shree Bruhatkalpa Sutram., 99999990002344. Shri Ghasilal. 1969. sanskrit. Religion. 539 pgs.
(I)Shree Vyavhar Sutram(II)Shree Bruhatkalpa Sutram., 99999990070468. Shri Ghasilal. 1969. sanskrit. Religion. 539 pgs.
-Report on the revision of settelment of the panipat tahsil amp karnal parganah of the karnal district (1883)., 99999990003448. Denzil Charles. 1883. sanskrit. Land settlement --India --Orissa. 472 pgs.
-Report on the revision of settelment of the panipat tahsil amp karnal parganah of the karnal district (1883)., 99999990065573. Denzil Charles . 1883. sanskrit. History. 472 pgs.
1-6 Shri Karmgranth Mul., 99999990311091. Gandhi Kodar Chhaganlal. 1963. sanskrit. Literature. 125 pgs.
100 American poems., 4990010027258. Rodman, Selden. 1948. sanskrit. Literature. 241 pgs.
100 Books In Rugee., 99999990070351. Pandit Hari Shankar Shastri. 1900. sanskrit. Literature. 246 pgs.
100% The Story Of A Patriot., 4990010017544. Sinclair,Upton. 1920. sanskrit. Literature. 340 pgs.
1007_MALVIKAAGNIMITRAM 1938., 99999990235873. Shri Kalidas. 1938. sanskrit. Natak sahitya. 311 pgs.
1012_SHRI AGYANTIMIRBHASKAR., 99999990235874. Vijayanand Suri. 0. sanskrit. Jain Dharm. 408 pgs.
1020_GANDHI ABHINANDAN GRANTH., 99999990235875. xxxx. 0. sanskrit. Abhinandan granth. 259 pgs.
108 UPNISADAY(BRAMAHA VIDAYA KHAND)., 5990010101987. PANDIT SHREE RAM SHARMA ACHARAYA. 1961. sanskrit. SANSKRIT(LITERATURE). 556 pgs.
108 Upnishad., 4990010028816. Dr.Bhawan Singh. 1999. sanskrit. Literature. 403 pgs.
1083 Jin Gyan Dipak., 99999990235876. xxxx. 0. sanskrit. Sanskrit Sahitya. 236 pgs.
1119 Shishu Hit Shiksha Vol-1., 99999990235877. Hiralal. 0. sanskrit. Kavita. 239 pgs.
1119 Shishu Hit Shiksha Vol-1., 99999990066710. Hiralal. 0. sanskrit. Literature. 240 pgs.
1122 Bihari-Darshan., 99999990235878. Loknath. 0. sanskrit. Hindi Sahitya. 347 pgs.
1153 Upasak Dashang Sutram., 99999990235879. Ghasilal. 1936. sanskrit. Jain Dharm. 588 pgs.
1236 SHRI BHAGVAT-CHARITRA., 99999990235882. Dutta, Prabhu Bramhachari. 0. sanskrit. Bhagvat Geeta. 966 pgs.
1253 GUPT-SAMRAJYA KA ETIHAS 1939., 99999990235883. Upadhyay, Vasudev. 1939. sanskrit. History. 264 pgs.
1254 HINDI KE KAVI OR KAVYA VOL-3 1941., 99999990235884. Dvivedi, Ganesh Prasad. 1941. sanskrit. KAVYA. 342 pgs.
1254 HINDI KE KAVI OR KAVYA VOL-3 1941., 99999990066711. Dvivedi, Ganesh Prasad. 1941. sanskrit. Literature. 341 pgs.
1256 UMAR-KAVYA 1930., 99999990235885. Kavi Umardan. 1930. sanskrit. kavya. 458 pgs.
1295 SANTVANI (1938)., 99999990235886. Viyogi, Hari. 1938. sanskrit. Santvani Kavita. 186 pgs.
1310 TULSIDAS OR UNKI KAVITA VOL-2 (1947)., 99999990235887. Tripathi, Ramnaresh. 1947. sanskrit. Tulasi Kavita. 558 pgs.
1318 SANSKRIT VYAKARAN KAUMUDI (1929)., 99999990235888. Khanna, Shiva Prasad. 1929. sanskrit. Sanskrit Vyakaran. 614 pgs.
1350 Shri Jain Paghya Ramayan., 99999990235889. Jain, Dhulchand Surana. 0. sanskrit. Jain Dharm. 500 pgs.
1360 Hindi Padhya piyus (1941)., 99999990235890. Shastri, Charudev. 1941. sanskrit. Sanskrit Sahitya. 244 pgs.
1375 Shravak Pratikraman., 99999990235891. Muni Shri Nathmal. 0. sanskrit. Sanskrit Sahitya. 243 pgs.
1382 Sankirtan sangeet Voll-12., 99999990235892. Pandey, Ramakant. 0. sanskrit. Sangeet. 258 pgs.
1402 Hindi Praveshika Padyavali (1943)., 99999990235893. Das, Shyam Sundar. 1943. sanskrit. Sanskrit Sahitya. 246 pgs.
1418 Sangeet-Sagar (1956)., 99999990235894. Garg, Prabhulal. 1956. sanskrit. Sangeet. 320 pgs.
1423 Kavita-Nikunj., 99999990235895. Shastri, Anant Maral. 0. sanskrit. Kavita. 190 pgs.
1550 Sidhanchal Patt Roll, Vikram Sanvat-1857., 99999990235896. xxxx. 1857. sanskrit. Sidhanchal. 58 pgs.
1730, Hemdhatumala., 99999990235897. Gunvijaypranita. 1930. sanskrit. Vyakaran. 636 pgs.
1730, Hemdhatumala., 99999990309429. Gunvijaypranita. 1930. sanskrit. Education. 637 pgs.
1731, Vidhyadhar Granthawali., 99999990235898. Shastri' P. Vidhyadhar. 0. sanskrit. Sanskrit Granth. 364 pgs.
1731, Vidhyadhar Granthawali., 99999990309430. Shastri' P. Vidhyadhar. 0. sanskrit. Education. 365 pgs.
1759, Kashkratsan Dhatuvyakhyanam., 99999990235899. Mimanshak' Yudhisthir. 0. sanskrit. Natak. 341 pgs.
1759, Kashkratsan Dhatuvyakhyanam., 99999990309431. Mimanshak' Yudhisthir. 0. sanskrit. Literature. 341 pgs.
1765, Madhavnidanam., 99999990235900. Aatmaj' Shri Krishandas. 1945. sanskrit. Aayurved. 415 pgs.
1765, Madhavnidanam., 99999990309432. Aatmaj' Shri Krishandas. 1945. sanskrit. Health. 416 pgs.
1766, Sarswatam Vyakaranam., 99999990235901. Bhimsinghmanken. 1947. sanskrit. Vyakaran. 603 pgs.
1766, Sarswatam Vyakaranam., 99999990309433. Bhimsinghmanken. 1947. sanskrit. Literature. 604 pgs.
1770 Naisdhamhakavyam (1944)., 99999990235902. NULL. 1944. sanskrit. Mahakavya. 601 pgs.
1770 Naisdhamhakavyam (1944)., 99999990309434. . 1944. sanskrit. Education. 601 pgs.
1775 Atha Tatvanirnayprasadprambh., 99999990235903. NULL. 0. sanskrit. Sanskrit Sahitya. 759 pgs.
1775 Atha Tatvanirnayprasadprambh., 99999990309435. . 0. sanskrit. Literature. 760 pgs.
1776 Sundar Granthawali (1913)., 99999990235904. NULL. 1913. sanskrit. Granth. 706 pgs.
1776 Sundar Granthawali (1913)., 99999990309436. . 1913. sanskrit. Literature. 706 pgs.
1796 Ravanavaha-Mahakavyam (1959)., 99999990235905. NULL. 1959. sanskrit. Mahakavya. 719 pgs.
1796 Ravanavaha-Mahakavyam (1959)., 99999990309437. . 1959. sanskrit. Poetry. 720 pgs.
1799 A Grammar Of The Prakrit Language (1943)., 99999990235906. NULL. 1943. sanskrit. Gujrati Sahitya. 191 pgs.
1799 A Grammar Of The Prakrit Language (1943)., 99999990065484. . 1943. sanskrit. Literature. 192 pgs.
1799 A Grammar Of The Prakrit Language (1943)., 99999990309438. . 1943. sanskrit. Literature. 192 pgs.
1802 Jinagamkathasangrha., 99999990235907. NULL. 1935. sanskrit. Kahani. 266 pgs.
1802 Jinagamkathasangrha., 99999990065485. . 1935. sanskrit. Literature. 266 pgs.
1802 Jinagamkathasangrha., 99999990309439. . 1935. sanskrit. Literature. 266 pgs.
1805 Updesh Mala Bhasanter (1923)., 99999990235908. NULL. 1923. sanskrit. Sanskrit Sahitya. 412 pgs.
1805 Updesh Mala Bhasanter (1923)., 99999990309440. . 1923. sanskrit. Literature. 412 pgs.
1812 Bharatvarshnaamkaran., 99999990235909. NULL. 0. sanskrit. Jain Dharm. 505 pgs.
1812 Bharatvarshnaamkaran., 99999990309441. . 0. sanskrit. Religion. 506 pgs.
1815 Raja-Cekhara's Karpura-manjari (1901)., 99999990235910. NULL. 1901. sanskrit. Jain Sahitya. 317 pgs.
1815 Raja-Cekhara's Karpura-manjari (1901)., 99999990065486. . 1901. sanskrit. Literature. 318 pgs.
1815 Raja-Cekhara's Karpura-manjari (1901)., 99999990309442. . 1901. sanskrit. Literature. 318 pgs.
1816 Ajjhattatattaloa (1938)., 99999990235911. NULL. 1938. sanskrit. Jain Sahitya. 380 pgs.
1816 Ajjhattatattaloa (1938)., 99999990065487. . 1938. sanskrit. Literature. 380 pgs.
1816 Ajjhattatattaloa (1938)., 99999990309443. . 1938. sanskrit. Literature. 380 pgs.
1817 Sodshak Granth-Vivranam Vol-1., 99999990235912. NULL. 0. sanskrit. Jain Sahitya. 435 pgs.
1817 Sodshak Granth-Vivranam Vol-1., 99999990309444. . 0. sanskrit. Literature. 436 pgs.
1829 Bhattaraka Sampradaya (1958)., 99999990235913. NULL. 1958. sanskrit. Jain Dharm. 343 pgs.
1829 Bhattaraka Sampradaya (1958)., 99999990065488. . 1958. sanskrit. Religion. 344 pgs.
1829 Bhattaraka Sampradaya (1958)., 99999990309445. . 1958. sanskrit. Religion. 344 pgs.
1832 Iti Bhagwati Sutram Panchmangm Samaptam (1882)., 99999990235914. NULL. 0. sanskrit. Vaid. 3847 pgs.
1832 Iti Bhagwati Sutram Panchmangm Samaptam (1882)., 99999990309446. . 0. sanskrit. Mythology. 3848 pgs.
1835 Prasnoattar Tatvabodh 1., 99999990235915. xxxx. 0. sanskrit. Jain Dharm. 202 pgs.
1835 Prasnoattar Tatvabodh 1., 99999990309447. xxxx. 0. sanskrit. Religion. 203 pgs.
1836 Prasnoattar Tatvabodh 2., 99999990235916. xxxx. 0. sanskrit. Jain Dharm. 206 pgs.
1836 Prasnoattar Tatvabodh 2., 99999990309448. xxxx. 0. sanskrit. Religion. 207 pgs.
1837 Hit Shkshavali Prasnoattar Tatvabodh., 99999990235917. xxxx. 0. sanskrit. Jain Dharm. 213 pgs.
1837 Hit Shkshavali Prasnoattar Tatvabodh., 99999990309449. xxxx. 0. sanskrit. Religion. 214 pgs.
1841 Chovish Dandak., 99999990235918. Parkhe,Babu Amolchand. 0. sanskrit. Jain Dharm. 187 pgs.
1841 Chovish Dandak., 99999990309450. Parkhe,Babu Amolchand. 0. sanskrit. Religion. 188 pgs.
1844 Syadvadamanjari Of Mallisena., 99999990235919. NULL. 0. sanskrit. Jain Dharm. 766 pgs.
1844 Syadvadamanjari Of Mallisena., 99999990309451. . 0. sanskrit. Religion. 766 pgs.
1848 Sayadvadmanjari (1935)., 99999990235920. Suri,malli Sen. 1935. sanskrit. Jain Dharm. 528 pgs.
1848 Sayadvadmanjari (1935)., 99999990065489. Suri,malli Sen. 1935. sanskrit. Religion. 528 pgs.
1848 Sayadvadmanjari (1935)., 99999990309452. Suri,malli Sen. 1935. sanskrit. Religion. 528 pgs.
1850 Akalangagranthtrayam (1939)., 99999990235921. NULL. 1939. sanskrit. Jain Dharm. 385 pgs.
1850 Akalangagranthtrayam (1939)., 99999990065490. . 1939. sanskrit. Literature. 385 pgs.
1850 Akalangagranthtrayam (1939)., 99999990309453. . 1939. sanskrit. Literature. 385 pgs.
1853 Anekantajayapataka (1947)., 99999990235922. H.R.Kapdiya. 1947. sanskrit. Jain Dharm. 495 pgs.
1853 Anekantajayapataka (1947)., 99999990065491. H.R.Kapdiya. 1947. sanskrit. Literature. 495 pgs.
1853 Anekantajayapataka (1947)., 99999990309454. H.R.Kapdiya. 1947. sanskrit. Literature. 495 pgs.
1855 Prameyakamala-Martanda (1912)., 99999990235923. Prabha Chand. 1912. sanskrit. Jain Dharm. 919 pgs.
1855 Prameyakamala-Martanda (1912)., 99999990065492. Prabha Chand. 1912. sanskrit. Literature. 920 pgs.
1855 Prameyakamala-Martanda (1912)., 99999990309455. Prabha Chand. 1912. sanskrit. Literature. 920 pgs.
1856 Dravya-Samgraha (1917)., 99999990235924. S.C.Ghosal. 1917. sanskrit. Jain Dharm. 327 pgs.
1856 Dravya-Samgraha (1917)., 99999990065493. S.C.Ghosal. 1917. sanskrit. Literature. 328 pgs.
1856 Dravya-Samgraha (1917)., 99999990309456. S.C.Ghosal. 1917. sanskrit. Literature. 328 pgs.
1870 Tatvarthlokvartikalankarah Vol-4 (1956)., 99999990235925. xxxx. 1956. sanskrit. Jain Dharm. 598 pgs.
1870 Tatvarthlokvartikalankarah Vol-4 (1956)., 99999990065494. xxxx. 1956. sanskrit. Religion. 600 pgs.
1870 Tatvarthlokvartikalankarah Vol-4 (1956)., 99999990309457. xxxx. 1956. sanskrit. Religion. 1 pgs.
1871 Tatvnyayvibhakarah., 99999990235926. xxxx. 0. sanskrit. Jain Dharm. 665 pgs.
1873 Nyayvinishayavivaran Vol-2 (1954)., 99999990235927. Suri,Shrimadvadiraj. 1954. sanskrit. Jain Dharm. 532 pgs.
1873 Nyayvinishayavivaran Vol-2 (1954)., 99999990065496. Suri,Shrimadvadiraj. 1954. sanskrit. Religion. 532 pgs.
1873 Nyayvinishayavivaran Vol-2 (1954)., 99999990309459. Suri,Shrimadvadiraj. 1954. sanskrit. Religion. 532 pgs.
1879 Shri Prakaran-Ratnakar Vol-1 (1876)., 99999990235928. Manak,Bheem Singh. 1876. sanskrit. Jain Dharm. 798 pgs.
1879 Shri Prakaran-Ratnakar Vol-1 (1876)., 99999990065497. Manak,Bheem Singh. 1876. sanskrit. Religion. 798 pgs.
1879 Shri Prakaran-Ratnakar Vol-1 (1876)., 99999990309460. Manak,Bheem Singh. 1876. sanskrit. Religion. 798 pgs.
1880 Shri Prakaran-Ratnakar Vol-4., 99999990235929. Manak,Bheem Singh. 0. sanskrit. Jain Dharm. 334 pgs.
1880 Shri Prakaran-Ratnakar Vol-4., 99999990309461. Manak,Bheem Singh. 0. sanskrit. Religion. 334 pgs.
1884 Prameyakamal Martand., 99999990235930. Chandracharya, Prabha. 1941. sanskrit. Sanskrit Sahitiye. 905 pgs.
1884 Prameyakamal Martand., 99999990309462. Chandracharya, Prabha. 1941. sanskrit. Literature. 906 pgs.
1885 Swadhyay Sudha., 99999990235931. Kanheyalalji "Kamal". 0. sanskrit. Aadhyatmic Jeevan Sanmbandhi. 495 pgs.
1885 Swadhyay Sudha., 99999990066712. Kanheyalalji "Kamal". 0. sanskrit. Religion. 495 pgs.
1885 Swadhyay Sudha., 99999990309463. Kanheyalalji "Kamal". 0. sanskrit. Religion. 495 pgs.
19 Conciliun, ophthalmologicum(Acta)(1)., 4990010024332. . 1962. sanskrit. Medical. 1001 pgs.
19 Conciliun, ophthalmologicum(Acta)(2)., 4990010024333. . 1962. sanskrit. Medical. 768 pgs.
1901 Saagrika., 99999990235932. Upadhyay, Ramji. 0. sanskrit. Sanskrit Sahitiye. 517 pgs.
1901 Saagrika., 99999990066713. Upadhyay, Ramji. 0. sanskrit. Literature. 518 pgs.
1901 Saagrika., 99999990309464. Upadhyay, Ramji. 0. sanskrit. Literature. 518 pgs.
1902 Sagrika., 99999990235933. Dwivedi, Rahasbihari. 0. sanskrit. Sanskrit Sahitiye. 697 pgs.
1902 Sagrika., 99999990066714. Dwivedi, Rahasbihari. 0. sanskrit. Literature. 698 pgs.
1902 Sagrika., 99999990309465. Dwivedi, Rahasbihari. 0. sanskrit. Literature. 698 pgs.
1903 Dharmabhuday Mahakavya (1941)., 99999990235934. Muni, Jin Vijay. 1949. sanskrit. Jain Dharma. 285 pgs.
1903 Dharmabhuday Mahakavya (1941)., 99999990309466. Muni, Jin Vijay. 1949. sanskrit. Literature. 286 pgs.
1905 Padmapurana., 99999990235935. Dolatram. 0. sanskrit. Puraan. 745 pgs.
1905 Padmapurana., 99999990309467. Dolatram. 0. sanskrit. Mythology. 746 pgs.
1906 Padama Purana., 99999990235936. Ravisenacarya. 1959. sanskrit. Puran. 477 pgs.
1906 Padama Purana., 99999990066715. Ravisenacarya. 1959. sanskrit. Mythology. 477 pgs.
1906 Padama Purana., 99999990309468. Ravisenacarya. 1959. sanskrit. Mythology. 477 pgs.
1907 Padmapuran Vol-1., 99999990235937. NULL. 0. sanskrit. Jain Dharm. 603 pgs.
1907 Padmapuran Vol-1., 99999990309469. . 0. sanskrit. Religion. 604 pgs.
1909 Shree Gnatadharma Kathanga Sootram., 99999990235938. Maharaj, Kanheyalal. 0. sanskrit. Katha. 859 pgs.
1909 Shree Gnatadharma Kathanga Sootram., 99999990066716. Maharaj, Kanheyalal. 0. sanskrit. Literature. 860 pgs.
1909 Shree Gnatadharma Kathanga Sootram., 99999990309470. Maharaj, Kanheyalal. 0. sanskrit. Literature. 859 pgs.
1911 Dasaveaaliyam Tah Uttarjhayayani., 99999990235939. Tulsi Aacharya. 0. sanskrit. Jain Dharma. 811 pgs.
1911 Dasaveaaliyam Tah Uttarjhayayani., 99999990309471. Tulsi Aacharya. 0. sanskrit. Religion. 811 pgs.
1912 Kasayapahunam (1958)., 99999990235940. NULL. 1958. sanskrit. Jain Dharm. 385 pgs.
1912 Kasayapahunam (1958)., 99999990309472. . 1958. sanskrit. Religion. 386 pgs.
1913 Sthanaang Sutra., 99999990235941. Muni, Kanheyalal. 0. sanskrit. Jain Dharma. 1252 pgs.
1913 Sthanaang Sutra., 99999990309473. Muni, Kanheyalal. 0. sanskrit. Religion. 1253 pgs.
1914 Pancastikayasara, The Buldidg Of The Cosmos (1944)., 99999990235942. NULL. 1944. sanskrit. Jain Dharm. 292 pgs.
1914 Pancastikayasara, The Buldidg Of The Cosmos (1944)., 99999990309474. . 1944. sanskrit. Religion. 293 pgs.
1916 Ayaro,Acaranga Sutra., 99999990235943. NULL. 0. sanskrit. Jain Dharm. 471 pgs.
1916 Ayaro,Acaranga Sutra., 99999990309475. . 0. sanskrit. Religion. 472 pgs.
1917 Shri Gyata Dharmakathang Sutram Part-1., 99999990235944. NULL. 0. sanskrit. Jain Dharm. 763 pgs.
1917 Shri Gyata Dharmakathang Sutram Part-1., 99999990309476. . 0. sanskrit. Religion. 763 pgs.
1918 Aayarangsuttam., 99999990235945. NULL. 0. sanskrit. Jain Dharm. 517 pgs.
1918 Aayarangsuttam., 99999990309477. . 0. sanskrit. Religion. 518 pgs.
1919 Kasaya-pahudam Vol-VII (1958)., 99999990235946. NULL. 1958. sanskrit. Jain Dharm. 503 pgs.
1919 Kasaya-pahudam Vol-VII (1958)., 99999990309478. . 1958. sanskrit. Religion. 503 pgs.
192 Chemical Tricks ., 4990010025605. Jamnabhi P,s. 0. sanskrit. Geography. 153 pgs.
1920 Kasaya-pahudam Vol-V (1956)., 99999990235947. NULL. 1956. sanskrit. Jain Dharm. 435 pgs.
1920 Kasaya-pahudam Vol-V (1956)., 99999990309479. . 1956. sanskrit. Religion. 436 pgs.
1921Aayaro Tah Aayar-Chula., 99999990235948. NULL. 0. sanskrit. Jain Dharm. 610 pgs.
1921Aayaro Tah Aayar-Chula., 99999990309480. . 0. sanskrit. Religion. 610 pgs.
1922 Kasaya-pahudam Vol-3 (1955)., 99999990235949. NULL. 1955. sanskrit. Jain Dharm. 561 pgs.
1922 Kasaya-pahudam Vol-3 (1955)., 99999990309481. . 1955. sanskrit. Religion. 562 pgs.
1923 Dashvekaliksutram., 99999990235950. Aatmaram. 0. sanskrit. Jain Dharma. 749 pgs.
1923 Dashvekaliksutram., 99999990309482. Aatmaram. 0. sanskrit. Religion. 750 pgs.
1924 Anga Suttani-II., 99999990235951. Tulasi, Acharya. 0. sanskrit. Jain Dharma. 1153 pgs.
1924 Anga Suttani-II., 99999990066717. Tulasi, Acharya. 0. sanskrit. Religion. 1154 pgs.
1924 Anga Suttani-II., 99999990309483. Tulasi, Acharya. 0. sanskrit. Religion. 1154 pgs.
1927 Bhagwati Sutra, Vol-I., 99999990235952. Banthiya Ghevarchand. 1934. sanskrit. Jain Dharma. 558 pgs.
1927 Bhagwati Sutra, Vol-I., 99999990309484. Banthiya Ghevarchand. 1934. sanskrit. Religion. 558 pgs.
1928 Uttarapurana., 99999990235953. Jain, Pannalal. 1954. sanskrit. Jain Dharma. 744 pgs.
1928 Uttarapurana., 99999990309485. Jain, Pannalal. 1954. sanskrit. Religion. 744 pgs.
1930 Mul Suttani., 99999990235954. Muni, Kanheyalal. 0. sanskrit. Jain Dharma. 739 pgs.
1930 Mul Suttani., 99999990066718. Muni, Kanheyalal. 0. sanskrit. Religion. 739 pgs.
1930 Mul Suttani., 99999990309486. Muni, Kanheyalal. 0. sanskrit. Religion. 739 pgs.
1931 Aadi Puraan-2., 99999990235955. Jinsen, Aacharya. 1944. sanskrit. Jain Dharma. 613 pgs.
1931 Aadi Puraan-2., 99999990309487. Jinsen, Aacharya. 1944. sanskrit. Religion. 614 pgs.
1932 Bhikshu Granth Ratnakar-1., 99999990235956. Tulsi, Aacharya. 1960. sanskrit. Jain Dharma. 953 pgs.
1932 Bhikshu Granth Ratnakar-1., 99999990066719. Tulsi, Aacharya. 1960. sanskrit. Religion. 954 pgs.
1932 Bhikshu Granth Ratnakar-1., 99999990309488. Tulsi, Aacharya. 1960. sanskrit. Religion. 954 pgs.
1958 Annual report virus research centre., 4990010029334. xxxx. 1958. sanskrit. Medical. 173 pgs.
2- Suygadamgasuttam (Sutrakrtangsutram)., 99999990313196. Muni Punya Vijay. 1978. sanskrit. Literature. 450 pgs.
20 Vi Shatabdi Ke Avishkar ., 4990010022337. Vatsan Devis. 1966. sanskrit. Science. 248 pgs.
21 Banaam 30., 4990010025102. Shastri,Aacharya Chatursain. 1930. sanskrit. Literature. 343 pgs.
21 Vi Sadi Ki Aur Vigyan Ke Badhate Charan., 4990010031882. Harish Goyal. 1962. sanskrit. Literature. 143 pgs.
4177 Sri Madgeeta Bhashya., 1990020084616. . 0. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 270 pgs.
5000 Years of Indian architecture., 4990010027091. xxxx. 1956. sanskrit. Education. 56 pgs.
8 Years Criminal Digest., 4990010028515. Pal, B. K.. 1939. sanskrit. Literature. 501 pgs.
894 VIDHYAPATI PADAWALI VOL-2., 99999990235859. Kumar Shri Ganga Nand Singh. 1889. sanskrit. Padhya sahitya. 619 pgs.
904_ADARSH RAMAYAN., 99999990235860. Jain Divakar Pandit Muni Shri Chothmal Ji Maharaj. 0. sanskrit. Vaidik sahitya. 493 pgs.
912 _RAGHUVANSAM., 99999990235861. Shri Suri Mallinath. 0. sanskrit. Vaidik sahitya. 953 pgs.
925_SHRI CHANDRA SAGAR SMRTI GRANTH., 99999990235862. xxxx. 0. sanskrit. Smrati granth. 383 pgs.
930_HINDI PREMGATHA SNGRAH., 99999990235863. Shri Ray Gulab. 1953. sanskrit. Prem gatha. 413 pgs.
938 _BHAKTI SAGAR., 99999990235864. Shri Bhatta Narayan. 1916. sanskrit. Bhakti sahitya. 247 pgs.
941_SANSKRIT SAAHITIYA KA ITIHAAS., 99999990235865. Seth Kanhaiyalal Poddar. 0. sanskrit. Sanskrati - sahitya - itihas. 439 pgs.
943 Vaidik Sampda., 99999990235866. Shri Veer Sain Vedshrami. 0. sanskrit. Vaidik - sampada. 496 pgs.
949_PADMANI CHARITRA CHOPAI., 99999990235867. xxxx. 0. sanskrit. Padmini - charitra. 299 pgs.
952_GIRDHARGANSHBHVAN 1892., 99999990235868. xxxx. 1892. sanskrit. Hindi sahitya. 217 pgs.
961_MALTI MADHAV 1953., 99999990235869. Sastri Mahadeva. 1953. sanskrit. Natak. 707 pgs.
962_NATHURAM SHYAM KE SHARANE., 99999990235870. xxxx. 0. sanskrit. Sanskrit sahitya. 619 pgs.
987_MANAV-DHRM-SAR., 99999990235871. xxxx. 1940. sanskrit. Manav - dharma. 279 pgs.
995_HINDI-PARIYAVACHI KOSH1934., 99999990235872. Pandit Shrikrishna Shukla. 1934. sanskrit. Shabdakosh. 389 pgs.
A bibliography of internal medicine communicable diseases., 4990010029289. Bloomfield, Arthur L.. 1958. sanskrit. Medical. 603 pgs.
A Bibliography of the world literature on blood pressure 1920-50 Vol. I., 4990010027509. Katz, Jacob. 1952. sanskrit. Medical. 205 pgs.
A Bibliography of the world literature on blood pressure 1920-50 Vol. II., 4990010027544. Katz, Jacob. 1952. sanskrit. Medical. 83 pgs.
A Bibliography of the world literature on blood pressure 1920-50 Vol. III., 4990010027510. Katz, Jacob. 1952. sanskrit. Medical. 247 pgs.
A Biennial Retrospect Of Medicine, Surgery., 4990010016561. Power,H.Ed.. 1875. sanskrit. Generalities. 580 pgs.
A Bill Of Divorcement., 4990010017545. Dane, Clemence. 1921. sanskrit. Social Science. 108 pgs.
A Blind Man's Offering Ed. 2nd., 4990010020490. Bowen, B. B.. 1849. sanskrit. Biography. 444 pgs.
A Book Of English Idioms., 4990010023430. S.K.Bagchi. 1925. sanskrit. Literature. 420 pgs.
A Book Of English Poetry., 4990010023109. Harrison G,B,. 1937. sanskrit. Poetry. 211 pgs.
A Book Of Essays Ed. 2nd., 4990010020718. N. A.. 1940. sanskrit. Political Science. 348 pgs.
A Brief Agricultural Geography Of West Bengal., 4990010016562. Mukherjee, Samarendra Nath. 1919. sanskrit. Technology. 202 pgs.
A Brief Descrption Of The Principal Monuments ., 4990010025520. XXXX. 1866. sanskrit. Commerce. 280 pgs.
A Brief History Of India Ed. 12th., 4990010017546. Majumdar, Ramesh Chandra.. 1935. sanskrit. HISTORY. 360 pgs.
A Brief Outline Of The History Of Sanskrit Literature., 4990010017547. Choudhury,Tarinicharan. 1911. sanskrit. LITERATURE. 116 pgs.
A buide fo communitg development., 4990010027099. xxxx. 1957. sanskrit. Medical. 209 pgs.
A career in the arwed forces., 4990010027075. xxxx. 1951. sanskrit. Education. 111 pgs.
A Catalogue of Sanskrit and Prakrit Manuscripts In The Rajasthan Oriental Research Institute Part-I., 99999990077657. Jinavijaya, Padmashri Muni. 1963. sanskrit. Literature. 635 pgs.
A Catalogue of Sanskrit and Prakrit Manuscripts In The Rajasthan Oriental Research Institute Part-I., 99999990303660. Jinavijaya, Padmashri Muni. 1963. sanskrit. Literature. 635 pgs.
A Catalogue Of Sanskrit Manuscripts Fascicle-I., 99999990293986. Bhuler,G.. 1871. sanskrit. Devotional. 821 pgs.
A Catalogue Of Sanskrit Manuscripts Fascicle-I., 99999990322177. Bhuler,G.. 1871. sanskrit. Devotional. 821 pgs.
a catalogue of the samskrit manuscripts in the adyar library part_1., 99999990010981. pandit of the library. 1926. sanskrit. catalogues. 275 pgs.
A CATALOGUE OF THE SANSKRIT MANUSCRIPTS., 5990010069628. T.R.CHINTAMANI. 1928. sanskrit. INDIAN LITERATURE. 269 pgs.
A Catholic Commentary On Holy Scripture., 99999990007738. Orchard Bernard. 1951. sanskrit. General. 1316 pgs.
A century of conflict, Communist techniques of world revolution., 4990010027236. Possony, Stefan T.. 1953. sanskrit. Medical. 445 pgs.
A Certified Bride., 4990010020719. Barcynska, Countess. 1812. sanskrit. English Literature. 308 pgs.
A Chronicle Of The Conquest Of Granada Vol. 1., 4990010020720. Irving, Washington. 1850. sanskrit. History. 518 pgs.
A Civilisation at Bay ., 4990010018697. Kunhikannan, K. . 1931. sanskrit. History. 576 pgs.
A Class Book Of Botany [ Part - 11 ]., 4990010031653. A. C. Dutta. 1957. sanskrit. Science. 668 pgs.
A Collection Of Modern And Contemporary Voyages And Travels Vol. 6., 4990010020721. N.A.. 1807. sanskrit. Geography.Travel. 626 pgs.
A Collection Of Modern And Contemporary Voyages Vol. 7 ., 4990010016563. N.A.. 1808. sanskrit. Geography. 638 pgs.
A Collection Of Oriental Works., 99999990003411. Vopadeva. 1912. sanskrit. Instrumental music --Sri Lanka. 98 pgs.
A Collection Of Statutes Vol. 1., 4990010017548. Evans, William David. 1817. sanskrit. Social Sciences. 690 pgs.
A Collection Of Statutes Vol. 3., 4990010016964. Evans, William David. 1817. sanskrit. Social Sciences. 562 pgs.
A Collection Of Statutes Vol. 4., 4990010016965. Evans, William David. 1817. sanskrit. Social Sciences. 478 pgs.
A Collection Of Statutes Vol. 5., 4990010016966. Evans, William David. 1817. sanskrit. Social Sciences. 496 pgs.
A Collection Of The Acts Of The Indian Legislature For The Year 1929., 4990010028656. xxxx. 1930. sanskrit. Literature. 173 pgs.
A collection Of The Acts Of The Indian Legislature For The Year 1930., 4990010022766. XXXX. 1930. sanskrit. Law. 664 pgs.
A Collection of the Acts passed by the Lieut-Governor of Bengal in Council in The Year 1888., 4990010018875. N. A.. 1889. sanskrit. LAW. 316 pgs.
A color atlas of morphologic hematology., 4990010029313. Daland Geneva A.. 1951. sanskrit. Medical. 85 pgs.
A color atlas of morphologic hematology with a guide to clinical interpretation., 4990010029351. Daland, Geneva A.. 1959. sanskrit. Medical. 113 pgs.
A Comparative Grammar Of The Sanscrit, Zend Vol. 1, Ed.2., 4990010021177. Bopp,F.. 1854. sanskrit. Language.Linguistics.Literature. 488 pgs.
A Comparative Study Of Some Of The Leading Music Systems ., 4990010025461. Bhatkhande V.N. 0. sanskrit. History. 135 pgs.
A Compendium., 99999990879770. Yoga Raja. 1901. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 172 pgs.
A Compendium Of Cattle Medicine Ed. 5th., 4990010020491. White, James. 1828. sanskrit. Applied Science. 352 pgs.
A Compendium Of Modern Geography Ed. 33th., 4990010021178. Stewart, Alexander. 1885. sanskrit. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 578 pgs.
A Compilation of The Regulations and Circular Orders., 4990010018698. N. A.. 1842. sanskrit. SOCIAL SCIENCES. 640 pgs.
A Complete Alphabetical Index of all the Words in the Rigveda., 99999990879714. Swami Vishvesh Aranand and. 1908. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 496 pgs.
A Complete Concordance To Science And Health With Key To The Scriptures., 4990010028457. Mary Baker Eddy . 1909. sanskrit. Literature. 705 pgs.
A complete outline of fractures(Third Edition)., 4990010031220. Bonnin, J. Grant. 1951. sanskrit. Medical. 782 pgs.
A complete outline of fractures(Third Edition)., 99999990042132. Bonnin, J. Grant. 1951. sanskrit. Medical. 782 pgs.
A Complete System Of Pleading Vol. 1., 4990010018699. Wentworth, John. 1797. sanskrit. Social Science. 542 pgs.
A Complete Treatise On Practical Land-Surveying Ed.5th., 4990010021179. Nesbit, A.. 1833. sanskrit. SCIENCE. 456 pgs.
A comprehensive grammar of the sanskrit language., 5990010113681. . 1884. sanskrit. Literature. 694 pgs.
A Comprehensive History Of The Religion Of The Hindus., 4990010021180. Pal, Dhirendra Nath. 1905. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 370 pgs.
A concise Dictionary Of Egyptian Archeaology Hand Book For Students And Travellers ., 4990010025521. Anderson Brodrick . 1902. sanskrit. History. 245 pgs.
A Concise Guide To The Town And University Of Cambridge, Ed.6., 4990010016967. Clark,John Willis. 1919. sanskrit. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 246 pgs.
A Concise Sanskrit -English Dictionary., 99999990293024. Bhide,.Vaman Vidyadhar. 1926. sanskrit. Devotional. 1208 pgs.
A Concise Sanskrit -English Dictionary., 99999990321215. Bhide,.Vaman Vidyadhar. 1926. sanskrit. Devotional. 1208 pgs.
A Concordance of Purana Contents., 99999990293649. Tandon,Yashpal. 1952. sanskrit. Devotional. 80 pgs.
A Concordance of Purana Contents., 99999990321840. Tandon,Yashpal. 1952. sanskrit. Devotional. 80 pgs.
A Concordance of Sanskrit Dhatupathas., 5990010098720. G B Palsule. 0. sanskrit. LANGUAGE.LINGUISTICS.LITERATURE. 212 pgs.
A Concordance to the Principal Upanishads and Bhagavadgita., 99999990879716. Jacob G.A. 1867. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 1100 pgs.
A concordance-Dictionary., 5990010098193. Bhagavan Das. 1938. sanskrit. Literature. 273 pgs.
A Concordence To The Principal Upanishads And Bhagavadgita., 4990010095747. Jacob, Colonel G. A.. 1891. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 1100 pgs.
A Concordence To The Principal Upanishads And Bhagavadgita., 4990010210510. Jacob, Colonel G. A.. 1891. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 1100 pgs.
A Constitutional History of India 1600-1935., 4990010021181. Keith, Arthur Berriedale. 1936. sanskrit. POLITICAL SCIENCE. 596 pgs.
A contribution to the study of portal hypertension., 4990010029349. Hunt, Alan Henderson. 1958. sanskrit. Medical. 251 pgs.
A Course Of Mathematics Vol. 2, Ed. 9th., 4990010021183. Hutton, Charles.. 1828. sanskrit. Natural Sciences. 436 pgs.
A Course of Mathematics, Vol.2, ed.8., 4990010021182. Hutton, Charles. 1824. sanskrit. MATHEMATICS. 434 pgs.
A Critical Edition Of Sri Kalacakratantra-Raja., 4990010198577. Banerjee, Biswanth. 1985. sanskrit. RELIGION. 314 pgs.
A Critical Study of Dandin And His Works., 99999990077490. Gupta, Dharmendra Kumar. 1970. sanskrit. Literature. 482 pgs.
A Critical Study of Dandin And His Works., 99999990303493. Gupta, Dharmendra Kumar. 1970. sanskrit. Literature. 482 pgs.
A Critical Study of dialectic in kant amp Sankara., 5990010153467. Mira Malviya. 1973. sanskrit. Literature. 335 pgs.
A Critical Study Of Philosophy Of Ramanuja., 99999990286765. Gupta,Sen,Anima. 1956. sanskrit. Psychology. 291 pgs.
A Critical Study of Sanskrit Commentaries on Patanjala Yoga -Sutras., 5990010153468. Neelam Srivastava. 1963. sanskrit. Literature. 424 pgs.
A CRITIQUE ON THE VAISESIKA TATTVAS., 5990010098194. DR RAM SHARAN SHASTRI. 0. sanskrit. LITERATURE SANSKRIT. 324 pgs.
A Decade Of Mao's China., 4990010023200. Chandrasekhar S. 1960. sanskrit. Literature. 117 pgs.
A Descripitive Catalogue Of Sanskrit Manuscripts In The Curator s Offce Library Trivandrum Vol-I., 99999990293972. Sastri ,K.S.. 1937. sanskrit. Devotional. 418 pgs.
A Descripitive Catalogue Of Sanskrit Manuscripts In The Curator s Offce Library Trivandrum Vol-I., 99999990322163. Sastri ,K.S.. 1937. sanskrit. Devotional. 418 pgs.
A Description Of The Burmese Empire Preface And Note Rome., 4990010025624. John Jardine . 1833. sanskrit. History. 255 pgs.
A Descriptive Catalogue Of Sanskrit Manuscripts Vol. 4 ., 4990010059513. Sastri,Hrishikesa . 1908. sanskrit. Generalities. 940 pgs.
A Descriptive Catalogue Of Manuscripts., 99999990027965. Gandhi, Lalchandra Bhagawandas. 1937. Sanskrit. Devotional. 573 pgs.
A Descriptive Catalogue of Manuscripts In The Tagore Maharaja Serfoji s Sarasvati Mahal Library Tanjora VOL- IX., 99999990294684. Sastri,P.P.S.. 1930. sanskrit. Devotional. 424 pgs.
A Descriptive Catalogue of Manuscripts In The Tagore Maharaja Serfoji s Sarasvati Mahal Library Tanjora VOL-XVI., 99999990294681. Sastri,P.P.S.. 1931. sanskrit. Devotional. 482 pgs.
A Descriptive Catalogue of Manuscripts In The Tagore Maharaja Serfoji s Sarasvati Mahal Library Tanjora VOL-XVI., 99999990294682. Sastri,P.P.S.. 1933. sanskrit. Devotional. 654 pgs.
A Descriptive Catalogue Of Manuscripts In Mithila Vol. 1., 4990010198578. Jayaswal, Kashiprasad. 1927. sanskrit. PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY. 600 pgs.
A Descriptive Catalogue of Manuscripts In The Tagore Maharaja Serfoji s Sarasvati Mahal Library Tanjora VOL-VIII., 99999990294683. Sastri,P.P.S.. 1930. sanskrit. Devotional. 473 pgs.
A Descriptive Catalogue of Manuscripts Vol.-I., 99999990291758. Gajanand K.Shrigondekar. 1925. sanskrit. Devotional. 394 pgs.
A Descriptive Catalogue of Manuscripts Vol.-I., 99999990319949. Gajanand K.Shrigondekar. 1925. sanskrit. Devotional. 394 pgs.
A Descriptive Catalogue Of Rajasthani Manuscripts pt. 2., 4990010223376. Mhamia, Ambika Charan, ed.. 2003. sanskrit. GENERALITIES. 619 pgs.
a descriptive catalogue of sanakrit., 5990010099450. rajendralala mitra. 1877. sanskrit. literature. 235 pgs.
A Descriptive Catalogue Of Sanscrit Manuscripts vol. 1., 4990010223378. Sastri, Hara Prasad. 1917. sanskrit. GENERALITIES. 222 pgs.
A Descriptive Catalogue Of Sanscrit Manuscripts vol. 8, pt. 2., 4990010223379. Sastri, Haraprasad. 1940. sanskrit. GENERALITIES. 344 pgs.
A Descriptive Catalogue Of Sanscrit Manuscripts vol.15, pt. 1., 4990010223377. Bandury, Dalia, comp.. 2006. sanskrit. GENERALITIES. 318 pgs.
A Descriptive Catalogue Of Sanskrit Manuscripts In The Asiatic Society Of Bengal Collection Vol-VII., 99999990293969. Shastri ,M.H.. 1934. sanskrit. Devotional. 672 pgs.
A Descriptive Catalogue Of Sanskrit Manuscripts In The Asiatic Society Of Bengal Collection Vol-VII., 99999990322160. Shastri ,M.H.. 1934. sanskrit. Devotional. 672 pgs.
A Descriptive Catalogue Of Sanskrit Manuscripts In The Government Collection Vol-I., 99999990293968. Shastri ,M.H.. 1917. sanskrit. Devotional. 200 pgs.
A Descriptive Catalogue Of Sanskrit Manuscripts In The Government Collection Vol-I., 99999990322159. Shastri ,M.H.. 1917. sanskrit. Devotional. 200 pgs.
A Descriptive Catalogue Of Sanskrit Manuscripts In The Government Collection Vol-II., 99999990293967. Shastri ,M.H.. 1923. sanskrit. Devotional. 1226 pgs.
A Descriptive Catalogue Of Sanskrit Manuscripts In The Government Collection Vol-II., 99999990322158. Shastri ,M.H.. 1923. sanskrit. Devotional. 1226 pgs.
A Descriptive Catalogue Of Sanskrit Manuscripts In The Library Of The Calcutta Sanskrit College Vol-V., 99999990293966. Shastri ,M.H.. 1903. sanskrit. Devotional. 124 pgs.
A Descriptive Catalogue Of Sanskrit Manuscripts In The Library Of The Calcutta Sanskrit College Vol-V., 99999990322157. Shastri ,M.H.. 1903. sanskrit. Devotional. 124 pgs.
A Descriptive Catalogue Of Sanskrit And Prakrt Manuscripts Vol-I., 99999990293964. xxxx. 1977. sanskrit. Devotional. 513 pgs.
A Descriptive Catalogue Of Sanskrit And Prakrt Manuscripts Vol-I., 99999990322155. xxxx. 1977. sanskrit. Devotional. 513 pgs.
A Descriptive Catalogue Of Sanskrit Manuscripts In The Government Collection vol. 3., 4990010095748. Shastri, Haraprasad. 1925. sanskrit. GENERALITIES. 1150 pgs.
A Descriptive Catalogue Of Sanskrit Manuscripts In The Government Collection vol. 3., 4990010213775. Shastri, Haraprasad. 1925. sanskrit. GENERALITIES. 1150 pgs.
A Descriptive Catalogue Of Sanskrit Manuscripts In The Library Of The Calcutta Sanskrit College., 99999990293971. Saatri,H.. 1907. sanskrit. Devotional. 153 pgs.
A Descriptive Catalogue Of Sanskrit Manuscripts In The Library Of The Calcutta Sanskrit College., 99999990322162. Saatri,H.. 1907. sanskrit. Devotional. 153 pgs.
A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts Vol XXV., 99999990879953. Shastri Kuppuswami. 1924. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 280 pgs.
A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts Vol XXVI., 99999990879966. Sastri S. Kuppuswavi. 1927. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 226 pgs.
A Descriptive Catalogue Of Sanskrit Manuscripts Volume I Part II., 2040100049110. T P Upadhyaya. 1953. sanskrit. . 266 pgs.
A Descriptive Catalogue Of Sanskrit Manuskripts Volume I., 2040100049109. T P Upadhyaya. 1791. sanskrit. . 414 pgs.
A Descriptive Catalogue Of Sanskrit Mss. pt. 1., 4990010216630. Mitra, Rajendralala, ed.. 1877. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 246 pgs.
A Descriptive Catalogue Of Sanskrta And Prakrta Manuscripts Vol-III-IV., 99999990294007. Velankar,H.D.. 1930. sanskrit. Devotional. 129 pgs.
A Descriptive Catalogue Of Sanskrta And Prakrta Manuscripts Vol-III-IV., 99999990322198. Velankar,H.D.. 1930. sanskrit. Devotional. 129 pgs.
A Descriptive Catalogue Of The Marathi Manuscripts,Vol. 1 ., 4990010056929. Chandrasekharan,T. . 1953. sanskrit. GENERALITIES. 308 pgs.
A Descriptive Catalogue Of The Samskrta Manuscripts Vol-I amp Vol-II Part-I-III., 99999990294005. Devasthali,G.V.. 1944. sanskrit. Devotional. 518 pgs.
A Descriptive Catalogue Of The Samskrta Manuscripts Vol-I amp Vol-II Part-I-III., 99999990322196. Devasthali,G.V.. 1944. sanskrit. Devotional. 518 pgs.
A descriptive catalogue of the sanskrit manuscript vol ix., 1990010087788. Subhadra jha. 1963. sanskrit. Literature. 374 pgs.
A descriptive catalogue of the sanskrit manuscript vol x., 1990010087789. Subhadra jha. 1886. sanskrit. Literature. 262 pgs.
A descriptive catalogue of the sanskrit manuscript vol xi., 1990010087790. Subhadra jha. 1886. sanskrit. Literature. 391 pgs.
A descriptive catalogue of the sanskrit manuscript vol xii., 1990010087791. Subhadra jha. 1886. sanskrit. Literature. 338 pgs.
A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts Vol. 1., 4990010198579. Basavalingayya, M. S.. 1937. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 838 pgs.
A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts Vol. 4., 4990010198580. Sastri, P. P. S.. 1929. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 520 pgs.
A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts Vol. 5., 4990010198581. Sastri, P. P. S.. 1929. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 532 pgs.
A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts Vol. 6., 4990010198582. Sastri, P. P. S.. 1929. sanskrit. RELIGION. THEOLOGY. 502 pgs.
A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts vol.11., 4990010095749. Sastri, Haraprasada. 1957. sanskrit. GENARILITIES. 1056 pgs.
A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts vol.11., 4990010213776. Sastri, Haraprasada. 1957. sanskrit. GENARILITIES. 1056 pgs.
A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts Vol.4, Part.2., 4990010016674. Rangacharya,M.. 1908. sanskrit. GENERALITIES. 334 pgs.
A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts In H.H.The Maharajahs Palace Library Vol-I., 99999990293983. K.Sambasivasastri. 1937. sanskrit. Devotional. 836 pgs.
A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts In H.H.The Maharajahs Palace Library Vol-I., 99999990322174. K.Sambasivasastri. 1937. sanskrit. Devotional. 836 pgs.
A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts Vol-I Part-II., 99999990294003. Upadhyaya,T.P.. 1953. sanskrit. Devotional. 311 pgs.
A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts Vol-I Part-II., 99999990322194. Upadhyaya,T.P.. 1953. sanskrit. Devotional. 311 pgs.
A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts Vol-XI., 99999990145056. Rangacarya M. 1911. sanskrit. LANGUAGE LINGUISTICS LITERATURE. 434 pgs.
A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts Vol-XIII., 99999990294013. Rangacharya,M.. 1912. sanskrit. Devotional. 421 pgs.
A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts Vol-XIII., 99999990322204. Rangacharya,M.. 1912. sanskrit. Devotional. 421 pgs.
A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts Vol. 2., 99999990341148. Sastri, P. P. S.. 1928. sanskrit. Manuscripts. 472 pgs.
A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts Vol. I Part I., 1990010087792. . 1950. sanskrit. Literature. 408 pgs.
A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts Vol. II Part II., 1990010087793. . 1953. sanskrit. Literature. 222 pgs.
A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts Vol. III., 1990010087794. . 1956. sanskrit. Literature. 260 pgs.
A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts Vol. V part II., 1990010087795. . 1958. sanskrit. Literature. 323 pgs.
A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts Vol. V PartI., 1990010087796. . 1958. sanskrit. Literature. 317 pgs.
A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts Vol. VII., 1990010087797. . 1961. sanskrit. Literature. 362 pgs.
A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts Vol. VIII., 1990010087798. . 1962. sanskrit. Literature. 433 pgs.
A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts,Vol.1-Vedas ., 4990010047868. Sastri,P.P.S.. 1928. sanskrit. Religion. 500 pgs.
A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts,Vol.10 - Vyakarana., 4990010047865. Sastri,P.P.S.. 1930. sanskrit. Languages. 384 pgs.
A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts,Vol.11., 4990010005366. Sastri,P.P.S. 1931. sanskrit. Generalities. 618 pgs.
A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts,Vol.13., 4990010047866. Sastri,P.P.S.. 1931. sanskrit. Generalities. 500 pgs.
A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts,Vol.18., 4990010005367. Sastri,P.P.S.. 1934. sanskrit. Generalities. 468 pgs.
A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts,Vol.19., 4990010047867. Sastri,P.P.S.. 1934. sanskrit. Religion. 324 pgs.
A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts,Vol.3., 4990010005368. Sastri,P.P.S. 1929. sanskrit. GENERALITIES. 634 pgs.
A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts,Vol.7., 4990010047869. Sastri,P.P.S.. 1930. sanskrit. Literature. 520 pgs.
A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts,Vol.8., 4990010005369. Sastri,P.P.S. 1930. sanskrit. GENERALITIES. 482 pgs.
A Descriptive Catalogue Of The Sanskrit Manuscripts,Vol.9., 4990010005370. Sastri,P.P.S. 1930. sanskrit. GENERALITIES. 464 pgs.
A descriptive catalogue of the sanskrit manuskripts part-1., 1990010087799. M. Rangacharya. 1907. sanskrit. Literature. 144 pgs.
A Descriptive Catalogue Of The Telugu Manuscripts., 4990010005371. N.A. 1933. sanskrit. GENERALITIES. 432 pgs.
A Descriptive Catalogueof Sanskrit Manusripts of The Calcutta Sanskrit College VOL-I., 99999990293973. Sastri ,H. 1895. sanskrit. Devotional. 406 pgs.
A Descriptive Catalogueof Sanskrit Manusripts of The Calcutta Sanskrit College VOL-I., 99999990322164. Sastri ,H. 1895. sanskrit. Devotional. 406 pgs.
A Descriptive Catalogueof Sanskrit Manusripts of The Calcutta Sanskrit College VOL-II., 99999990293974. Sastri ,H. 1898. sanskrit. Devotional. 494 pgs.
A Descriptive Catalogueof Sanskrit Manusripts of The Calcutta Sanskrit College Vol-II., 99999990293976. Sastri ,H. 1903. sanskrit. Devotional. 65 pgs.
A Descriptive Catalogueof Sanskrit Manusripts of The Calcutta Sanskrit College VOL-II., 99999990322165. Sastri ,H. 1898. sanskrit. Devotional. 494 pgs.
A Descriptive Catalogueof Sanskrit Manusripts of The Calcutta Sanskrit College Vol-II., 99999990322167. Sastri ,H. 1903. sanskrit. Devotional. 65 pgs.
A Descriptive Catalogueof Sanskrit Manusripts of The Calcutta Sanskrit College Vol-III., 99999990293975. Sastri ,H. 1900. sanskrit. Devotional. 76 pgs.
A Descriptive Catalogueof Sanskrit Manusripts of The Calcutta Sanskrit College Vol-III., 99999990322166. Sastri ,H. 1900. sanskrit. Devotional. 76 pgs.
A Descriptive Catalouge Of The Sanskrit Manuscripts., 1990010087800. M.Rangaoarya. 1911. sanskrit. Literature. 376 pgs.
A Dictionary Of Arts, Sciences ., 4990010016564. N. A.. 1797. sanskrit. GENERALITIES. 902 pgs.
A dictionary of scientific terms., 4990010026857. Henderson, I. F.. 1957. sanskrit. Medical. 549 pgs.
A dictionary of scientific terms(Seventh Edition)., 4990010026952. Henderson, I. F.. 1960. sanskrit. Medical. 296 pgs.
A Dictionary of The English and Italian Languages, Vol.2., 4990010018700. Baretti, Joseph. 1798. sanskrit. LANGUAGES. 470 pgs.
A Dictionary of The English Language, Vol.3., 4990010021184. Johnson, Samuel. 1818. sanskrit. GENERALITIES. 1074 pgs.
A Dictionary(English And Sanskrit)., 4990010053030. William, Monier. 1851. sanskrit. Generalities. 886 pgs.
A Digest Of Indian Law Cases Containing High Court Reports., 4990010028681. Wigley, F. G.. 1906. sanskrit. Literature. 707 pgs.
A Digest Of Indian Law Cases Containing High Court Reports 1913., 4990010022779. Bose B.D. 1914. sanskrit. Law . 373 pgs.
A Digest Of Indian Law Cases Containing High Court Reports Vol I A-H., 4990010022795. Johnson .S.Webb. 1922. sanskrit. Law . 1102 pgs.
A Digest Of Indian Law Cases Vol II D-I 1836-1900., 4990010022770. Woodmean Joseph Vere . 1901. sanskrit. Law . 1006 pgs.
A Digest Of Indian Law Cases Vol III J-M 1836-1900., 4990010022771. Woodmean Joseph Vere . 1902. sanskrit. Law . 965 pgs.
A Digest Of Indian Law Cases Vol IV N-R 1836-1900., 4990010022775. Woodmean Joseph Vere . 1902. sanskrit. Law . 928 pgs.
A Digest Of Indian Law Cases Vol V S-Z 1836-1900., 4990010022776. Woodmean Joseph Vere . 1902. sanskrit. Law . 789 pgs.
A Digest Of Indian Law Cases Vol VI Index Of Cases 1836-1900., 4990010022772. Woodmean Joseph Vere . 1902. sanskrit. Law . 618 pgs.
A Digest Of Indian Law Cases Vol-I A-C., 4990010028675. Woodman, Joseph Vere. 1901. sanskrit. Literature. 1171 pgs.
A Digest Of Indian Law Cases Vol-I A-H., 4990010028673. Webb-Johnson, S.. 1922. sanskrit. Literature. 1027 pgs.
A Digest Of Indian Law Cases Vol-II I-Z., 4990010028674. Webb-Johnson, S.. 1922. sanskrit. Literature. 1069 pgs.
A Digest Of Indian Law Cases Vol-III J-M., 4990010028679. Bose, B. D.. 1912. sanskrit. Literature. 1451 pgs.
A Digest Of Indian Law Cases Vol-IV JM., 4990010028680. Woodman, Joseph Vere. 1902. sanskrit. Literature. 1055 pgs.
A Digest Of Indian Law Cases Vol-IV N-R., 4990010028676. Bose, B. D.. 1912. sanskrit. Literature. 1267 pgs.
A Digest Of Indian Law Cases Vol-V S-Z., 4990010028677. Bose, B. D.. 1913. sanskrit. Literature. 1069 pgs.
A Digest Of Indian Law Cases Vol-VI Index Of Cases., 4990010028678. Bose, B. D.. 1913. sanskrit. Literature. 933 pgs.
A Digest Of The Law Of Evidence Ed. 4th., 4990010020722. Roscoe, Henry. 1836. sanskrit. Social Science. 926 pgs.
A Digest Of The Nisi Prius Reports Ed. 2nd., 4990010021185. Manning, James. 1820. sanskrit. GENERALITIES. 632 pgs.
A Digested Index To The Reports Of All The Cases., 4990010020723. Moore, John Bayly. 1824. sanskrit. Social Sciences. 388 pgs.
A Digested Index To The Reports Of Cases., 4990010020492. Flather, John. 1823. sanskrit. Social Sciences. 844 pgs.
A Discriptive List Farmans Manshurs And Nishans ., 99999990063995. Bhargave D.G. 1800. sanskrit. Education. 202 pgs.
A Dispensatory Of Commentary On The Pharmacopoeias of great britain., 4990010021186. Christison, Robert.. 1848. sanskrit. arts. 1060 pgs.
A Dissertation On The Administration of Justice of Muslim Law ., 4990010021187. Ullah, Al-Haj Mahomed . 1926. sanskrit. LAW. 204 pgs.
A Dissertation on The Muslim Law Of Marriage., 4990010021188. Mahomed Ullah, Al-Haj. 1926. sanskrit. LAW. 138 pgs.
A Esop's Fables Part II., 99999990879939. Godabolt Narayana Balakrishna. 1906. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 74 pgs.
A Father As He Should Be Vol. 2., 4990010017367. Hofland. 1815. sanskrit. Literature. 266 pgs.
A Father As He Should Be Vol. 3., 4990010017549. Hofland. 1815. sanskrit. Literature. 290 pgs.
A Father As He Should Be Vol. 4., 4990010016565. Hofland. 0. sanskrit. Literature. 300 pgs.
A Father As He Should Be Vol.1., 4990010017366. Hofland. 1815. sanskrit. Literature. 274 pgs.
A Federal Structure committee And Minorities committee Vol III., 4990010025626. XXXX. 1932. sanskrit. Commerce. 206 pgs.
A few facts about orissa., 4990010027137. xxxx. 1954. sanskrit. Education. 301 pgs.
A Few Thoughts on the Science of the Self or Atma Vidya ., 99999990879976. Aiyar G. Ramachandra. 0. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 432 pgs.
A Fifth Report Of Operations In Search Of Sanscrit Mss In The Bombay Circle., 4990010016429. Peterson, P.. 1896. sanskrit. GENERALITIES. 412 pgs.
A First Book Of English Literature., 4990010017550. Saintsbury, George. 1914. sanskrit. Literature. 312 pgs.
A First Course Of Indian Economics Ed. 2nd., 4990010017368. Bhattacharyya, Birupaksha.. 1931. sanskrit. Social Science. 534 pgs.
A First Latin Course Ed.20., 4990010018701. Smith, William. 1876. sanskrit. Language.Linguistics.Literature. 220 pgs.
A Friend Of India Speeches And Writings ., 99999990063992. Horniman B.C. 1918. sanskrit. Education. 256 pgs.
A Frontispiece In Collotype The Poems ., 4990010028101. Selincourt Dr.. 1951. sanskrit. Poetry. 755 pgs.
A gallery of Americans, An anthology of American biography and autobiography., 4990010027230. Mott, Frank Luther. 1951. sanskrit. Medical. 406 pgs.
A General History Of Music, Vol.2., 4990010021189. Busby, Thomas. 1819. sanskrit. THE ARTS. 538 pgs.
A General Collection Of The Voyages And Travels Vol. 8., 4990010016566. Pinkerton, John. 1811. sanskrit. Geography. 810 pgs.
A General History Of Music, Vol.1., 4990010021190. Basby, Thomas.. 1819. sanskrit. THE ARTS. 570 pgs.
A General Outline Of Antient History., 4990010016968. Trimmer. 1851. sanskrit. History. 190 pgs.
A Geography Of Europe., 4990010016842. Smith, T.Alford. 1912. sanskrit. Geography. 290 pgs.
A glossary of mycology., 4990010029254. Snell, Walter. 1957. sanskrit. Medical. 247 pgs.
A goodly fellowship., 4990010027260. Chase, Mary Ellen. 1959. sanskrit. Medical. 173 pgs.
A Grammar Of The Pukkhto Or Pukshto Language ., 4990010022784. Bellew Heney Walter . 1900. sanskrit. Literature. 181 pgs.
A Grammar Of The Sanscrit Language Ed. 2., 4990010095086. Yates, W.. 1845. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 526 pgs.
A Grammar Of The Sanscrit Language Ed. 2., 4990010220581. Yates, W.. 1845. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 526 pgs.
A Grammatical Word- Index To The Four Vedas, Part.1 ., 4990010056930. Bandhu, Vishva Ed. . 1960. sanskrit. GENERALITIES. 686 pgs.
A Grammer Of Modern Geography., 4990010021191. Parley, Peter. 1838. sanskrit. Geography. 326 pgs.
A Grammer of The English Language., 4990010021192. Cobbett, William. 1865. sanskrit. LANGUAGE AND LANGUAGES. 252 pgs.
A guide for authors, manuscript, proof, and Illustration., 4990010026937. Thomas, Payne E. L.. 1949. sanskrit. Medical. 147 pgs.
A Guide To Analysis In Geological And Agricultural Chemistry., 4990010017551. N. A.. 0. sanskrit. Applied Science. 282 pgs.
A Guide To Confident Living ., 4990010025400. Peale Norman Vincent. 1949. sanskrit. Literature. 493 pgs.
A guide to orthopaedics., 4990010031143. Stamm, T. T. . 1958. sanskrit. Medical. 166 pgs.
A guide to orthopaedics., 99999990042055. Stamm, T. T. . 1958. sanskrit. Medical. 166 pgs.
A Guide to sanskrit second book part II., 5990010894058. Jayakrishna Gangadas Bhakta. 1912. sanskrit. Sanskrit. 443 pgs.
A Guide To Taxila, ed.3., 4990010018702. Marshall,John. 1936. sanskrit. HISTORY. 192 pgs.
A Guide To The Collectiion OF Musical Instruments ., 4990010022857. Meerwarth A.m. 1917. sanskrit. History. 56 pgs.
A Guide to the Daily Service of The church of England, ed.2nd., 4990010021193. Stephen, Thomas. 1849. sanskrit. RELIGION. 394 pgs.
A Guide To The Scientific Knowledge Ed. 3rd.., 4990010017552. Brewer, Dr.. 1849. sanskrit. Natural Science. 500 pgs.
A Guide To The Study Of Heraldry., 4990010021194. Montagu, J. A.. 1840. sanskrit. lifescience. 90 pgs.
A Guide To The Treatment Of Diseases Of the Skin Ed. 2nd., 4990010017369. Hunt, Thomas. 1857. sanskrit. Natural Science. 230 pgs.
A Gunde To Patterns And Usage In English,., 4990010023431. A.S.Hornby. 1954. sanskrit. Literature. 299 pgs.
A Gunman Three Plays ., 4990010027995. Casey O Sean . 1966. sanskrit. History. 225 pgs.
A half year in the new world., 4990010027144. Gripenberg's, Alexandra. 1954. sanskrit. Literature. 243 pgs.
A Hand Book Of English History., 4990010024814. Mathur,Ramkrishan. 1931. sanskrit. Literature. 521 pgs.
A Hand Book Of Greek Constitutional History ., 4990010021196. Greenidge, A. H. J. 1902. sanskrit. POLITICAL SCIENCE. 304 pgs.
A Hand-Book For Visitors To Dehli And Its Neighbourhood Ed. 2nd., 4990010021195. Keene, H.G.. 1874. sanskrit. Generalities. 96 pgs.
A Hand-Book Of The Chamber Of Princes (Narendre Mandal)., 4990010028490. xxxx. 1925. sanskrit. Literature. 50 pgs.
A Handbook Of Indian Legislatures,Ed.2., 4990010016843. Saksena, R.R.. 1937. sanskrit. Social Sciences. 308 pgs.
A handbook of tropical diseases with treatment and prescriptions(Sixth Edition)., 4990010030840. Banerjea, J. C.. 1960. sanskrit. Medical. 556 pgs.
A handbook of tropical diseases with treatment and prescriptions(Sixth Edition)., 99999990041752. Banerjea, J. C.. 1960. sanskrit. Medical. 556 pgs.
A handbook on diabetes mellitus and its modern treatment., 4990010029400. Bose, J. P.. 1949. sanskrit. Medical. 249 pgs.
A Handful of Popular Maxims ., 99999990879890. Jacob G.A. 1907. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 72 pgs.
A Higher Sanskrt Grammar., 99999990077467. Moreshwara. 1867. sanskrit. Literature. 727 pgs.
A Higher Sanskrt Grammar., 99999990303470. Moreshwara. 1867. sanskrit. Literature. 727 pgs.
A Hint To The British Nation on the Violation of their constitutional Rights,1784., 4990010021197. N.A.. 1787. sanskrit. LAW. 380 pgs.
A History Babylonia And Assyria,Vol.II,6th Ed.., 4990010017553. Rogers,Robert William. 1915. sanskrit. HISTORY. 770 pgs.
A history of a nticoagulanats., 4990010029310. Wright, S.. 1959. sanskrit. Medical. 67 pgs.
A History Of Ancient Coinage., 4990010023157. Litt.Percy Gardner. 1975. sanskrit. History. 475 pgs.
A History Of Ancient Sanskrit Literature ., 4990010021198. Muller,Max . 1859. sanskrit. LITERATURE. 340 pgs.
A History Of Architecture In All Countries Vol. 1., 4990010017554. Fergusson, James. 1865. sanskrit. Architecture. 741 pgs.
A History Of Assam,Ed.2 ., 4990010018703. Gait,Edward . 1926. sanskrit. HISTORY. 422 pgs.
A History Of British Socialism,Vol.1 ., 4990010021199. Beer, M.. 1919. sanskrit. SOCIAL SCIENCES. 392 pgs.
A History Of England Vol.4., 4990010020724. Lecky William Edward Hartpole. 1913. sanskrit. History. 492 pgs.
A History Of England In The Eighteenth Century Vol. 6., 4990010020493. Lecky, William Edward Hartpole. 1913. sanskrit. History. 586 pgs.
A History Of English Law., 4990010021200. Crabb, George. 1829. sanskrit. Social Sciences. 594 pgs.
A History Of English Literature ., 4990010028020. saxon Anglo. 1935. sanskrit. History. 1543 pgs.
A History Of English Literture Ages the Renascense ., 4990010028064. Cazaminan louis . 1803. sanskrit. History. 1441 pgs.
A History OF English Romanticism In The Eighteenth Century., 4990010028090. Beers Henry .A. 1932. sanskrit. History. 495 pgs.
A History Of Hindi Literature,Ed.2., 4990010016844. Keay,F.E.. 1920. sanskrit. Literature. 130 pgs.
A History of Hindu Civilisation During British Rule,Vol.1., 4990010018704. Bose,Pramatha Nath . 1894. sanskrit. HISTORY. 938 pgs.
A History Of India Vol. 1., 4990010016969. Erskine, William. 1854. sanskrit. History. 224 pgs.
A History Of Land Tenure In England,Ed.2., 4990010016970. Ghosh,J.. 1924. sanskrit. History. 404 pgs.
A History of Marriage and the Family ., 4990010021201. Goodsell, Willystine. 1915. sanskrit. SOCIAL SCIENCES. 624 pgs.
A History Of New South Wales Vol. 1., 4990010021202. Braim, Thomas Henry. 1845. sanskrit. History. 684 pgs.
A History Of Persian Language And Literature At The Mughal Court (Babur-Akbar)., 4990010022844. A.G.Rajput. 1900. sanskrit. History. 181 pgs.
A History of Persian Language and Literature at The Mughal Court,Part.3-Akbar., 4990010021203. Ghani,Muhammad Abdul . 1930. sanskrit. LITERATURE-HISTORY. 542 pgs.
A History Of Political Theories,From Luther To Montesquieu., 4990010021204. Dunning, William Archibald. 1905. sanskrit. POLITICAL SCIENCE-HISTORY. 482 pgs.
A History of Sanskrit Literature., 99999990879702. Keita A. Berriedale. 0. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 612 pgs.
A History Of St.Stephen's College, Delhi., 4990010016971. Monk,F.F.. 1935. sanskrit. History.Biography. 310 pgs.
A History Of The British Constitution., 4990010016972. Howard,J.. 1920. sanskrit. Political Science. 312 pgs.
A History Of The Egyptian Revolution Vol. 2., 4990010017555. Patson, A. A.. 1863. sanskrit. History. 366 pgs.
A History Of The Florentine Republic Vol. 2., 4990010018705. Ponte, Lorenzo L. Da. 1833. sanskrit. History. 302 pgs.
A History Of The Hyderabad Contingent., 4990010021206. Burton, Reginald George,Major . 1905. sanskrit. HISTORY. 434 pgs.
A History of The Imperal Service Troops of Native States With a short sketch of Events in Each State., 4990010021207. Beatson, Stuart, comp.,. 1903. sanskrit. HISTORY. 206 pgs.
A History Of The Life Of Edward The Black Prince Vol. 2 Ed. 2nd., 4990010018706. James, G. P. R.. 1842. sanskrit. History. 376 pgs.
A History of The Maratha People, Vol.1., 4990010021208. Kincaid, C. A.. 1918. sanskrit. HISTORY. 332 pgs.
A History of The Progress of The Calculus of Variations., 4990010021210. Todhunter, I.. 1861. sanskrit. MATHEMATICS. 573 pgs.
A History Of The University Cambridge Vol.1., 4990010015950. N.A. 0. sanskrit. History. 314 pgs.
A History Of Vedic Literature, Vol. 2 ., 99999990331190. Datta, Bhagavad . 1927. sanskrit. History. 328 pgs.
A History Sanskrit Literature., 4990010021205. Macdonell, Arthur A.. 1913. sanskrit. LITERATURE. 490 pgs.
A House Of Learning Ancient ., 4990010028010. Quiller Arthur . 1925. sanskrit. History. 1143 pgs.
A Jodhpur Coat Of Arms ., 4990010025577. XXXX. 1933. sanskrit. Politics. 71 pgs.
A Journal Of Natural Philosophy Vol. 25., 4990010020726. Nicholson, William. 1810. sanskrit. GENERALITIES. 418 pgs.
A Journal Of Natural Philosophy, Chemistry, And The Arts Vol. 18., 4990010020494. Nicholson, William. 1807. sanskrit. GENERALITIES. 398 pgs.
A Journal Of Natural Philosophy, Chemistry, And The Arts Vol. 31., 4990010020495. Nicholson, William. 1812. sanskrit. GENERALITIES. 428 pgs.
A Journal Of Natural Philosophy, Chemistry, And The Arts Vol. 34., 4990010020725. Nicholson, William. 1813. sanskrit. GENERALITIES. 388 pgs.
A Journey From Gibraltar To Malaga Vol. 1., 4990010016567. Carter, Francis. 1777. sanskrit. Geography. 400 pgs.
A Journey From Gibraltar To Malaga Vol. 2., 4990010016568. Carter, Francis. 1777. sanskrit. Geography. 450 pgs.
A Journey In Carniola, Italy., 4990010016569. Cadell, W. A. . 1820. sanskrit. Geography. 638 pgs.
A Journey In Carniola, Italy, And France ., 4990010016570. Cadell, W. A. . 1820. sanskrit. Geography. 474 pgs.
A Journey In Nepal And Northern India During The Winter Of 1884., 4990010025495. Rechered Johan. 1886. sanskrit. Geography. 183 pgs.
A Journey Through Albania Vol.1., 4990010021211. Hobhouse, J.C.. 1817. sanskrit. Geography.Travel. 442 pgs.
A journey through India., 4990010027158. Verghese, B. G.. 1959. sanskrit. Literature. 163 pgs.
A Journey To The Western Islands Of Scotland., 4990010016571. M'Nicol, Donald. 1817. sanskrit. Geography. 520 pgs.
A Juger Jananayak., 4990010016719. Bosu,Bhupendra Nath. 1941. sanskrit. Geography.Biography.History. 152 pgs.
A Junior Sanskrit Reader., 99999990880017. C.R Devadhar. 1929. sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 164 pgs.
A Laboratory manual on abnormal haemoglobins., 4990010029256. Jonxis, J. H. P.. 1950. sanskrit. Medical. 63 pgs.
A Letter To Sir William Windham., 4990010018707. John, Henry, St. . 1753. sanskrit. HISTORY. 543 pgs.
A library of hindu philosophy and religion., 5990010098195. SURENDRA NATH SHASTRY. . sanskrit. LITERATURE. 888 pgs.
A Life Of Ananda Mohan Bose., 4990010016458. Sarkar,Hem Chandra. 1929. sanskrit. GEOGRAPHY. BIOGRAPHY. HISTORY. 338 pgs.
A literary Middle English Reader ., 4990010028007. Cook Stanburrough Albert . 1920. sanskrit. Autobiography. 608 pgs.
A littile Budget Home Stories ., 4990010025414. XXXX. 1960. sanskrit. Sociology. 63 pgs.
A Little Tour In India., 4990010016845. Palmer,R.. 1913. sanskrit. GEOGRAPHY.TRAVEL . 256 pgs.
A Lord Of The Creation., 4990010018708. N.A.. 1857. sanskrit. Literature. 352 pgs.
A manual of anesthetic techniques(Second Edition)., 4990010031059. Pryor, William J.. 1959. sanskrit. Medical. 257 pgs.
A manual of anesthetic techniques(Second Edition)., 99999990041971. Pryor, William J.. 1959. sanskrit. Medical. 257 pgs.
A Manual Of Civil Engineering Ed.23., 4990010016459. Rankine, William John Macquorn. 1907. sanskrit. Technology. 462 pgs.
A Manual Of Electricity Ed. 4th., 4990010018709. Noad, Henry M. . 1857. sanskrit. Technology.. 918 pgs.
A Manual Of Ethics Ed. 2nd., 4990010021212. Mackenzie, John S.. 1894. sanskrit. Philosophy. 396 pgs.
A manual of fractures and dislocations., 4990010031213. Stimson, Barbara Bartlett. 1939. sanskrit. Medical. 241 pgs.
A manual of fractures and dislocations., 99999990042125. Stimson, Barbara Bartlett. 1939. sanskrit. Medical. 241 pgs.
A Manual Of Government Of India, Staff Selection Board Examination., 4990010028582. Hoon, B. A. . 1928. sanskrit. Literature. 287 pgs.
A Manual Of Indian Timbers An Account The Structure Growth ., 4990010022781. Gamble J.S. 1818. sanskrit. History. 637 pgs.
A Manual Of Jurisprudence Ed. 2nd., 4990010020496. Montriou, W. A. 1862. sanskrit. GENERALITIES. 240 pgs.
A Manual Of Pali., 99999990293851. Joshi,C.V.. 1940. sanskrit. Devotional. 166 pgs.
A Manual Of Pali., 99999990322042. Joshi,C.V.. 1940. sanskrit. Devotional. 166 pgs.
A manual of plague., 4990010030842. Jennings, William Ernest. 1903. sanskrit. Medical. 329 pgs.
A manual of plague., 99999990041754. Jennings, William Ernest. 1903. sanskrit. Medical. 329 pgs.
A manual of practical tropical sanitation., 4990010029659. Kirk, J. Balfour. 1949. sanskrit. Medical. 320 pgs.
A Manual of Sanskrit Translation., 2020050088376. -. 1930. Sanskrit. LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE. 212 pgs.